Ši svetainė naudoja slapukus siekiant užtikrint geriausią naudotojo patirtį.

Panašus turinys

lt
Mažareikšmiai administraciniai nusižengimai
2016-12-31

2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Muitinės įstatymo 61 str. numatyta: Taikant muitinės įgyvendinamus teisės aktus, reikšmingu teisės aktų pažeidimu laikoma asmens arba juridinio asmens darbuotojo padaryta nusikalstama veika arba administracinis nusižengimas, už kurį šiems asmenims paskirta didesnė kaip 1500 eurų administracinė bauda, kartotiniu teisės aktų pažeidimu – antras ir kiekvienas paskesnis administracinis nusižengimas, išskyrus mažai pavojingą (mažareikšmį) pažeidimą, kuris pagal šį straipsnį nelaikytinas reikšmingu.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Mažareikšmiai administraciniai nusižengimai
2016-12-31

2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Muitinės įstatymo 61 str. numatyta: Taikant muitinės įgyvendinamus teisės aktus, reikšmingu teisės aktų pažeidimu laikoma asmens arba juridinio asmens darbuotojo padaryta nusikalstama veika arba administracinis nusižengimas, už kurį šiems asmenims paskirta didesnė kaip 1500 eurų administracinė bauda, kartotiniu teisės aktų pažeidimu – antras ir kiekvienas paskesnis administracinis nusižengimas, išskyrus mažai pavojingą (mažareikšmį) pažeidimą, kuris pagal šį straipsnį nelaikytinas reikšmingu.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinės nuobaudos skyrimo terminai
2016-11-30

Administracinės nuobaudos skyrimo terminai kartu yra ir trauktino atsakomybėn asmens garantija, turinti užtikrinti, kad byla būtų išsprendžiama per protingą laiką, ir taip saugoti asmenį nuo pernelyg ilgo persekiojimo. Atitinkamai administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia numatyti terminai.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinės nuobaudos skyrimo terminai
2016-11-30

Administracinės nuobaudos skyrimo terminai kartu yra ir trauktino atsakomybėn asmens garantija, turinti užtikrinti, kad byla būtų išsprendžiama per protingą laiką, ir taip saugoti asmenį nuo pernelyg ilgo persekiojimo. Atitinkamai administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia numatyti terminai.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Tranzito (T1) termino pratęsimas
2016-10-31

Vokietijos muitinė atidarydama T1 suklydo ir nustatė per trumpą tranzito terminą į Latviją. Terminas baigiasi autotransporto priemonei keltu iš Kiel persikėlus į Klaipėdą. Ar Klaipėdos muitinė gali terminą pratęsti, kad nuvykus į Latviją nebūtų fiksuojamas pažeidimas? Kokie kiti sprendimo būdai?

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Tranzito (T1) termino pratęsimas
2016-10-31

Vokietijos muitinė atidarydama T1 suklydo ir nustatė per trumpą tranzito terminą į Latviją. Terminas baigiasi autotransporto priemonei keltu iš Kiel persikėlus į Klaipėdą. Ar Klaipėdos muitinė gali terminą pratęsti, kad nuvykus į Latviją nebūtų fiksuojamas pažeidimas? Kokie kiti sprendimo būdai?

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Deklarantams ir ekspeditoriams - baudos už transporto priemonės ašių apkrovos viršijimą
2016-08-31

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (VKTI), vykdydama jai pavestas funkcijas, be kita ko kontroliuoja krovininių transporto priemonių leidžiamus ašių apkrovimus ir matmenis. Tačiau pastaruoju metu, be nuobaudų vežėjams, neužtikrinantiems teisės aktų reikalavimų laikymosi, taikymo, VKTI nukreipė savo dėmesį ir į krovinių siuntėjus, kuriais gali būti pripažinti tiek deklarantai, tiek ekspeditoriai, faktiškai nekraunantys krovinio vežti kelių transporto priemone.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Deklarantams ir ekspeditoriams - baudos už transporto priemonės ašių apkrovos viršijimą
2016-08-31

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (VKTI), vykdydama jai pavestas funkcijas, be kita ko kontroliuoja krovininių transporto priemonių leidžiamus ašių apkrovimus ir matmenis. Tačiau pastaruoju metu, be nuobaudų vežėjams, neužtikrinantiems teisės aktų reikalavimų laikymosi, taikymo, VKTI nukreipė savo dėmesį ir į krovinių siuntėjus, kuriais gali būti pripažinti tiek deklarantai, tiek ekspeditoriai, faktiškai nekraunantys krovinio vežti kelių transporto priemone.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymas
2016-06-30

LR Vyriausybė nutarimu Nr. 509 (2016.05.25) pritarė administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) papildymo 209(8) straipsniu ir 237 straipsniu projektui ir nutarė pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti skubos tvarka. Projektas aktualus prekių jūriniuose konteineriuose vežėjams.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymas
2016-06-30

LR Vyriausybė nutarimu Nr. 509 (2016.05.25) pritarė administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) papildymo 209(8) straipsniu ir 237 straipsniu projektui ir nutarė pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti skubos tvarka. Projektas aktualus prekių jūriniuose konteineriuose vežėjams.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinių nusižengimų kodeksas
2016-03-31

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. turėtų įsigalioti (jeigu terminas nebus nukeltas) Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris pakeis dar 1984 m. priimtą ir apie 350 kartų keistą iki šiol galiojantį Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK). Straipsnyje apžvelgiu svarbiausius su muitinės veikla susijusius pakeitimus, ypač aktualius prekes deklaruojantiems asmenims ir šių prekių savininkams (nes kroviniai dėl deklaravimo pažeidimų gali būti konfiskuoti).

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinių nusižengimų kodeksas
2016-03-31

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. turėtų įsigalioti (jeigu terminas nebus nukeltas) Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris pakeis dar 1984 m. priimtą ir apie 350 kartų keistą iki šiol galiojantį Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK). Straipsnyje apžvelgiu svarbiausius su muitinės veikla susijusius pakeitimus, ypač aktualius prekes deklaruojantiems asmenims ir šių prekių savininkams (nes kroviniai dėl deklaravimo pažeidimų gali būti konfiskuoti).

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Skola muitinei dėl netinkamo tranzito procedūros vykdymo
2016-01-31

Teismai savo praktikoje dar kartą patvirtino, kad muitinės procedūros vykdytojas yra atsakingas už prievolių muitinei vykdymą. Ši prievolė nustatoma iš esmės įvertinus tą faktą, kad prekė nebuvo sunaikinta dėl nuo procedūros vykdytojo nepriklausančių aplinkybių ir buvo pažeisti įsipareigojimai susiję su Bendrijos tranzito procedūra.

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Skola muitinei dėl netinkamo tranzito procedūros vykdymo
2016-01-31

Teismai savo praktikoje dar kartą patvirtino, kad muitinės procedūros vykdytojas yra atsakingas už prievolių muitinei vykdymą. Ši prievolė nustatoma iš esmės įvertinus tą faktą, kad prekė nebuvo sunaikinta dėl nuo procedūros vykdytojo nepriklausančių aplinkybių ir buvo pažeisti įsipareigojimai susiję su Bendrijos tranzito procedūra.

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos vienodinimas
2015-11-30

ES muitų teisės aktų vykdymo užtikrinimas, kuriuo garantuojamas taisyklių laikymasis ir sankcijų skyrimas, reglamentuojamas nacionalinės teisės aktais. Tai reiškia, kad už tam tikrų pareigų, kylančių iš suderintų ES muitų teisės aktų, pažeidimus, kiekvienoje ES valstybėje narėje yra baudžiama skiriant skirtingo pobūdžio ir griežtumo sankcijas. Pavyzdžiui, Lietuvoje deklarantams taikomos labai griežtos sankcijos, o Vokietijoje nei kvalifikaciniai reikalavimai, nei administracinė atsakomybė šioje srityje nėra numatyti (Vokietija pasaulio logistikos reitinge pagal muitinės procedūrų atlikimo efektyvumą verslui užima antrąją vietą, žr. „Muitų teisė praktikams“ Nr. 33). Aptarsime Europos Komisijos pasiūlymą suvienodinti ES valstybių narių muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisines sistemas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos vienodinimas
2015-11-30

ES muitų teisės aktų vykdymo užtikrinimas, kuriuo garantuojamas taisyklių laikymasis ir sankcijų skyrimas, reglamentuojamas nacionalinės teisės aktais. Tai reiškia, kad už tam tikrų pareigų, kylančių iš suderintų ES muitų teisės aktų, pažeidimus, kiekvienoje ES valstybėje narėje yra baudžiama skiriant skirtingo pobūdžio ir griežtumo sankcijas. Pavyzdžiui, Lietuvoje deklarantams taikomos labai griežtos sankcijos, o Vokietijoje nei kvalifikaciniai reikalavimai, nei administracinė atsakomybė šioje srityje nėra numatyti (Vokietija pasaulio logistikos reitinge pagal muitinės procedūrų atlikimo efektyvumą verslui užima antrąją vietą, žr. „Muitų teisė praktikams“ Nr. 33). Aptarsime Europos Komisijos pasiūlymą suvienodinti ES valstybių narių muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisines sistemas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Tranzito istorija trumpai
2015-10-31

„Kiekvienos epochos savi uždaviniai, ir nuo to, kaip jie sprendžiami, priklauso žmonijos pažanga“ (Heinrich Heine). Pažvelkime, kaip buvo kuriama Bendrijos tranzito sistema nuo pirmųjų idėjų po Antrojo pasaulinio karo iki mūsų naudojamos Naujosios kompiuterizuotos sistemos sukūrimo.

Enrika Naujokė

tranzito procedūros
lt
Tranzito istorija trumpai
2015-10-31

„Kiekvienos epochos savi uždaviniai, ir nuo to, kaip jie sprendžiami, priklauso žmonijos pažanga“ (Heinrich Heine). Pažvelkime, kaip buvo kuriama Bendrijos tranzito sistema nuo pirmųjų idėjų po Antrojo pasaulinio karo iki mūsų naudojamos Naujosios kompiuterizuotos sistemos sukūrimo.

Enrika Naujokė

tranzito procedūros
lt
Skola muitinei pažeidus tranzito procedūrą
2015-10-31

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) pateikė išaiškinimus šiais klausimais: ar dėl pavėluoto tranzitu gabenamų prekių pristatymo į paskirties muitinės įstaigą atsiranda importo mokesčių skola muitinei; bei, ar atsiranda skola muitinei, jei tranzitu gabenamos prekės grąžinamos ir, neužbaigus pirmosios procedūros, joms įforminama antra tranzito procedūra, kuri tinkamai užbaigiama.

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Skola muitinei pažeidus tranzito procedūrą
2015-10-31

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) pateikė išaiškinimus šiais klausimais: ar dėl pavėluoto tranzitu gabenamų prekių pristatymo į paskirties muitinės įstaigą atsiranda importo mokesčių skola muitinei; bei, ar atsiranda skola muitinei, jei tranzitu gabenamos prekės grąžinamos ir, neužbaigus pirmosios procedūros, joms įforminama antra tranzito procedūra, kuri tinkamai užbaigiama.

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Tranzitas: transporto priemonių neplombavimo atvejai
2015-06-30

Ar transporto priemonės, kuriomis prekės gabenamos taikant tranzito procedūrą gali būti neplombuojamos?

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Tranzitas: transporto priemonių neplombavimo atvejai
2015-06-30

Ar transporto priemonės, kuriomis prekės gabenamos taikant tranzito procedūrą gali būti neplombuojamos?

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Tranzito termino pratęsimas
2015-06-30

Kokiais atvejais muitinė gali pratęsti tranzito terminą?

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Tranzito termino pratęsimas
2015-06-30

Kokiais atvejais muitinė gali pratęsti tranzito terminą?

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Makedonija - nauja bendrosios tranzito sistemos narė
2015-06-30

Rubrikoje „LR teisės aktų pakeitimai“ skaitėte, kad garantijos tranzitui dokumentai turi būti papildyti nauja bendrosios tranzito sistemos nare - buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Makedonija - nauja bendrosios tranzito sistemos narė
2015-06-30

Rubrikoje „LR teisės aktų pakeitimai“ skaitėte, kad garantijos tranzitui dokumentai turi būti papildyti nauja bendrosios tranzito sistemos nare - buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Vilniaus teritorinė muitinė: deklarantų daromos klaidos
2015-03-31

Supažindiname su dažniausiai daromomis deklarantų klaidomis įforminant muitinės dokumentus. Informacija parengta remiantis 2015.02.26 vykusio Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus teritorinės muitinės pakomitečio posėdžio metu skaitytu pranešimu.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Vilniaus teritorinė muitinė: deklarantų daromos klaidos
2015-03-31

Supažindiname su dažniausiai daromomis deklarantų klaidomis įforminant muitinės dokumentus. Informacija parengta remiantis 2015.02.26 vykusio Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus teritorinės muitinės pakomitečio posėdžio metu skaitytu pranešimu.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Muitinės tarpininkų veikla ir pažeidimai
2015-03-31

2015.02.26 vyko Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus teritorinės muitinės pakomitečio posėdis, kurio metu buvo pristatyta informacija apie muitinės tarpininkų veiklą ir pažeidimus.

Milda Juškytė-Romaniuk

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Muitinės tarpininkų veikla ir pažeidimai
2015-03-31

2015.02.26 vyko Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus teritorinės muitinės pakomitečio posėdis, kurio metu buvo pristatyta informacija apie muitinės tarpininkų veiklą ir pažeidimus.

Milda Juškytė-Romaniuk

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Atleidimas nuo mokestinės prievolės dėl muitinės klaidos
2015-03-31

Muitinei po deklaracijų įforminimo atlikus patikrinimą ir dėl neatitikimų apskaičiavus papildomus importo mokesčius, delspinigius bei baudas, įmonės neretai ginčija muitinės sprendimą nurodydamos, kad tai ir muitinės kaltė (klaida), nes muitinė deklaracijos įforminimo metu taip pat turi pareigą atlikti pateiktų duomenų tikrinimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau LVAT) priėmė nutartį, kurioje išaiškino, kokiais atvejais netinkamos deklaracijos įforminimas yra pripažįstamas muitinės klaida ir įmonės atleidžiamos nuo apskaičiuotos mokestinės prievolės.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Atleidimas nuo mokestinės prievolės dėl muitinės klaidos
2015-03-31

Muitinei po deklaracijų įforminimo atlikus patikrinimą ir dėl neatitikimų apskaičiavus papildomus importo mokesčius, delspinigius bei baudas, įmonės neretai ginčija muitinės sprendimą nurodydamos, kad tai ir muitinės kaltė (klaida), nes muitinė deklaracijos įforminimo metu taip pat turi pareigą atlikti pateiktų duomenų tikrinimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau LVAT) priėmė nutartį, kurioje išaiškino, kokiais atvejais netinkamos deklaracijos įforminimas yra pripažįstamas muitinės klaida ir įmonės atleidžiamos nuo apskaičiuotos mokestinės prievolės.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Kontrabanda ir transporto priemonės konfiskavimas
2014-11-30

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – ATPK) už kontrabandą numato baudą ir kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per valstybės sieną arba jiems slėpti, konfiskavimą. Atitinkamai, per sieną neteisėtai gabenant bet kokį privalomai muitinei deklaruotinų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų daiktų kiekį, gresia nuosavos ar kitu pagrindu valdomos transporto priemonės – sunkvežimio, vilkiko, priekabos, puspriekabės – konfiskavimas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Kontrabanda ir transporto priemonės konfiskavimas
2014-11-30

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – ATPK) už kontrabandą numato baudą ir kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per valstybės sieną arba jiems slėpti, konfiskavimą. Atitinkamai, per sieną neteisėtai gabenant bet kokį privalomai muitinei deklaruotinų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų daiktų kiekį, gresia nuosavos ar kitu pagrindu valdomos transporto priemonės – sunkvežimio, vilkiko, priekabos, puspriekabės – konfiskavimas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Vairuotojo atsakomybė už muitinės procedūrų atlikimą
2014-09-30

Praktikoje dažnai pasitaiko atvejai, kai tranzitinių krovinių vežėjų atstovams (vairuotojams) pritaikoma administracinė atsakomybė už muitinės prižiūrimų prekių (daiktų) ir kitų vertybių iškrovimą iš jas gabenančių priemonių, įskaitant ir jų perkrovimą į kitas transporto priemones, muitinės nenustatytose vietose arba be muitinės pareigūno raštiško leidimo. Šiame straipsnyje aptarsime tokių situacijų vertinimą teismų praktikoje.

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Vairuotojo atsakomybė už muitinės procedūrų atlikimą
2014-09-30

Praktikoje dažnai pasitaiko atvejai, kai tranzitinių krovinių vežėjų atstovams (vairuotojams) pritaikoma administracinė atsakomybė už muitinės prižiūrimų prekių (daiktų) ir kitų vertybių iškrovimą iš jas gabenančių priemonių, įskaitant ir jų perkrovimą į kitas transporto priemones, muitinės nenustatytose vietose arba be muitinės pareigūno raštiško leidimo. Šiame straipsnyje aptarsime tokių situacijų vertinimą teismų praktikoje.

Muita UAB

tranzito procedūros
lt
Turto konfiskavimas pagal ATPK bei savininko interesų užtikrinimas
2014-07-31

Daikto konfiskavimas yra pakankamai dažna priemonė, kurią įstatymų leidėjas suteikia teisę taikyti atitinkamų administracinių teisės pažeidimų atveju. Taip pat dažnas atvejis, kai turto konfiskavimas gali būti taikomas už teisės pažeidimus asmenims, kurie nėra konfiskuojamo turto savininkai. Šiame straipsnyje aptarsime turto savininkų interesų užtikrinimo galimybes, kai jų turtas konfiskuojamas dėl trečiųjų asmenų padarytų pažeidimų.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Turto konfiskavimas pagal ATPK bei savininko interesų užtikrinimas
2014-07-31

Daikto konfiskavimas yra pakankamai dažna priemonė, kurią įstatymų leidėjas suteikia teisę taikyti atitinkamų administracinių teisės pažeidimų atveju. Taip pat dažnas atvejis, kai turto konfiskavimas gali būti taikomas už teisės pažeidimus asmenims, kurie nėra konfiskuojamo turto savininkai. Šiame straipsnyje aptarsime turto savininkų interesų užtikrinimo galimybes, kai jų turtas konfiskuojamas dėl trečiųjų asmenų padarytų pažeidimų.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas dėl teisinio reguliavimo ydingumo
2014-06-30

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė klausimą dėl administracinės atsakomybės taikymo deklarantui tuo atveju, kai teisės aktuose buvo sudaryta prielaida įvairiai interpretuoti jų nuostatas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas dėl teisinio reguliavimo ydingumo
2014-06-30

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė klausimą dėl administracinės atsakomybės taikymo deklarantui tuo atveju, kai teisės aktuose buvo sudaryta prielaida įvairiai interpretuoti jų nuostatas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
Pamiršote slaptažodį?

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Prisijungti su Google

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis