Leidinys

Išsaugoti
Apie leidinį

Apie leidinį "Muitų teisė praktikams"

Leidinys leidžiamas kartą per mėnesį nuo 2012 m., leidėjas UAB "Muita". Informacija apie prenumeratą https://www.muita.lt/lt/p/leidinys-muitu-teise-praktikams

2021 m. įkurta leidinio redakcinė kolegija, nariai:
Enrika Naujokė UAB "Muita" direktorė
Dr. Gediminas Valantiejus  advokato kontoros GVLEX advokatas; Mykolo Romerio universiteto lektorius, vyr. mokslo darbuotojas
Milda Stravinskė Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė
Monika Bielskienė APB "WALLESS" advokatė

Kilus klausimams maloniai prašome susisiekti el. p. muita@muita.lt, tel. 8 664 26393

Naudojimo sąlygos

Leidinio "Muitų teisė praktikams" naudojimo sąlygos

Leidinyje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip teisinis patarimas, išvada ar konsultacija. Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su leidėjų nuomone.

Leidinyje pateikiama mokama informacija yra skirta tik ją teisėtai įsigijusiems asmenims. Šios informacijos platinimas be UAB "Muita" rašytinio sutikimo yra draudžiamas ir užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę.

Cituodami leidinyje publikuotus straipsnius nurodykite straipsnio pavadinimą, autorių ir leidinio numerį. 

Sveiki,

karas Ukrainoje traukia "griaučius iš spintų" ir kiša į akis, arba krauna naujus. Kiekvienam pagal sąžinę ir situacijos vertinimą. Du klausimai, kuriuos turi sau užduoti verslas apie šio karo "griaučius":

  • Apie senus. Ar „Y901“ dokumento kodą muitinės deklaracijoje visuomet nurodėme įsitikinę, kad prekė nėra dvejopos paskirties ir nebus panaudota blogų rankų? Jei nurodėme tik tikslu „praeiti muitinę“, kaip jaučiamės žinodami, kad jos galėjo tapo ginklu, nukreiptu į Ukrainą? Ir gali nukrypti į mus? Tai klausimas ne vien apie dvejopo naudojimo prekes - ribojimų ir draudimų, kurių būtina atsakingai laikytis, yra labai daug. 
  • Apie naujus. Prekių ir paslaugų embargo Rusijai ir Baltarusijai. Tai nebe vien valstybių reikalas. Jau taip pat ir kiekvieno verslo, suinteresuoto tęstinumu, kad visi bendrai užkirstume kelią karui Ukrainoje ir rizikos zonoje, į kurią patenkame. Tad tenka apsispręsti, kiek ribojame verslo santykius šalyse agresorėse, ar apskritai juos nutraukiame? 

Rašant, dar du „iškrito iš spintos“, kita tema, apie žinių vertę ir dalinimąsi jomis: 

  • Apie korupcijos ir neskaidrumo šmėklas. Klausimas Lietuvos muitinės atsakingiems asmenims. Privatūs ir asocijuoti asmenys pradėjo susidurti su iššūkiais kviečiant muitinės darbuotojus dalintis žiniomis mokymuose verslui, tiek kaip privačius lektorius už atlygį, tiek kaip Lietuvos muitinės atstovus neatlygintinai. Teisiškai toks bendradarbiavimas buvo ir yra galimas. Bet ... ?  
  • Apie žinių vertę. Ar teisėtai skaitote „Muitų teisė praktikams“ leidinio mokamą versiją? Dėkojame kiekvienam verslo prenumeratoriui, mokančiam ir taip sudarančiam galimybes jį rengti. Dėkojame kiekvienam institucijos darbuotojui, nemokamai skaitančiam ir besidalinančiam savo žiniomis, arba pakviečiančiam savo kolegas tai daryti.

Visų mūsų bendras interesas – gerovė saugioje demokratinėje šalyje. Tad taikykime griežčiausią embargo visiems "griaučiams savo spintose". 

Ukrainos karo šviesoje naujai žvelgiame į daug ką. Taip pat, matyt, ir straipsnius šiame numeryje skaitysite kitomis akimis. Tad linkiu įdomaus skaitymo ir naudingų žinių.

Enrika Naujokė

lt
Sankcijos: taika, saugumas ir žmogaus teisės
2022-03-06

Kaip sustabdyti karą Ukrainoje? Šalys taiko sankcijas. Kanada panaikino didžiausio palankumo režimo tarifą Rusijai ir Baltarusijai. Vos per vieną dieną ES paskelbė devynis sprendimus ir reglamentus dėl ribojančių priemonių Rusijai. Lietuvos muitinė išplėtė kontrolę ir tikrins, ar atsiskaitymams nebuvo naudojami bankai, kuriems taikomos sankcijos. Daugelis įmonių, ypač MVĮ, pirmą kartą vienaip ar kitaip susidūrė su sankcijų poveikiu. Taigi, kas yra sankcijos? Kokios apskritai yra tendencijos šioje srityje?

Enrika Naujokė

apribojimai ir draudimai
lt
Sankcijos: taika, saugumas ir žmogaus teisės
2022-03-06

Kaip sustabdyti karą Ukrainoje? Šalys taiko sankcijas. Kanada panaikino didžiausio palankumo režimo tarifą Rusijai ir Baltarusijai. Vos per vieną dieną ES paskelbė devynis sprendimus ir reglamentus dėl ribojančių priemonių Rusijai. Lietuvos muitinė išplėtė kontrolę ir tikrins, ar atsiskaitymams nebuvo naudojami bankai, kuriems taikomos sankcijos. Daugelis įmonių, ypač MVĮ, pirmą kartą vienaip ar kitaip susidūrė su sankcijų poveikiu. Taigi, kas yra sankcijos? Kokios apskritai yra tendencijos šioje srityje?

Enrika Naujokė

apribojimai ir draudimai
lt
Ką svarbu žinoti apie sankcijas?
2022-03-01

Vis daugiau verslų privalo gilintis į sankcijų Rusijai ir Baltarusijai temą. Rubrikoje "ES aktualijos: vasaris 2022" publikuota visa eilė per keletą dienų naujai priimtų Tarybos reglamentų ir sprendimų. Kovą jų skaičius toliau augs. Teiraujamės Aistės Medelienės, APB "WALLESS" partnerės, advokatės: prieš pradedant gilintis į reglamentus, tiems, kam tai nauja sritis, į ką svarbu atkreipti dėmesį?

Dr. Aistė Medelienė

apribojimai ir draudimai
lt
Ką svarbu žinoti apie sankcijas?
2022-03-01

Vis daugiau verslų privalo gilintis į sankcijų Rusijai ir Baltarusijai temą. Rubrikoje "ES aktualijos: vasaris 2022" publikuota visa eilė per keletą dienų naujai priimtų Tarybos reglamentų ir sprendimų. Kovą jų skaičius toliau augs. Teiraujamės Aistės Medelienės, APB "WALLESS" partnerės, advokatės: prieš pradedant gilintis į reglamentus, tiems, kam tai nauja sritis, į ką svarbu atkreipti dėmesį?

Dr. Aistė Medelienė

apribojimai ir draudimai
lt
GATT 1947 saugumą užtikrinančios išimtys
2022-03-01

Ukraina kreipiasi (žr. žemiau Muitinės praktikų asociacijos iš Ukrainos EBA asociacijos atstovų gautas raštas) su siekiu, kad kitos valstybės taikytų plačiausią embargo Rusijos prekėms, vadovaujantis 1947 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XXI straipsniu, ir taip prisidėtų prie kritinės situacijos suvaldymo. Apžvelkime plačiau šias išimtis numatantį straipsnį ir jo taikymo sąlygas.

Evelina Šliogerė

apribojimai ir draudimai, teisė tarptautinė
lt
GATT 1947 saugumą užtikrinančios išimtys
2022-03-01

Ukraina kreipiasi (žr. žemiau Muitinės praktikų asociacijos iš Ukrainos EBA asociacijos atstovų gautas raštas) su siekiu, kad kitos valstybės taikytų plačiausią embargo Rusijos prekėms, vadovaujantis 1947 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XXI straipsniu, ir taip prisidėtų prie kritinės situacijos suvaldymo. Apžvelkime plačiau šias išimtis numatantį straipsnį ir jo taikymo sąlygas.

Evelina Šliogerė

apribojimai ir draudimai, teisė tarptautinė
lt
Administracinė atsakomybė: pasikeitimai ir naujovės su kuriomis pradedame 2022-uosius
2022-02-28

Praėję 2021-ieji metai sąlygojo ne vieną teisinio reguliavimo ir teismų praktikos pokytį administracinės atsakomybės už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus reguliavime ir praktiniame jos taikyme. Pavyzdžiui, keitėsi bylų nagrinėjimo tvarka (bylų priskirtinumas), taip pat teismų buvo pateiktas ne vienas aktualus naujas išaiškinimas dėl skiriamų administracinių nuobaudų subendrinimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinių nusižengimų bylose, skundų pateikimo tvarkos, kaltės kaip atsakomybės sąlygos sampratos, atskirų Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) Specialiosios dalies straipsnių taikymo. Straipsnyje aptariami pasikeitimai ir naujovės, kurios yra svarbios kiekvienam praktikui valdant su muitinės formalumais susijusias teisines rizikas, bei susidūrus su administracinės atsakomybės taikymu muitinėje.

Dr. Gediminas Valantiejus

pažeidimai
lt
Administracinė atsakomybė: pasikeitimai ir naujovės su kuriomis pradedame 2022-uosius
2022-02-28

Praėję 2021-ieji metai sąlygojo ne vieną teisinio reguliavimo ir teismų praktikos pokytį administracinės atsakomybės už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus reguliavime ir praktiniame jos taikyme. Pavyzdžiui, keitėsi bylų nagrinėjimo tvarka (bylų priskirtinumas), taip pat teismų buvo pateiktas ne vienas aktualus naujas išaiškinimas dėl skiriamų administracinių nuobaudų subendrinimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinių nusižengimų bylose, skundų pateikimo tvarkos, kaltės kaip atsakomybės sąlygos sampratos, atskirų Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) Specialiosios dalies straipsnių taikymo. Straipsnyje aptariami pasikeitimai ir naujovės, kurios yra svarbios kiekvienam praktikui valdant su muitinės formalumais susijusias teisines rizikas, bei susidūrus su administracinės atsakomybės taikymu muitinėje.

Dr. Gediminas Valantiejus

pažeidimai
lt
Administracinė atsakomybė. Žingsnis pirmyn, du atgal.
2022-02-28

Teisėsaugos institucijų administracinės atsakomybės taikymo praktika yra gan marga. Mano subjektyviu vertinimu, pagal atpildo troškimą, itin išsiskiria muitinės įstaigos, kurios kiekvienoje labiau ar mažiau nevienareikšmiškoje situacijoje mato administracinį nusižengimą ir taiko griežtas sankcijas.

Andrius Košel

pažeidimai
lt
Administracinė atsakomybė. Žingsnis pirmyn, du atgal.
2022-02-28

Teisėsaugos institucijų administracinės atsakomybės taikymo praktika yra gan marga. Mano subjektyviu vertinimu, pagal atpildo troškimą, itin išsiskiria muitinės įstaigos, kurios kiekvienoje labiau ar mažiau nevienareikšmiškoje situacijoje mato administracinį nusižengimą ir taiko griežtas sankcijas.

Andrius Košel

pažeidimai
lt
ES aktualijos: vasaris 2022
2022-02-27

Naujienos 8 savaitę: sankcijos Rusijai atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei; produktų importas iš vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių į Sąjungą; reglamentas dėl antidempingo muito taikomo keraminiams stalo ir virtuvės reikmenims; ir daugiau aktualijų.

teisė nacionalinė
lt
ES aktualijos: vasaris 2022
2022-02-27

Naujienos 8 savaitę: sankcijos Rusijai atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei; produktų importas iš vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių į Sąjungą; reglamentas dėl antidempingo muito taikomo keraminiams stalo ir virtuvės reikmenims; ir daugiau aktualijų.

teisė nacionalinė
lt
LR aktualijos: vasaris 2022
2022-02-27

Aktualijos 8 savaitę: Lietuvos muitinė stiprina rytinės ES sienos apsaugą; pripažintas netekusiu galios įsakymas dėl bendrosios garantijos dokumentų pakeitimo taisyklių patvirtinimo; informacija dėl prašymų registruoti Muitinės prievolininkų registre; sulaikytos žaislų klastotės.

teisė nacionalinė
lt
LR aktualijos: vasaris 2022
2022-02-27

Aktualijos 8 savaitę: Lietuvos muitinė stiprina rytinės ES sienos apsaugą; pripažintas netekusiu galios įsakymas dėl bendrosios garantijos dokumentų pakeitimo taisyklių patvirtinimo; informacija dėl prašymų registruoti Muitinės prievolininkų registre; sulaikytos žaislų klastotės.

teisė nacionalinė
lt
„Lex Portus“ – žurnalas, pradėtas leisti Ukrainoje po Krymo aneksijos
2022-02-27

„Be to, buvo dar dvi problemos, kurios taip pat įtakojo leidinio pradžią. Pirmoji, kad dėl Rusijos Federacijos įvykdytos Krymo aneksijos kilo daug klausimų, susijusių su pakrantės jurisdikcijos vykdymu ir laivybos teisėmis Juodojoje ir Azovo jūroje. Publikavome straipsnius šiomis temomis.“ – sako prof. dr. Borys Kormych, leidinio „Lex Portus“ vyriausiasis redaktorius, pokalbyje apie leidinį.

Dr. Borys Kormych, Enrika Naujokė

žinių šaltiniai
lt
„Lex Portus“ – žurnalas, pradėtas leisti Ukrainoje po Krymo aneksijos
2022-02-27

„Be to, buvo dar dvi problemos, kurios taip pat įtakojo leidinio pradžią. Pirmoji, kad dėl Rusijos Federacijos įvykdytos Krymo aneksijos kilo daug klausimų, susijusių su pakrantės jurisdikcijos vykdymu ir laivybos teisėmis Juodojoje ir Azovo jūroje. Publikavome straipsnius šiomis temomis.“ – sako prof. dr. Borys Kormych, leidinio „Lex Portus“ vyriausiasis redaktorius, pokalbyje apie leidinį.

Dr. Borys Kormych, Enrika Naujokė

žinių šaltiniai
lt
Ankstesnio dokumento nurodymas muitinės deklaracijoje
2022-02-23

Ankstesnis dokumentas muitinės deklaracijoje nurodomas 40 langelyje arba duomenų elemente (2/1). Teisingas šių duomenų deklaravimas ypač svarbus tokių muitinės procedūrų kaip tranzitas, muitinis sandėliavimas, laikinasis įvežimas, laikinasis įvežimas perdirbti atveju. Pagal šiame langelyje pateiktą informaciją muitinė kontroliuoja procedūros užbaigimą, o tinkamai neužbaigus procedūros verslui gali atsirasti mokestinė prievolė.

Laura Maleckienė

muitinės deklaracija
lt
Ankstesnio dokumento nurodymas muitinės deklaracijoje
2022-02-23

Ankstesnis dokumentas muitinės deklaracijoje nurodomas 40 langelyje arba duomenų elemente (2/1). Teisingas šių duomenų deklaravimas ypač svarbus tokių muitinės procedūrų kaip tranzitas, muitinis sandėliavimas, laikinasis įvežimas, laikinasis įvežimas perdirbti atveju. Pagal šiame langelyje pateiktą informaciją muitinė kontroliuoja procedūros užbaigimą, o tinkamai neužbaigus procedūros verslui gali atsirasti mokestinė prievolė.

Laura Maleckienė

muitinės deklaracija
lt
Dokumentų ir papildomos informacijos deklaravimas
2022-02-23

Vienas svarbiausių muitinės deklaracijos langelių yra 44 (atitinkami duomenų elementai „Papildoma informacija (2/2)“, „Papildomasis dokumentas (2/3)“ ir kiti), kuriame nurodomi dokumentai, kurių pagrindu pildoma muitinės deklaracija. Jame taip pat nurodomi sertifikatai, leidimai ir kita informacija, kurią apžvelgsime aptardami praktinius pavyzdžius.

Laura Maleckienė

muitinės deklaracija
lt
Dokumentų ir papildomos informacijos deklaravimas
2022-02-23

Vienas svarbiausių muitinės deklaracijos langelių yra 44 (atitinkami duomenų elementai „Papildoma informacija (2/2)“, „Papildomasis dokumentas (2/3)“ ir kiti), kuriame nurodomi dokumentai, kurių pagrindu pildoma muitinės deklaracija. Jame taip pat nurodomi sertifikatai, leidimai ir kita informacija, kurią apžvelgsime aptardami praktinius pavyzdžius.

Laura Maleckienė

muitinės deklaracija
lt
Kodėl verta siekti muitinės specialisto karjeros? Interviu su tarptautiniu muitinės ekspertu
2022-02-20

Daugelis atsitiktinai atranda muitinės specialisto profesiją ir supranta, kad tai yra jų gyvenimo pašaukimas. Tai nėra profesija, apie kurią įprastai svajojama. Bet apie ją verta svajoti! Šiame straipsnių cikle kalbamės su muitinės specialistais iš viso pasaulio apie tai, kuo ši profesija tokia įdomi. Šiandieną kviečiame susipažinti su tarptautiniu muitinės ekspertu, dirbančiu pasaulyje pirmaujančioje kompanijoje, kuri tiekia ligoninėms diagnostikos sistemas.

Thomas Woodtli, Enrika Naujokė

žinių šaltiniai
lt
Kodėl verta siekti muitinės specialisto karjeros? Interviu su tarptautiniu muitinės ekspertu
2022-02-20

Daugelis atsitiktinai atranda muitinės specialisto profesiją ir supranta, kad tai yra jų gyvenimo pašaukimas. Tai nėra profesija, apie kurią įprastai svajojama. Bet apie ją verta svajoti! Šiame straipsnių cikle kalbamės su muitinės specialistais iš viso pasaulio apie tai, kuo ši profesija tokia įdomi. Šiandieną kviečiame susipažinti su tarptautiniu muitinės ekspertu, dirbančiu pasaulyje pirmaujančioje kompanijoje, kuri tiekia ligoninėms diagnostikos sistemas.

Thomas Woodtli, Enrika Naujokė

žinių šaltiniai
lt
Naujų PEM konvencijos kilmės taisyklių taikymas mašinų sektoriuje
2022-02-11

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. visos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių (PEM) konvencijos sistemoje įvestos naujos kilmės taisyklės, kurios pereinamuoju laikotarpiu taikomos pasirinktinai, ankstesnėms kilmės taisyklėms liekant galioti. Naujosios taisyklės vadinamos pereinamojo laikotarpio taisyklėmis. Įmonėms, veikiančioms mašinų, klasifikuojamų Suderintos sistemos (SS) 84, 85 ir 90 skyriuose, sektoriuje nedidelėmis pelno maržomis, jos suteikia daugiau galimybių.

Thomas Woodtli

kilmė, teisė tarptautinė
lt
Naujų PEM konvencijos kilmės taisyklių taikymas mašinų sektoriuje
2022-02-11

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. visos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių (PEM) konvencijos sistemoje įvestos naujos kilmės taisyklės, kurios pereinamuoju laikotarpiu taikomos pasirinktinai, ankstesnėms kilmės taisyklėms liekant galioti. Naujosios taisyklės vadinamos pereinamojo laikotarpio taisyklėmis. Įmonėms, veikiančioms mašinų, klasifikuojamų Suderintos sistemos (SS) 84, 85 ir 90 skyriuose, sektoriuje nedidelėmis pelno maržomis, jos suteikia daugiau galimybių.

Thomas Woodtli

kilmė, teisė tarptautinė
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis