This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, mokymo kursai

Video kursas yra skirtas asmenims, norintiems įgyti asmens, teikiančio atstovavimo muitinėje paslaugas (muitinės tarpininko), kvalifikaciją, PROGRAMA. Programa yra suderinta su Muitinės departamentu. Įsigijus kursą, Jums bus suteikta 3-jų mėnesių trukmės prieiga prie mokomosios medžiagos (video paskaitos ir padalomoji medžiaga, skiltyje resursai), "Avilda" deklaracijų pildymo programos ir teikiamos konsultacijos. Mokymosi trukmė nuo 90 akademinių valandų, Jūsų individualiu tempu, Jums patogiu laiku ir Jūsų pasirinktoje vietoje! Sėkmingai atlikus testus, bus išduotas kurso išklausymo sertifikatas, kurį turint galėsite vykti į Muitinės mokymo centrą laikyti kvalifikacinio egzamino. Daugiau informacijos tiek apie pačią muitinės veiklą, tiek apie kursus - video pristatyme.

Kilus klausimams prašome susisiekti: lcpa@lcpa.lt, tel. 8 664 26393.

Resources are available after purchase.

This learning path consists of 22 courses. Would you like to access this learning path for 3 months?

Add to Cart
Item added to cart

Forgot password?

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large