Apie leidinį

Apie leidinį "Muitų teisė praktikams"

Leidinys leidžiamas kartą per mėnesį nuo 2012 m., leidėjas CC Learning, UAB. Prenumeruokite užsisakydami vieną iš šių prenumeratos planų: www.customsclearance.net/lt/subscriptions 

Leidinio redakcinės kolegijos nariai:
Enrika Naujokė  CC Learning, UAB direktorė
Dr. Gediminas Valantiejus  advokato kontoros GVLEX advokatas; Mykolo Romerio universiteto lektorius, vyr. mokslo darbuotojas
Milda Stravinskė Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė
Monika Bielskienė PwC Lietuva Netiesioginių mokesčių skyriaus projektų vadovė

Kilus klausimams maloniai prašome susisiekti el. p. info@customsclear.net, tel. 8 664 26393

Naudojimo sąlygos

Leidinio "Muitų teisė praktikams" naudojimo sąlygos

Leidinyje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip teisinis patarimas, išvada ar konsultacija. Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su leidėjų nuomone.

Leidinyje pateikiama mokama informacija yra skirta tik ją teisėtai įsigijusiems asmenims. Šios informacijos platinimas be CC Learning, UAB rašytinio sutikimo yra draudžiamas ir užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę.

Cituodami leidinyje publikuotus straipsnius nurodykite straipsnio pavadinimą, autorių ir leidinio numerį. 

Rodoma 1-1111

Sveiki,

kaip valdyti sudėtingą teisinių žinių aplinką, kai per vienerius metus išleidžiama 10 000 su tarptautine prekyba susijusių teisės aktų? Žinių, kaip vieno esminių verslo rizikos valdymo elementų, tema - šio leidinio numerio dėmesio centre. Maloniai sutikus Pasaulio muitinių organizacijai (PMO) publikuojame net keturių „PMO naujienos“ straipsnių vertimus.

Antra vertus, visi šio numerio straipsniai vienaip ar kitaip atliepia žinių valdymo svarbą veikiant sudėtingoje ir nuolat kintančioje teisinėje aplinkoje. Ir ne vienas turbūt susimąstys, kiek žinių yra „gana“, kai tokius klausimus, kaip, pavyzdžiui, pripučiamos kušetės klasifikavimas (tai baldas ar stovyklavimo įranga?) tenka spręsti netgi Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Kuris, beje, taip pat pateikė išaiškinimą ir dėl vamzdžių gabenimo sistemos klasifikavimo, atsakydamas į klausimą: tai aliuminio gaminys ar prekių talpykla?

Lietuvos teismai pateikė praktikams svarbius paaiškinimus dėl tranzito procedūros užbaigimo įrodymų bei dėl nukainotų prekių vertės deklaravimo. O Lietuvos muitinė neteismine tvarka išaiškino, kokiu atveju deklarantas neprivalėtų fiziškai tikrinti prekių dėl jų klasifikavimo, kai deklaruoja prekes kitu kodu nei nurodytas KIPIS sistemoje.

Teisinėse aktualijose kaip visuomet gausu informacijos apie teisinius pokyčius. Ir čia galime iškelti dar vieną klausimą: kaip užtikrinti, kad svarbiausi leidinyje pateikiami verslui svarbūs aspektai „nepraslystų pro akis“, o priešingai – sukurtų kuo didesnę vertę Jūsų verslui (ar tai būtų procesų patobulinimas, konsultacija klientui, pakankamai laiko pasirengti teisiniams pokyčiams ir pan.)? Sužinokite daugiau apie rengiamą tęstinio mokymosi programą (skrajutė leidinio pdf versijoje).

Taip pat atkreipiu dėmesį, kad artėjanti tarptautinė 8-oji Muitinės praktikų konferencija – išskirtinė proga toli nekeliaujant sutikti pasaulyje ir Europoje žinomiausius muitinės srities ekspertus, pasisemti žinių ir pabendrauti asmeniškai. Tokia proga gali daugiau ir nepasitaikyti, tad nepraleiskite jos!

Įdomaus ir naudingo skaitymo,
Enrika Naujokė

Apžvalgos ir komentarai
icon
Deklaruojate kitą nei KIPIS nurodytą prekės kodą: ar reikia tikrinti prekes dėl kodo teisingumo?
2023-04-02

Kaip manote, daro ar ne deklarantas administracinį nusižengimą išleidimui į laisvą apyvartą sąmoningai deklaruodamas kitą nei laikinojo saugojimo deklaracijoje nurodytą prekės kodą, jeigu remiasi vien tik dokumentais ir nepatikrina prekių, juo labiau, kad tokiu būdu muito tarifas iš 5,1% tampa 0%? Apžvelkime praktinę situaciją, kurią išspręsti neteismine tvarka užtruko 1,5 metų.

Jurgita Bartninkienė

klasifikavimas, pažeidimai
Apžvalgos ir komentarai
icon
Deklaruojate kitą nei KIPIS nurodytą prekės kodą: ar reikia tikrinti prekes dėl kodo teisingumo?
2023-04-02

Kaip manote, daro ar ne deklarantas administracinį nusižengimą išleidimui į laisvą apyvartą sąmoningai deklaruodamas kitą nei laikinojo saugojimo deklaracijoje nurodytą prekės kodą, jeigu remiasi vien tik dokumentais ir nepatikrina prekių, juo labiau, kad tokiu būdu muito tarifas iš 5,1% tampa 0%? Apžvelkime praktinę situaciją, kurią išspręsti neteismine tvarka užtruko 1,5 metų.

Jurgita Bartninkienė

klasifikavimas, pažeidimai
Aktualijos
icon
ES aktualijos: kovas 2023
2023-04-02

Naujienos 13 savaitę: komunikatas dėl sprendimų, susijusių su privalomąja tarifine informacija; įvyko Suderintos sistemos komiteto 71-oji sesija; ESTT sprendimai dviejose tarifinio klasifikavimo bylose; pasikeitimai, susiję su antidempingo priemonėmis; tam tikrų tarifinių kvotų nustatymas pagal plieno apsaugos priemonę; ir daugiau aktualijų!

teisė
Aktualijos
icon
ES aktualijos: kovas 2023
2023-04-02

Naujienos 13 savaitę: komunikatas dėl sprendimų, susijusių su privalomąja tarifine informacija; įvyko Suderintos sistemos komiteto 71-oji sesija; ESTT sprendimai dviejose tarifinio klasifikavimo bylose; pasikeitimai, susiję su antidempingo priemonėmis; tam tikrų tarifinių kvotų nustatymas pagal plieno apsaugos priemonę; ir daugiau aktualijų!

teisė
Aktualijos
icon
LR aktualijos: kovas 2023
2023-04-02

Aktualijos 13 savaitę: patvirtintas kriterijų, pagal kuriuos administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo tvarkos aprašas; neteko galios įsakymas dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių; patvirtintos kainos taikomos naudotų automobilių muitinio įvertinimo tikslais.

teisė
Aktualijos
icon
LR aktualijos: kovas 2023
2023-04-02

Aktualijos 13 savaitę: patvirtintas kriterijų, pagal kuriuos administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo tvarkos aprašas; neteko galios įsakymas dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių; patvirtintos kainos taikomos naudotų automobilių muitinio įvertinimo tikslais.

teisė
Teismų praktika
icon
LVAT: Tranzito užbaigimo įrodymas
2023-03-26

Tinkamai neužbaigtos tranzito procedūros – auganti problema, įtakota Brexit, karo Ukrainoje, muitinės IT sistemų keitimų ar trikdžių ir, žinoma, žmogiškųjų klaidų. Tai tikras „galvos skausmas“ procedūros vykdytojui, kuriam, nepavykus įrodyti užbaigimo, tenka mokėti muitinei kartais net labai dideles importo mokesčių sumas. Aktualioje byloje įvairiais susijusiais klausimais išaiškinimus pateikė Lietuvos Vyriausiasis Administracinis teismas (LVAT).

Jurgita Stanienė

tranzitas
Teismų praktika
icon
LVAT: Tranzito užbaigimo įrodymas
2023-03-26

Tinkamai neužbaigtos tranzito procedūros – auganti problema, įtakota Brexit, karo Ukrainoje, muitinės IT sistemų keitimų ar trikdžių ir, žinoma, žmogiškųjų klaidų. Tai tikras „galvos skausmas“ procedūros vykdytojui, kuriam, nepavykus įrodyti užbaigimo, tenka mokėti muitinei kartais net labai dideles importo mokesčių sumas. Aktualioje byloje įvairiais susijusiais klausimais išaiškinimus pateikė Lietuvos Vyriausiasis Administracinis teismas (LVAT).

Jurgita Stanienė

tranzitas
Teismų praktika
icon
Kaip tinkamai deklaruoti mažos vertės nukainotas prekes?
2023-03-22

Kuo turėtų pasirūpinsi apdairus ir rūpestingas ūkio subjektas, kad kuo mažiau kiltų rūpesčių importuojant pigesnes, nukainotas, praėjusio sezono prekes ir deklaruojant jas muitinei? Kada muitinė atmes importuojamoms prekėms sandorio vertės metodą ir taikys kitus muitinio įvertinimo metodus?

Jurgita Stanienė

vertė
Teismų praktika
icon
Kaip tinkamai deklaruoti mažos vertės nukainotas prekes?
2023-03-22

Kuo turėtų pasirūpinsi apdairus ir rūpestingas ūkio subjektas, kad kuo mažiau kiltų rūpesčių importuojant pigesnes, nukainotas, praėjusio sezono prekes ir deklaruojant jas muitinei? Kada muitinė atmes importuojamoms prekėms sandorio vertės metodą ir taikys kitus muitinio įvertinimo metodus?

Jurgita Stanienė

vertė
Teismų praktika
icon
Vamzdžių gabenimo sistemos klasifikavimas: aliuminio gaminys ar prekių talpykla?
2023-03-12

Apžvelkime antrąjį (aptarus pripučiamų kušečių klasifikavimo iššūkius) šių metų pradžioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) priimtą sprendimą, susijusį su prekių tarifiniu klasifikavimu. Šioje byloje buvo iškeltas klausimas dėl vamzdžių gabenimo sistemų – ar jos turi būti klasifikuojamos kaip aliuminio gaminys, ar kaip prekių talpykla? Atitinkamai, importo muito tarifas 6% arba 0%. Taip pat aiškintasi kaip nustatyti, kas yra „talpykla“ prekių tarifinio klasifikavimo tikslais.

Ingrida Kemežienė

klasifikavimas
Teismų praktika
icon
Vamzdžių gabenimo sistemos klasifikavimas: aliuminio gaminys ar prekių talpykla?
2023-03-12

Apžvelkime antrąjį (aptarus pripučiamų kušečių klasifikavimo iššūkius) šių metų pradžioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) priimtą sprendimą, susijusį su prekių tarifiniu klasifikavimu. Šioje byloje buvo iškeltas klausimas dėl vamzdžių gabenimo sistemų – ar jos turi būti klasifikuojamos kaip aliuminio gaminys, ar kaip prekių talpykla? Atitinkamai, importo muito tarifas 6% arba 0%. Taip pat aiškintasi kaip nustatyti, kas yra „talpykla“ prekių tarifinio klasifikavimo tikslais.

Ingrida Kemežienė

klasifikavimas
Teismų praktika
icon
Pripučiamos kušetės klasifikavimas - baldas ar stovyklavimo įranga?
2023-03-12

2023 metai tik prasidėjo, tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) per pirmuosius 2 mėnesius priėmė net 2 sprendimus, susijusius su prekių tarifiniu klasifikavimu. Tai rodo, kad verslas nuolat susiduria su prekių tinkamo klasifikavimo klausimais, kuriuos, dėl tam tikrų prekių, ir aptarsime. Pradėkime nuo pripučiamų kušečių – ar jos laikytinos baldais, ar stovyklavimo įranga? Atitinkamai priklauso muitas: 3,7% arba 12 %.

Ingrida Kemežienė

klasifikavimas
Teismų praktika
icon
Pripučiamos kušetės klasifikavimas - baldas ar stovyklavimo įranga?
2023-03-12

2023 metai tik prasidėjo, tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) per pirmuosius 2 mėnesius priėmė net 2 sprendimus, susijusius su prekių tarifiniu klasifikavimu. Tai rodo, kad verslas nuolat susiduria su prekių tinkamo klasifikavimo klausimais, kuriuos, dėl tam tikrų prekių, ir aptarsime. Pradėkime nuo pripučiamų kušečių – ar jos laikytinos baldais, ar stovyklavimo įranga? Atitinkamai priklauso muitas: 3,7% arba 12 %.

Ingrida Kemežienė

klasifikavimas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Gairės muitinės praktikams: kaip valdyti sudėtingą ir rizikingą muitinės žinių aplinką
2023-03-12

Straipsnyje teigiama, kad norint užtikrinti efektyvią muitinės tarpininkų veiklą yra būtinas formalus muitinės žinių valdymo planas. Aptariamos tokio plano sudedamosios dalys ir veiksniai, kurie gali turėti įtakos priimamiems sprendimams. Taip pat aptariami bendrieji muitinės žinių įgijimo, valdymo ir atnaujinimo klausimai. Tad straipsnis aktualus visiems muitinės specialistams ir tarptautinės prekybos įmonėms.

Anthony Buckley

muitinės tarpininkas, žinių valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Gairės muitinės praktikams: kaip valdyti sudėtingą ir rizikingą muitinės žinių aplinką
2023-03-12

Straipsnyje teigiama, kad norint užtikrinti efektyvią muitinės tarpininkų veiklą yra būtinas formalus muitinės žinių valdymo planas. Aptariamos tokio plano sudedamosios dalys ir veiksniai, kurie gali turėti įtakos priimamiems sprendimams. Taip pat aptariami bendrieji muitinės žinių įgijimo, valdymo ir atnaujinimo klausimai. Tad straipsnis aktualus visiems muitinės specialistams ir tarptautinės prekybos įmonėms.

Anthony Buckley

muitinės tarpininkas, žinių valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Muitinės studijų programų universitetuose tendencijos
2023-03-12

Muitinės veikla yra labai sudėtinga, tačiau dar visai neseniai nebuvo akademinio muitinės, kaip profesijos, pripažinimo. Kitaip nei teisininkai, buhalteriai, inžinieriai ir kiti asmenys, kurie gali pateikti tam tikrą diplomą, patvirtinantį, kad jie yra savo srities profesionalai, muitinės specialistai neturėjo lygiaverčio diplomo. Tai pasikeitė dešimtajame dešimtmetyje trijų bendraminčių dėka[1], kurie savo universitetuose - Miunsterio (Vokietija), Rygos (Latvija) ir Kanberos (Australija) – parengė rengė muitinei skirtas studijų programas.

Professor David Widdowson

žinių valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Muitinės studijų programų universitetuose tendencijos
2023-03-12

Muitinės veikla yra labai sudėtinga, tačiau dar visai neseniai nebuvo akademinio muitinės, kaip profesijos, pripažinimo. Kitaip nei teisininkai, buhalteriai, inžinieriai ir kiti asmenys, kurie gali pateikti tam tikrą diplomą, patvirtinantį, kad jie yra savo srities profesionalai, muitinės specialistai neturėjo lygiaverčio diplomo. Tai pasikeitė dešimtajame dešimtmetyje trijų bendraminčių dėka[1], kurie savo universitetuose - Miunsterio (Vokietija), Rygos (Latvija) ir Kanberos (Australija) – parengė rengė muitinei skirtas studijų programas.

Professor David Widdowson

žinių valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Duomenų analizė efektyviam tarptautinės prekybos taisyklių taikymui
2023-03-12

Vien 2022 m. buvo įvesta daugiau nei 10 000 naujų teisės aktų, darančių poveikį tarptautinei prekybai, todėl nebeįmanoma valdyti prekybos srautų neperkeliant skaitmenizavimo ir automatizavimo į naują lygmenį. Skaitmenizavimas negali remtis vien tik reguliavimo institucijų duomenų rinkiniais. Reikia naujo ir novatoriško požiūrio. Be kita ko, reikia viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo. Tai atvers naujų galimybių užtikrinant atitiktį sudėtingame esamų ir naujų reguliavimo lūkesčių labirinte.

žinių valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Duomenų analizė efektyviam tarptautinės prekybos taisyklių taikymui
2023-03-12

Vien 2022 m. buvo įvesta daugiau nei 10 000 naujų teisės aktų, darančių poveikį tarptautinei prekybai, todėl nebeįmanoma valdyti prekybos srautų neperkeliant skaitmenizavimo ir automatizavimo į naują lygmenį. Skaitmenizavimas negali remtis vien tik reguliavimo institucijų duomenų rinkiniais. Reikia naujo ir novatoriško požiūrio. Be kita ko, reikia viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo. Tai atvers naujų galimybių užtikrinant atitiktį sudėtingame esamų ir naujų reguliavimo lūkesčių labirinte.

žinių valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Žinių valdymo muitinės tarpininkų įmonėse praktika
2023-03-09

Muitinės tarpininkai ir muitinių administracijos susiduria su daugeliu iššūkių, susijusių su žinių kaupimu ir dalijimusi jomis. Šiame straipsnyje supažindinama su muitinės tarpininkų praktika Lietuvoje.

Enrika Naujokė

muitinės tarpininkas, žinių valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Žinių valdymo muitinės tarpininkų įmonėse praktika
2023-03-09

Muitinės tarpininkai ir muitinių administracijos susiduria su daugeliu iššūkių, susijusių su žinių kaupimu ir dalijimusi jomis. Šiame straipsnyje supažindinama su muitinės tarpininkų praktika Lietuvoje.

Enrika Naujokė

muitinės tarpininkas, žinių valdymas
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis