Leidinys

Išsaugoti
Apie leidinį

Apie leidinį "Muitų teisė praktikams"

Leidinys leidžiamas kartą per mėnesį nuo 2012 m., leidėjas UAB "Muita". Informacija apie prenumeratą https://www.muita.lt/lt/p/leidinys-muitu-teise-praktikams

2021 m. įkurta leidinio redakcinė kolegija, nariai:
Enrika Naujokė UAB "Muita" direktorė
Dr. Gediminas Valantiejus  advokato kontoros GVLEX advokatas; Mykolo Romerio universiteto lektorius, vyr. mokslo darbuotojas
Milda Stravinskė Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė
Monika Bielskienė APB "WALLESS" advokatė

Kilus klausimams maloniai prašome susisiekti el. p. muita@muita.lt, tel. 8 664 26393

Naudojimo sąlygos

Leidinio "Muitų teisė praktikams" naudojimo sąlygos

Leidinyje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip teisinis patarimas, išvada ar konsultacija. Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su leidėjų nuomone.

Leidinyje pateikiama mokama informacija yra skirta tik ją teisėtai įsigijusiems asmenims. Šios informacijos platinimas be UAB "Muita" rašytinio sutikimo yra draudžiamas ir užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę.

Cituodami leidinyje publikuotus straipsnius nurodykite straipsnio pavadinimą, autorių ir leidinio numerį. 

Sveiki,

rugsėjį – dėmesys tarptautinei teisei, kai paaiškėjo kad naujasis Didžiosios Britanijos vyriausybės pasiūlytas įstatymas pažeistų tarptautinį „Brexit“ susitarimą, kurį ji pernai pasirašė su Europos Sąjunga. Kaip spręsis ši situacija, sužinosime spalį, o leidinyje kviečiame pasigilinti į tarptautinės teisės temą ir jos vaidmenį formuojant tarptautinės prekybos ir muitų sritis tokiomis, kokias mes jas žinome šiandieną. Rašome apie Suderintą Sistemą, Peržiūrėtą Kioto konvenciją, Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos ir atkreipiame dėmesį į Pasaulio Prekybos Organizacijos teisės taikymo klausimus mokestiniuose ginčuose Lietuvoje.

Pristatome ne vieną aktualiją: vasarą pradėti išduoti elektroniniai prekių nelengvatinės kilmės sertifikatai; šį mėnesį į elektroninę erdvę persikėlė dokumentai, susiję su intelektinės nuosavybės teisių apsauga; 2021 m. įsigalios pasikeitimai žemės ūkio produktų importo ir eksporto srityje. Taip pat primename, kad spalio mėnesį bus paskelbtas sąrašas prašymų dėl naujų suspendavimo ar tarifinių kvotų įvedimo ir paaiškiname, kodėl naudinga jį peržiūrėti.

Ir teismų praktikoje yra svarbių naujovių – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kuriuo tikslina savo išaiškinimus dėl licencinių mokesčių ir autorinių atlyginimų įtraukimo į importuojamų prekių muitinę vertę. Rasite ir daugiau temų: apie laikinojo įvežimo perdirbti galimybes, teisės aktų aktualijas.

Šiame numeryje – nauja rubrika „Pradedantiesiems“, kurioje stengsimės pateikti atsakymus į klausimus, kylančius žengiantiems pirmuosius žingsnius muitinės srityje. Pradedantiesiems taip pat skirti ir vieni iš mokymų, apie kuriuos informacija skelbiama www.muita.lt. O visus kviečiame dalyvauti 3-ioje Muitinės praktikų konferencijoje ir išklausyti aktualių pranešimų bei diskusijų temomis, kurias rasite programoje, skelbiamoje www.lcpa.lt.

Įdomaus ir naudingo skaitymo!

Enrika Naujokė

lt
Erga omnes arba didžiausio palankumo režimo muito tarifas – kas tai?
2020-10-01

Naršant TARIC ir LITAR duomenų bazes, susidursite su sąvoka „erga omnes muito tarifas". Pasaulio prekybos organizacijos kalba tai – „didžiausio palankumo režimo muito tarifas" (angl. Most-favoured-nation tariff (MFN tariff)). Ką šios sąvokos reiškia?

Enrika Naujokė

mokesčiai
lt
Erga omnes arba didžiausio palankumo režimo muito tarifas – kas tai?
2020-10-01

Naršant TARIC ir LITAR duomenų bazes, susidursite su sąvoka „erga omnes muito tarifas". Pasaulio prekybos organizacijos kalba tai – „didžiausio palankumo režimo muito tarifas" (angl. Most-favoured-nation tariff (MFN tariff)). Ką šios sąvokos reiškia?

Enrika Naujokė

mokesčiai
lt
LR teisės aktų pakeitimai: rugsėjis 2020
2020-09-30

2020.08.28 - 09.28 pakeitimai susiję su: muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis; elektroninių importo ir eksporto deklaracijų pateikimo teritoriniu principu; garantijos dokumentų formomis; bendrosios garantijos pakeitimo taisyklėmis (dėl galiojimo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje); importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklėmis; bepiločių orlaivių rinkos priežiūros tvarka.

teisė nacionalinė
lt
LR teisės aktų pakeitimai: rugsėjis 2020
2020-09-30

2020.08.28 - 09.28 pakeitimai susiję su: muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis; elektroninių importo ir eksporto deklaracijų pateikimo teritoriniu principu; garantijos dokumentų formomis; bendrosios garantijos pakeitimo taisyklėmis (dėl galiojimo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje); importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklėmis; bepiločių orlaivių rinkos priežiūros tvarka.

teisė nacionalinė
lt
Pasaulio muitinių organizacijos instrumentai: Suderintos sistemos nomenklatūra ir Peržiūrėta Kioto konvencija
2020-09-30

PMO yra vienintelė tarptautinė organizacija, išimtinai nagrinėjanti muitinės klausimus, jos pagrindinė veikla ir siekiai yra padėti valstybėms derinti tarpusavyje muitinės veiklą, teisės aktus ir taip gerinti tarptautinės prekybos sąlygas verslo partneriams įvairiose šalyse. Pagrindiniai PMO instrumentai naudojami siekiant šių tikslų yra Suderintos sistemos nomenklatūra ir Peržiūrėta Kioto konvencija, prie kurių yra prisijungusi ir Lietuva (Europos Sąjunga). Straipsnyje apžvelgiami šie instrumentai, jų įtaka muitinės veiklai ir verslui.

Juozas Šarūnas Avižienis

teisė tarptautinė
lt
Pasaulio muitinių organizacijos instrumentai: Suderintos sistemos nomenklatūra ir Peržiūrėta Kioto konvencija
2020-09-30

PMO yra vienintelė tarptautinė organizacija, išimtinai nagrinėjanti muitinės klausimus, jos pagrindinė veikla ir siekiai yra padėti valstybėms derinti tarpusavyje muitinės veiklą, teisės aktus ir taip gerinti tarptautinės prekybos sąlygas verslo partneriams įvairiose šalyse. Pagrindiniai PMO instrumentai naudojami siekiant šių tikslų yra Suderintos sistemos nomenklatūra ir Peržiūrėta Kioto konvencija, prie kurių yra prisijungusi ir Lietuva (Europos Sąjunga). Straipsnyje apžvelgiami šie instrumentai, jų įtaka muitinės veiklai ir verslui.

Juozas Šarūnas Avižienis

teisė tarptautinė
lt
ES ir pasaulio aktualijos: rugsėjis 2020
2020-09-26

2020.08.29 - 09.26 aktualijos. PMO pranešimai: nuotoliniu būdu vyko PMO žinių akademija; pažymėta pasaulinė ozono diena; Seišeliai prisijungė prie Suderintos Sistemos konvencijos. ES oficialiajame leidinyje paskelbtos aktualijos šiose srityse: tarifinis klasifikavimas; muitinė vertė; muitinės deklaracijos ir procedūros; muitai, antidempingo ir kompensaciniai muitai.

teisė nacionalinė
lt
ES ir pasaulio aktualijos: rugsėjis 2020
2020-09-26

2020.08.29 - 09.26 aktualijos. PMO pranešimai: nuotoliniu būdu vyko PMO žinių akademija; pažymėta pasaulinė ozono diena; Seišeliai prisijungė prie Suderintos Sistemos konvencijos. ES oficialiajame leidinyje paskelbtos aktualijos šiose srityse: tarifinis klasifikavimas; muitinė vertė; muitinės deklaracijos ir procedūros; muitai, antidempingo ir kompensaciniai muitai.

teisė nacionalinė
lt
ESTT plėtoja licencinių mokesčių ir autorių atlyginimų įtakos muitinei vertei doktriną
2020-09-25

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) tikslina savo išaiškinimus dėl licencinių mokesčių ir autorinių atlyginimų įtraukimo į importuojamų prekių muitinę vertę. Prieš kelis metus šio teismo priimtas sprendimas GE Healthcare (C-173/15) byloje sukėlė daugiau klausimų, nei pateikė atsakymų – atrodė, kad bet kokia net menka licencinių mokesčių sąsaja su importuotomis prekėmis turi būti išskaičiuota ir pridėta prie prekių vertės skaičiuojant importo mokesčius. Šį kartą teismas kiek susiaurino ir sukonkretino savo išaiškinimus: nurodė „pakankamai glaudaus ryšio“ kriterijus bei licencinių mokesčių, kaip būtinosios pardavimo sąlygos, požymius. Tokie išaiškinimai leis importuotojams aiškiau vykdyti savo prievoles ir numatyti licencinių mokesčių taikymo pasekmes.

Monika Bielskienė

vertė
lt
ESTT plėtoja licencinių mokesčių ir autorių atlyginimų įtakos muitinei vertei doktriną
2020-09-25

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) tikslina savo išaiškinimus dėl licencinių mokesčių ir autorinių atlyginimų įtraukimo į importuojamų prekių muitinę vertę. Prieš kelis metus šio teismo priimtas sprendimas GE Healthcare (C-173/15) byloje sukėlė daugiau klausimų, nei pateikė atsakymų – atrodė, kad bet kokia net menka licencinių mokesčių sąsaja su importuotomis prekėmis turi būti išskaičiuota ir pridėta prie prekių vertės skaičiuojant importo mokesčius. Šį kartą teismas kiek susiaurino ir sukonkretino savo išaiškinimus: nurodė „pakankamai glaudaus ryšio“ kriterijus bei licencinių mokesčių, kaip būtinosios pardavimo sąlygos, požymius. Tokie išaiškinimai leis importuotojams aiškiau vykdyti savo prievoles ir numatyti licencinių mokesčių taikymo pasekmes.

Monika Bielskienė

vertė
lt
Intelektinė nuosavybė: elektroniniai dokumentai - efektyvesnė apsauga
2020-09-24

Asmenų bendravimui su muitine vis labiau pereinant į skaitmeninį formatą bei siekiant mažinti ar net atsisakyti popierinių dokumentų perdavimo, nuo 2020-09-15 įsigaliojo Reglamento Nr. 608/2013 pakeitimai, numatantys kitokią prašymų taikyti muitinės priežiūros priemones pateikimo tvarką. Nuo šiol, pareiškėjų nacionaliniai ar Europos Sąjungos prašymai taikyti muitinės priežiūros priemones, taip pat ir kita susijusi dokumentacija, atsakingai muitinės įstaigai teikiama per Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (toliau – EUIPO) Intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo portalą. Kas dar keitėsi ir kokių veiksmų turi imtis Teisių turėtojai ir kiti asmenys, teikiantys prašymus?

Evelina Liaubaitė

apribojimai ir draudimai, e-muitinė
lt
Intelektinė nuosavybė: elektroniniai dokumentai - efektyvesnė apsauga
2020-09-24

Asmenų bendravimui su muitine vis labiau pereinant į skaitmeninį formatą bei siekiant mažinti ar net atsisakyti popierinių dokumentų perdavimo, nuo 2020-09-15 įsigaliojo Reglamento Nr. 608/2013 pakeitimai, numatantys kitokią prašymų taikyti muitinės priežiūros priemones pateikimo tvarką. Nuo šiol, pareiškėjų nacionaliniai ar Europos Sąjungos prašymai taikyti muitinės priežiūros priemones, taip pat ir kita susijusi dokumentacija, atsakingai muitinės įstaigai teikiama per Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (toliau – EUIPO) Intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo portalą. Kas dar keitėsi ir kokių veiksmų turi imtis Teisių turėtojai ir kiti asmenys, teikiantys prašymus?

Evelina Liaubaitė

apribojimai ir draudimai, e-muitinė
lt
Galimybės gamintojams: muitų tarifų suspendavimas
2020-09-24

Muitų tarifų suspendavimas 2019 m. Lietuvos gamintojams padėjo sutaupyti daugiau nei 5,15 mln. eurų. Nemažai, bet suma galėjo būti ženkliai didesnė! Šiame straipsnyje atkreipiame ES gamintojų dėmesį į galimybę, kuria, mūsų vertinimu, dar nepakankamai naudojamasi. Apžvelgiame aktualijas – kokioms prekėms suspendavimas nebetaikomas dėl ES Aplinkos apsaugos politikos ir Pramonės politikos strategijos, bei išimtis – kada suspendavimas suderinamas su antidempingo muito taikymu. Pabaigoje pasidaliname praktiškais patarimais dėl muitinės deklaracijos pildymo ir dėl kitų šalių muitų suspendavimo prašymų peržiūros.

Žydrė Bartaškienė

mokesčiai, prekybos politika
lt
Galimybės gamintojams: muitų tarifų suspendavimas
2020-09-24

Muitų tarifų suspendavimas 2019 m. Lietuvos gamintojams padėjo sutaupyti daugiau nei 5,15 mln. eurų. Nemažai, bet suma galėjo būti ženkliai didesnė! Šiame straipsnyje atkreipiame ES gamintojų dėmesį į galimybę, kuria, mūsų vertinimu, dar nepakankamai naudojamasi. Apžvelgiame aktualijas – kokioms prekėms suspendavimas nebetaikomas dėl ES Aplinkos apsaugos politikos ir Pramonės politikos strategijos, bei išimtis – kada suspendavimas suderinamas su antidempingo muito taikymu. Pabaigoje pasidaliname praktiškais patarimais dėl muitinės deklaracijos pildymo ir dėl kitų šalių muitų suspendavimo prašymų peržiūros.

Žydrė Bartaškienė

mokesčiai, prekybos politika
lt
Žemės ūkio produktų importo ir eksporto naujovės nuo 2021.01.01
2020-09-22

2021 m. sausio 1 d. bus pradėtas taikyti 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/760. Pareiškėjai, norintys importuoti arba eksportuoti žemės ūkio produktus pagal importo tarifines kvotas, turėtų susipažinti su naujomis sąlygomis ir reikalavimais. Apžvelgiame ir kitus verslui svarbius šios srities reglamentus, bei paraiškų licencijoms gauti teikimą Lietuvoje.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

mokesčiai
lt
Žemės ūkio produktų importo ir eksporto naujovės nuo 2021.01.01
2020-09-22

2021 m. sausio 1 d. bus pradėtas taikyti 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/760. Pareiškėjai, norintys importuoti arba eksportuoti žemės ūkio produktus pagal importo tarifines kvotas, turėtų susipažinti su naujomis sąlygomis ir reikalavimais. Apžvelgiame ir kitus verslui svarbius šios srities reglamentus, bei paraiškų licencijoms gauti teikimą Lietuvoje.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

mokesčiai
lt
Eksportuotojams – elektroniniai prekių kilmės sertifikatai
2020-09-19

Prekybos, pramonės ir amatų rūmams valstybė yra delegavusi funkciją išduoti nelengvatinės prekių kilmės sertifikatus į trečiąsias šalis eksportuojamoms prekėms. Per metus Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai eksportuotojams išduoda apie 7000 sertifikatų. Daugiausiai jų išduodama gabenant prekes į Uzbekiją, Baltarusiją, Kiniją, Ukrainą, Rusiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Indiją. Atliepiant pasaulines tendencijas kelti paslaugas į elektroninę erdvę, kurių įgyvendinimą paspartino ir pandemijos metu taikomi apribojimai, šią vasarą pristatyta galimybė verslui naudoti elektroninę sistemą sertifikatų gavimui.

Jekaterina Komarova

e-muitinė, kilmė
lt
Eksportuotojams – elektroniniai prekių kilmės sertifikatai
2020-09-19

Prekybos, pramonės ir amatų rūmams valstybė yra delegavusi funkciją išduoti nelengvatinės prekių kilmės sertifikatus į trečiąsias šalis eksportuojamoms prekėms. Per metus Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai eksportuotojams išduoda apie 7000 sertifikatų. Daugiausiai jų išduodama gabenant prekes į Uzbekiją, Baltarusiją, Kiniją, Ukrainą, Rusiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Indiją. Atliepiant pasaulines tendencijas kelti paslaugas į elektroninę erdvę, kurių įgyvendinimą paspartino ir pandemijos metu taikomi apribojimai, šią vasarą pristatyta galimybė verslui naudoti elektroninę sistemą sertifikatų gavimui.

Jekaterina Komarova

e-muitinė, kilmė
lt
Laikinasis įvežimas perdirbti: ar žinote, kad…?
2020-09-12

Pratęsiant laikinojo įvežimo perdirbti temą, pradėtą rugpjūtį straipsnyje „Perdirbimo procedūros: ekonominių sąlygų tikrinimas“, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą kartu su naujuoju Sąjungos muitinės kodeksu atsiradusių pasikeitimų ir, galbūt, rečiau ekonominės veiklos vykdytojų taikomų galimybių: išleidimą į laisvą apyvartą mažesniu muito tarifu (taikomu pagamintam produktui), Sąjungos prekių naudojimą (ekvivalentiškos prekės), prekių gabenimą be muitinės formalumų (perkėlimą), apibendrinimą.

Jovita Dobrovalskienė

importas
lt
Laikinasis įvežimas perdirbti: ar žinote, kad…?
2020-09-12

Pratęsiant laikinojo įvežimo perdirbti temą, pradėtą rugpjūtį straipsnyje „Perdirbimo procedūros: ekonominių sąlygų tikrinimas“, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą kartu su naujuoju Sąjungos muitinės kodeksu atsiradusių pasikeitimų ir, galbūt, rečiau ekonominės veiklos vykdytojų taikomų galimybių: išleidimą į laisvą apyvartą mažesniu muito tarifu (taikomu pagamintam produktui), Sąjungos prekių naudojimą (ekvivalentiškos prekės), prekių gabenimą be muitinės formalumų (perkėlimą), apibendrinimą.

Jovita Dobrovalskienė

importas
lt
Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) teisės taikymas mokestiniuose ginčuose Lietuvoje: misija (ne)įmanoma?
2020-09-05

Šiame straipsnyje, įvertindami naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2020 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2474-968/2020 ir kt.), apžvelgsime kaip Lietuvoje buvo (ir yra) taikomos PPO teisės nuostatos nacionaliniuose teismuose, nagrinėjant mokestinių ginčų bylas, bei kokios yra galimybės tiesiogiai remtis jomis siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus.

Dr. Gediminas Valantiejus

pažeidimai, teisė tarptautinė
lt
Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) teisės taikymas mokestiniuose ginčuose Lietuvoje: misija (ne)įmanoma?
2020-09-05

Šiame straipsnyje, įvertindami naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2020 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2474-968/2020 ir kt.), apžvelgsime kaip Lietuvoje buvo (ir yra) taikomos PPO teisės nuostatos nacionaliniuose teismuose, nagrinėjant mokestinių ginčų bylas, bei kokios yra galimybės tiesiogiai remtis jomis siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus.

Dr. Gediminas Valantiejus

pažeidimai, teisė tarptautinė
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis