This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Iššūkiai taikant įgaliotojo gavėjo statusą

{{ title }}

{{ current_question.title }}

{{ successMessage }}

Download your certificate

{{ failMessage }}

{{ successMessage }}

Download your certificate

{{ failMessage }}

{{ failMessageRetry }}

{{ question.title }}

{{ question.explanation }}

At least one answer must be selected to proceed.

2-oje Muitinės praktikų konferencijoje (2020-06-03) Vida Balkienė, UAB “Vilniaus Transimeksa” direktoriaus pavaduotoja skaitė pranešimą „Iššūkiai taikant įgaliotojo gavėjo statusą“. Pranešėjos aptarti įgaliotojo gavėjo statuso taikymo aspektai:

  • Žingsniai priimant krovinį
  • Pagrindinės klaidos praktikoje
  • Galimi neatitikimai
  • Pažeidimų padariniai

Taip pat kviečiame peržiūrėti trečios konferencijos dalies diskusijos įrašą (pastebėjimas: įraše yra garso trikdžių, tačiau aptariant kitus, ne p. Vidai skirtus klausimus), kuriame aptariami įvairūs susiję klausimai. Resursų dalyje: pranešimo skaidrės pdf formatu, konferencijos programa.

Muitinės praktikų asociacija yra ne pelno siekianti organizacija. Gautos lėšos skiriamos konferencijų organizavimui ir asociacijos veiklos vystymui.

 

Resources are available after purchase.

Would you like to see the whole course?
Add to Cart

*1-Year Access

Item added to cart

{{ courseItem.title }}
Item added to cart

{{ subscription.title }}

Comments ()

To post a comment you need to

Sign up or Login
lt
Muitinės procedūrų supaprastinimai:
19-08-2019
42min 03sec
image

Jonas Sakalauskas

‎ €35.00 / $41.36
simplifications
lt
Muitinės procedūrų supaprastinimai: kaip valdyti rizikas?
19-08-2019
42min 03sec
image

Jonas Sakalauskas

‎ €35.00 / $41.36
Level: Advanced , Experienced
Type: Web/Seminar recording
simplifications
lt
Prekių deklaravimo importo ir eksporto procedūroms tvarkos supaprastinimai
30-04-2019

Įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui anksčiau taikytus prekių deklaravimo tvarkos supaprastinimus pakeitė kiti supaprastinimai ir iki š. m. gegužės 1 d. buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis leidimų peržiūrai ir pakeitimui. Apžvelkime naujuosius importo ir eksporto procedūrų supaprastinimus, bei atvejį, kai leidimų importo procedūrų įforminimas asmens pageidaujamoje vietoje peržiūra pratęsiama.

Rūta Petkevičiūtė

€ / $
simplifications
lt
Prekių deklaravimo importo ir eksporto procedūroms tvarkos supaprastinimai
30-04-2019

Įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui anksčiau taikytus prekių deklaravimo tvarkos supaprastinimus pakeitė kiti supaprastinimai ir iki š. m. gegužės 1 d. buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis leidimų peržiūrai ir pakeitimui. Apžvelkime naujuosius importo ir eksporto procedūrų supaprastinimus, bei atvejį, kai leidimų importo procedūrų įforminimas asmens pageidaujamoje vietoje peržiūra pratęsiama.

Rūta Petkevičiūtė

€ / $
simplifications
lt
Muitinės procedūrų supaprastinimai: pagrindinės klaidos ir rizikos valdymas
30-04-2019

Reikalavimai verslui kyla ne tik iš teisės aktų, bet ir iš sąlygų, nustatytų muitinės išduotuose leidimuose ir su muitine sudarytose sutartyse, tarpe jų ir dėl muitinės procedūrų supaprastinimų. Remdamasis praktika sprendžiant verslo ir muitinės ginčus teismuose bei teritorinių muitinių suteikta informacija, apžvelgiu, kokios dažniausiai klaidos daromos praktikoje ir aptariu rizikos valdymo priemones.

Jonas Sakalauskas

€ / $
simplifications
lt
Muitinės procedūrų supaprastinimai: pagrindinės klaidos ir rizikos valdymas
30-04-2019

Reikalavimai verslui kyla ne tik iš teisės aktų, bet ir iš sąlygų, nustatytų muitinės išduotuose leidimuose ir su muitine sudarytose sutartyse, tarpe jų ir dėl muitinės procedūrų supaprastinimų. Remdamasis praktika sprendžiant verslo ir muitinės ginčus teismuose bei teritorinių muitinių suteikta informacija, apžvelgiu, kokios dažniausiai klaidos daromos praktikoje ir aptariu rizikos valdymo priemones.

Jonas Sakalauskas

€ / $
simplifications
lt
Administracinė atsakomybė už duomenų deklaracijoje pakeitimą muitinės leidimu
31-05-2016

Šį mėnesį teko bendrauti su kelių muitinės tarpininkų įmonių deklarantais, kurie kreipėsi teiraudamiesi nuomonės dėl masiškai už menkiausius neatitikimus rašomų protokolų. Kaip ir anksčiau esu leidinyje rašęs, mano vertinimu, protokolų surašymas deklarantams labai dažnai prasilenkia tiek su ekonomine logika, tiek su muitinės deklaruojamu siekiu bendradarbiauti su verslu, tiek su elementariu žmogišku bendradarbiavimu tarp pareigūno ir deklaranto. Tai iliustruoja praėjusį mėnesį teismo išspręsta byla, kai deklarantui muitinė administracinę atsakomybę pritaikė už... duomenų deklaracijoje pakeitimą pačios muitinės leidimu.

Andrius Košel

€ / $
simplifications
lt
Administracinė atsakomybė už duomenų deklaracijoje pakeitimą muitinės leidimu
31-05-2016

Šį mėnesį teko bendrauti su kelių muitinės tarpininkų įmonių deklarantais, kurie kreipėsi teiraudamiesi nuomonės dėl masiškai už menkiausius neatitikimus rašomų protokolų. Kaip ir anksčiau esu leidinyje rašęs, mano vertinimu, protokolų surašymas deklarantams labai dažnai prasilenkia tiek su ekonomine logika, tiek su muitinės deklaruojamu siekiu bendradarbiauti su verslu, tiek su elementariu žmogišku bendradarbiavimu tarp pareigūno ir deklaranto. Tai iliustruoja praėjusį mėnesį teismo išspręsta byla, kai deklarantui muitinė administracinę atsakomybę pritaikė už... duomenų deklaracijoje pakeitimą pačios muitinės leidimu.

Andrius Košel

€ / $
simplifications
lt
SMK: specialiųjų plombų naudojimas vykdant supaprastintą tranzitą
31-03-2016

Skaitytojo klausimas: Kokie reikalavimai ar naujovės laukia įmonių, turinčių leidimą vykdyti tranzito procedūrą naudojantis įgaliotojo siuntėjo statusu ir plombuoti krovinius patvirtintomis plombomis, pradėjus galioti naujajam Sąjungos muitinės kodeksui? Turime nemažas plombų atsargas, ar nereikės jų pakeisti naujomis?

€ / $
simplifications
lt
SMK: specialiųjų plombų naudojimas vykdant supaprastintą tranzitą
31-03-2016

Skaitytojo klausimas: Kokie reikalavimai ar naujovės laukia įmonių, turinčių leidimą vykdyti tranzito procedūrą naudojantis įgaliotojo siuntėjo statusu ir plombuoti krovinius patvirtintomis plombomis, pradėjus galioti naujajam Sąjungos muitinės kodeksui? Turime nemažas plombų atsargas, ar nereikės jų pakeisti naujomis?

€ / $
simplifications
Forgot password?

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large