Leidinys

Apie leidinį

Apie leidinį "Muitų teisė praktikams"

Leidinys leidžiamas kartą per mėnesį nuo 2012 m., leidėjas UAB "Muita". Informacija apie prenumeratą https://www.muita.lt/lt/p/leidinys-muitu-teise-praktikams

2021 m. įkurta leidinio redakcinė kolegija, nariai:
Enrika Naujokė UAB "Muita" direktorė
Dr. Gediminas Valantiejus APB "iLAW" advokatas; Mykolo Romerio universiteto lektorius, vyr. mokslo darbuotojas
Milda Stravinskė Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė
Monika Bielskienė APB "WALLESS" advokatė

Kilus klausimams maloniai prašome susisiekti el. p. muita@muita.lt, tel. 8 664 26393

Naudojimo sąlygos

Leidinio "Muitų teisė praktikams" naudojimo sąlygos

Leidinyje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip teisinis patarimas, išvada ar konsultacija. Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su leidėjų nuomone.

Leidinyje pateikiama mokama informacija yra skirta tik ją teisėtai įsigijusiems asmenims. Šios informacijos platinimas be UAB "Muita" rašytinio sutikimo yra draudžiamas ir užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę.

Cituodami leidinyje publikuotus straipsnius nurodykite straipsnio pavadinimą, autorių ir leidinio numerį. 

Sveiki,

artėja metas stojimų į universitetus metas ir muitinės logistika gali būti vienu iš sėkmingų būsimo specialisto pasirinkimų. Mykolo Romerio universitetas kviečia rinktis Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos bakalauro studijų programą.

Apžvelgiame, kokia ES laisvosios prekybos susitarimo su Kanada reikšmė pasauliniame kontekste, nauda susitarimo šalims ir verslui, keliančiam šiuos klausimus: Kada nebebus muitų prekyboje su Kanada? Ar visoms prekėms? Kokie kilmės įrodymai bus reikalingi? Kokios naujovės kilmės taisyklėse?

Vis daugiau nacionalinių teisės aktų atnaujinama pagal Sąjungos muitinės kodeksą - šį mėnesį baigtas muitinės tarpininkų ir jų atstovų veiklos reguliavimas, kuris išliko nedaug pakitęs. Kaip nesikeičia ir kurį laiką vilčių teikusi muitinės bei teismų praktika deklarantams taikyti bausmes už administracinius nusižengimus. Teisininkas taip pat pristato bylą dėl autorinių atlyginimų ir mokesčių už licencijas įskaitymo į prekių muitinę vertę. Rasite ir daugiau aktualios informacijos.

Įdomaus ir naudingo skaitymo!

Enrika Naujokė 

lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2017.03.15 – 2017.04.14
2017-04-30

Keičiami: Dėl Prekių sandorio vertės patikslinimo jų gabenimo, draudimo, krovimo bei tvarkymo išlaidomis instrukcijos patvirtinimo; Dėl Pavyzdinių muitinės sandėlio aptarnavimo ir prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarčių patvirtinimo; Dėl Elektroninės išvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su išvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo.

UAB Muita

nacionaliniai teisės aktai
lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2017.03.15 – 2017.04.14
2017-04-30

Keičiami: Dėl Prekių sandorio vertės patikslinimo jų gabenimo, draudimo, krovimo bei tvarkymo išlaidomis instrukcijos patvirtinimo; Dėl Pavyzdinių muitinės sandėlio aptarnavimo ir prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarčių patvirtinimo; Dėl Elektroninės išvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su išvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo.

UAB Muita

nacionaliniai teisės aktai
lt
ES ir pasaulio aktualijos 2017.03.15 - 2017.04.14
2017-04-30

Įsipareigojimo priėmimo atšaukimas dėl fotovoltinių modulių; paukštienos sektoriaus produktų tarifinės kvotos; kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų tarifinės kvotos; užstatų, susijusių su paukštienos kvotomis, grąžinimas; Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų keitimas; tam tikrų prekių klasifikavimas Kombinuotoje nomenklatūroje; galutinis antidempingo muitas fanerai; galutinis antidempingo muitas plokštiems karštojo valcavimo produktams; Sąjungos muitinės kodekso teksto klaidų ištaisymai.

UAB Muita

nacionaliniai teisės aktai
lt
ES ir pasaulio aktualijos 2017.03.15 - 2017.04.14
2017-04-30

Įsipareigojimo priėmimo atšaukimas dėl fotovoltinių modulių; paukštienos sektoriaus produktų tarifinės kvotos; kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų tarifinės kvotos; užstatų, susijusių su paukštienos kvotomis, grąžinimas; Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų keitimas; tam tikrų prekių klasifikavimas Kombinuotoje nomenklatūroje; galutinis antidempingo muitas fanerai; galutinis antidempingo muitas plokštiems karštojo valcavimo produktams; Sąjungos muitinės kodekso teksto klaidų ištaisymai.

UAB Muita

nacionaliniai teisės aktai
lt
Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos bakalauro studijos Mykolo Romerio universitete
2017-04-30

Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos bakalauro studijų programos vadovas Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos instituto prof. dr. Alfonsas Laurinavičius būsimiems studentams: „Svarstyk, vertink ir rinkis, kad taptum globalaus logistinio tinklo dalyviu“.

Dr. Alfonsas Laurinavičius

studijos ir mokymai; literatūra muitinės tema
lt
Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos bakalauro studijos Mykolo Romerio universitete
2017-04-30

Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos bakalauro studijų programos vadovas Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos instituto prof. dr. Alfonsas Laurinavičius būsimiems studentams: „Svarstyk, vertink ir rinkis, kad taptum globalaus logistinio tinklo dalyviu“.

Dr. Alfonsas Laurinavičius

studijos ir mokymai; literatūra muitinės tema
lt
Laisvosios prekybos susitarimas su Kanada
2017-04-30

Š. m. vasario 15 d. Europos Parlamentas pritarė išsamiam ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo susitarimui (IEPS) su Kanada ir jis netrukus bus pradėtas taikyti. Apžvelkime, kokia šios susitarimo reikšmė pasauliniame kontekste, nauda susitarimo šalims ir verslui, keliančiam šiuos klausimus: Kada nebebus muitų prekyboje su Kanada? Ar visoms prekėms? Kokie kilmės įrodymai bus reikalingi? Kokios naujovės kilmės taisyklėse?

Enrika Naujokė

prekių kilmė
lt
Laisvosios prekybos susitarimas su Kanada
2017-04-30

Š. m. vasario 15 d. Europos Parlamentas pritarė išsamiam ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo susitarimui (IEPS) su Kanada ir jis netrukus bus pradėtas taikyti. Apžvelkime, kokia šios susitarimo reikšmė pasauliniame kontekste, nauda susitarimo šalims ir verslui, keliančiam šiuos klausimus: Kada nebebus muitų prekyboje su Kanada? Ar visoms prekėms? Kokie kilmės įrodymai bus reikalingi? Kokios naujovės kilmės taisyklėse?

Enrika Naujokė

prekių kilmė
lt
Muitinės tarpininko veiklos reglamentavimo naujovės
2017-04-30

Apžvelkime Sąjungos muitinės kodekso nuostatas dėl atstovavimo muitinėje ir aktualius nacionalinius teisės aktus, nustatančius reikalavimus muitinės tarpininko ir muitinės tarpininko atstovo veiklai.

Enrika Naujokė

deklarantai, muitinės tarpininkai
lt
Muitinės tarpininko veiklos reglamentavimo naujovės
2017-04-30

Apžvelkime Sąjungos muitinės kodekso nuostatas dėl atstovavimo muitinėje ir aktualius nacionalinius teisės aktus, nustatančius reikalavimus muitinės tarpininko ir muitinės tarpininko atstovo veiklai.

Enrika Naujokė

deklarantai, muitinės tarpininkai
lt
Už 342 Eur mokestinę nepriemoką 1400 Eur bauda deklarantui
2017-04-30

Savo straipsniuose mes jau ne kartą aptarėme deklarantų administracinės atsakomybės problematiką. Kai kurie 2016 m. pabaigos teismų sprendimai administracinių teisės pažeidimų bylose suteikė muitinės deklarantams vilties, kad pasitaikančios jų darbe klaidos bus „dekriminalizuotos“. Tačiau įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksui (ANK) iš esmės analogiškų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) normų taikymo praktika ir vėl verčia juos sunerimti.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika, tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Už 342 Eur mokestinę nepriemoką 1400 Eur bauda deklarantui
2017-04-30

Savo straipsniuose mes jau ne kartą aptarėme deklarantų administracinės atsakomybės problematiką. Kai kurie 2016 m. pabaigos teismų sprendimai administracinių teisės pažeidimų bylose suteikė muitinės deklarantams vilties, kad pasitaikančios jų darbe klaidos bus „dekriminalizuotos“. Tačiau įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksui (ANK) iš esmės analogiškų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) normų taikymo praktika ir vėl verčia juos sunerimti.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika, tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Autorinių atlyginimų ir mokesčių už licencijas įtraukimas į prekių muitinę vertę
2017-04-30

Aktualioje ESTT praktikoje aptariamas autorinių atlyginimų ir mokesčių už licencijas įskaitymas, nustatant iš trečiosios šalies importuojamų prekių, kurias siekiama pateikti laisvai apyvartai Sąjungos teritorijoje, muitinę vertę.

Andrius Košel

muitinė vertė / muitinis vertinimas, pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Autorinių atlyginimų ir mokesčių už licencijas įtraukimas į prekių muitinę vertę
2017-04-30

Aktualioje ESTT praktikoje aptariamas autorinių atlyginimų ir mokesčių už licencijas įskaitymas, nustatant iš trečiosios šalies importuojamų prekių, kurias siekiama pateikti laisvai apyvartai Sąjungos teritorijoje, muitinę vertę.

Andrius Košel

muitinė vertė / muitinis vertinimas, pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Individuali antidempingo muito norma
2017-04-30

Ketiname įsigyti prekių iš Kinijos bendrovės, kuriai yra nustatyta mažesnė antidempingo norma, negu kitoms Kinijos bendrovėms. Ar užteks muitinei pateikti pirkimo – pardavimo sąskaitą ir sutartį, kad būtų taikomas mažesnis antidempingo muitas?

UAB Muita

prekybos apsaugos muitai
lt
Individuali antidempingo muito norma
2017-04-30

Ketiname įsigyti prekių iš Kinijos bendrovės, kuriai yra nustatyta mažesnė antidempingo norma, negu kitoms Kinijos bendrovėms. Ar užteks muitinei pateikti pirkimo – pardavimo sąskaitą ir sutartį, kad būtų taikomas mažesnis antidempingo muitas?

UAB Muita

prekybos apsaugos muitai
lt
Gabenimas nuosavu transportu ir prekių muitinė vertė
2017-04-30

Įmonė nusipirko prekes Baltarusijoje, EXW sąlygomis. Prekes atsigabeno savo autotransportu. Ar tokiu atveju importui deklaruojant prekių muitinę vertę reikia prie prekių pirkimo kainos pridėti transporto išlaidas? Jei taip, kaip jas apskaičiuoti?

UAB Muita

muitinė vertė / muitinis vertinimas, pardavimo sutartys, Incoterms
lt
Gabenimas nuosavu transportu ir prekių muitinė vertė
2017-04-30

Įmonė nusipirko prekes Baltarusijoje, EXW sąlygomis. Prekes atsigabeno savo autotransportu. Ar tokiu atveju importui deklaruojant prekių muitinę vertę reikia prie prekių pirkimo kainos pridėti transporto išlaidas? Jei taip, kaip jas apskaičiuoti?

UAB Muita

muitinė vertė / muitinis vertinimas, pardavimo sutartys, Incoterms
Pamiršote slaptažodį?

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Prisijungti su Google

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis