Leidinys

Išsaugoti
Apie leidinį

Apie leidinį "Muitų teisė praktikams"

Leidinys leidžiamas kartą per mėnesį nuo 2012 m., leidėjas CC Learning, UAB. Prenumeruokite užsisakydami vieną iš šių prenumeratos planų: www.customsclearance.net/lt/subscriptions 

Leidinio redakcinės kolegijos nariai:
Enrika Naujokė  CC Learning, UAB direktorė
Dr. Gediminas Valantiejus  advokato kontoros GVLEX advokatas; Mykolo Romerio universiteto lektorius, vyr. mokslo darbuotojas
Milda Stravinskė Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė
Monika Bielskienė PwC Lietuva Netiesioginių mokesčių skyriaus projektų vadovė

Kilus klausimams maloniai prašome susisiekti el. p. info@customsclear.net, tel. 8 664 26393

Naudojimo sąlygos

Leidinio "Muitų teisė praktikams" naudojimo sąlygos

Leidinyje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip teisinis patarimas, išvada ar konsultacija. Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su leidėjų nuomone.

Leidinyje pateikiama mokama informacija yra skirta tik ją teisėtai įsigijusiems asmenims. Šios informacijos platinimas be CC Learning, UAB rašytinio sutikimo yra draudžiamas ir užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę.

Cituodami leidinyje publikuotus straipsnius nurodykite straipsnio pavadinimą, autorių ir leidinio numerį. 

Sveiki,

Nauji duomenų elementai ar galimybė pataisyti duomenis suklydus? O galbūt – kas yra „teisinga bauda“ už klaidą? Šie trys pasirinkimai sukėlė sunkumų sprendžiant tiek tai, kokia turėtų būti vasario numerio (pdf) viršelio nuotrauka, tiek ir nuo ko pradėti šią apžvalgą – visos temos atrodo vienodai svarbios ir įdomios.

Pradėkime nuo teisinių reikalavimų. Kaip pastebėta straipsnyje „Muitinei teikiami duomenys – naujų reglamentų apžvalga“, Sąjungos muitinės kodekso pakeitimai nėra dažni, tačiau to nepasakytume apie vasarį - pastarąsias savaites „ES aktualijos“ prasidėdavo naujienomis apie SMK deleguotojo ir įgyvendinimo reglamentų pakeitimus, susijusius su pastaruoju metu sparčiai vykstančiu muitinės sistemų diegimu, atnaujinimu ir derinimu su kitomis sistemomis. Kviečiame susipažinti detaliau su pakeitimais, o pradedančiuosius gilintis į naujoves – ir pasimokinti skaityti atnaujintas duomenų elementų lenteles.

Kalbant apie muitinės sistemas, atkreipiame vežėjų, gabenančių krovinius visomis transporto rūšimis, dėmesį į tai, kad ICS2 trečioji versija startuoja jau šių metų birželį. Pagal transporto rūšį yra nustatyti ICS2 diegimo „langai“ laike, o Europos Komisija nurodo, kad suinteresuoti asmenys privalo patys kreiptis į nacionalinę muitinę ir prašyti suteikti diegimo laiką likus ne mažiau kaip mėnesiui iki jų transporto rūšiai numatytos veikimo pradžios datos. Be to, nuo rugsėjo Lietuvoje nebebus galima pateikti įvežimo bendrųjų deklaracijų ir pranešimo apie prekių pateikimą duomenų kartu su tranzito deklaracija. Tad laikas ruoštis – jau dabar!

Klaidų temos svarba atsiskleidė, kai nacionaliniu teisės aktu buvo pakeistas netaisomų duomenų elementų sąrašas ir verslas susidūrė su problemomis. Ir tai nėra paprasta tema – jai dėmesys skirtas PPO prekybos palengvinimo susitarime, o PMO yra parengusi dokumentą „Savanoriška atitikties sistema“. JAV šiai temai taip pat skiriama daug dėmesio, nes ne tik verslas, galintis nesudėtingai kreiptis dėl klaidos ištaisymo, laimi – moka mažesnes baudas, sutaupo laiko ir pinigų aiškinimuisi ir ginčams, bet valstybė taip pat gauna naudos, nes nebereikia arba reikia mažiau vertingų išteklių ir darbo, susijusių su pažeidimo tyrimu. Tačiau ES ir Lietuvoje šiai temai neteikiama pakankamai svarbos, o būsimos ES muitinių reformos kontekste problemų gali tik daugėti - skaitykite „Klaidų muitinės deklaracijoje taisymas – temos svarba ir netikėti iššūkiai“.

Aktualaus ESTT sprendimo apžvalgoje – baudų už klaidas teisingumo klausimas ES valstybėse narėse. Byla įdomi ir tuo, kad, kaip pastebėjo vienas ekspertas, ji savotiškai plečia teisingumo sampratą, ypač galvojant apie ESTT pareiškimą, kad ginčijama (maždaug 35 000 Eur) bauda yra teisinga „nepaisant atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo sąžiningumo ir jo taikytų atsargumo priemonių“.

Rasite ir daugiau aktualios ir, tikimės, darbui naudingos informacijos. O norinčius susitikti su bendraminčiais ir aptarti aktualijas, kviečiame registruotis į artėjančią apskrito stalo diskusiją-vebinarą, Muitinės praktikų konferenciją ir dalyvauti tęstinio mokymosi programoje!

Įdomaus skaitymo!
Enrika Naujo

lt
ESTT dėl baudų už muitų teisės pažeidimus teisingumo
2024-03-03

Europos Sąjungoje baudos už pažeidimus ir jų teisingumo klausimai yra valstybių narių kompetencija. Neseniai priimtame sprendime ES Teisingumo Teismas (ESTT) nurodė, kad 50 % dydžio nuo papildomai apskaičiuotos muito sumos bauda yra teisinga „nepaisant atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo sąžiningumo ir jo taikytų atsargumo priemonių“. Ką tai reiškia ES importuotojams, kurie deklaruoja nelengvatinę prekių kilmę remdamiesi trečiųjų šalių valdžios institucijų išduotais įrodymais, kurie, kaip vėliau paaiškėja, yra neteisingi? Apžvelgiame teismo sprendimą ir aptariame, kokias išvadas galėtų padaryti suinteresuoti asmenys.

Dr. Ilona Mishchenko

rizikos valdymas
lt
ESTT dėl baudų už muitų teisės pažeidimus teisingumo
2024-03-03

Europos Sąjungoje baudos už pažeidimus ir jų teisingumo klausimai yra valstybių narių kompetencija. Neseniai priimtame sprendime ES Teisingumo Teismas (ESTT) nurodė, kad 50 % dydžio nuo papildomai apskaičiuotos muito sumos bauda yra teisinga „nepaisant atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo sąžiningumo ir jo taikytų atsargumo priemonių“. Ką tai reiškia ES importuotojams, kurie deklaruoja nelengvatinę prekių kilmę remdamiesi trečiųjų šalių valdžios institucijų išduotais įrodymais, kurie, kaip vėliau paaiškėja, yra neteisingi? Apžvelgiame teismo sprendimą ir aptariame, kokias išvadas galėtų padaryti suinteresuoti asmenys.

Dr. Ilona Mishchenko

rizikos valdymas
lt
Muitinei teikiami duomenys – naujų reglamentų apžvalga
2024-03-03

Sąjungos muitinės kodekso pakeitimai nėra dažni, tačiau to nepasakytume apie vasario mėnesį - pastarąsias savaites „ES aktualijos“ prasidėdavo naujienomis apie SMK deleguotojo ir įgyvendinimo reglamentų pakeitimus, susijusius su sparčiai vykstančiu muitinės sistemų diegimu (terminai nustatyti Komisijos darbo programoje), atnaujinimu ir derinimu su kitomis sistemomis. Praktika suteikia įžvalgų apie tai, kokių patobulinimų reikia teisės aktams, tad natūralu ir svarbu, kad jie yra atitinkamai keičiami. Apžvelkime pakeitimus, atliktus prieduose, susijusiuose su muitinės deklaracijų duomenų elementais. Tai kartu ir pakvietimas pratintis skaityti duomenų elementų lenteles, naudoti naujas sąvokas.

Jurgita Stanienė

muitinės formalumai, teisė
lt
Muitinei teikiami duomenys – naujų reglamentų apžvalga
2024-03-03

Sąjungos muitinės kodekso pakeitimai nėra dažni, tačiau to nepasakytume apie vasario mėnesį - pastarąsias savaites „ES aktualijos“ prasidėdavo naujienomis apie SMK deleguotojo ir įgyvendinimo reglamentų pakeitimus, susijusius su sparčiai vykstančiu muitinės sistemų diegimu (terminai nustatyti Komisijos darbo programoje), atnaujinimu ir derinimu su kitomis sistemomis. Praktika suteikia įžvalgų apie tai, kokių patobulinimų reikia teisės aktams, tad natūralu ir svarbu, kad jie yra atitinkamai keičiami. Apžvelkime pakeitimus, atliktus prieduose, susijusiuose su muitinės deklaracijų duomenų elementais. Tai kartu ir pakvietimas pratintis skaityti duomenų elementų lenteles, naudoti naujas sąvokas.

Jurgita Stanienė

muitinės formalumai, teisė
lt
Klaidų muitinės deklaracijoje taisymas – temos svarba ir netikėti iššūkiai
2024-03-03

„Kas nedirba, tas neklysta“ posakiu taikliai pasakyta, kad klysti žmogiška ir to nepakeisi. Tačiau klaidas valdyti būtina - kad jų būtų kuo mažiau, kad jos būtų kuo greičiau ištaisytos. Sąjungos muitinės kodeksas numato trijų metų laikotarpį, per kurį verslui galima kreiptis į muitinę dėl klaidų ištaisymo, mokestinių permokų susigrąžinimo ar nepriemokos sumokėjimo. Tačiau Lietuvoje naujas nacionalinis teisės aktas nebenumato galimybės taisyti tam tikrus duomenų elementus. Apžvelkime su tuo susijusius verslui kilusius iššūkius, o taip pat ir kitų šalių praktiką bei tendencijas.

Enrika Naujokė

rizikos valdymas
lt
Klaidų muitinės deklaracijoje taisymas – temos svarba ir netikėti iššūkiai
2024-03-03

„Kas nedirba, tas neklysta“ posakiu taikliai pasakyta, kad klysti žmogiška ir to nepakeisi. Tačiau klaidas valdyti būtina - kad jų būtų kuo mažiau, kad jos būtų kuo greičiau ištaisytos. Sąjungos muitinės kodeksas numato trijų metų laikotarpį, per kurį verslui galima kreiptis į muitinę dėl klaidų ištaisymo, mokestinių permokų susigrąžinimo ar nepriemokos sumokėjimo. Tačiau Lietuvoje naujas nacionalinis teisės aktas nebenumato galimybės taisyti tam tikrus duomenų elementus. Apžvelkime su tuo susijusius verslui kilusius iššūkius, o taip pat ir kitų šalių praktiką bei tendencijas.

Enrika Naujokė

rizikos valdymas
lt
Kaip įvertinti savo verslo finansinę „sveikatą“?
2024-03-03

Siekiant gauti muitinės leidimus, naudotis supaprastinimais ir kitais muitinės formalumų tikslais, viena iš sąlygų yra įmonės finansinė „sveikata“. Antra vertus, ji visuomet svarbi siekiančiam augti verslui. Tad atsakant į muitinės formalumų kontekste pateiktą skaitytojo klausimą (Kaip įvertinti savo verslo finansinę „sveikatą“?), kviečiame visų pirma pasigilinti į bendruosius principus ir kartu – į vieną dar pakankamai naują galimybę prireikus skolintis, ar skolinti. Pakalbinome sutelktinio finansavimo platformos „Savy“ vykdančiąją direktorę Silviją Kažukauskaitę.

Silvija Kažukauskaitė

rizikos valdymas
lt
Kaip įvertinti savo verslo finansinę „sveikatą“?
2024-03-03

Siekiant gauti muitinės leidimus, naudotis supaprastinimais ir kitais muitinės formalumų tikslais, viena iš sąlygų yra įmonės finansinė „sveikata“. Antra vertus, ji visuomet svarbi siekiančiam augti verslui. Tad atsakant į muitinės formalumų kontekste pateiktą skaitytojo klausimą (Kaip įvertinti savo verslo finansinę „sveikatą“?), kviečiame visų pirma pasigilinti į bendruosius principus ir kartu – į vieną dar pakankamai naują galimybę prireikus skolintis, ar skolinti. Pakalbinome sutelktinio finansavimo platformos „Savy“ vykdančiąją direktorę Silviją Kažukauskaitę.

Silvija Kažukauskaitė

rizikos valdymas
lt
ICS2 R3 – laikas ruoštis pokyčiams!
2024-02-25

Augantys krovinių srautai (ypač dėl e-komercijos) yra iššūkis muitinėms - kaip identifikuoti saugos ir saugumo atžvilgiu rizikingas siuntas, kurios turėtų būti sulaikytos dar išsiuntimo šalyje, arba bent būtų užtikrinta, kad jos nepatektų į ES rinką. Tuo tikslu sukurta importo kontrolės sistema (ICS), į kurią tiekimo grandinės dalyviai teikia informaciją prieš pakraunant prekes ir prieš jas atgabenant į ES. Ši sistema nebėra naujovė, tačiau plečiamas jos dalyvių ratas (netrukus bus privaloma visų transporto rūšių vežėjams), o ir atnaujinamas funkcionalumas, pavyzdžiui, nuo š. m. rugsėjo Lietuvoje nebebus galima pateikti įvežimo bendrųjų deklaracijų (ENS) ir pranešimo apie prekių pateikimą (PN) duomenų kartu su tranzito deklaracija. Apžvelkime pokyčius ir kaip jiems pasiruošti – laikas tai daryti jau dabar!

Jonas Duoba

muitinės formalumai
lt
ICS2 R3 – laikas ruoštis pokyčiams!
2024-02-25

Augantys krovinių srautai (ypač dėl e-komercijos) yra iššūkis muitinėms - kaip identifikuoti saugos ir saugumo atžvilgiu rizikingas siuntas, kurios turėtų būti sulaikytos dar išsiuntimo šalyje, arba bent būtų užtikrinta, kad jos nepatektų į ES rinką. Tuo tikslu sukurta importo kontrolės sistema (ICS), į kurią tiekimo grandinės dalyviai teikia informaciją prieš pakraunant prekes ir prieš jas atgabenant į ES. Ši sistema nebėra naujovė, tačiau plečiamas jos dalyvių ratas (netrukus bus privaloma visų transporto rūšių vežėjams), o ir atnaujinamas funkcionalumas, pavyzdžiui, nuo š. m. rugsėjo Lietuvoje nebebus galima pateikti įvežimo bendrųjų deklaracijų (ENS) ir pranešimo apie prekių pateikimą (PN) duomenų kartu su tranzito deklaracija. Apžvelkime pokyčius ir kaip jiems pasiruošti – laikas tai daryti jau dabar!

Jonas Duoba

muitinės formalumai
lt
Prekių deklaravimo pokyčiai, iššūkiai ir aktualūs klausimai
2024-02-25

Viena po kitos keičiamos ir atnaujinamos muitinės sistemos – kovą pradėsime naudoti elektroninius T2L, iMDAS importui, tačiau ir neseniai įgyvendinti pokyčiai dar kelia klausimų, pavyzdžiui, kaip teisingai deklaruoti prekes nelikus procedūros kodo „49“ arba kaip tam tikrais atvejais forminti eksportą iš muitinei priimtinos vietos. Muitinės praktikų asociacijos nariai aktyviai diskutuoja šiais klausimais virtualiame forume, o taip pat kviečia į kovo 7 d. vyksiantį vebinarą-apkrito stalo diskusiją „Aktualūs pokyčiai muitinės deklaracijoje“. Apžvelkime pokyčių muitinės deklaracijoje temą, verslui kylančius iššūkius ir atsakymus į minėtus praktinius klausimus.

Muitinės praktikų asociacija

IT sistemos, duomenų bazės
lt
Prekių deklaravimo pokyčiai, iššūkiai ir aktualūs klausimai
2024-02-25

Viena po kitos keičiamos ir atnaujinamos muitinės sistemos – kovą pradėsime naudoti elektroninius T2L, iMDAS importui, tačiau ir neseniai įgyvendinti pokyčiai dar kelia klausimų, pavyzdžiui, kaip teisingai deklaruoti prekes nelikus procedūros kodo „49“ arba kaip tam tikrais atvejais forminti eksportą iš muitinei priimtinos vietos. Muitinės praktikų asociacijos nariai aktyviai diskutuoja šiais klausimais virtualiame forume, o taip pat kviečia į kovo 7 d. vyksiantį vebinarą-apkrito stalo diskusiją „Aktualūs pokyčiai muitinės deklaracijoje“. Apžvelkime pokyčių muitinės deklaracijoje temą, verslui kylančius iššūkius ir atsakymus į minėtus praktinius klausimus.

Muitinės praktikų asociacija

IT sistemos, duomenų bazės
lt
ES aktualijos: vasaris 2024
2024-02-25

Naujienos 8 savaitę: Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo ir įgyvendinimo aktų pakeitimai dėl prekių muitinio statuso, Sąjungos tranzito ir kt.; ES priėmė 13-ąjį sankcijų Rusijai paketą; DUK dėl nuostatos "nevykdyti reeksporto į Rusiją"; atnaujintas "Bendrų labai svarbių prekių sąrašas" (prekės, naudojamos Rusijos karinėse sistemose); atnaujintos deramo patikrinimo įgyvendinimo gairės, siekiant apsisaugoti nuo Rusijos sankcijų apėjimo; ozono sluoksnį ardančios medžiagos - naujos importo, eksporto taisyklės ir kt.; laipsniškas HFC mažinimas - naujos nuostatos; PEM konvencija - pakeitimai, atnaujintos lentelės, kuriose nurodytos kumuliacijos galimybės; 13-oji Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencija - Europos Vadovų Tarybos išvados; ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
ES aktualijos: vasaris 2024
2024-02-25

Naujienos 8 savaitę: Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo ir įgyvendinimo aktų pakeitimai dėl prekių muitinio statuso, Sąjungos tranzito ir kt.; ES priėmė 13-ąjį sankcijų Rusijai paketą; DUK dėl nuostatos "nevykdyti reeksporto į Rusiją"; atnaujintas "Bendrų labai svarbių prekių sąrašas" (prekės, naudojamos Rusijos karinėse sistemose); atnaujintos deramo patikrinimo įgyvendinimo gairės, siekiant apsisaugoti nuo Rusijos sankcijų apėjimo; ozono sluoksnį ardančios medžiagos - naujos importo, eksporto taisyklės ir kt.; laipsniškas HFC mažinimas - naujos nuostatos; PEM konvencija - pakeitimai, atnaujintos lentelės, kuriose nurodytos kumuliacijos galimybės; 13-oji Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencija - Europos Vadovų Tarybos išvados; ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
LR aktualijos: vasaris 2024
2024-02-25

Naujienos 8 savaitę: elektroniniai T2L/T2LF – nuo kovo 1 d.; importo deklaracijos nuo kovo 11 d. teikiamos per iMDAS; keičiama importo ir eksporto deklaracijų apdorojimo tvarka; naujos transporto svėrimo pažymos išdavimo Muitinės leidimų sistemos priemonėmis taisyklės; pasikeitė Kauno teritorinės muitinės administracijos buveinės adresas.

teisė
lt
LR aktualijos: vasaris 2024
2024-02-25

Naujienos 8 savaitę: elektroniniai T2L/T2LF – nuo kovo 1 d.; importo deklaracijos nuo kovo 11 d. teikiamos per iMDAS; keičiama importo ir eksporto deklaracijų apdorojimo tvarka; naujos transporto svėrimo pažymos išdavimo Muitinės leidimų sistemos priemonėmis taisyklės; pasikeitė Kauno teritorinės muitinės administracijos buveinės adresas.

teisė
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis