Administracinė atsakomybė už muitų teisės aktų pažeidimus

Penkių dalių dr. Gedimino Valantiejaus, video mokymų kursas apie administracinę atsakomybę už muitų teisės aktų pažeidimus. Šie mokymai skirti supažindinti muitinės srities specialistus ir už muitinės sritį įmonėse atsakingus asmenis su administracinės atsakomybės taikymu.

Pirmoji dalis mokymų, skirta supažindinti muitinės srities specialistus ir už muitinės sritį įmonėse atsakingus asmenis su administracinės atsakomybės taikymu. Išklausę mokymą, sužinosite:

 • Kokia yra administracinės atsakomybės sąvoka ir jos pagrindiniai bruožai/ skirtumai nuo kitų atsakomybės rūšių.
 • Kokie yra pagrindiniai administracinės atsakomybės principai: ką būtina žinoti susidūrus su atsakomybės taikymu?
 • Teisės norminiai aktai nustatantys ir reglamentuojantys administracinę atsakomybę bei jos taikymą.

Antroji dalis mokymų, kurią įšklausę sužinosite:

 • Ką laikome administraciniu nusižengimu - nusižengimo požymiai ir jo sudėties elementai.
 • Kokios yra aplinkybės, pašalinančios nusižengimo pavojingumą ir priešingumą teisei.
 • Kaip administracinis nusižengimas atribojamas nuo kitų teisės pažeidimų.

Trečiojoje dalyje sužinosite:

 • Administracinių nuobaudų esmė ir jų rūšys (formos) - kokia konkreti nuobauda gali būti skiriama ir kokiais atvejais?
 • Administracinių nuobaudų skyrimo tvarka - į ką būtina atkreipti dėmesį?
 • Administracinių nusižengimų kodekso specialiosios dalies straipsniai, apibrėžiantys konkrečius pažeidimus muitų teisės aktų srityje (struktūra, sistema, santykis). 

Ketvirtoji dalis mokymų, čia sužinosite:

 • Praktikoje dažniausiai pasitaikančios administracinių nusižengimų rūšys ir jų pobūdis.
 • Muitinės formalumų atlikimo tvarkos pažeidimas (ANK 211 str.) ir jo požymiai.
 • Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas (ANK 212 str.) ir jo požymiai.
 • Administracinių nusižengimų kodekso 211 ir 212 straipsnių praktinio taikymo problemos.

Paskutinėje mokymų dalyje sužinosite:

 • Muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimai (ANK 210 str.)
 • Laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų steigimo ir veiklos pažeidimai (ANK 215 str.)

Kontaktai pasiteiravimui: UAB "Muita", el. paštas mokymai@muita.lt, tel. 8 664 26393.

Resources are available after purchase.

After purchasing you will have access to this learning path for 3 months?

Add to Cart
Item added to cart

Forgot password?

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large