Ši svetainė naudoja slapukus siekiant užtikrint geriausią naudotojo patirtį.

Leidinys

Apie leidinį

Leidinys leidžiamas kartą per mėnesį, daugiau informacijos https://www.muita.lt/lt/p/leidinys-muitu-teise-praktikams

Šiuo metu vyksta leidinio perkėlimas į customsclearance.net platformą, apie baigtą perkėlimą ir naujoves prenumeratoriai bus informuoti atskiru pranešimu.

Naudojimo sąlygos

Leidinyje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip teisinis patarimas, išvada ar konsultacija. Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su leidėjų nuomone.

Sveiki,

tikiuosi, kad esate ir išliksite sveiki, ir susitiksime 3-ioje Muitinės praktikų konferencijoje, kurioje, kaip vienas būsimas dalyvis pasidžiaugė – išskirtinai įdomūs pranešimai! Atkreipiu dėmesį, kad konferencijos data iš 2020 m. lapkričio 19 d. perkelta į 2020 m. gruodžio 10 d., daugiau informacijos www.lcpa.lt

Aktualių temų mūsų nuolat kintančioje srityje, matyt, nei konferencijoms, nei leidiniui niekuomet nepritrūks. Muitinės departamento vyr. specialistė Jovita Mikšienė apžvelgia Europos Komisijos muitinio įvertinimo gairių atnaujinimus. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pateikė išaiškinimus byloje dėl nemokamai gamintojui perduotos programinės įrangos ir importuojamų prekių muitinės vertės – išaiškinimus apžvelgia advokatė Monika Bielskienė. Kalbant apie muitinį įvertinimą pažymėtina, kad šiemet sukanka 25 metai, kai buvo pradėtas taikyti PPO muitinio įvertinimo susitarimas. Todėl šiai temai daug dėmesio skirta naujame „PMO naujienų“ numeryje (anglų kalba). Šiame numeryje taip pat yra ir straipsnis iš Lietuvos - Muitinės praktikų asociacijos rugpjūtį rengto tarptautinio muitinės specialistų susitikimo apžvalga, kviečiame skaityti vertimą.

Advokatas dr. Gediminas Valantiejus gilinasi ir rašo apie įvairius verslui kylančius klausimus: prekių pripažinimą bešeimininkėmis (aktualu, pavyzdžiui, muitinės sandėliams), prekės (ne)pripažinimą atlieka (naudoto automobilio importas) ir privalomosios prekių tarifinės informacijos reglamentavimo naujoves bei ypatumus. Prekių tarifinio klasifikavimo tema ES ir pasaulio aktualijų apžvalgoje atkreipkite dėmesį, kad jau paskelbta Kombinuotosios Nomenklatūros versija 2021 metams. Nepamirškite patikrinti, ar nėra pasikeitimų, susijusių su Jūsų importuojamomis ar eksportuojamomis prekėmis.

Ir pabaigai paklausiu: Ar pakankamai žinote apie prekybos apsaugos priemones? Ar stebite jų įvedimą? To svarbą sprendimams dėl prekių trečioje šalyje įsigijimo puikiai atskleidžia aprašytas elektrinių dviračių importo iš Kinijos atvejis.

Linkiu įdomaus ir naudingo skaitymo!

Enrika Naujokė

lt
LR teisės aktų pakeitimai: spalis 2020
2020-10-31

2020.09.29 - 10.28 pakeitimai susiję su: Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklėmis; 2021 m. Intrastato ribų nustatymu; importuojamų pašarų kontrole; kraujo ir kraujo komponentų įvežimu.

UAB Muita

nacionaliniai teisės aktai
lt
LR teisės aktų pakeitimai: spalis 2020
2020-10-31

2020.09.29 - 10.28 pakeitimai susiję su: Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklėmis; 2021 m. Intrastato ribų nustatymu; importuojamų pašarų kontrole; kraujo ir kraujo komponentų įvežimu.

UAB Muita

nacionaliniai teisės aktai
lt
ES ir pasaulio aktualijos: spalis 2020
2020-10-31

Kai kurios aktualijos: Kombinuotosios nomenklatūros 2021 m. redakcija; pasirengimas 66-ai Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos komiteto sesijai; papildomos TARIC pozicijos apsauginėms veido kaukėms; pratęsiamas atleidimo nuo muitų ir PVM laikotarpis importuojamoms prekėms, skirtoms kovai su Covid-19; Komisija parengė naudojimui portalą Access2Markets; išleistas naujas PMO naujienų žurnalo numeris, kuriame dėmesys - muitinės vertės temai.

UAB Muita

€ / $
nacionaliniai teisės aktai
lt
ES ir pasaulio aktualijos: spalis 2020
2020-10-31

Kai kurios aktualijos: Kombinuotosios nomenklatūros 2021 m. redakcija; pasirengimas 66-ai Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos komiteto sesijai; papildomos TARIC pozicijos apsauginėms veido kaukėms; pratęsiamas atleidimo nuo muitų ir PVM laikotarpis importuojamoms prekėms, skirtoms kovai su Covid-19; Komisija parengė naudojimui portalą Access2Markets; išleistas naujas PMO naujienų žurnalo numeris, kuriame dėmesys - muitinės vertės temai.

UAB Muita

€ / $
nacionaliniai teisės aktai
lt
ESTT išaiškinimas BMW byloje: nemokamai gamintojui perduota programinė įranga ir importuojamų prekių muitinė vertė
2020-10-31

Europos Sąjungos teisingumo teismas (ESTT) toliau laikosi pozicijos, kad programinės įrangos vertė turi būti pridėta prie importuojamų prekių muitinės vertės, nepaisant to, kad ji buvo sukurta Europos Sąjungoje (ES) ir nemokamai perduota trečiojoje šalyje įsikūrusiam gamintojui. Tai priminimas importuotojams, kad netgi ES sukurta programinė įranga gali tapti muitinės teisės reguliavimo objektu, tad būtina kiekvieną kartą situaciją įvertinti kompleksiškai.

Monika Bielskienė

€ / $
muitinė vertė / muitinis vertinimas
lt
ESTT išaiškinimas BMW byloje: nemokamai gamintojui perduota programinė įranga ir importuojamų prekių muitinė vertė
2020-10-31

Europos Sąjungos teisingumo teismas (ESTT) toliau laikosi pozicijos, kad programinės įrangos vertė turi būti pridėta prie importuojamų prekių muitinės vertės, nepaisant to, kad ji buvo sukurta Europos Sąjungoje (ES) ir nemokamai perduota trečiojoje šalyje įsikūrusiam gamintojui. Tai priminimas importuotojams, kad netgi ES sukurta programinė įranga gali tapti muitinės teisės reguliavimo objektu, tad būtina kiekvieną kartą situaciją įvertinti kompleksiškai.

Monika Bielskienė

€ / $
muitinė vertė / muitinis vertinimas
lt
Naujoji Europos Komisijos muitinio įvertinimo gairių versija – esminiai akcentai
2020-10-31

2020 m. rugsėjo 25 d. Europos Komisija (toliau – Komisija) paskelbė naują Muitinio įvertinimo gairių (toliau – gairės) versiją. Nors šios gairės nėra teisiškai privalomos, jos laikomos svarbiu Europos Sąjungos (toliau – ES) muitų teisės aktų aiškinimo instrumentu. Gairių tikslas – užtikrinti vieningą muitinių ir ekonominės veiklos vykdytojų supratimą ir parūpinti priemonę, kuri palengvintų teisingą ir suderintą teisės aktų taikymą valstybėse narėse. Gairės numatomos įtraukti į ES Muitinio įvertinimo kompendiumą 2021 metais.

Jovita Mikšienė

€ / $
muitinė vertė / muitinis vertinimas
lt
Naujoji Europos Komisijos muitinio įvertinimo gairių versija – esminiai akcentai
2020-10-31

2020 m. rugsėjo 25 d. Europos Komisija (toliau – Komisija) paskelbė naują Muitinio įvertinimo gairių (toliau – gairės) versiją. Nors šios gairės nėra teisiškai privalomos, jos laikomos svarbiu Europos Sąjungos (toliau – ES) muitų teisės aktų aiškinimo instrumentu. Gairių tikslas – užtikrinti vieningą muitinių ir ekonominės veiklos vykdytojų supratimą ir parūpinti priemonę, kuri palengvintų teisingą ir suderintą teisės aktų taikymą valstybėse narėse. Gairės numatomos įtraukti į ES Muitinio įvertinimo kompendiumą 2021 metais.

Jovita Mikšienė

€ / $
muitinė vertė / muitinis vertinimas
lt
Keletas minčių aktualiais muitinės srities klausimais
2020-10-31

Lietuvos muitinės praktikų asociacija (LCPA) yra labai dinamiška organizacija, leidžianti žurnalą „Muitinės atitikties ir rizikos valdymas“ praktikams Europoje. Siekdama paskatinti autorių žinių ir nuomonių apsikeitimą, asociacija nusprendė rengti internetinius susitikimus. Pirmasis įvyko 2020 m. rugpjūčio 18 d. Straipsnyje apžvelgiamos kai kurios autorių aptartos temos, o plačiau apie jas galite paskaityti pačiame žurnale.

Enrika Naujokė

lt
Keletas minčių aktualiais muitinės srities klausimais
2020-10-31

Lietuvos muitinės praktikų asociacija (LCPA) yra labai dinamiška organizacija, leidžianti žurnalą „Muitinės atitikties ir rizikos valdymas“ praktikams Europoje. Siekdama paskatinti autorių žinių ir nuomonių apsikeitimą, asociacija nusprendė rengti internetinius susitikimus. Pirmasis įvyko 2020 m. rugpjūčio 18 d. Straipsnyje apžvelgiamos kai kurios autorių aptartos temos, o plačiau apie jas galite paskaityti pačiame žurnale.

Enrika Naujokė

lt
Elektrinių dviračių importo atvejis: muitas, antidempingo ir kompensacinis muitas
2020-10-30

Skaitytojo klausimas: Ar gali būti tai pačiai prekei vienu metu taikomi antidempingo ir kompensaciniai muitai? Atsakydami į klausimą pateikiame praktinį elektrinių dviračių importo iš Kinijos pavyzdį ir apžvelgiame prekybos politikos apsaugos - antidempingo, kompensacines (antisubsidines) ir rinkos apsaugos (protekcines) - priemones.

Enrika Naujokė

€ / $
prekybos apsaugos muitai
lt
Elektrinių dviračių importo atvejis: muitas, antidempingo ir kompensacinis muitas
2020-10-30

Skaitytojo klausimas: Ar gali būti tai pačiai prekei vienu metu taikomi antidempingo ir kompensaciniai muitai? Atsakydami į klausimą pateikiame praktinį elektrinių dviračių importo iš Kinijos pavyzdį ir apžvelgiame prekybos politikos apsaugos - antidempingo, kompensacines (antisubsidines) ir rinkos apsaugos (protekcines) - priemones.

Enrika Naujokė

€ / $
prekybos apsaugos muitai
lt
Privalomoji tarifinė informacija (PTI): teisinio reglamentavimo ypatumai ES bei naujovės Lietuvoje
2020-10-24

Pagal Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, privalomoji prekių tarifinė informacija yra apibrėžiama kaip raštiškas muitinės sprendimas dėl tarifinio prekių klasifikavimo, kurį valstybių narių muitinės išduoda ekonominių operacijų vykdytojui, gavusios jo prašymą ir kuriuo įpareigojama taikyti konkretų jame nurodytų prekių rūšių tarifinį klasifikavimą. 2019 m. Lietuvoje įsigaliojo naujos privalomosios prekių tarifinės informacijos (PTI) išdavimo taisyklės, aktualios visiems prekes iš trečiųjų valstybių (ne ES narių) importuojantiems asmenims. Straipsnyje aptariame kokie praktiniai ir teisiniai klausimai pastaruoju metu kyla šioje muitų teisės srityje tiek ES lygmeniu, tiek ir Lietuvos Respublikoje, ypač taikant naująsias PTI išdavimo taisykles.

Dr. Gediminas Valantiejus

€ / $
tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Privalomoji tarifinė informacija (PTI): teisinio reglamentavimo ypatumai ES bei naujovės Lietuvoje
2020-10-24

Pagal Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, privalomoji prekių tarifinė informacija yra apibrėžiama kaip raštiškas muitinės sprendimas dėl tarifinio prekių klasifikavimo, kurį valstybių narių muitinės išduoda ekonominių operacijų vykdytojui, gavusios jo prašymą ir kuriuo įpareigojama taikyti konkretų jame nurodytų prekių rūšių tarifinį klasifikavimą. 2019 m. Lietuvoje įsigaliojo naujos privalomosios prekių tarifinės informacijos (PTI) išdavimo taisyklės, aktualios visiems prekes iš trečiųjų valstybių (ne ES narių) importuojantiems asmenims. Straipsnyje aptariame kokie praktiniai ir teisiniai klausimai pastaruoju metu kyla šioje muitų teisės srityje tiek ES lygmeniu, tiek ir Lietuvos Respublikoje, ypač taikant naująsias PTI išdavimo taisykles.

Dr. Gediminas Valantiejus

€ / $
tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Muitinės priežiūroje esančių prekių pripažinimas bešeimininkėmis
2020-10-03

Tarptautinės prekybos versle kartas nuo karto tenka susidurti su teisinėmis situacijomis, kuomet, atliekant muitinės formalumus, muitinės priežiūrai pristatytų ir jos saugojamų (sulaikytų) prekių savininkas lieka nežinomas (nenustatytas). Tokiu atveju prekės lieka muitinės priežiūroje, tačiau yra sprendžiamas klausimas dėl jų realizavimo saugojimo kaštams padengti arba sunaikinimo, siekiant atlaisvinti vietą kitų prekių saugojimui. Atliekant tokius veiksmus kartu privalo būti išspręstas ir klausimas dėl prekių pripažinimo bešeimininkėmis. Atsižvelgiant į aktualią teismų praktiką, šiame straipsnyje apibūdinamos muitinės prižiūrimų prekių pripažinimo bešeimininkėmis sąlygos ir atvejai, kada gali būti taikoma bei pradedama tokia procedūra.

Dr. Gediminas Valantiejus

€ / $
muitinės procedūros ir formalumai
lt
Muitinės priežiūroje esančių prekių pripažinimas bešeimininkėmis
2020-10-03

Tarptautinės prekybos versle kartas nuo karto tenka susidurti su teisinėmis situacijomis, kuomet, atliekant muitinės formalumus, muitinės priežiūrai pristatytų ir jos saugojamų (sulaikytų) prekių savininkas lieka nežinomas (nenustatytas). Tokiu atveju prekės lieka muitinės priežiūroje, tačiau yra sprendžiamas klausimas dėl jų realizavimo saugojimo kaštams padengti arba sunaikinimo, siekiant atlaisvinti vietą kitų prekių saugojimui. Atliekant tokius veiksmus kartu privalo būti išspręstas ir klausimas dėl prekių pripažinimo bešeimininkėmis. Atsižvelgiant į aktualią teismų praktiką, šiame straipsnyje apibūdinamos muitinės prižiūrimų prekių pripažinimo bešeimininkėmis sąlygos ir atvejai, kada gali būti taikoma bei pradedama tokia procedūra.

Dr. Gediminas Valantiejus

€ / $
muitinės procedūros ir formalumai
lt
Teismų praktika: importuotos prekės ar atliekos?
2020-10-03

Šiame straipsnyje aptariama, kokia tvarka bei laikantis kokių kriterijų importuotos prekės (transporto priemonės) gali būti pripažįstamos atliekomis bei privalomai perduodamos sunaikinti. Kartu yra analizuojama naujausia teismų praktika, kurioje buvo išaiškinta atliekų sąvoka ir jos elementai (kriterijai), sprendžiant ginčus dėl teisėtumo importuotojams teikiamų privalomųjų nurodymų perduoti prekes atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

Dr. Gediminas Valantiejus

€ / $
netarifinis reguliavimas, apribojimai ir draudimai
lt
Teismų praktika: importuotos prekės ar atliekos?
2020-10-03

Šiame straipsnyje aptariama, kokia tvarka bei laikantis kokių kriterijų importuotos prekės (transporto priemonės) gali būti pripažįstamos atliekomis bei privalomai perduodamos sunaikinti. Kartu yra analizuojama naujausia teismų praktika, kurioje buvo išaiškinta atliekų sąvoka ir jos elementai (kriterijai), sprendžiant ginčus dėl teisėtumo importuotojams teikiamų privalomųjų nurodymų perduoti prekes atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

Dr. Gediminas Valantiejus

€ / $
netarifinis reguliavimas, apribojimai ir draudimai
Pamiršote slaptažodį?

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Prisijungti su Google

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis