Ši svetainė naudoja slapukus siekiant užtikrint geriausią naudotojo patirtį.

Panašus turinys

lt
Ginčai su muitine. Ką vertėtų žinoti?
2014-04-30

Muitinė savo veikloje priima įvairaus pobūdžio sprendimų, todėl siekiant tinkamai įgyvendinti savo teises, svarbu tinkamai nustatyti priimto sprendimo pobūdį. Nuo šio įvertinimo priklauso taikytinos ginčų nagrinėjimo tvarkos ypatumai, teismingumo nustatymas, procedūrinių ir procesinių terminų skaičiavimas.

Jonas Sakalauskas

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Ginčai su muitine. Ką vertėtų žinoti?
2014-04-30

Muitinė savo veikloje priima įvairaus pobūdžio sprendimų, todėl siekiant tinkamai įgyvendinti savo teises, svarbu tinkamai nustatyti priimto sprendimo pobūdį. Nuo šio įvertinimo priklauso taikytinos ginčų nagrinėjimo tvarkos ypatumai, teismingumo nustatymas, procedūrinių ir procesinių terminų skaičiavimas.

Jonas Sakalauskas

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių savininko rizika: prekių konfiskavimas dėl muitinės formalumų pažeidimo
2014-04-30

Daikto konfiskavimas yra pakankamai dažna priemonė, taikoma asmenims atsakingiems už administracinės teisės pažeidimus. Šiame straipsnyje aptarsime daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo, susijusio su muitinės procedūrų atlikimu, padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimo problematiką.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių savininko rizika: prekių konfiskavimas dėl muitinės formalumų pažeidimo
2014-04-30

Daikto konfiskavimas yra pakankamai dažna priemonė, taikoma asmenims atsakingiems už administracinės teisės pažeidimus. Šiame straipsnyje aptarsime daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo, susijusio su muitinės procedūrų atlikimu, padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimo problematiką.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas
2014-04-30

Dažnam deklarantui teko arčiau susipažinti su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 209 (2) str., kuriame numatyta deklaranto atsakomybė už neteisingų duomenų pateikimą deklaracijoje arba kitokį muitinės suklaidinimą. Praėjusį mėnesį priimtame nutarime Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kokiais atvejais deklarantas būtų laikomas pažeidusiu nustatytą teisinį reglamentavimą, o kokiais – ne.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas
2014-04-30

Dažnam deklarantui teko arčiau susipažinti su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 209 (2) str., kuriame numatyta deklaranto atsakomybė už neteisingų duomenų pateikimą deklaracijoje arba kitokį muitinės suklaidinimą. Praėjusį mėnesį priimtame nutarime Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kokiais atvejais deklarantas būtų laikomas pažeidusiu nustatytą teisinį reglamentavimą, o kokiais – ne.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Vilniaus teritorinė muitinė: deklarantų dažniausiai daromos klaidos
2014-03-31

2013.03.05 Vilniaus teritorinėje muitinėje įvyko Muitinės konsultacinio komiteto pakomitečio posėdis. Posėdžio metu kalbėta apie deklarantų dažniausiai daromas klaidas, nustatomus neatitikimus kilmės dokumentuose, diskutuota apie akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, deklaravimą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Vilniaus teritorinė muitinė: deklarantų dažniausiai daromos klaidos
2014-03-31

2013.03.05 Vilniaus teritorinėje muitinėje įvyko Muitinės konsultacinio komiteto pakomitečio posėdis. Posėdžio metu kalbėta apie deklarantų dažniausiai daromas klaidas, nustatomus neatitikimus kilmės dokumentuose, diskutuota apie akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, deklaravimą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Nenugalimos jėgos aplinkybės: Force majeure
2014-03-31

Importo skola muitinei nelaikoma atsiradusia, jeigu suinteresuotas asmuo įrodo, kad prievolės, susijusios su joms įformintos muitinės procedūros taikymu, nebuvo įvykdytos dėl force majeure aplinkybių (Bendrijos muitinės kodekso 206 str.). Komercinėse sutartyse šios aplinkybės taip pat dažnai nurodomos kaip atleidžiančios nuo sutarties sąlygų vykdymo. Kokios aplinkybės vadinamos force majeure?

