sausio 29, 2020
lt en de
Muitinės priežiūra

Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash

Muitinės priežiūra

Į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos prekės nuo jų įvežimo yra muitinės prižiūrimos ir gali būti jos tikrinamos. 

Draudimų ir apribojimų taikymas

Kai taikytina, toms prekėms taikomi draudimai ir apribojimai, pagrįsti, inter alia,

  • visuomenės dorovės, viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo,
  • žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos,
  • aplinkos apsaugos,
  • nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos,
  • pramoninės ar komercinės nuosavybės apsaugos reikalavimais, įskaitant
  • narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),
  • tam tikras intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių ir
  • grynųjų pinigų kontrolės reikalavimus, taip pat
  • jų atžvilgiu įgyvendinamos žuvų išteklių apsaugos bei valdymo priemonės ir
  • prekybos politikos priemonės.

Muitinis statusas

Tos prekės taip prižiūrimos tol, kol nustatomas jų muitinis statusas, ir negali būti paimtos iš muitinės priežiūros be muitinės leidimo.

Nedarant poveikio galutinio vartojimo procedūrai, nustačius, kad prekės turi Sąjungos prekių muitinį statusą, tos prekės toliau muitinės nebeprižiūrimos.

Ne Sąjungos prekės muitinės prižiūrimos tol, kol pasikeičia jų muitinis statusas arba kol jos išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos arba sunaikinamos.

Prekių turėtojo teisės

Muitinės prižiūrimų prekių turėtojas gali, muitinei leidus, bet kuriuo metu tas prekes patikrinti arba paimti jų pavyzdžius, visų pirma jeigu to reikia jų tarifiniam klasifikavimui, muitinei vertei arba muitiniam statusui nustatyti.

Šaltinis

Sąjungos muitinės kodekso (Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013) 134 straipsnis.

Comments ()

Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Maximum file size 6mb
File is too large