Apie leidinį

Apie leidinį "Muitų teisė praktikams"

Leidinys leidžiamas kartą per mėnesį nuo 2012 m., leidėjas CC Learning, UAB. Prenumeruokite užsisakydami vieną iš šių prenumeratos planų: www.customsclearance.net/lt/subscriptions 

Leidinio redakcinės kolegijos nariai:
Enrika Naujokė  CC Learning, UAB direktorė
Dr. Gediminas Valantiejus  advokato kontoros GVLEX advokatas; Mykolo Romerio universiteto lektorius, vyr. mokslo darbuotojas
Milda Stravinskė Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė
Monika Bielskienė PwC Lietuva Netiesioginių mokesčių skyriaus projektų vadovė

Kilus klausimams maloniai prašome susisiekti el. p. info@customsclear.net, tel. 8 664 26393

Naudojimo sąlygos

Leidinio "Muitų teisė praktikams" naudojimo sąlygos

Leidinyje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip teisinis patarimas, išvada ar konsultacija. Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su leidėjų nuomone.

Leidinyje pateikiama mokama informacija yra skirta tik ją teisėtai įsigijusiems asmenims. Šios informacijos platinimas be CC Learning, UAB rašytinio sutikimo yra draudžiamas ir užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę.

Cituodami leidinyje publikuotus straipsnius nurodykite straipsnio pavadinimą, autorių ir leidinio numerį. 

Rodoma 1-1010

Sveiki,

Europos Komisija paskelbė apie ES muitų teisės reformą ir naują Sąjungos muitinės kodekso projektą. Pakeitimai dideli – bus steigiama bendra ES muitinės institucija, bendra ES muitinės duomenų platforma, o savikontrolės supaprastinimas (neįgyvendintas) turėtų būti pasiekiamas naujo „Pasitikėk ir tikrink“ statuso turėtojams. Be to, elektroninėje prekyboje nebeliks 150 Eur neapmokestinamos vertės ribos ir IOSS galės būti naudojama visoms siuntoms. Pokyčiai sveikintini, tačiau kartu ir nerimaujama – ar, nepavykus pasiekti šio SMK tikslų (daugelis terminų nukeliami), pavyks pasiekti naujus? Bei, ar nustatytas ilgas laikotarpis (2038 m.), atsižvelgiant į sparčiai kintančią aplinką, tikrai yra ne per tolimas terminas? Skaitykite daugiau Michael Lux, buvusio Europos Komisijos DG TAXUD Muitinės teisės skyriaus vadovo ir vieno iš SMK „tėvų“, straipsnį.

Kita svarbi teisinė aktualija – paskelbtas PADKM reglamentas, kuriuo tam tikrų prekių importuotojams nustatoma pareiga jau už paskutinį šių metų ketvirtį pateikti PADKM ataskaitą apie importuotas prekes, joms būdingą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir kt. Už importuotoją ataskaitas gali teikti netiesioginis atstovas muitinėje.

Kaip matome, pokyčių ir papildomų reikalavimų tempas tik auga. Tad vis aktualesniu tampa klausimas – kaip efektyviai užtikrinti atitiktį? Vokietijos muitinės auditorius dr. Michael Jung pažymi, kad savo darbo praktikoje matė daug įmonių, kurios taikė įvairius metodus siekdamos užtikrinti atitiktį muitinės reikalavimams. Nors buvo skiriama daug išteklių (finansinių, žmogiškųjų, techninių), joms nepavykdavo pasiekti norimos sėkmės muitinės reikalavimų laikymosi srityje. Norėdamas tai pakeisti, jis įsitraukė į projektą, kurio metu buvo sukurtas INCASE modelis atitikties užtikrinimui.

Dėmesį į atitikties vertę atkreipia ir Jurgita Bartninkienė, pastebėdama, kad augančios palūkanos ir delspinigiai už muito skolą muitinei, daro klaidas dar brangesnėmis. Ypač tai aktualu muitinės tarpininkams, uždirbantiems už deklaraciją nedaug, bet mokantiems aukštą klaidų kainą.

Svarbią ir įdomią – nelengvatinės prekių kilmės, kuri turi būti nustatyta visoms prekėms ir įtakoja muitus, netarifines priemones, tema - ESTT nagrinėtą bylą apžvelgia Jonas Sakalauskas. Sužinokite, ar privalomoji informacija (kilmės, klasifikavimo, ateityje - vertės) tikrai suteikia norimą teisinį tikrumą.

Besidominčius teismų praktika kviečiame pasigilinti ir į LR teisinėse aktualijose pristatytus teismų sprendimus. Rasite ir daugiau aktualios informacijos.

Įdomaus ir naudingo skaitymo!
Enrika Naujok
ė

Aktualijos
icon
ES muitų teisės reforma
2023-06-04

ES Komisija pateikė pasiūlymą dėl Sąjungos muitinės kodekso reformos (taip pat kelių kitų teisės aktų pakeitimų). Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol iš esmės nepavyko centralizuoti (taigi ir standartizuoti) muitinės veiklos ir IT sistemų (išskyrus ICS2), taip pat nepakankamai suderintos baudos už muitų teisės pažeidimus, Komisijos pasiūlymai dėl ES muitinės duomenų centro, ES muitinės institucijos, perėjimo prie importuotojo/ tariamo (angl. „deemed“) importuotojo kaip asmens, atsakingo už muitus ir visus atitikties aspektus, taip pat dalinio muitinės baudų suderinimo yra drąsūs žingsniai, dėl kurių verslo bendruomenė, patirianti sunkumų dėl nevienodų veiklos sąlygų ES muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje, gali tik palinkėti ES Komisijai sėkmės Taryboje ir Parlamente.

Michael Lux

teisė, IT sistemos, duomenų bazės, e-komercija
Aktualijos
icon
ES muitų teisės reforma
2023-06-04

ES Komisija pateikė pasiūlymą dėl Sąjungos muitinės kodekso reformos (taip pat kelių kitų teisės aktų pakeitimų). Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol iš esmės nepavyko centralizuoti (taigi ir standartizuoti) muitinės veiklos ir IT sistemų (išskyrus ICS2), taip pat nepakankamai suderintos baudos už muitų teisės pažeidimus, Komisijos pasiūlymai dėl ES muitinės duomenų centro, ES muitinės institucijos, perėjimo prie importuotojo/ tariamo (angl. „deemed“) importuotojo kaip asmens, atsakingo už muitus ir visus atitikties aspektus, taip pat dalinio muitinės baudų suderinimo yra drąsūs žingsniai, dėl kurių verslo bendruomenė, patirianti sunkumų dėl nevienodų veiklos sąlygų ES muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje, gali tik palinkėti ES Komisijai sėkmės Taryboje ir Parlamente.

Michael Lux

teisė, IT sistemos, duomenų bazės, e-komercija
Aktualijos
icon
Importuojamų prekių PADKM ataskaitos, deklaracijos: kas, ką ir kada?
2023-06-04

ES, siekdama sumažinti pasaulio mastu išmetamą anglies dioksido kiekį, nustatė reguliavimo sistemą - pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą (PADKM), įtvirtintą š. m. gegužę paskelbtame reglamente. PADKM bus taikomas tam tikrų prekių importui. Jau šiemet įsigalioja reikalavimas tų prekių importuotojams arba jų paskirtiems netiesioginiams atstovams muitinėje teikti ketvirtines PADKM ataskaitas. Apžvelkime, kas nustatyta reglamente - kam ir kaip pasiruošti.

Enrika Naujokė

muitai, mokesčiai, apribojimai, kliūtys prekybai, importas, tvarumas
Aktualijos
icon
Importuojamų prekių PADKM ataskaitos, deklaracijos: kas, ką ir kada?
2023-06-04

ES, siekdama sumažinti pasaulio mastu išmetamą anglies dioksido kiekį, nustatė reguliavimo sistemą - pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą (PADKM), įtvirtintą š. m. gegužę paskelbtame reglamente. PADKM bus taikomas tam tikrų prekių importui. Jau šiemet įsigalioja reikalavimas tų prekių importuotojams arba jų paskirtiems netiesioginiams atstovams muitinėje teikti ketvirtines PADKM ataskaitas. Apžvelkime, kas nustatyta reglamente - kam ir kaip pasiruošti.

Enrika Naujokė

muitai, mokesčiai, apribojimai, kliūtys prekybai, importas, tvarumas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Augantys muito delspinigiai = auganti klaidų kaina (ypač aktualu muitinės tarpininkams)
2023-06-04

Mokantys paskolas, jau priprato prie išaugusių palūkanų sumų mokėjimo. Tačiau tai liečia ne tik paskolų, bet ir kitas palūkanas bei delspinigius, apie ką nesusidūrus praktikoje galime ir nepagalvoti. Pavyzdžiui, išaugę delspinigiai už muito sumas, kurias muitinė papildomai priskaičiuoja nustačiusi neatitikimus po muitinio įforminimo. Dėl klaidų priskaičiuojamos sumos didelės, tai matome iš Lietuvos muitinės veiklos ataskaitos – vien supaprastintų mokestinių patikrinimų rezultate 2022 m. papildomai priskaičiuota 31 mln. Eur. Tad dėl augančių delspinigių ženkliai išauga klaidų kaina.

Jurgita Bartninkienė

muitai, mokesčiai, rizikos valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Augantys muito delspinigiai = auganti klaidų kaina (ypač aktualu muitinės tarpininkams)
2023-06-04

Mokantys paskolas, jau priprato prie išaugusių palūkanų sumų mokėjimo. Tačiau tai liečia ne tik paskolų, bet ir kitas palūkanas bei delspinigius, apie ką nesusidūrus praktikoje galime ir nepagalvoti. Pavyzdžiui, išaugę delspinigiai už muito sumas, kurias muitinė papildomai priskaičiuoja nustačiusi neatitikimus po muitinio įforminimo. Dėl klaidų priskaičiuojamos sumos didelės, tai matome iš Lietuvos muitinės veiklos ataskaitos – vien supaprastintų mokestinių patikrinimų rezultate 2022 m. papildomai priskaičiuota 31 mln. Eur. Tad dėl augančių delspinigių ženkliai išauga klaidų kaina.

Jurgita Bartninkienė

muitai, mokesčiai, rizikos valdymas
Aktualijos
icon
ES aktualijos: gegužė 2023
2023-06-04

Naujienos 22 savaitę: ES ir JAV prekybos ir technologijų taryboje susitarta dėl glaudesnio bendradarbiavimo prekybos srityje; įsteigta PPO ginčų nagrinėjimo grupė, kuri peržiūrės ES muitus Indonezijos plieno gaminiams; reglamentas dėl šunims ir katėms skirto šaldomojo kilimėlio tarifinio klasifikavimo; antidempingo muitas Baltarusijos kilmės strypų importui; ir daugiau aktualijų!

teisė
Aktualijos
icon
ES aktualijos: gegužė 2023
2023-06-04

Naujienos 22 savaitę: ES ir JAV prekybos ir technologijų taryboje susitarta dėl glaudesnio bendradarbiavimo prekybos srityje; įsteigta PPO ginčų nagrinėjimo grupė, kuri peržiūrės ES muitus Indonezijos plieno gaminiams; reglamentas dėl šunims ir katėms skirto šaldomojo kilimėlio tarifinio klasifikavimo; antidempingo muitas Baltarusijos kilmės strypų importui; ir daugiau aktualijų!

teisė
Aktualijos
icon
LR aktualijos: gegužė 2023
2023-06-04

Aktualijos gegužės mėn. pab.: muitinė sulaikė žaidimo "Monopolis" klastotes; teismų sprendimai administracinių nusižengimų pagal ANK 212(3) str. bylose dėl neteisingo TARIC kodo deklaravimo, mokestinė nepriemoka 3 976 Eur, bauda 400 Eur ir dėl neteisingo prekės vertės deklaravimo, nurodant valiutą USD vietoje EUR, mokestinė nepriemoka 1 638 Eur, bauda 700 Eur.

teisė
Aktualijos
icon
LR aktualijos: gegužė 2023
2023-06-04

Aktualijos gegužės mėn. pab.: muitinė sulaikė žaidimo "Monopolis" klastotes; teismų sprendimai administracinių nusižengimų pagal ANK 212(3) str. bylose dėl neteisingo TARIC kodo deklaravimo, mokestinė nepriemoka 3 976 Eur, bauda 400 Eur ir dėl neteisingo prekės vertės deklaravimo, nurodant valiutą USD vietoje EUR, mokestinė nepriemoka 1 638 Eur, bauda 700 Eur.

teisė
Apžvalgos ir komentarai
icon
INCASE modelis efektyviam muitinės atitikties užtikrinimui
2023-06-01

Kelerius metus dirbau muitinės auditoriumi ir žinau nemažai įmonių, kurios taikė įvairius metodus siekdamos užtikrinti atitiktį muitinės reikalavimams. Nors buvo skiriama daug išteklių (finansinių, žmogiškųjų, techninių), joms nepavykdavo pasiekti savo tikslų ir norimos sėkmės muitinės reikalavimų laikymosi srityje.

Dr. Michael Jung

rizikos valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
INCASE modelis efektyviam muitinės atitikties užtikrinimui
2023-06-01

Kelerius metus dirbau muitinės auditoriumi ir žinau nemažai įmonių, kurios taikė įvairius metodus siekdamos užtikrinti atitiktį muitinės reikalavimams. Nors buvo skiriama daug išteklių (finansinių, žmogiškųjų, techninių), joms nepavykdavo pasiekti savo tikslų ir norimos sėkmės muitinės reikalavimų laikymosi srityje.

Dr. Michael Jung

rizikos valdymas
Klausimai-atsakymai
icon
Sankcionuojamų prekių per RU/BY gabenimas į kitas šalis – ką galima, ko ne?
2023-05-30

Prekės, kurių eksportas į Rusiją ar Baltarusiją draudžiamas (Reglamentai Nr. 833/2014 ir Nr. 765/2006), gali būti per šias šalis gabenamos į tas šalis, į kurias jų eksportas nėra draudžiamas. Tokiu atveju kyla sankcijų apėjimo rizika, t.y., kad prekės liks tose teritorijose, kuriose jos neturėtų likti. Kokių įrodymų pareikalaus muitinė, siekdama užkirsti kelią tokiems neteisėtiems veiksmams? Pavyzdžiui, trečiosios šalies importo deklaracijos kopijos. Apžvelkime reikalavimus, kurie bus taikomi nuo š.m. birželio 5 d., detaliau.

pažeidimai, eksportas, eksporto kontrolė, sankcijos
Klausimai-atsakymai
icon
Sankcionuojamų prekių per RU/BY gabenimas į kitas šalis – ką galima, ko ne?
2023-05-30

Prekės, kurių eksportas į Rusiją ar Baltarusiją draudžiamas (Reglamentai Nr. 833/2014 ir Nr. 765/2006), gali būti per šias šalis gabenamos į tas šalis, į kurias jų eksportas nėra draudžiamas. Tokiu atveju kyla sankcijų apėjimo rizika, t.y., kad prekės liks tose teritorijose, kuriose jos neturėtų likti. Kokių įrodymų pareikalaus muitinė, siekdama užkirsti kelią tokiems neteisėtiems veiksmams? Pavyzdžiui, trečiosios šalies importo deklaracijos kopijos. Apžvelkime reikalavimus, kurie bus taikomi nuo š.m. birželio 5 d., detaliau.

pažeidimai, eksportas, eksporto kontrolė, sankcijos
Teismų praktika
icon
Harley-Davidson byla išryškina privalomos kilmės informacijos ribas Sąjungos muitų teisėje
2023-05-07

Europos Sąjungos muitų teisėje yra suteikta galimybė ekonominės veiklos vykdytojui gauti muitinės privalomus sprendimus, kuriais suteikiamas užtikrinimas dėl prekių tarifinio klasifikavimo arba dėl prekių kilmės. Tačiau ar visais atvejais toks muitinės sprendimas garantuoja teisinį saugumą vien dėl to, jog muitinė priėmė prekybininkui palankų sprendimą?

Jonas Sakalauskas

muitai, mokesčiai, kilmė
Teismų praktika
icon
Harley-Davidson byla išryškina privalomos kilmės informacijos ribas Sąjungos muitų teisėje
2023-05-07

Europos Sąjungos muitų teisėje yra suteikta galimybė ekonominės veiklos vykdytojui gauti muitinės privalomus sprendimus, kuriais suteikiamas užtikrinimas dėl prekių tarifinio klasifikavimo arba dėl prekių kilmės. Tačiau ar visais atvejais toks muitinės sprendimas garantuoja teisinį saugumą vien dėl to, jog muitinė priėmė prekybininkui palankų sprendimą?

Jonas Sakalauskas

muitai, mokesčiai, kilmė
Apžvalgos ir komentarai
icon
Muitinės atašė: kokia ši pareigybė, jos funkcijos?
2023-05-07

Kokiose šalyse dirba Lietuvos muitinės atašė? Kokios yra pagrindinės šios pareigybės (diplomatinio rango) funkcijos? Kaip muitinės atašė gali padėti verslui? Į šiuos ir kitus "Muitų teisė praktikams" redakcijos klausimus maloniai sutiko atsakyti gerb. Halina Černiauskienė, turinti ilgametę darbo muitinės atašė patirtį.

Halina Černiauskienė

Apžvalgos ir komentarai
icon
Muitinės atašė: kokia ši pareigybė, jos funkcijos?
2023-05-07

Kokiose šalyse dirba Lietuvos muitinės atašė? Kokios yra pagrindinės šios pareigybės (diplomatinio rango) funkcijos? Kaip muitinės atašė gali padėti verslui? Į šiuos ir kitus "Muitų teisė praktikams" redakcijos klausimus maloniai sutiko atsakyti gerb. Halina Černiauskienė, turinti ilgametę darbo muitinės atašė patirtį.

Halina Černiauskienė

Apžvalgos ir komentarai
icon
Muitinės veiklos ataskaita: ar Jūsų verslo duomenys - tik gerajai statistikai?
2023-05-07

Kaip ir kasmet, Lietuvos muitinė paskelbė informatyvią ataskaitą, kurioje pateikia trumpą praėjusių metų veiklos apžvalgą. Verslui ši ataskaita – galimybė sužinoti, kuo gyveno Lietuvos muitinė, kokie buvo prioritetai, sužinoti bendrus deklaracijų kiekius, forminimo trukmę, susipažinti su įvairias kitais skaičiais – suteikti AEO statusai, nebaigti tranzitai, atlikti muitinės patikrinimai ir jų rezultatai, ir kitais. O svarbiausia, mūsų vertinimu, sužinoti, kokios verslo klaidos buvo daromos ir kokios jų mokestinės bei nemokestinės pasekmės ir pagalvoti, kaip Jūsų sąžiningam verslui nepapulti į tokią statistiką. Apžvelkime kai kuriuos ataskaitos aspektus.

Enrika Naujokė

rizikos valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Muitinės veiklos ataskaita: ar Jūsų verslo duomenys - tik gerajai statistikai?
2023-05-07

Kaip ir kasmet, Lietuvos muitinė paskelbė informatyvią ataskaitą, kurioje pateikia trumpą praėjusių metų veiklos apžvalgą. Verslui ši ataskaita – galimybė sužinoti, kuo gyveno Lietuvos muitinė, kokie buvo prioritetai, sužinoti bendrus deklaracijų kiekius, forminimo trukmę, susipažinti su įvairias kitais skaičiais – suteikti AEO statusai, nebaigti tranzitai, atlikti muitinės patikrinimai ir jų rezultatai, ir kitais. O svarbiausia, mūsų vertinimu, sužinoti, kokios verslo klaidos buvo daromos ir kokios jų mokestinės bei nemokestinės pasekmės ir pagalvoti, kaip Jūsų sąžiningam verslui nepapulti į tokią statistiką. Apžvelkime kai kuriuos ataskaitos aspektus.

Enrika Naujokė

rizikos valdymas
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis