January 10, 2022
en lt
EORI number in UK: GB and XI

Adobe Stock

What is EORI number?

An Economic Operators Registration and Identification (EORI) number is a unique identification number assigned by Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) to an economic operator or to another person in order to track and register customs information in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK).

In other words, persons planning to import or export goods into or from the customs territory of the UK or to carry out other customs-related activities, e.g., apply for a customs decision, should have the EORI number in order to be identified by customs authorities for the above-mentioned purposes.

An EORI number consists of letter and digit parts. In the case of importing or exporting goods to or from Great Britain (England, Scotland and Wales) the required EORI number begins with the GB prefix. The EORI number for Northern Ireland starts with the XI prefix. Digits in an EORI number indicate a unique code or number used in the UK, e.g., the VAT number of the economic operator. 

Who should obtain EORI number?

Any UK-based company involved in customs-related activities, as well as a person moving goods for commercial use through the customs border of the UK, needs an EORI number. In particular, an EORI number is required to move goods between:

  • GB and the EU or other counties outside the EU,
  • GB and Northern Ireland,
  • GB and the Channel Islands,
  • Northern Ireland and countries outside the EU.

Economic operators who are not based in the UK may also apply for an EORI number.

Moreover, an economic operator may need more than one EORI number: to move goods to or from Northern Ireland, in addition to a GB EORI number, a XI EORI number may be required.

When is EORI number used?

Customs authorities require an EORI number in the case of:

  • appointment of another person to deal with customs,
  • making customs declarations,
  • using customs systems,
  • applying for a customs decision.

How to obtain EORI number?

The procedure of getting an EORI number in the UK depends on the type of EORI number (GB or XI). In order to obtain an EORI number that begins with the GB prefix, an online application is required. The application for a GB EORI number is mandatory before requesting an XI EORI number. It takes up to 5 working days to get an EORI number. An EORI number is issued by HMRC free of charge.

Validation of EORI number

An EORI number beginning with GB can be validated using the HRMC service:
https://www.gov.uk/check-eori-number 
An EORI number beginning with XI can be validated using the European Commission service:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en

More information

https://www.gov.uk/eori 

Comments ()

en, lt
Customs law in EU: 1 or 27 interpretations?
26-02-2023

A recently published comparative analysis of Member States' customs authorisation procedures for the entry of products into the EU concludes that the EU is a customs union with common legislation, customs rules, procedures and a single development plan; yet, for a number of objective reasons and considerations, each Member State manages and develops its customs activities at its own pace and according to its own interpretation of the Union Customs Code. We overview some aspects of the analysis.

Boryana Peycheva

customs clearance
en, lt
Customs law in EU: 1 or 27 interpretations?
26-02-2023

A recently published comparative analysis of Member States' customs authorisation procedures for the entry of products into the EU concludes that the EU is a customs union with common legislation, customs rules, procedures and a single development plan; yet, for a number of objective reasons and considerations, each Member State manages and develops its customs activities at its own pace and according to its own interpretation of the Union Customs Code. We overview some aspects of the analysis.

Boryana Peycheva

customs clearance
image en
Customs clearance in the EU: basics for the container shipping and logistics industry
29-11-2022

Customs Knowledge Institute

customs clearance
image en
Customs clearance in the EU: basics for the container shipping and logistics industry
29-11-2022

Customs Knowledge Institute

customs clearance
lt
Prekių laikinojo saugojimo pažeidimai ir jų teisinio vertinimo aktualijos (III dalis): atsakomybės už deklaravimo pažeidimus taikymo ypatumai
04-09-2022

Straipsnyje aptariamos situacijos, susijusios su galimais laikinojo saugojimo deklaravimo netikslumais, neatitikimais ar klaidomis ir jų vertinimas aktualioje teismų praktikoje, kiek tai susiję su administracinės atsakomybės (baudų, nuobaudų skyrimu). Pavyzdžiui, tokia atsakomybė gali būti taikoma, jei deklaravus prekes laikinajam saugojimui, visas jų kiekis toliau tinkamai nenurodomas paskesnėje šioms prekėms parenkamos bei įforminamos muitinės procedūros deklaracijoje. Remiantis konkrečiais teismų praktikos pavyzdžiais, straipsnyje nagrinėjamos (pagal jų rūšis) faktinės situacijos, kurios gali nulemti administracinės atsakomybės taikymą netinkamai užbaigus prekių laikinąjį saugojimą, taip pat apibūdinama kokios teisinės pasekmės gali kilti kiekvienu atveju ir kuomet atsakomybė (teismų vertinimu) apskritai neturėtų būti taikoma arba švelninama (mažinant skiriamas baudas).

Dr. Gediminas Valantiejus

customs clearance
lt
Prekių laikinojo saugojimo pažeidimai ir jų teisinio vertinimo aktualijos (III dalis): atsakomybės už deklaravimo pažeidimus taikymo ypatumai
04-09-2022

Straipsnyje aptariamos situacijos, susijusios su galimais laikinojo saugojimo deklaravimo netikslumais, neatitikimais ar klaidomis ir jų vertinimas aktualioje teismų praktikoje, kiek tai susiję su administracinės atsakomybės (baudų, nuobaudų skyrimu). Pavyzdžiui, tokia atsakomybė gali būti taikoma, jei deklaravus prekes laikinajam saugojimui, visas jų kiekis toliau tinkamai nenurodomas paskesnėje šioms prekėms parenkamos bei įforminamos muitinės procedūros deklaracijoje. Remiantis konkrečiais teismų praktikos pavyzdžiais, straipsnyje nagrinėjamos (pagal jų rūšis) faktinės situacijos, kurios gali nulemti administracinės atsakomybės taikymą netinkamai užbaigus prekių laikinąjį saugojimą, taip pat apibūdinama kokios teisinės pasekmės gali kilti kiekvienu atveju ir kuomet atsakomybė (teismų vertinimu) apskritai neturėtų būti taikoma arba švelninama (mažinant skiriamas baudas).

Dr. Gediminas Valantiejus

customs clearance
en, lt
Alcohol turned into water in a customs warehouse: who pays the customs bill?
28-08-2022

A customs warehouse stored bottled alcohol (vodka). Customs audited the warehouse, took a sample, and found that there was water instead of vodka in the bottles! Customs ordered the warehouse to pay €308,455 customs debt (import duties and taxes, fines and interest). A dispute arose regarding who must pay the customs debt, as the customs warehouse is not obliged to take samples of the goods. Let's look at the clarification of the Supreme Administrative Court of Lithuania (SACL) in this case.

Jurgita Bartninkienė

customs clearance
en, lt
Alcohol turned into water in a customs warehouse: who pays the customs bill?
28-08-2022

A customs warehouse stored bottled alcohol (vodka). Customs audited the warehouse, took a sample, and found that there was water instead of vodka in the bottles! Customs ordered the warehouse to pay €308,455 customs debt (import duties and taxes, fines and interest). A dispute arose regarding who must pay the customs debt, as the customs warehouse is not obliged to take samples of the goods. Let's look at the clarification of the Supreme Administrative Court of Lithuania (SACL) in this case.

Jurgita Bartninkienė

customs clearance
image en
Customs registrations and authorisations
24-06-2022

Customs Knowledge Institute

customs clearance
image en
Customs registrations and authorisations
24-06-2022

Customs Knowledge Institute

customs clearance
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Maximum file size 6mb
File is too large