Prekių tarifinio klasifikavimo mokymas

Prekių tarifinio klasifikavimo modulis susideda iš trijų dalių (I, II, III).

Šiame, mokyme žiniomis ir patirtimi dalinasi ir Jums dėsto tarifinio klasifikavimo ekspertės, Muitinės departamento Tarifų skyriaus vyriausios specialistės Ingrida Sakalienė ir Eglė Pučkuvienė, o įžangų ir pabaigų dialogai - su Enrika Naujoke, muitinės tarpininkų įmonės UAB "Muita" vadove.

I dalis yra bazinėms žinioms įgyti skirta dalis, joje dėstoma šiomis temomis:

 1. Įvadas į prekių klasifikavimo temą. 
 2. Prekių klasifikavimo nomenklatūrų ir prekės kodo sandaros apžvalga.
 3. Tarifinis ir netarifinis prekių klasifikavimas, muitinė kontrolė.
 4. Kaip sužinoti, kokie mokesčiai, draudimai ir apribojimai taikomi prekės įvežimui / išvežimui?
 5. Bendrasis muito tarifas ir integruotas muito tarifas.
 6. Pagrindiniai prekių klasifikavimo principai ir taisyklės.
 7. Bendrosios aiškinimo taisyklės (BAT), 1-oji taisyklė.
 8. 2 ir 3 BAT.
 9. 4-6 BAT.
 10. Muitinės teikiamos konsultacijos ir Privalomoji tarifinė informacija (PTI).

II prekių tarifinio klasifikavimo dalis, skirta pažengusiems, t. y. jau turintiems bazines žinias. Temos:

 1. Bazinių žinių dalies pakartojimas.
 2. Kombinuotoji nomenklatūra, jos sandara ir naudojimas.
 3. TARIC kodas, Meursing kodas, CAS numeris.
 4. Prekės aprašymo elementai.
 5. Privalomosios tarifinės informacijos sprendimai ir jų svarba.
 6. Prekių mėginių ėmimas.
 7. Apibendrinimas.

III dalis - baigiamoji prekių tarifinio klasifikavimo modulio dalis. Joje:

 • nuosekliai apžvelgiami visi Kombinuotosios nomenklatūros skirsniai,
 • atkreipiamas dėmesys į kai kurias pastabas bei klasifikavimo principus,
 • nagrinėjami prekių klasifikavimo pavyzdžiai,
 • o gautos žinios įtvirtinamos atliekant užduotis ir testus. 

After purchasing you will have access to this learning path for 3 months?

Add to Cart
Item added to cart

Forgot password?

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large