April 24, 2020
en lt ru

Incoterms® (International Commercial Terms) are the rules for the use of domestic and international trade terms, published by the International Chamber of Commerce (ICC). 

The rules are used to conclude contracts for the purchase of goods worldwide. They define the seller's and buyer's obligations regarding the risk of loss of or damage to the goods, costs and arrangement of transport and customs clearance

The rules are updated every 10 years. Incoterms® 2020 set out 11 rules. Learn the rules and their role in customs valuation by watching the video.

Comments ()

en, lt
ATA system for temporary admission
07-01-2022

ATA is an international customs system that provides for the application of the procedure for the temporary admission of goods into the territory of the participating countries free of duties and taxes and without providing additional guarantees to customs authorities.

law international
en, lt
ATA system for temporary admission
07-01-2022

ATA is an international customs system that provides for the application of the procedure for the temporary admission of goods into the territory of the participating countries free of duties and taxes and without providing additional guarantees to customs authorities.

law international
lt
Tarptautinių švelniosios teisės (soft-law) šaltinių taikymas muitiniam įvertinimui: Lietuvos ir ES teismų požiūris
29-11-2021

Leidinyje „Muitų teisė praktikams“ (2021 m. spalio mėn.) numeryje (Nr. 101) buvo aptarta Europos Komisijos parengto Muitinio įvertinimo sąvado (Kompendiumas) naujoji redakcija. Neabejotina, kad šis ES institucijų parengtas vadinamosios „švelniosios“ (soft-law) teisės šaltinis, apimantis rekomendacinio pobūdžio išaiškinimus dėl prekių muitinės vertės deklaravimo, bus itin svarbus siekiant užtikrinti vieningą ir teisingą muitinio įvertinimo principų ir bendrųjų nuostatų taikymą ES valstybėse narėse. Plėtojant ir papildant šią temą, šiame straispnyje siekiama atsakyti į klausimą, o kokia yra kitų (ne ES institucijų priimtų) tarptautinių švelniosios (soft-law) teisės šaltinių reikšmė būtent konkrečiai muitinio įvertinimo procese ir kaip jie taikomi praktiškai, pavyzdžiui, teismų praktikoje, ginčuose su muitine.

Dr. Gediminas Valantiejus

law international
lt
Tarptautinių švelniosios teisės (soft-law) šaltinių taikymas muitiniam įvertinimui: Lietuvos ir ES teismų požiūris
29-11-2021

Leidinyje „Muitų teisė praktikams“ (2021 m. spalio mėn.) numeryje (Nr. 101) buvo aptarta Europos Komisijos parengto Muitinio įvertinimo sąvado (Kompendiumas) naujoji redakcija. Neabejotina, kad šis ES institucijų parengtas vadinamosios „švelniosios“ (soft-law) teisės šaltinis, apimantis rekomendacinio pobūdžio išaiškinimus dėl prekių muitinės vertės deklaravimo, bus itin svarbus siekiant užtikrinti vieningą ir teisingą muitinio įvertinimo principų ir bendrųjų nuostatų taikymą ES valstybėse narėse. Plėtojant ir papildant šią temą, šiame straispnyje siekiama atsakyti į klausimą, o kokia yra kitų (ne ES institucijų priimtų) tarptautinių švelniosios (soft-law) teisės šaltinių reikšmė būtent konkrečiai muitinio įvertinimo procese ir kaip jie taikomi praktiškai, pavyzdžiui, teismų praktikoje, ginčuose su muitine.

Dr. Gediminas Valantiejus

law international
image lt
Muitų teisės aktualijos 2021 ruduo – 2022 m.
22-11-2021

Enrika Naujokė

law international
image lt
Muitų teisės aktualijos 2021 ruduo – 2022 m.
22-11-2021

Enrika Naujokė

law international
en, lt
Changes in the application of the Pan-Euro-Mediterranean (PEM) rules of preferential origin from 1 September 2021
28-09-2021

The contracting parties to the PEM Convention have agreed on the application of the transitional rules pending the application of the modernized PEM Convention. This opens the possibility for economic operators to choose between the rules of preferential origin set out in the PEM Convention and the transitional rules. The latter rules are in many cases more flexible and simpler. Let us look at this new possibility.

Edita Trukšinienė

law international
en, lt
Changes in the application of the Pan-Euro-Mediterranean (PEM) rules of preferential origin from 1 September 2021
28-09-2021

The contracting parties to the PEM Convention have agreed on the application of the transitional rules pending the application of the modernized PEM Convention. This opens the possibility for economic operators to choose between the rules of preferential origin set out in the PEM Convention and the transitional rules. The latter rules are in many cases more flexible and simpler. Let us look at this new possibility.

Edita Trukšinienė

law international
en, fr, lt
Revising RKC Specific Annex K: key aspects of the proposal and of its objectives
08-07-2021

The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Kyoto Convention) entered into force in 1974. To keep pace with the evolution of governments and international trade, the Kyoto Convention was revised in the 1990s and entered into force as the Revised Kyoto Convention (RKC) on 3 February 2006. The RKC became the blueprint for modern and efficient Customs procedures for years to come.

Roman Brühwiler

law international
en, fr, lt
Revising RKC Specific Annex K: key aspects of the proposal and of its objectives
08-07-2021

The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Kyoto Convention) entered into force in 1974. To keep pace with the evolution of governments and international trade, the Kyoto Convention was revised in the 1990s and entered into force as the Revised Kyoto Convention (RKC) on 3 February 2006. The RKC became the blueprint for modern and efficient Customs procedures for years to come.

Roman Brühwiler

law international
Forgot password?

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large