This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Administracinė atsakomybė: 211 ir 212 str. taikymas (IV dalis)

{{ title }}

{{ current_question.title }}

{{ successMessage }}

Download your certificate

{{ failMessage }}

{{ successMessage }}

Download your certificate

{{ failMessage }}

{{ failMessageRetry }}

{{ question.title }}

Question anwered incorrectly. {{ question.explanation }}

At least one answer needs be selected to proceed.

Tai ketvirtoji dalis mokymų (pirmoje dalyje apžvelgti bendrieji klausimai, antroje - nusižengimų požymiai, trečioje – administracinių nuobaudų rūšys ir jų skyrimas), skirtų supažindinti muitinės srities specialistus ir už muitinės sritį įmonėse atsakingus asmenis su administracinės atsakomybės taikymu. Išklausę advokato dr. Gedimino Valantiejaus parengtos šios mokymų dalies, sužinosite:

  1. Praktikoje dažniausiai pasitaikančios administracinių nusižengimų rūšys ir jų pobūdis.
  2. Muitinės formalumų atlikimo tvarkos pažeidimas (ANK 211 str.) ir jo požymiai.
  3. Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas (ANK 212 str.) ir jo požymiai.
  4. Administracinių nusižengimų kodekso 211 ir 212 straipsnių praktinio taikymo problemos.

Sėkmingai atlikus testą (7 klausimai), generuojamas vardinis mokymo išklausymo sertifikatas. Resursų dalyje pateiktos skaidrės pdf formatu. Jeigu norėtumėte, kad mokintųsi daugiau Jūsų įmonės darbuotojų, atliktų testus ir būtų sugeneruoti jiems skirti vardiniai sertifikatai, susisiekite dėl specialaus kainos pasiūlymo.

Kontaktai: UAB "Muita", el. paštas mokymai@muita.lt, tel. 8 664 26393.

Resources are available after purchase.

Would you like to see the whole course?
Add to Cart

*1-Year Access **14-day money back guaranty

Item added to cart

{{ courseItem.title }}
Item added to cart

{{ subscription.title }}

Comments ()

en
Free of charge software and customs valuation
29-10-2020

Court of Justice of European Union (CJEU) remained with its position that the economic value of software should be added to the transaction value of imported goods, despite the fact that it was designed in the European Union and transferred to the third-country manufacturer free of charge.

Monika Bielskienė

€ / $
infringements; disputes
en
Free of charge software and customs valuation
29-10-2020

Court of Justice of European Union (CJEU) remained with its position that the economic value of software should be added to the transaction value of imported goods, despite the fact that it was designed in the European Union and transferred to the third-country manufacturer free of charge.

Monika Bielskienė

€ / $
infringements; disputes
en
Application of World Trade Organization (WTO) Law in Tax Disputes with Lithuanian Customs Authorities: Mission (Not) Possible?
09-09-2020

In this article, by evaluating the latest case law of the Supreme Administrative Court of Lithuania (Order of 27 May 2020 in Administrative Case No. eA-2474-968 / 2020, etc.), we will review how the provisions of WTO law in national courts have been (and are) applied in the Republic of Lithuania in tax disputes with customs authorities and what are the possibilities for relying directly on them to defend the rights and legitimate interests of the taxpayers.

Dr. Gediminas Valantiejus

€ / $
infringements; disputes
en
Application of World Trade Organization (WTO) Law in Tax Disputes with Lithuanian Customs Authorities: Mission (Not) Possible?
09-09-2020

In this article, by evaluating the latest case law of the Supreme Administrative Court of Lithuania (Order of 27 May 2020 in Administrative Case No. eA-2474-968 / 2020, etc.), we will review how the provisions of WTO law in national courts have been (and are) applied in the Republic of Lithuania in tax disputes with customs authorities and what are the possibilities for relying directly on them to defend the rights and legitimate interests of the taxpayers.

Dr. Gediminas Valantiejus

€ / $
infringements; disputes
lt
Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) teisės taikymas mokestiniuose ginčuose Lietuvoje: misija (ne)įmanoma?
05-09-2020

Šiame straipsnyje, įvertindami naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2020 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2474-968/2020 ir kt.), apžvelgsime kaip Lietuvoje buvo (ir yra) taikomos PPO teisės nuostatos nacionaliniuose teismuose, nagrinėjant mokestinių ginčų bylas, bei kokios yra galimybės tiesiogiai remtis jomis siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus.

Dr. Gediminas Valantiejus

infringements; disputes
lt
Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) teisės taikymas mokestiniuose ginčuose Lietuvoje: misija (ne)įmanoma?
05-09-2020

Šiame straipsnyje, įvertindami naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2020 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2474-968/2020 ir kt.), apžvelgsime kaip Lietuvoje buvo (ir yra) taikomos PPO teisės nuostatos nacionaliniuose teismuose, nagrinėjant mokestinių ginčų bylas, bei kokios yra galimybės tiesiogiai remtis jomis siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus.

Dr. Gediminas Valantiejus

infringements; disputes
lt
Administracinė atsakomybė už muitų teisės
01-09-2020
01h 28min 32sec
image

Dr. Gediminas Valantiejus

‎ €59.00 / $69.05
infringements; disputes
lt
Administracinė atsakomybė už muitų teisės aktų pažeidimus: administracinių nuobaudų rūšys ir jų skyrimas (III dalis)
01-09-2020
01h 28min 32sec
image

Dr. Gediminas Valantiejus

‎ €59.00 / $69.05
Level: Advanced , Basic
Type: Video
infringements; disputes
lt
Administracinė atsakomybė už muitų teisės
01-09-2020
01h 46min 22sec
image

Dr. Gediminas Valantiejus

‎€59.00 / $69.05
‎ €35.00 / $40.96
infringements; disputes
lt
Administracinė atsakomybė už muitų teisės aktų pažeidimus: nusižengimų požymiai (II dalis)
01-09-2020
01h 46min 22sec
image

Dr. Gediminas Valantiejus

‎€59.00 / $69.05
‎ €35.00 / $40.96
Level: Advanced , Basic
Type: Video
infringements; disputes
Forgot password?

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large