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Nenugalimos jėgos aplinkybės: Force majeure
2014-03-31

Importo skola muitinei nelaikoma atsiradusia, jeigu suinteresuotas asmuo įrodo, kad prievolės, susijusios su joms įformintos muitinės procedūros taikymu, nebuvo įvykdytos dėl force majeure aplinkybių (Bendrijos muitinės kodekso 206 str.). Komercinėse sutartyse šios aplinkybės taip pat dažnai nurodomos kaip atleidžiančios nuo sutarties sąlygų vykdymo. Kokios aplinkybės vadinamos force majeure?

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Muitinės įstaigų sprendimų apskundimas
2014-02-28

Lietuvoje skundo nagrinėjimas ikiteismine tvarka yra privaloma procedūra. Dažnas, nesutinkantis su muitinės priimtu sprendimu, kelia klausimą – kam adresuoti skundą? Žemiau pateikta lentelė padės nustatyti tinkamą adresatą, atsižvelgiant į sprendimą priėmusi subjektą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Muitinės įstaigų sprendimų apskundimas
2014-02-28

Lietuvoje skundo nagrinėjimas ikiteismine tvarka yra privaloma procedūra. Dažnas, nesutinkantis su muitinės priimtu sprendimu, kelia klausimą – kam adresuoti skundą? Žemiau pateikta lentelė padės nustatyti tinkamą adresatą, atsižvelgiant į sprendimą priėmusi subjektą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Bendroji garantija tranzito procedūrai: garanto atsakomybė įvykus autoįvykiui, vagystei
2013-09-30

Skaitytojas teiraujasi, ar tuo atveju, jei tranzitu gabenamas krovinys prarandamas dėl gaisro arba vagystės, garantijos turėtojui tektų sumokėti mokesčius muitinei. Taip pat aptariame, kaip tinkamai turėtų būti užfiksuotas įvykis muitinės dokumentuose.

Jurgita Stanienė

tranzito procedūros
lt
Bendroji garantija tranzito procedūrai: garanto atsakomybė įvykus autoįvykiui, vagystei
2013-09-30

Skaitytojas teiraujasi, ar tuo atveju, jei tranzitu gabenamas krovinys prarandamas dėl gaisro arba vagystės, garantijos turėtojui tektų sumokėti mokesčius muitinei. Taip pat aptariame, kaip tinkamai turėtų būti užfiksuotas įvykis muitinės dokumentuose.

Jurgita Stanienė

tranzito procedūros
lt
2013.07.10 Klaipėdoje įvykusio verslo ir muitinės susirinkimo apžvalga
2013-07-31

Transporto kompanijų iniciatyva liepos 10 d. Klaipėdoje įvyko verslo ir muitinės atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo ir leidinio leidėjas UAB „Muita“. Susirinkimo metu buvo diskutuojama vežėjams aktualia tranzitu iš Klaipėdos uosto gabenamų krovinių tikrinimo tema, nes, vežėjų nuomone, detalūs tikrinimai atliekami per dažnai, retai naudojamas rentgenas. Taip pat kalbėta apie administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo tikslingumą. Pateikiame kai kuriuos susirinkime aptartus klausimus ir priimtus nutarimus.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
2013.07.10 Klaipėdoje įvykusio verslo ir muitinės susirinkimo apžvalga
2013-07-31

Transporto kompanijų iniciatyva liepos 10 d. Klaipėdoje įvyko verslo ir muitinės atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo ir leidinio leidėjas UAB „Muita“. Susirinkimo metu buvo diskutuojama vežėjams aktualia tranzitu iš Klaipėdos uosto gabenamų krovinių tikrinimo tema, nes, vežėjų nuomone, detalūs tikrinimai atliekami per dažnai, retai naudojamas rentgenas. Taip pat kalbėta apie administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo tikslingumą. Pateikiame kai kuriuos susirinkime aptartus klausimus ir priimtus nutarimus.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
OLAF
2013-07-31

Europos Komisijos tinklalapyje skelbiama, kad nuo įsteigimo Europos kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF atliko 3 500 tyrimų ir jų rezultatai įspūdingi: į ES biudžetą grąžinta daugiau kaip 1,1 mlrd. eurų, o sudėjus visą laisvės atėmimo, kuriuo nubausti sukčiautojai, laiką gautume 900 metų!

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
OLAF
2013-07-31

Europos Komisijos tinklalapyje skelbiama, kad nuo įsteigimo Europos kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF atliko 3 500 tyrimų ir jų rezultatai įspūdingi: į ES biudžetą grąžinta daugiau kaip 1,1 mlrd. eurų, o sudėjus visą laisvės atėmimo, kuriuo nubausti sukčiautojai, laiką gautume 900 metų!

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administraciniai teisės pažeidimai - ar taikomos sankcijos atitinka tikslus?
2013-02-28

Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į šias vertybes: valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką. Analizuojat sprendimus dėl sankcijų pagal ATPK 209 (2) str. (Prekių (daiktų) deklaravimo tvarkos pažeidimas) skyrimo, neretai sudėtinga atsakyti, kuriai iš vertybių pažeidėjas sukėlė grėsmę, o dar sudėtingiau jam patarti, kaip nuo tokių situacijų apsisaugoti ateityje. Deja, sankcijų rezultatu būna ir deklaranto sprendimas verčiau tapti bedarbiu, nei dirbti šį darbą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administraciniai teisės pažeidimai - ar taikomos sankcijos atitinka tikslus?
2013-02-28

Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į šias vertybes: valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką. Analizuojat sprendimus dėl sankcijų pagal ATPK 209 (2) str. (Prekių (daiktų) deklaravimo tvarkos pažeidimas) skyrimo, neretai sudėtinga atsakyti, kuriai iš vertybių pažeidėjas sukėlė grėsmę, o dar sudėtingiau jam patarti, kaip nuo tokių situacijų apsisaugoti ateityje. Deja, sankcijų rezultatu būna ir deklaranto sprendimas verčiau tapti bedarbiu, nei dirbti šį darbą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Bendroji tranzito procedūra ir ELPA šalys
2013-01-31

Neretai sulaukiame klausimo, kas yra bendroji tranzito procedūra, kuo skiriasi T1 ir T2 dokumentai? Atsakius, kad bendroji tranzito procedūra taikoma prekių judėjimui tarp Europos Bendrijos* ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių, teiraujamasi daugiau informacijos apie ELPA šalis. Šiame straipsnyje išsamiai atsakysime į klausimus bei pristatysime pasikeitimus, įvykusius 2012 m. antroje pusėje prie sutarčių prisijungus Kroatijai ir Turkijai.

Jurgita Stanienė

tranzito procedūros
lt
Bendroji tranzito procedūra ir ELPA šalys
2013-01-31

Neretai sulaukiame klausimo, kas yra bendroji tranzito procedūra, kuo skiriasi T1 ir T2 dokumentai? Atsakius, kad bendroji tranzito procedūra taikoma prekių judėjimui tarp Europos Bendrijos* ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių, teiraujamasi daugiau informacijos apie ELPA šalis. Šiame straipsnyje išsamiai atsakysime į klausimus bei pristatysime pasikeitimus, įvykusius 2012 m. antroje pusėje prie sutarčių prisijungus Kroatijai ir Turkijai.

Jurgita Stanienė

tranzito procedūros
lt
Baudų netaikymo ir jų dydžio mažinimo pagrindai
2012-12-31

Po prekių muitinio įforminimo atliekamo tyrimo metu nustačius mokestinę nepriemoką, įmonei gali būti taikoma bauda net iki 50 % nuo papildomai priskaičiuotos sumos. Kadangi didelės baudų sumos gali neigiamai įtakoti įmonės veiklą, svarbu žinoti, kokiais atvejais baudos nėra taikomos arba jų dydis gali būti sumažintas iki minimalios sumos.

Rima Zabalevičienė

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Baudų netaikymo ir jų dydžio mažinimo pagrindai
2012-12-31

Po prekių muitinio įforminimo atliekamo tyrimo metu nustačius mokestinę nepriemoką, įmonei gali būti taikoma bauda net iki 50 % nuo papildomai priskaičiuotos sumos. Kadangi didelės baudų sumos gali neigiamai įtakoti įmonės veiklą, svarbu žinoti, kokiais atvejais baudos nėra taikomos arba jų dydis gali būti sumažintas iki minimalios sumos.

Rima Zabalevičienė

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Su prekių deklaravimu muitinėje susijusios rizikos
2012-11-30

Deklaruojant prekes muitinei svarbu užtikrinti duomenų teisingumą ne tik dėl administracinių sankcijų prekes deklaruojančiam asmeniui taikymo, bet ir dėl to, kad gali būti sulaikytos ir konfiskuotos deklaruojamos prekės kaip administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Su prekių deklaravimu muitinėje susijusios rizikos
2012-11-30

Deklaruojant prekes muitinei svarbu užtikrinti duomenų teisingumą ne tik dėl administracinių sankcijų prekes deklaruojančiam asmeniui taikymo, bet ir dėl to, kad gali būti sulaikytos ir konfiskuotos deklaruojamos prekės kaip administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
en, fr
Mesoamerica improves international transit controls on goods
2012-10-30

Ninety-five percent (or six billion US dollars) of commercial goods in the Mesoamerican region are transported overland using the Pacific Corridor every year. The Corridor, which crosses six national borders from southern Mexico to Panama, is the backbone of commercial trade in Mesoamerica. Despite numerous efforts to improve its infrastructure, bottlenecks at border crossings have created huge delays that have dramatically reduced the flow of goods. In 2008, the average speed of a truck moving from Mexico to Panama was 15 km per hour. As of August 2012, the average speed is 60 km per hour following the implementation of an innovative project financed by the Inter-American Development Bank (IDB).

tranzito procedūros
en, fr
Mesoamerica improves international transit controls on goods
2012-10-30

Ninety-five percent (or six billion US dollars) of commercial goods in the Mesoamerican region are transported overland using the Pacific Corridor every year. The Corridor, which crosses six national borders from southern Mexico to Panama, is the backbone of commercial trade in Mesoamerica. Despite numerous efforts to improve its infrastructure, bottlenecks at border crossings have created huge delays that have dramatically reduced the flow of goods. In 2008, the average speed of a truck moving from Mexico to Panama was 15 km per hour. As of August 2012, the average speed is 60 km per hour following the implementation of an innovative project financed by the Inter-American Development Bank (IDB).

tranzito procedūros
en, fr
Cameroon launches a GPS tracking system for goods in transit
2009-10-31

Against an overwhelmingly liberal trade background, the modern Customs environment appears to be dominated by seeking the best possible balance between facilitation and security of international trade, followed by the impact of information and communication technology (ICT) on Customs clearance activities.

tranzito procedūros
en, fr
Cameroon launches a GPS tracking system for goods in transit
2009-10-31

Against an overwhelmingly liberal trade background, the modern Customs environment appears to be dominated by seeking the best possible balance between facilitation and security of international trade, followed by the impact of information and communication technology (ICT) on Customs clearance activities.

tranzito procedūros
en, fr
Jordan’s Transit Monitoring and Facilitation System
2009-10-31

In its efforts to facilitate the movement of transit trade across Jordan and to balance security and facilitation requirements, Jordan Customs has begun implementing an electronic Transit Monitoring and Facilitation System (TMFS), the first of its kind used by a Customs administration.

tranzito procedūros
en, fr
Jordan’s Transit Monitoring and Facilitation System
2009-10-31

In its efforts to facilitate the movement of transit trade across Jordan and to balance security and facilitation requirements, Jordan Customs has begun implementing an electronic Transit Monitoring and Facilitation System (TMFS), the first of its kind used by a Customs administration.

tranzito procedūros
Pamiršote slaptažodį?

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Prisijungti su Google

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis