September 17, 2023
Pasitikėjimo ekosistema prekių judėjimui per sienas – Jungtinės Karalystės modelis

Adobe Stock

Skaitytojo klausimas: Skaitome aktualijas iš Jungtinės Karalystės apie jų kuriamą efektyviausią pasaulyje sieną. Būtų įdomu, jei nuolat apžvelgtumėte, kaip jiems sekasi, kokios naujausios žinios? Atsakydami į klausimą apžvelgiame technologijų panaudojimo tikslus ir bendras kryptis JK, ES, JAV ir kitose šalyse, bei pristatome aktualiai paskelbtą JK pasienio pasitikėjimo ekosistemos pilotinio projekto rezultatų ataskaitą.
View subscription plans

OR

Continue reading this article

Open for free

Comments ()

lt
icon
Muitinės sistemų diegimas: greitai, pigiai ir kokybiškai
05-05-2024

Greitai, pigiai ir kokybiškai – visi to norėtų ir siekia, taip pat ir verslo procesuose, tačiau, kaip pajuokauta antroje Muitinės praktikų asociacijos organizuotoje apskrito stalo diskusijoje, vykusioje 2024.04.28: „galima turėti tik du“. Diskusijoje muitinės ir verslo atstovai dalinosi patirtimi po importo sistemos paleidimo, aptarė iššūkius tokiose srityse kaip verslo ir muitinės atstovų „kalbėjimas ta pačia kalba“, skirtingų sistemų „susikalbėjimas“, sistemų naudojimo instrukcijos, automatinis duomenų kokybės tikrinimas, žmogiškieji resursai ir kitose. Kviečiame skaityti apžvalgą.

Daiva Baltronienė

IT sistemos, duomenų bazės
lt
icon
Muitinės sistemų diegimas: greitai, pigiai ir kokybiškai
05-05-2024

Greitai, pigiai ir kokybiškai – visi to norėtų ir siekia, taip pat ir verslo procesuose, tačiau, kaip pajuokauta antroje Muitinės praktikų asociacijos organizuotoje apskrito stalo diskusijoje, vykusioje 2024.04.28: „galima turėti tik du“. Diskusijoje muitinės ir verslo atstovai dalinosi patirtimi po importo sistemos paleidimo, aptarė iššūkius tokiose srityse kaip verslo ir muitinės atstovų „kalbėjimas ta pačia kalba“, skirtingų sistemų „susikalbėjimas“, sistemų naudojimo instrukcijos, automatinis duomenų kokybės tikrinimas, žmogiškieji resursai ir kitose. Kviečiame skaityti apžvalgą.

Daiva Baltronienė

IT sistemos, duomenų bazės
en, lt
icon
Deramas patikrinimas: MVĮ kylantys iššūkiai
24-04-2024

Redakcijos žodis. Teisinių nuostatų labirintas vis plečiasi ir ekosistemoje (tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje) susidaro sąlygos klestėti neefektyvumui. Brangūs resursai nukreipiami ne į inovacijas ir augimą, o į reikalavimų laikymąsi. Tai ypač jaučia mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurios sudaro didžiąją Europos verslo bendruomenės dalį, t. y. 99,8 % visų ne finansų įmonių, jose sukurta du trečdaliai privataus sektoriaus darbo vietų ES. Būtina imtis veiksmų spręsti situaciją. Tema aktuali ne tik ES, todėl kviečiame skaityti naujausiame Pasaulio muitinių organizacijos leidinyje „WCO News“ publikuotą straipsnį.

Eduardo Leite LLB, LLM

Patikimas verslas, AEO
en, lt
icon
Deramas patikrinimas: MVĮ kylantys iššūkiai
24-04-2024

Redakcijos žodis. Teisinių nuostatų labirintas vis plečiasi ir ekosistemoje (tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje) susidaro sąlygos klestėti neefektyvumui. Brangūs resursai nukreipiami ne į inovacijas ir augimą, o į reikalavimų laikymąsi. Tai ypač jaučia mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurios sudaro didžiąją Europos verslo bendruomenės dalį, t. y. 99,8 % visų ne finansų įmonių, jose sukurta du trečdaliai privataus sektoriaus darbo vietų ES. Būtina imtis veiksmų spręsti situaciją. Tema aktuali ne tik ES, todėl kviečiame skaityti naujausiame Pasaulio muitinių organizacijos leidinyje „WCO News“ publikuotą straipsnį.

Eduardo Leite LLB, LLM

Patikimas verslas, AEO
lt
icon
Importo deklaracijų duomenų teikimas per iMDAS – patirtys ir įžvalgos
30-03-2024

Nepastebimos sienos, sklandūs muitinės formalumai, vienodos taisyklės visoje ES ir patenkinti tiek muitinės klientai, tiek pati muitinė... siekiamybė kurios link veda iššūkių (būtų galima sakyti, kad problemų, tačiau tai „nebemadinga“) pilnas kelias. Iššūkiai įvairūs – teisiniai, praktiniai, ar tiesiog žmogiškieji, pavyzdžiui, nesusikalbėjimas. Eksporto duomenų teikimo per iMDAS nesena patirtis tapo verslui nerimo dėl kitų sistemų diegimo priežastimi. Nuo 2024 m. kovo 11-osios dienos per išmaniąją Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (iMDAS) pradėti teikti importo deklaracijų duomenys bei su šių duomenų apdorojimu susijusios elektroninės paslaugos. Apžvelkime, kokios yra naujos patirtys ir įžvalgos.

Jurgita Stanienė

IT sistemos, duomenų bazės
lt
icon
Importo deklaracijų duomenų teikimas per iMDAS – patirtys ir įžvalgos
30-03-2024

Nepastebimos sienos, sklandūs muitinės formalumai, vienodos taisyklės visoje ES ir patenkinti tiek muitinės klientai, tiek pati muitinė... siekiamybė kurios link veda iššūkių (būtų galima sakyti, kad problemų, tačiau tai „nebemadinga“) pilnas kelias. Iššūkiai įvairūs – teisiniai, praktiniai, ar tiesiog žmogiškieji, pavyzdžiui, nesusikalbėjimas. Eksporto duomenų teikimo per iMDAS nesena patirtis tapo verslui nerimo dėl kitų sistemų diegimo priežastimi. Nuo 2024 m. kovo 11-osios dienos per išmaniąją Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (iMDAS) pradėti teikti importo deklaracijų duomenys bei su šių duomenų apdorojimu susijusios elektroninės paslaugos. Apžvelkime, kokios yra naujos patirtys ir įžvalgos.

Jurgita Stanienė

IT sistemos, duomenų bazės
lt
icon
Prekių deklaravimo pokyčiai, iššūkiai ir aktualūs klausimai
25-02-2024

Viena po kitos keičiamos ir atnaujinamos muitinės sistemos – kovą pradėsime naudoti elektroninius T2L, iMDAS importui, tačiau ir neseniai įgyvendinti pokyčiai dar kelia klausimų, pavyzdžiui, kaip teisingai deklaruoti prekes nelikus procedūros kodo „49“ arba kaip tam tikrais atvejais forminti eksportą iš muitinei priimtinos vietos. Muitinės praktikų asociacijos nariai aktyviai diskutuoja šiais klausimais virtualiame forume, o taip pat kviečia į kovo 7 d. vyksiantį vebinarą-apkrito stalo diskusiją „Aktualūs pokyčiai muitinės deklaracijoje“. Apžvelkime pokyčių muitinės deklaracijoje temą, verslui kylančius iššūkius ir atsakymus į minėtus praktinius klausimus.

Muitinės praktikų asociacija

IT sistemos, duomenų bazės
lt
icon
Prekių deklaravimo pokyčiai, iššūkiai ir aktualūs klausimai
25-02-2024

Viena po kitos keičiamos ir atnaujinamos muitinės sistemos – kovą pradėsime naudoti elektroninius T2L, iMDAS importui, tačiau ir neseniai įgyvendinti pokyčiai dar kelia klausimų, pavyzdžiui, kaip teisingai deklaruoti prekes nelikus procedūros kodo „49“ arba kaip tam tikrais atvejais forminti eksportą iš muitinei priimtinos vietos. Muitinės praktikų asociacijos nariai aktyviai diskutuoja šiais klausimais virtualiame forume, o taip pat kviečia į kovo 7 d. vyksiantį vebinarą-apkrito stalo diskusiją „Aktualūs pokyčiai muitinės deklaracijoje“. Apžvelkime pokyčių muitinės deklaracijoje temą, verslui kylančius iššūkius ir atsakymus į minėtus praktinius klausimus.

Muitinės praktikų asociacija

IT sistemos, duomenų bazės
en, lt
icon
ES muitinės duomenų modelis
31-12-2023

Elektroninę muitinės deklaraciją sudaro duomenų elementai, kurie turėtų būti suderinti visame pasaulyje, kad muitinė galėtų patikrinti duomenis, perduodamus iš eksportuojančios šalies į importuojančią šalį. Pasaulio muitinių organizacija sukūrė PMO duomenų modelį, kuriame pateikta universali kalba tarpvalstybiniams duomenų mainams. ES pritaikė šį modelį savo reikmėms ir transeuropiniam naudojimui.

IT sistemos, duomenų bazės
en, lt
icon
ES muitinės duomenų modelis
31-12-2023

Elektroninę muitinės deklaraciją sudaro duomenų elementai, kurie turėtų būti suderinti visame pasaulyje, kad muitinė galėtų patikrinti duomenis, perduodamus iš eksportuojančios šalies į importuojančią šalį. Pasaulio muitinių organizacija sukūrė PMO duomenų modelį, kuriame pateikta universali kalba tarpvalstybiniams duomenų mainams. ES pritaikė šį modelį savo reikmėms ir transeuropiniam naudojimui.

IT sistemos, duomenų bazės
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Maximum file size 6mb
File is too large