Administracinė atsakomybė už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus: teismų praktikos aktualijos 2022 m.

See price in

(VAT excluded, card and bank transfer accepted)

Get a Plus plan and access all videos and articles for just 75€/mo. 

Item added to cart

{{ courseItem.title }}
Item added to cart

{{ subscription.title }}

{{ title }}

{{ current_question.title }}

{{ successMessage }}

Download your certificate

{{ failMessage }}

{{ successMessage }}

Download your certificate

{{ failMessage }}

{{ failMessageRetry }}

{{ question.title }}

Question anwered incorrectly. {{ question.explanation }}

At least one answer needs be selected to proceed.

See price in

(VAT excluded, card and bank transfer accepted)

Get a Plus plan and access all videos and articles for just 75€/mo. 

Item added to cart

{{ courseItem.title }}
Item added to cart

{{ subscription.title }}

Kviečiame atnaujinti žinias apie administracinę atsakomybę už muitų teisės pažeidimus, žiūrint praktikuojančio advokato, dėstytojo Dr. Gedimino Valantiejaus 2022 m. lapkritį vesto vebinaro įrašą tema "Administracinė atsakomybė už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus: teismų praktikos aktualijos 2022 m."

Vebinaro metu lektorius dalyvius supažindino su teismų praktikos aktualijomis, naujovėmis bei tendencijomis 2022 m. bėgyje nagrinėtose administracinių nusižengimų bylose, susijusiose su administracinės atsakomybės už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus taikymu. Pranešimo metu, nagrinėdami konkrečius bylų pavyzdžius, dalyviai aptarė situacijas, susijusias su administracinių nuobaudų subendrinimo galimybėmis, apskundimo terminų skaičiavimu, nuobaudų švelninimo sąlygomis, deklarantų kaltės vertinimo ypatumais, taip pat praktiką formuojamą dėl konkrečių, dažniausiai pasitaikančių nusižengimų, susijusių su muitinės sandėlių ir laikinojo saugojimo vietų veikla bei ypatumais, kontroliuojamų prekių (karinės įrangos, dvigubos paskirties prekių) importo/eksporto pažeidžiant nustatytą tvarką, netarifinių prekybos reikalavimų, įskaitant prekybos sankcijas, pažeidimais. Griežtėjant muitinės kontrolei ir daugėjant nustatomų nusižengimų bei taikomų sankcijų šiose srityse, visos šios temos išlieka aktualiomis iš esmės visiems tarptautinėje prekyboje bei muitinės formalumuose dalyvaujantiems asmenims. Atskiras dėmesys, remiantis pranešėjo praktika, buvo skirtas pristatyti toms 2022 m. išnagrinėtoms byloms, kuriose buvo priimti atsakomybėn traukiamiems asmenims palankūs sprendimai, taip pat atsakyta į kylančius dalyvių klausimus, susijusius su atsakomybės praktiniu taikymu.

Pranešimo skaidres rasite resursuose.

Resources are available after purchase.

Comments ()

en
EU law news February/March 2023
05-02-2023

News in week 5: amendments of EU-Singapore FTA origin protocol; extended period of use of means other than electronic data-processing techniques for the exchange and storage of information related to the customs declaration, temporary storage declaration, notification of arrival, presentation notification; regulations on European Maritime Single Window environment; WCO symposium on how can the HS identify the green status of equipment; and more news.

law national
en
EU law news February/March 2023
05-02-2023

News in week 5: amendments of EU-Singapore FTA origin protocol; extended period of use of means other than electronic data-processing techniques for the exchange and storage of information related to the customs declaration, temporary storage declaration, notification of arrival, presentation notification; regulations on European Maritime Single Window environment; WCO symposium on how can the HS identify the green status of equipment; and more news.

law national
lt
ES aktualijos: vasaris 2023
05-02-2023

Naujienos 5 savaitę: ES ir Singapūro lengvatinės prekybos sutarties kilmės protokolo pakeitimai; kai kurioms valstybėms pratęsti terminai naudoti neelektronines priemones muitinės, laikinojo saugojimo deklaracijoms, pranešimams; reglamentai dėl Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinkos; PMO simpoziumo tema - kaip pagal SS nustatyti ekologišką įrangos statusą; ir daugiau aktualijų.

law national
lt
ES aktualijos: vasaris 2023
05-02-2023

Naujienos 5 savaitę: ES ir Singapūro lengvatinės prekybos sutarties kilmės protokolo pakeitimai; kai kurioms valstybėms pratęsti terminai naudoti neelektronines priemones muitinės, laikinojo saugojimo deklaracijoms, pranešimams; reglamentai dėl Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinkos; PMO simpoziumo tema - kaip pagal SS nustatyti ekologišką įrangos statusą; ir daugiau aktualijų.

law national
en
Ukraine customs and trade news: December 2022/January 2023
01-02-2023

News at a glance: agreement on the "Single Market" with the EU; adoption of the full base of European technical standards; Licensing of goods and quotas for 2023; the CEPA between Ukraine and UAE; and more updates!

Iryna Pavlenko

law national
en
Ukraine customs and trade news: December 2022/January 2023
01-02-2023

News at a glance: agreement on the "Single Market" with the EU; adoption of the full base of European technical standards; Licensing of goods and quotas for 2023; the CEPA between Ukraine and UAE; and more updates!

Iryna Pavlenko

law national
en
EU law news December 2022/January 2023
29-01-2023

News in week 4: International Customs Day 2023 and the theme of the year “Nurturing the Next Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional Pride in Customs”; REX system in EU trade with Côte d’Ivoire and Madagascar; antidumping updates: expiry reviews, new exporting producer treatment; and more news.

law national
en
EU law news December 2022/January 2023
29-01-2023

News in week 4: International Customs Day 2023 and the theme of the year “Nurturing the Next Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional Pride in Customs”; REX system in EU trade with Côte d’Ivoire and Madagascar; antidumping updates: expiry reviews, new exporting producer treatment; and more news.

law national
lt
ES aktualijos: sausis 2023
29-01-2023

Naujienos 4 savaitę: Tarptautinė muitinės diena, 2023-ieji PMO dedikuoti temai "Naujosios kartos ugdymas: skatinti dalijimosi žiniomis ir profesinio pasididžiavimo muitinėje kultūrą"; REX sistemos taikymas Dramblio Kaulo Krante ir Madagaskare; įvairios su antidempingo muitais susijusios aktualijos: galiojimo terminų peržiūra, Kinijos bendrovei suteiktas naujojo eksportuojančio gamintojo statusas; ir kita.

law national
lt
ES aktualijos: sausis 2023
29-01-2023

Naujienos 4 savaitę: Tarptautinė muitinės diena, 2023-ieji PMO dedikuoti temai "Naujosios kartos ugdymas: skatinti dalijimosi žiniomis ir profesinio pasididžiavimo muitinėje kultūrą"; REX sistemos taikymas Dramblio Kaulo Krante ir Madagaskare; įvairios su antidempingo muitais susijusios aktualijos: galiojimo terminų peržiūra, Kinijos bendrovei suteiktas naujojo eksportuojančio gamintojo statusas; ir kita.

law national
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large