kovo 06, 2021
lt en
Importuotojo žinios (lengvatinė kilmė)

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Importuotojo žiniomis grindžiamas prašymas taikyti lengvatinius tarifus

Prašymą taikyti lengvatinį muito tarifą importuotojas gali grįsti savo žiniomis. Tokiu atveju jis turi turėti įrodymus – iš eksportuotojo gautus dokumentus ir duomenis, kad produktas yra lengvatinės kilmės.

Specialaus kilmės dokumento muitinei pateikti nereikia. ES muitinei teikiamoje deklaracijoje nurodomas kodas „U112“ (ES 2/3 duomenų elemente).

Galimybė pasinaudoti importuotojo žiniomis yra numatyta ES-Japonijos ir ES-JK lengvatinės prekybos susitarimuose.

Įrodymai, kad produktas yra įgijęs lengvatinę kilmę, kurių gali paprašyti muitinė

Įrodymai, kurių importuotojo gali paprašyti muitinė patikrinimo tikslais:

  1. produkto kodas pagal Suderintą sistemą ir taikyti kilmės kriterijai;
  2. trumpas gamybos proceso aprašymas;
  3. jei kilmės kriterijus buvo pagrįstas konkrečiu gamybos procesu, to proceso aprašymas;
  4. jei taikoma, kilmės statusą turinčių ir kilmės statuso neturinčių medžiagų, naudojamų gamybos procese, aprašymas;
  5. jei kilmės kriterijus buvo „pilnai gautas“, taikoma kategorija (pvz., derliaus nuėmimas, kasyba, žvejyba ir gavimo vieta);
  6. jei kilmės kriterijus buvo pagrįstas vertės metodu, produkto vertė, taip pat visų kilmės statuso neturinčių arba, jei taikoma, kilmės statusą turinčių medžiagų, naudojamų gamyboje, vertė;
  7. jei kilmės kriterijus buvo grindžiamas svoriu, produkto svoris, taip pat kilmės statuso neturinčių medžiagų svoris, arba, tam tikrais atvejais, kilmės statusą turinčių medžiagų svoris;
  8. jei kilmės kriterijus buvo grindžiamas tarifinio klasifikavimo pasikeitimu, visų kilmės statuso neturinčių medžiagų sąrašas, įskaitant jų kodą pagal Suderintą sistemą (dviejų, keturių ar šešių skaitmenų formatu, atsižvelgiant į kriterijų); arba
  9. informacija, susijusi su nekeitimo nuostatos laikymusi.

Teikdamas prašomą informaciją, importuotojas gali papildomai pateikti bet kokią kitą informaciją, kuri jo manymu yra svarbi tikrinimo tikslais.

Sužinokite daugiau

Straipsnis anglų kalba Using importer’s knowledge to claim preferential treatment: a gift or a trap?, autorė Jessica Yang, Customs Compliance & Risk Management Journal

Šaltiniai

ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas
EU-Japan EPA Guidance Claim, Verification and Denial of Preference (2019)

Comments ()

en, lt
Changes in the application of the Pan-Euro-Mediterranean (PEM) rules of preferential origin from 1 September 2021
28-09-2021

The contracting parties to the PEM Convention have agreed on the application of the transitional rules pending the application of the modernized PEM Convention. This opens the possibility for economic operators to choose between the rules of preferential origin set out in the PEM Convention and the transitional rules. The latter rules are in many cases more flexible and simpler. Let us look at this new possibility.

Edita Trukšinienė

origin
en, lt
Changes in the application of the Pan-Euro-Mediterranean (PEM) rules of preferential origin from 1 September 2021
28-09-2021

The contracting parties to the PEM Convention have agreed on the application of the transitional rules pending the application of the modernized PEM Convention. This opens the possibility for economic operators to choose between the rules of preferential origin set out in the PEM Convention and the transitional rules. The latter rules are in many cases more flexible and simpler. Let us look at this new possibility.

Edita Trukšinienė

origin
en
Controversies and peculiarities regarding application of rules of origin in EU Member States: practice in the Republic of Lithuania
25-09-2021

The article discusses the peculiarities of the practical application of European Union (EU) rules on customs origin in the EU Member State - the Republic of Lithuania and presents the current practice of national authorities in this area (in tax disputes related to the origin of imported goods), emphasizes its peculiarities and differences from practices in other EU Member States. The analysis performed and described in the article substantiates that in the Republic of Lithuania the possible sources of proof of customs origin of goods are assessed and interpreted in a unique and rather formal way. Besides, the burden of proving the origin of imported goods and its distribution between customs and importer is understood specifically and can be considered as more favourable to importers than the usual practice at the EU level.

Dr. Gediminas Valantiejus

origin
en
Controversies and peculiarities regarding application of rules of origin in EU Member States: practice in the Republic of Lithuania
25-09-2021

The article discusses the peculiarities of the practical application of European Union (EU) rules on customs origin in the EU Member State - the Republic of Lithuania and presents the current practice of national authorities in this area (in tax disputes related to the origin of imported goods), emphasizes its peculiarities and differences from practices in other EU Member States. The analysis performed and described in the article substantiates that in the Republic of Lithuania the possible sources of proof of customs origin of goods are assessed and interpreted in a unique and rather formal way. Besides, the burden of proving the origin of imported goods and its distribution between customs and importer is understood specifically and can be considered as more favourable to importers than the usual practice at the EU level.

Dr. Gediminas Valantiejus

origin
en
EU-Mercosur Association Agreement: the opportunities for European products in Brazil
14-08-2021

On July 7, 2021, Brazil disclosed its tariff elimination schedule embodied in the EU-Mercosur Association Agreement announced on June 28, 2019, in Brussels (Belgium). The official documents will only be binding after the ratification in each Member-State. However, the disclosed Annex gives an idea to European traders and practitioners of the gains that can be obtained when the deal enters into force.

Thális Andrade

origin
en
EU-Mercosur Association Agreement: the opportunities for European products in Brazil
14-08-2021

On July 7, 2021, Brazil disclosed its tariff elimination schedule embodied in the EU-Mercosur Association Agreement announced on June 28, 2019, in Brussels (Belgium). The official documents will only be binding after the ratification in each Member-State. However, the disclosed Annex gives an idea to European traders and practitioners of the gains that can be obtained when the deal enters into force.

Thális Andrade

origin
lt
Prekių kilmės taisyklių reikšmė iš ES muitų teritorijos išvežtų ir pakartotinai į ją įvežtų prekių apmokestinimui: teismų praktikos požiūris
07-08-2021

Verslo praktikoje pasitaiko situacijų, kuomet ES lengvatinės kilmės prekes prireikia įvežti į trečiąją valstybę ir po kiek laiko dėl ekonominės būtinybės vėl jas grąžinti į ES, neatlikus su prekėmis jokių ekonominių operacijų, dėl kurių formaliai galėjo pasikeisti prekių kilmė. Tokiu atveju neretai kyla klausimas ar šios prekės vis dar bus laikomos ES lengvatinės kilmės prekėmis ir neapmokestinamos importo muitais (jas įvežant į ES)? Į šiuos klausimus atsakymus siekė pateikti ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš naujausių bylų.

Dr. Gediminas Valantiejus

origin
lt
Prekių kilmės taisyklių reikšmė iš ES muitų teritorijos išvežtų ir pakartotinai į ją įvežtų prekių apmokestinimui: teismų praktikos požiūris
07-08-2021

Verslo praktikoje pasitaiko situacijų, kuomet ES lengvatinės kilmės prekes prireikia įvežti į trečiąją valstybę ir po kiek laiko dėl ekonominės būtinybės vėl jas grąžinti į ES, neatlikus su prekėmis jokių ekonominių operacijų, dėl kurių formaliai galėjo pasikeisti prekių kilmė. Tokiu atveju neretai kyla klausimas ar šios prekės vis dar bus laikomos ES lengvatinės kilmės prekėmis ir neapmokestinamos importo muitais (jas įvežant į ES)? Į šiuos klausimus atsakymus siekė pateikti ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš naujausių bylų.

Dr. Gediminas Valantiejus

origin
en, fr, lt
Rules of Origin: Highlights of the second WCO Conference
08-07-2021

The WCO Secretariat organized the second edition of its Global Origin Conference, held from 10 to 12 March 2021, with the objective of stimulating the exchange of knowledge on the management and implementation of rules of origin, both from a Customs and a trade operator perspective. Funded by the Korea Customs Service, the event was held online. Below are some of the key points made by the speakers.

origin
en, fr, lt
Rules of Origin: Highlights of the second WCO Conference
08-07-2021

The WCO Secretariat organized the second edition of its Global Origin Conference, held from 10 to 12 March 2021, with the objective of stimulating the exchange of knowledge on the management and implementation of rules of origin, both from a Customs and a trade operator perspective. Funded by the Korea Customs Service, the event was held online. Below are some of the key points made by the speakers.

origin
Forgot password?

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large