Leidinys

Išsaugoti
Apie leidinį

Apie leidinį "Muitų teisė praktikams"

Leidinys leidžiamas kartą per mėnesį nuo 2012 m., leidėjas CC Learning, UAB. Prenumeruokite užsisakydami vieną iš šių prenumeratos planų: www.customsclearance.net/lt/subscriptions 

Leidinio redakcinės kolegijos nariai:
Enrika Naujokė  CC Learning, UAB direktorė
Dr. Gediminas Valantiejus  advokato kontoros GVLEX advokatas; Mykolo Romerio universiteto lektorius, vyr. mokslo darbuotojas
Milda Stravinskė Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė
Monika Bielskienė PwC Lietuva Netiesioginių mokesčių skyriaus projektų vadovė

Kilus klausimams maloniai prašome susisiekti el. p. info@customsclear.net, tel. 8 664 26393

Naudojimo sąlygos

Leidinio "Muitų teisė praktikams" naudojimo sąlygos

Leidinyje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip teisinis patarimas, išvada ar konsultacija. Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su leidėjų nuomone.

Leidinyje pateikiama mokama informacija yra skirta tik ją teisėtai įsigijusiems asmenims. Šios informacijos platinimas be CC Learning, UAB rašytinio sutikimo yra draudžiamas ir užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę.

Cituodami leidinyje publikuotus straipsnius nurodykite straipsnio pavadinimą, autorių ir leidinio numerį. 

Sveiki,

„Kai yra daug dalyvių prekybos ir logistikos sandoriuose, iššūkiu tampa apibrėžti jų atsakomybės ribas. Sąjungos muitinės kodeksas dažnai nenurodo, kas yra konkrečiai atsakingas. Antra vertus, pačioje įmonėje nustačius pažeidimą gali būti sudėtinga rasti kas yra atsakingas, nes ne visada aiškiai yra nustatytos darbuotojų atsakomybės muitinės formalumų srityje.“ - sako advokatė dr. Talke Ovie, kurios straipsnį kviečiame skaityti šiame numeryje. 

Kaip Jūsų įmonėje nustatytos darbuotojų atsakomybės? Pavyzdžiui, kas atsako už prekių tarifinio klasifikavimo teisingumą? Jeigu atsakomybė tinkamai nustatyta, tolesni klausimai: ar šis darbuotojas jau atliko Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 2023 analizę – ar Jūsų verslo neįtakos pasikeitimai? Ar susipažino su nauju komunikatu dėl prekių klasifikavimo ir vėlgi – ar jame nėra pateikta Jums aktualių išaiškinimų? Publikuojame tiek KN 2023, tiek komunikato apžvalgas. 

Ne tik nuolatiniai teisiniai pokyčiai yra iššūkis, bet ir teisės aktų nuostatų interpretavimas ir taikymas praktikoje. Šia tema įžvalgomis dalinasi įvairių šalių ekspertai, skaitykite straipsnį „Muitų teisės aiškinimas ir su tuo susiję iššūkiai verslui“. Be to, su muitine susijusių reikalavimų nemažėja, priešingai – technologinė pažanga, geopolitinė situacija, žalioji kryptis ir daugelis kitų veiksnių lemia reikalavimų griežtėjimą ir jų daugėjimą. Apžvelgiame vieną tokių sričių - ozono sluoksnį ardančių medžiagų importo ypatumus ir kartu atkreipiame dėmesį į tai, kaip ateityje dėl sudėtingėjančios teisinės aplinkos gali kisti muitinės tarpininko vaidmuo. 

Galiausiai, siekiant kuo geriau užtikrinti atitiktį, o ir kaštų taupymo tikslais, verslas priima sprendimus dėl su muitine susijusių procesų skaitmenizavimo. Tai sudėtingas projektas, kurio sėkmingas įgyvendinimas priklausys visų pirma nuo komandos. Apie tai – straipsnyje „Muitinės procesų skaitmenizavimo projektai - integruotų komandų svarba“.

Temos - neišsemiamos, naujienų daug, o kas gali būti vertingiau už gyvą apsikeitimą patirtimi bei žiniomis?  Kviečiame pasinaudoti galimybe ir susitikti 7-oje Muitinės praktikų konferencijoje Vilniuje, jau 2022.12.08!

Įdomaus ir naudingo skaitymo,
Enrika Naujokė

lt
Muitų teisės aiškinimas ir su tuo susiję iššūkiai verslui
2022-11-30

„Muitų teisės aiškinimas ir su tuo susiję iššūkiai verslui“ buvo tema, aptarta 13-ame autorių susitikime. Dalyviai iškėlė daug įdomių ir svarbių su šia tema susijusių aspektų: iššūkiai naudojant formuluotes ir net skyrybos ženklus; teisinių pokyčių pagrindo supratimo svarbą; teisės aiškinimas vs pirmiausia supratimas, kokį produktą turime; teisinio aiškumo trūkumas apibrėžiant atsakomybę ir įsipareigojimus; poreikis labiau supaprastinti formalumus; kaip turi vystytis teisė, kad būtų galima įgyvendinti efektyviausios muitinės sienos pasaulyje viziją.

žinių valdymas
lt
Muitų teisės aiškinimas ir su tuo susiję iššūkiai verslui
2022-11-30

„Muitų teisės aiškinimas ir su tuo susiję iššūkiai verslui“ buvo tema, aptarta 13-ame autorių susitikime. Dalyviai iškėlė daug įdomių ir svarbių su šia tema susijusių aspektų: iššūkiai naudojant formuluotes ir net skyrybos ženklus; teisinių pokyčių pagrindo supratimo svarbą; teisės aiškinimas vs pirmiausia supratimas, kokį produktą turime; teisinio aiškumo trūkumas apibrėžiant atsakomybę ir įsipareigojimus; poreikis labiau supaprastinti formalumus; kaip turi vystytis teisė, kad būtų galima įgyvendinti efektyviausios muitinės sienos pasaulyje viziją.

žinių valdymas
lt
Ozono sluoksnį ardančių medžiagų importo ypatumai
2022-11-30

Kasmet rudenį minima Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena. Šia proga primename, koks yra sukurtas tarptautinis teisinis mechanizmas ozono sluoksnio apsaugai, muitinės vaidmenį įgyvendinant numatytas priemones ir apžvelgiame praktinę situaciją - kokie reikalavimai yra taikomi kontroliuojamų prekių importo atveju. Taip pat atkreipiame dėmesį į aktualijas, pavyzdžiui, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. draudžiamas putų, kuriose yra HFC, kurių VAP yra 150 arba didesnis, pateikimas ES rinkai.

Jurgita Stanienė

lt
Ozono sluoksnį ardančių medžiagų importo ypatumai
2022-11-30

Kasmet rudenį minima Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena. Šia proga primename, koks yra sukurtas tarptautinis teisinis mechanizmas ozono sluoksnio apsaugai, muitinės vaidmenį įgyvendinant numatytas priemones ir apžvelgiame praktinę situaciją - kokie reikalavimai yra taikomi kontroliuojamų prekių importo atveju. Taip pat atkreipiame dėmesį į aktualijas, pavyzdžiui, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. draudžiamas putų, kuriose yra HFC, kurių VAP yra 150 arba didesnis, pateikimas ES rinkai.

Jurgita Stanienė

lt
„Bet kuris asmuo“ sąvoka arba ką sužinome iš SMK apie tai, kas už ką atsakingas?
2022-11-30

Teisinė atsakomybė yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės susilaiko nuo netinkamų veiksmų ar veiklos. Niekas nenori būti nubaustas, jau nekalbant apie įkalinimą, taip pat ir tarptautinės tiekimo grandinės dalyviai. Taigi, ką muitinės reikalavimų laikymasis reiškia tiems, kurie dalyvauja tarptautinėje prekyboje? Kokių taisyklių reikia laikytis?

Dr. Talke Ovie

pažeidimai, rizikos valdymas, teisė
lt
„Bet kuris asmuo“ sąvoka arba ką sužinome iš SMK apie tai, kas už ką atsakingas?
2022-11-30

Teisinė atsakomybė yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės susilaiko nuo netinkamų veiksmų ar veiklos. Niekas nenori būti nubaustas, jau nekalbant apie įkalinimą, taip pat ir tarptautinės tiekimo grandinės dalyviai. Taigi, ką muitinės reikalavimų laikymasis reiškia tiems, kurie dalyvauja tarptautinėje prekyboje? Kokių taisyklių reikia laikytis?

Dr. Talke Ovie

pažeidimai, rizikos valdymas, teisė
lt
Kombinuotoji nomenklatūra 2023 - kas keičiasi?
2022-11-27

Kombinuotoji nomenklatūra kasmet atnaujinama ir verslas turėtų pasitikrinti, ar nėra pakeitimų, susijusių su importuojamomis ar eksportuojamomis prekėmis. Jau patvirtinta KN redakcija, kuri bus taikoma 2023 m. Apžvelkime svarbesnes naujoves, kurių nėra daug - įvesti 42 nauji KN kodai, panaikinti 23 KN kodai.

Eglė Pučkuvienė

klasifikavimas
lt
Kombinuotoji nomenklatūra 2023 - kas keičiasi?
2022-11-27

Kombinuotoji nomenklatūra kasmet atnaujinama ir verslas turėtų pasitikrinti, ar nėra pakeitimų, susijusių su importuojamomis ar eksportuojamomis prekėmis. Jau patvirtinta KN redakcija, kuri bus taikoma 2023 m. Apžvelkime svarbesnes naujoves, kurių nėra daug - įvesti 42 nauji KN kodai, panaikinti 23 KN kodai.

Eglė Pučkuvienė

klasifikavimas
lt
ES aktualijos: lapkritis 2022
2022-11-27

Naujienos 47 savaitę: ES-Ukrainos muitų teisės aktų derinimas; aptartas Suderintos sistemos vaidmuo identifikuojant aplinkos politikos požiūriu svarbias tekstilės sektoriaus prekes; aktualijos, susijusios su antidempingo muitais dviračiams ir keraminėms plytelėms iš Kinijos; ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
ES aktualijos: lapkritis 2022
2022-11-27

Naujienos 47 savaitę: ES-Ukrainos muitų teisės aktų derinimas; aptartas Suderintos sistemos vaidmuo identifikuojant aplinkos politikos požiūriu svarbias tekstilės sektoriaus prekes; aktualijos, susijusios su antidempingo muitais dviračiams ir keraminėms plytelėms iš Kinijos; ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
LR aktualijos: lapkritis 2022
2022-11-27

Aktualijos 47 savaitę: patvirtintas informacinių lapų (INF) duomenų elementų nurodymo tvarkos aprašas; 7-oje Muitinės praktikų konferencijoje bus pristatytos prekių muitinio įvertinimo aktualijos; sulaikyti surenkami nameliai, kurių konstrukcijos užpildytos medžio granulėmis, kurių importas iš Rusijos dėl ES taikomų sankcijų į Lietuvą draudžiamas.

teisė
lt
LR aktualijos: lapkritis 2022
2022-11-27

Aktualijos 47 savaitę: patvirtintas informacinių lapų (INF) duomenų elementų nurodymo tvarkos aprašas; 7-oje Muitinės praktikų konferencijoje bus pristatytos prekių muitinio įvertinimo aktualijos; sulaikyti surenkami nameliai, kurių konstrukcijos užpildytos medžio granulėmis, kurių importas iš Rusijos dėl ES taikomų sankcijų į Lietuvą draudžiamas.

teisė
lt
Komunikatas dėl prekių tarifinio klasifikavimo - kas tai?
2022-11-23

ES oficialiajame leidinyje paskelbus tam tikrą komunikatą, turi būti atšaukiami privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sprendimai, jei jie nebeatitinka muitinės nomenklatūros aiškinimo pagal nurodytas tarptautines tarifines priemones. Š. m. spalio pabaigoje buvo paskelbtas naujausias komunikatas. Apžvelkime, kokias jame randame aktualijas, svarbias tiek verslui, tiek Lietuvos muitinei. Pavyzdžiui, kur klasifikuoti buityje naudojamas plastikines drabužių pakabas? Arba, kaip dėl skaitmeninio išmaniojo rašiklio-tušinuko klasifikavimo?

Ingrida Sakalienė

klasifikavimas
lt
Komunikatas dėl prekių tarifinio klasifikavimo - kas tai?
2022-11-23

ES oficialiajame leidinyje paskelbus tam tikrą komunikatą, turi būti atšaukiami privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sprendimai, jei jie nebeatitinka muitinės nomenklatūros aiškinimo pagal nurodytas tarptautines tarifines priemones. Š. m. spalio pabaigoje buvo paskelbtas naujausias komunikatas. Apžvelkime, kokias jame randame aktualijas, svarbias tiek verslui, tiek Lietuvos muitinei. Pavyzdžiui, kur klasifikuoti buityje naudojamas plastikines drabužių pakabas? Arba, kaip dėl skaitmeninio išmaniojo rašiklio-tušinuko klasifikavimo?

Ingrida Sakalienė

klasifikavimas
lt
Bendrakūrybos sesija: kvietimas muitinės atitikties sistemai pažiūrėti į veidrodį
2022-11-20

Gyvename neapibrėžtumo, nepastovumo, poliariškumo, makro pokyčių, lūžių ir transformacijos laikais. Mes ieškome vis aštresnių žodžių nusakyti pokyčiui ir vis radikaliau turime pripažinti, kad esamos sistemos griūva, kiek besistengtumėm jas išlaikyti ar paviršutiniškai efektyvinti ar inovuoti. Aplinkui griūva pasaulio geopolitinė, taikos, energetikos, maisto, ekologinės sistemos. Šiame fone dauguma sistemų peržiūri savo kontekstus, misiją ir veikimą, ryšius sistemos viduje ir santykius besikeičiančioje aplinkoje.

Muitinės praktikų asociacija

lt
Bendrakūrybos sesija: kvietimas muitinės atitikties sistemai pažiūrėti į veidrodį
2022-11-20

Gyvename neapibrėžtumo, nepastovumo, poliariškumo, makro pokyčių, lūžių ir transformacijos laikais. Mes ieškome vis aštresnių žodžių nusakyti pokyčiui ir vis radikaliau turime pripažinti, kad esamos sistemos griūva, kiek besistengtumėm jas išlaikyti ar paviršutiniškai efektyvinti ar inovuoti. Aplinkui griūva pasaulio geopolitinė, taikos, energetikos, maisto, ekologinės sistemos. Šiame fone dauguma sistemų peržiūri savo kontekstus, misiją ir veikimą, ryšius sistemos viduje ir santykius besikeičiančioje aplinkoje.

Muitinės praktikų asociacija

lt
Muitinės procesų skaitmenizavimo projektai - integruotų komandų svarba
2022-11-13

Verslo procesų skaitmenizavimo priežiūra yra ypač didelis iššūkis vadovams, atsakingiems už muitinę ir tarptautinę prekybą, papildomai prie tų iššūkių, kuriuos kelia prekybos karai, Brexit ir sankcijos - nuolatinių pokyčių šaltiniai. Tai, kokią įtaką skaitmenizavimas daro gamybos, pirkimų, platinimo ir logistikos procesams, susijusiems su muitų ir tarptautinės prekybos teise, rodo rimtų pokyčių būtinybę. Skaitmenizavimas - tai galimybė efektyviems ateities sprendimams. Tad ką svarbu apgalvoti...?

Michael Tomuscheit

IT sistemos, duomenų bazės
lt
Muitinės procesų skaitmenizavimo projektai - integruotų komandų svarba
2022-11-13

Verslo procesų skaitmenizavimo priežiūra yra ypač didelis iššūkis vadovams, atsakingiems už muitinę ir tarptautinę prekybą, papildomai prie tų iššūkių, kuriuos kelia prekybos karai, Brexit ir sankcijos - nuolatinių pokyčių šaltiniai. Tai, kokią įtaką skaitmenizavimas daro gamybos, pirkimų, platinimo ir logistikos procesams, susijusiems su muitų ir tarptautinės prekybos teise, rodo rimtų pokyčių būtinybę. Skaitmenizavimas - tai galimybė efektyviems ateities sprendimams. Tad ką svarbu apgalvoti...?

Michael Tomuscheit

IT sistemos, duomenų bazės
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis