Compliance and export control: structure and implementation

See price in

(VAT excluded, card and bank transfer accepted)

Add to Cart

2 months access after purchase

Item added to cart

{{ courseItem.title }}
Item added to cart

{{ subscription.title }}

{{ title }}

{{ current_question.title }}

{{ successMessage }}

Download your certificate

{{ failMessage }}

{{ successMessage }}

Download your certificate

{{ failMessage }}

{{ failMessageRetry }}

{{ question.title }}

Question anwered incorrectly. {{ question.explanation }}

At least one answer needs be selected to proceed.

See price in

(VAT excluded, card and bank transfer accepted)

Add to Cart

2 months access after purchase

Item added to cart

{{ courseItem.title }}
Item added to cart

{{ subscription.title }}

Import and export companies of all sizes are forced to navigate the complexities of export control law and integrate these control obligations into their business operations. Although export control is an unpopular, non-value-added activity, it is an absolute necessity in foreign trade. 

But how do you set up a clear and lean export control system? And how does one ensure that prohibited or unauthorised imports or exports are prevented through sensible risk-minimising measures (e.g. in the area of organisational prevention and contract design)?

In this training we will teach you how to make your export control process legally compliant and effective so that:

 • You know the basic export control regulations
 • You know how to proceed systematically in operational export processing
 • You can protect yourself from export risks

Content of the training

Part 1 – Compliance

 • Customs competence center: Workplace of the customs and export control professional
 • Risk assessment in companies and consequences: Compliance is teamwork
 • Appropriate security standards: External and internal factors
 • Typical orgchart: Position of the customs and export control officer in the hierarchy
 • Compliance in foreign trade: Where do we stand? (Germany)
 • Compliance: From export control to Internal Compliance Program (ICP)

Part 2 – Export Control

 • The “4W” of export control
 • A brief excursion into the “de minimis” rule in the U.S. (re-)export law
 • Inadequate export controls can be costly
 • Who documents, wins
 • Prevention with the highest scores
 • Additional options – drafting of contracts
 • Export control before every export: Work instructions
 • Goods that are subject to export authorization irrespective of the country of destination
 • What products are Dual-Use?
 • How to check in your product is included in the Commerce Control List?
 • Customs needs proof – this is how to get it right
 • Checklist for secure export control

Many practical tips are given during the training. 

Optional Part - Drive & Automation Products

 • Critical drive & automation products subject to export control (recording of a webinar)

Resources

Please find in the resources: 

 • Slides
 • Tip for a provision to be included in the contract for intra-EU shipments 
 • Flowchart for export control compliance when moving goods within/outside the EU

Quiz and certificate

At the end of the training you will be asked to answer a quiz (15 questions). If you answer more than 60% of the questions correctly, you will receive a certificate of completion of the course.

Time

Please plan 2.5 to 3 hours for the training.

Please note that you will receive two months access after purchase - watch the course and repeat it as many times as you need to really understand the topic.

"...  it is essential to establish a well-thought-out and seamless export control workflow."

Armin Belle

A H B Consultancy: 🔗 www.arminbelle.com

Resources are available after purchase.

Comments ()

en
EU Export Control & Sanctions: Updates
01h 01min
image

Annette Reiser, Armin Belle, Enrika Naujokė

‎ €59.99
export control, sanctions
en
EU Export Control & Sanctions: Updates
01h 01min
image

Annette Reiser, Armin Belle, Enrika Naujokė

‎ €59.99
Type: Web/Seminar recording
export control, sanctions
lt
Ribojimai importuojant geležies ir plieno produktus: reikalavimai nuo š.m. rugsėjo 30 d.
31-08-2023

Geležies ir plieno prekių (pavyzdžiui, varžtų, santechnikos, vamzdžių ir kt.) importuotojai rengiasi nuo š. m. rugsėjo 30 d. vykdyti naują prievolę – pateikti muitinei įrodymus, kad trečioje šalyje pagamintose/ perdirbtose prekėse nebuvo naudojamos atitinkamos prekės iš Rusijos. Reikalavimas įvestas š. m. birželį priimtu 11-uoju sankcijų Rusijai paketu. Kaip jį išpildyti? Apžvelgiame reikalavimą ir pateikiame praktinių patarimų jo išpildymui.

Enrika Naujokė

€
export control, sanctions
lt
Ribojimai importuojant geležies ir plieno produktus: reikalavimai nuo š.m. rugsėjo 30 d.
31-08-2023

Geležies ir plieno prekių (pavyzdžiui, varžtų, santechnikos, vamzdžių ir kt.) importuotojai rengiasi nuo š. m. rugsėjo 30 d. vykdyti naują prievolę – pateikti muitinei įrodymus, kad trečioje šalyje pagamintose/ perdirbtose prekėse nebuvo naudojamos atitinkamos prekės iš Rusijos. Reikalavimas įvestas š. m. birželį priimtu 11-uoju sankcijų Rusijai paketu. Kaip jį išpildyti? Apžvelgiame reikalavimą ir pateikiame praktinių patarimų jo išpildymui.

Enrika Naujokė

€
export control, sanctions
lt
Karinė eksportuotos prekės paskirtis nustatyta po eksporto: kam ir kokios kyla pasekmės?
02-07-2023

Prekės tarptautinėje prekyboje turi būti teisingai suklasifikuotos pagal ne vieną klasifikavimo sistemą (pvz., cheminių medžiagų klasifikavimas priskiriant CAS numerį). Muitinės specialistams kasdienybė dirbti su tarifiniu prekės klasifikavimu. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, prekių klasifikavimas įvertinant jų karinį panaudojimą, daugeliui taip pat tapo neišvengiama būtinybe. Kaip tai atlikti? Ar siekiant teisinio tikrumo verta kreiptis į Muitinės laboratoriją? Kas atsitiks, jei neteisingai priskirsite nekarinę paskirtį, o muitinė patikrinimo po eksporto metu nustatys, kad prekė buvo karinės paskirties? Apžvelkime aktualią teismų praktiką.

€
export control, sanctions
lt
Karinė eksportuotos prekės paskirtis nustatyta po eksporto: kam ir kokios kyla pasekmės?
02-07-2023

Prekės tarptautinėje prekyboje turi būti teisingai suklasifikuotos pagal ne vieną klasifikavimo sistemą (pvz., cheminių medžiagų klasifikavimas priskiriant CAS numerį). Muitinės specialistams kasdienybė dirbti su tarifiniu prekės klasifikavimu. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, prekių klasifikavimas įvertinant jų karinį panaudojimą, daugeliui taip pat tapo neišvengiama būtinybe. Kaip tai atlikti? Ar siekiant teisinio tikrumo verta kreiptis į Muitinės laboratoriją? Kas atsitiks, jei neteisingai priskirsite nekarinę paskirtį, o muitinė patikrinimo po eksporto metu nustatys, kad prekė buvo karinės paskirties? Apžvelkime aktualią teismų praktiką.

€
export control, sanctions
lt
Dėl įrodymo, kad eksporto leidimo nereikia ir pakartotinio eksporto deklaracijos pateikimo
02-07-2023

Deklarantui skirta 2200 Eur bauda pagal ANK 211 str. 2 d. dėl galimai sankcionuojamų prekių (Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 II priedas) dokumentų nesavalaikio pateikimo ir pakartotinio eksporto deklaracijos teikimo (neanuliavus ankstesnės). Teismų nutartimi administracinis nusižengimas ir bauda buvo panaikinti. Apžvelgiame ginčo aplinkybes ir teismų išaiškinimus. Taip pat atkreipiame dėmesį į deklaranto kaštų advokato paslaugoms apmokėti atlyginimo iš valstybės biudžeto klausimą.

€
export control, sanctions
lt
Dėl įrodymo, kad eksporto leidimo nereikia ir pakartotinio eksporto deklaracijos pateikimo
02-07-2023

Deklarantui skirta 2200 Eur bauda pagal ANK 211 str. 2 d. dėl galimai sankcionuojamų prekių (Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 II priedas) dokumentų nesavalaikio pateikimo ir pakartotinio eksporto deklaracijos teikimo (neanuliavus ankstesnės). Teismų nutartimi administracinis nusižengimas ir bauda buvo panaikinti. Apžvelgiame ginčo aplinkybes ir teismų išaiškinimus. Taip pat atkreipiame dėmesį į deklaranto kaštų advokato paslaugoms apmokėti atlyginimo iš valstybės biudžeto klausimą.

€
export control, sanctions
en, lt
National sanctions against Russia and Belarus: Lithuania tightens controls
25-06-2023

The enforcement of international sanctions in Lithuania continues to tighten. The new strengthened national regime entered into force on 5 June 2023. In July 2023, an additional requirement will come into force: manufacturer's declarations will be required for the transit by road through Russia or Belarus of non-dual-use goods with commodity codes corresponding to those included in the newly created national dual-use goods list. The new requirement will apply to all goods crossing Lithuanian borders, including those exported or re-exported from other EU countries.

Daiva Baltronienė

€
export control, sanctions
en, lt
National sanctions against Russia and Belarus: Lithuania tightens controls
25-06-2023

The enforcement of international sanctions in Lithuania continues to tighten. The new strengthened national regime entered into force on 5 June 2023. In July 2023, an additional requirement will come into force: manufacturer's declarations will be required for the transit by road through Russia or Belarus of non-dual-use goods with commodity codes corresponding to those included in the newly created national dual-use goods list. The new requirement will apply to all goods crossing Lithuanian borders, including those exported or re-exported from other EU countries.

Daiva Baltronienė

€
export control, sanctions
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Maximum file size 6mb
File is too large