Muitinės ir laikinojo saugojimo sandėlių teisinės atsakomybės ir su ja susijusių rizikų valdymo ypatumai

See price in

(VAT excluded, card and bank transfer accepted)

Get a Plus plan and access all videos and articles for just 75€/mo. 

Item added to cart

{{ courseItem.title }}
Item added to cart

{{ subscription.title }}

{{ title }}

{{ current_question.title }}

{{ successMessage }}

Download your certificate

{{ failMessage }}

{{ successMessage }}

Download your certificate

{{ failMessage }}

{{ failMessageRetry }}

{{ question.title }}

Question anwered incorrectly. {{ question.explanation }}

At least one answer needs be selected to proceed.

See price in

(VAT excluded, card and bank transfer accepted)

Get a Plus plan and access all videos and articles for just 75€/mo. 

Item added to cart

{{ courseItem.title }}
Item added to cart

{{ subscription.title }}

Kviečiame įsigyti video įrašą vykusio seminaro, kuriame sužinosite daugiau apie vieną iš esminių muitinės formalumų, su kuriuo tenka susidurti daugeliu prekių atgabenimo į ES muitų teritoriją atvejų. Tai yra laikinasis saugojimas ir muitinis sandėliavimas.

Mokymai skirti visų verslo subjektų, turinčių laikinojo saugojimo ir/ar muitinės sandėlius atsakingiems darbuotojams, vykdantiems muitinės formalumus, taip pat visų kitų verslo subjektų, veikiančių tarptautinės prekybos ir logistikos versle, darbuotojams, savo kasdieninėje veikloje susiduriantiems su gabenamų, eksportuojamų ar importuojamų prekių laikinuoju saugojimu bei jų muitiniu sandėliavimu.

Prekių saugojimas, nustatant joms specialų priežiūros režimą, tol, kol joms nebus įforminta jų galutinį muitinį statusą apibrėžianti muitinės procedūra. Akcentuotina, kad laikinojo saugojimo ir muitinio sandėliavimo tinkamo vykdymo užtikrinimo tikslais muitų teisės aktai nustato konkrečius griežtus bei imperatyvius reikalavimus, kurių nesilaikymas gali užtraukti tiek administracinę atsakomybę, tiek ir mokestines pasekmes (skolos muitinei atsiradimą).

Mokymų metu, nagrinėjant ir pasitelkiant konkrečius aktualios pastarųjų metų teismų praktikos pavyzdžius ginčuose su muitine (tiek Lietuvoje, tiek ES lygiu), sužinosite  kokios pagrindinės teisinės ir mokestinės rizikos kyla muitinės ir laikinojo saugojimo sandėlių veiklose, kokie yra dažniausiai pasitaikantys šios veiklos pažeidimai, nustatomi kontroliuojančių muitinės įstaigų bei kaip jų išvengti. Mokymuose taip pat aptarti atvejai, kuomet, remiantis aktualiais teismų išaiškinimais, net ir nustačius galimus pažeidimus teisinė ir/ar mokestinė atsakomybė negali būti taikoma arba skiriamos nuobaudos privalo būti švelninamos (pavyzdžiui, leidime turėti sandėlį nenumatytų prekių saugojimo atvejais, nesuderinto su muitine sandėlių pertvarkymo atvejais ir kt.). Taip pat atskirai nagrinėtos situacijos, kuomet nustačius saugojamų prekių trūkumą/neatitikimą atsiranda (arba priešingai – neatsiranda) skola muitinei bei kokios yra tokios skolos apskaičiavimo sąlygos.

Seminaro programa:

  • Teisinės atsakomybės, kuri gali būti taikoma už prekių saugojimo ir muitinio sandėliavimo pažeidimus, rūšys bei jų reglamentavimo ypatumai (administracinė, mokestinė atsakomybė);
  • Administracinės atsakomybės už muitinės sandėlių bei laikinojo saugojimo vietų steigimo ir veiklos pažeidimus (ANK 215 str.) praktinio taikymo ir aiškinimo aspektai žinotini verslo subjektams;
  • Teismų praktika specifinėse muitinės sandėlių bei laikinojo saugojimo vietų veiklos situacijose (prekių laikymas saugojimo vietose be leidimo, su muitine nesuderintas jų pertvarkymas ir kt.) ir administracinės atsakomybės taikymo riziką šalinančios aplinkybės;
  • Mokestinė atsakomybė už saugojamų prekių trūkumą/neatitikimą, kuris buvo nustatytas vėliau su saugotomis prekėmis įforminus bei įvykdžius kitas muitinės procedūras – kada ir kokia apimtimi bei kam gali būti taikoma? ES teismų praktikos ypatumai bylose dėl muitinės sandėlių bei saugojimo vietų mokestinės atsakomybės;
  • Prekių laikinojo saugojimo ir muitinės sandėliavimo deklaravimo tvarkos galimi pažeidimai (netikslumai, neatitikimai) ir jų vertinimas teismų praktikoje. Atvejai, kuomet atsakomybė netaikoma ir atsakomybę šalinančios aplinkybės.

Pranešimo skaidres rasite resursų dalyje.

Resources are available after purchase.

Comments ()

lt
Galimai nepatikimi prekės tiekimo sandoriai po importo = importo draudimas?
05-02-2023

„Ginčo prekės tiekimo sandoriai (numatyti po importo) nepatikimi, todėl prekė negali būti įvežta į Sąjungos muitų teritoriją“ – tam tikrais atvejais importuotojai gali sulaukti ir tokio Lietuvos muitinės, sulaikiusios krovinį, verdikto. Apžvelkime aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nutartį, nepalankią importuotojui.

Jurgita Bartninkienė

violations
lt
Galimai nepatikimi prekės tiekimo sandoriai po importo = importo draudimas?
05-02-2023

„Ginčo prekės tiekimo sandoriai (numatyti po importo) nepatikimi, todėl prekė negali būti įvežta į Sąjungos muitų teritoriją“ – tam tikrais atvejais importuotojai gali sulaukti ir tokio Lietuvos muitinės, sulaikiusios krovinį, verdikto. Apžvelkime aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nutartį, nepalankią importuotojui.

Jurgita Bartninkienė

violations
lt
Muitinės laboratorijos tyrimų išvada – sukelia/ nesukelia teisines pasekmes?
18-01-2023

„Prekių tarifinis klasifikavimas“, „muitinės laboratorija“, „Sąjungos muitinės kodeksas“, „tarpinis sprendimas“, „nesukelia teisinių pasekmių“. Visos šios frazės yra ne kartą girdėtos, skaitytos, analizuotos. Ypatingai kai sprendžiamas klausimas - kokiu būdu ginčyti Muitinės laboratorijos tyrimo išvadas, kokie turėtų būti pateikti įrodymai leidžiantys nuginčyti minėtas išvadas? Apžvelkime aktualius Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimus.

Ingrida Kemežienė

violations
lt
Muitinės laboratorijos tyrimų išvada – sukelia/ nesukelia teisines pasekmes?
18-01-2023

„Prekių tarifinis klasifikavimas“, „muitinės laboratorija“, „Sąjungos muitinės kodeksas“, „tarpinis sprendimas“, „nesukelia teisinių pasekmių“. Visos šios frazės yra ne kartą girdėtos, skaitytos, analizuotos. Ypatingai kai sprendžiamas klausimas - kokiu būdu ginčyti Muitinės laboratorijos tyrimo išvadas, kokie turėtų būti pateikti įrodymai leidžiantys nuginčyti minėtas išvadas? Apžvelkime aktualius Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimus.

Ingrida Kemežienė

violations
lt
Administracinių nusižengimų aktualijos
04-01-2023

Gruodžio pabaigoje buvo atlikta nemažai Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimų, aktualių dirbantiems muitinės srityje. Vienas reikšmingiausių – į pažeidimų sąrašą įtraukti su prekių lengvatine kilme susiję pažeidimai. Apžvelgiame šį ir kitus pakeitimus, juos pakomentuodami ir pateikdami praktinius pavyzdžius tiek verslo (pvz., dėl krovinių konfiskavimo), tiek fizinių asmenų (kurie asmeniškai baudžiami pagal ANK) rizikų įsivertinimui.

Enrika Naujokė

violations
lt
Administracinių nusižengimų aktualijos
04-01-2023

Gruodžio pabaigoje buvo atlikta nemažai Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimų, aktualių dirbantiems muitinės srityje. Vienas reikšmingiausių – į pažeidimų sąrašą įtraukti su prekių lengvatine kilme susiję pažeidimai. Apžvelgiame šį ir kitus pakeitimus, juos pakomentuodami ir pateikdami praktinius pavyzdžius tiek verslo (pvz., dėl krovinių konfiskavimo), tiek fizinių asmenų (kurie asmeniškai baudžiami pagal ANK) rizikų įsivertinimui.

Enrika Naujokė

violations
en
Voluntary disclosure of errors in the customs declaration in Argentina
04-12-2022

Modern states are no longer mere tax collectors aiming to increase their coffers to only do construction work – in the best-case scenario – but also to become facilitators of the whole community’s well-being through sustainable, environment-friendly, inclusive, developing and equitable trade. Voluntary disclosure of errors in the customs declaration should be applied in practice as one of the facilitation measures. Currently, voluntary disclosure is possible in Argentina within 30 days after customs clearance; an extension to 60 days is expected soon.

Dr Marcelo Antonio Gottifredi

violations
en
Voluntary disclosure of errors in the customs declaration in Argentina
04-12-2022

Modern states are no longer mere tax collectors aiming to increase their coffers to only do construction work – in the best-case scenario – but also to become facilitators of the whole community’s well-being through sustainable, environment-friendly, inclusive, developing and equitable trade. Voluntary disclosure of errors in the customs declaration should be applied in practice as one of the facilitation measures. Currently, voluntary disclosure is possible in Argentina within 30 days after customs clearance; an extension to 60 days is expected soon.

Dr Marcelo Antonio Gottifredi

violations
en, lt
‘Any person’ concept or What we learn from the UCC about who is responsible for what?
20-11-2022

Legal responsibility is one of the reasons why people refrain from engaging in non-compliant actions or activities. No one wants to be fined, let alone jailed, including participants of the international supply chain. So, what does customs compliance mean for those involved in international trade? What rules should be followed?

Dr. Talke Ovie

violations
en, lt
‘Any person’ concept or What we learn from the UCC about who is responsible for what?
20-11-2022

Legal responsibility is one of the reasons why people refrain from engaging in non-compliant actions or activities. No one wants to be fined, let alone jailed, including participants of the international supply chain. So, what does customs compliance mean for those involved in international trade? What rules should be followed?

Dr. Talke Ovie

violations
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large