rugsėjo 11, 2022
lt en
ES vieno langelio sistema muitinei (EU SWE-C)

Adobe Stock

Kas yra „vienas langelis“?

„Vienas langelis“ yra prekybos palengvinimo priemonė, leidžianti prekyboje ir transporte dalyvaujančioms šalims pateikti standartizuotą informaciją ir dokumentus vienoje sistemoje, kad būtų įvykdyti visi su importu, eksportu ir tranzitu susiję reguliavimo reikalavimai, taip sumažinant informacijos dubliavimą, laiko ir finansines sąnaudas. 

Kam reikalinga „ES vieno langelio aplinka muitinei“?

Su prekių įvežimu/ išvežimu susiję formalumai dažnai apima daugybę skirtingų institucijų, atsakingų už įvairias sritis, pavyzdžiui, sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos, žuvininkystės ir žemės ūkio, rinkos priežiūros ir gaminių atitikties bei kultūros paveldo. Vadinasi, ūkio subjektai turi pateikti informaciją kelioms institucijoms, kurių kiekviena turi savo portalą ir procedūras. Tai apsunkina ir atima daug laiko ūkio subjektams ir mažina valdžios institucijų gebėjimą kartu veikti užkertant kelią rizikai.

Kokių veiksmų yra imtasi?

2008 m. valstybės narės ir Komisija įsipareigojo skatinti elektroninės muitinės aplinką ES, siekdamos sukurti vieno langelio paslaugų sistemą. 2016 m. Komisijos komunikate „ES muitų sąjungos ir jos valdymo plėtra“ paskelbti Komisijos planai rasti veiksmingą ES SWE-C kūrimo sprendimą.

Atsižvelgdama į šiuos prioritetus, 2015 m. Komisija pradėjo bandomąjį projektą - ES muitinės vieno langelio bendrą veterinarijos įvežimo dokumentą (ES CSW-CVED), kad devynių valstybių narių muitinės administracijos galėtų automatiškai patikrinti tris ne muitinės sveikatos sertifikatus. Jos įpėdinė - ES muitinės vieno langelio sertifikatų mainų sistema (EU CSW-CERTEX) - išplėtė reguliavimo reikalavimų apimtį ir pasiūlė naujas funkcijas.

Kaip dėl teisinio reguliavimo?

Teisės akto pasiūlymas buvo paskelbtas naujajame Muitinės veiksmų plane 2020 m. rugsėjį, kaip dalis Europos Komisijos prezidentės von der Leyen įsipareigojimo pakelti muitų sąjungą į kitą lygį. 2022 m. tebevyksta įprasta teisėkūros procedūra dėl siūlomo reglamento.

Svarbu paminėti, kad ES SWE-C plėtra remiasi dviem skaitmeninio administracinio bendradarbiavimo ramsčiais:

  • Pirmasis apima vyriausybių (G2G) ir partnerių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą per centrinį komponentą EU CSW-CERTEX, kad muitinė galėtų automatiškai priimti ir tikrinti su nemuitiniais formalumais susijusius prekių įforminimo dokumentus.
  • Antruoju ramsčiu – įmonių ir vyriausybių (B2G) skaitmeniniu bendradarbiavimu – siekiama supaprastinti ataskaitų teikimo formalumus, taikomus prekybai importuojant, eksportuojant ir gabenant konkrečias prekes, kurioms taikomi ne muitinės reguliavimo formalumai. Taip išvengiama ataskaitų teikimo ir procedūrų pertekliaus, o tarptautiniu mastu pripažinta „vieno langelio“ koncepcija bus realizuota ūkio subjektams suteikiant vieną sistemą, per kusią būtų galima įvykdyti visus su importu, eksportu ir tranzitu susijusius reguliavimo reikalavimus.

Sužinokite daugiau 2021 m. e-muitinės metinėje pažangos ataskaitoje, kurią parengė Europos Komisija.

Komentarai ()

en, lt
ES muitinės duomenų modelis
2023-12-31

Elektroninę muitinės deklaraciją sudaro duomenų elementai, kurie turėtų būti suderinti visame pasaulyje, kad muitinė galėtų patikrinti duomenis, perduodamus iš eksportuojančios šalies į importuojančią šalį. Pasaulio muitinių organizacija sukūrė PMO duomenų modelį, kuriame pateikta universali kalba tarpvalstybiniams duomenų mainams. ES pritaikė šį modelį savo reikmėms ir transeuropiniam naudojimui.

IT sistemos, duomenų bazės
en, lt
ES muitinės duomenų modelis
2023-12-31

Elektroninę muitinės deklaraciją sudaro duomenų elementai, kurie turėtų būti suderinti visame pasaulyje, kad muitinė galėtų patikrinti duomenis, perduodamus iš eksportuojančios šalies į importuojančią šalį. Pasaulio muitinių organizacija sukūrė PMO duomenų modelį, kuriame pateikta universali kalba tarpvalstybiniams duomenų mainams. ES pritaikė šį modelį savo reikmėms ir transeuropiniam naudojimui.

IT sistemos, duomenų bazės
en, lt
Nauja Komisijos darbo programa SMK elektroninių sistemų diegimui
2023-12-26

2024-2025 m. bus paleidžiamos likusios elektroninės sistemos, numatytos Sąjungos muitinės kodekse (SMK). Naujų muitinės sistemų paleidimas verslui, priklausomai nuo jo specifikos, gali reikšti daug ką: darbo patogumą popieriniams dokumentams tapus elektroniniais (pvz., T2L), reikšmingus finansinius sutaupymus (pvz., naudojantis centralizuotu įforminimu), būtinybę pokyčiams pritaikyti verslo procesus ir programas, arba tiesiog galimus veiklos sutrikimus muitinės programų paleidimo metu (tokius kaip šį mėnesį verslui Lietuvoje problemų sukėlęs iMDAS naujų paslaugų paleidimas). Š.m. gruodžio 15 d. Europos Komisija įgyvendinimo sprendimu nustatė naują darbo programą, kuri keičia ankstesniąją, parengtą 2019 m. Apžvelkime, kokie diegimo terminai kokioms sistemoms yra numatyti ateinančiais metais – jeigu su jomis dirbate, apgalvokite, kaip tai įtakos Jūsų veiklą.

Enrika Naujokė

IT sistemos, duomenų bazės
en, lt
Nauja Komisijos darbo programa SMK elektroninių sistemų diegimui
2023-12-26

2024-2025 m. bus paleidžiamos likusios elektroninės sistemos, numatytos Sąjungos muitinės kodekse (SMK). Naujų muitinės sistemų paleidimas verslui, priklausomai nuo jo specifikos, gali reikšti daug ką: darbo patogumą popieriniams dokumentams tapus elektroniniais (pvz., T2L), reikšmingus finansinius sutaupymus (pvz., naudojantis centralizuotu įforminimu), būtinybę pokyčiams pritaikyti verslo procesus ir programas, arba tiesiog galimus veiklos sutrikimus muitinės programų paleidimo metu (tokius kaip šį mėnesį verslui Lietuvoje problemų sukėlęs iMDAS naujų paslaugų paleidimas). Š.m. gruodžio 15 d. Europos Komisija įgyvendinimo sprendimu nustatė naują darbo programą, kuri keičia ankstesniąją, parengtą 2019 m. Apžvelkime, kokie diegimo terminai kokioms sistemoms yra numatyti ateinančiais metais – jeigu su jomis dirbate, apgalvokite, kaip tai įtakos Jūsų veiklą.

Enrika Naujokė

IT sistemos, duomenų bazės
en
e-Certificate of Origin: the failing vision of efficiency and a possible solution
2023-12-26

The World Customs Organization has published a comprehensive study on the digitalisation of the Certificate of Origin (CO). This article provides a short summary of the existing CO issues and suggests some solutions that could help achieve the long-term digitalisation goals – such as the framework for trusted digital signatures currently used in the EU.

Dr Ramūnas Šablinskas

IT sistemos, duomenų bazės
en
e-Certificate of Origin: the failing vision of efficiency and a possible solution
2023-12-26

The World Customs Organization has published a comprehensive study on the digitalisation of the Certificate of Origin (CO). This article provides a short summary of the existing CO issues and suggests some solutions that could help achieve the long-term digitalisation goals – such as the framework for trusted digital signatures currently used in the EU.

Dr Ramūnas Šablinskas

IT sistemos, duomenų bazės
image en, lt
Muitinė priežiūra - visur ir visada
2023-10-11

IT sistemos, duomenų bazės
image en, lt
Muitinė priežiūra - visur ir visada
2023-10-11

IT sistemos, duomenų bazės
en, lt
Chat GPT ir Google Bard: DI naudojimas muitinės tarpininko darbe
2023-10-01

Dirbtinis intelektas (DI) – dar praėjusiais metais ši tema buvo vos girdima, o štai dabar atrodo, kad tema gvildenama bene kiekvienoje konferencijoje ir gali būti pritaikoma kiekvienoje srityje. Pasigirdus kalboms apie rinkoje atsiradusį dirbtinį intelektą bei galimybe juo naudotis – įrankis atrodė toks tolimas ir negirdėtas, o spaudoje pasirodžius pirmiesiems pranešimams tikrai nemanėme, kad ir mes, muitinės tarpininkai, galėsime pritaikyti savo veikloje šį įrankį. Neslėpsiu, kad pirmieji mūsų įmonėje CHAT GPT įrankį išbandė kolegos, kurie labiausiai domisi informacinėmis technologijomis bei šios srities naujovėmis rinkoje.

Gertrūda Bakšienė

IT sistemos, duomenų bazės
en, lt
Chat GPT ir Google Bard: DI naudojimas muitinės tarpininko darbe
2023-10-01

Dirbtinis intelektas (DI) – dar praėjusiais metais ši tema buvo vos girdima, o štai dabar atrodo, kad tema gvildenama bene kiekvienoje konferencijoje ir gali būti pritaikoma kiekvienoje srityje. Pasigirdus kalboms apie rinkoje atsiradusį dirbtinį intelektą bei galimybe juo naudotis – įrankis atrodė toks tolimas ir negirdėtas, o spaudoje pasirodžius pirmiesiems pranešimams tikrai nemanėme, kad ir mes, muitinės tarpininkai, galėsime pritaikyti savo veikloje šį įrankį. Neslėpsiu, kad pirmieji mūsų įmonėje CHAT GPT įrankį išbandė kolegos, kurie labiausiai domisi informacinėmis technologijomis bei šios srities naujovėmis rinkoje.

Gertrūda Bakšienė

IT sistemos, duomenų bazės
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis