This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

June 09, 2020
Disputes regarding legality of the EU‘s antidumping customs duties: situation and experience in the EU Member States (the Republic of Lithuania)

Photo by Markus Spiske on Unsplash

The antidumping duties, which are often imposed to protect internal market from unfair competition of foreign goods, can reach up to 100 percent of the customs value of the goods or even more when the average rate of conventional customs duties does not exceed as much as 5 per cent. For this and other reasons, the question of the possibilities of protection of the business entities, exporter‘s and importer‘s rights as well as legitimate interests in cases of application of such duties becomes critical and the possibilities of challenging them remain very important and will be discussed in this article, by analyzing judicial practice in the tax disputes in the EU courts, and, in particular, national courts in the EU Member States, namely, the Republic of Lithuania.

First time on our website?

Register and get access to the first 5 paid articles for free!

As a welcome gift we give you access to your first 5 paid articles for free. Use the button bellow to ope your article. You have used:

Access single article:

Add to Cart

Access all articles on customsclearance.net

Item added to cart

{{ articleItem.title }}
Item added to cart

{{ subscription.title }}

Comments ()

image en, lt
Antidumping: the "lesser duty" pitfalls
29-10-2020

© customsclearance.net

antidumping
image en, lt
Antidumping: the "lesser duty" pitfalls
29-10-2020

© customsclearance.net

antidumping
en, lt
Review of Anti-dumping Measures in the EU
16-09-2020

The global market and increasing competition among market participants encourage unfair trade practices. Various anti-dumping measures are in place to stop unfair trade and protect EU producers. The number of anti-dumping measures is growing every year in the EU, which ensures fair trade and reduces the formation of monopoly positions on the market. From 2019, the EU more focuses on small and medium-sized enterprises (SMEs) to protect them from unfair trade by simplifying procedures. The anti-dumping and anti-subsidy measures have led to an average reduction of 80 per cent in unfair trade. This shows that the anti-dumping measures in the EU are working effectively.

Erika Besusparienė

€ / $
antidumping
en, lt
Review of Anti-dumping Measures in the EU
16-09-2020

The global market and increasing competition among market participants encourage unfair trade practices. Various anti-dumping measures are in place to stop unfair trade and protect EU producers. The number of anti-dumping measures is growing every year in the EU, which ensures fair trade and reduces the formation of monopoly positions on the market. From 2019, the EU more focuses on small and medium-sized enterprises (SMEs) to protect them from unfair trade by simplifying procedures. The anti-dumping and anti-subsidy measures have led to an average reduction of 80 per cent in unfair trade. This shows that the anti-dumping measures in the EU are working effectively.

Erika Besusparienė

€ / $
antidumping
lt
Antidempingo muitų taikymas ES: teisinė praktika bei ginčijimo pagrindai ir galimybės
27-04-2020

Europos Sąjunga, kaip ir daugelis kitų pasaulio valstybių bei jų muitų sąjungų, taiko prekybos apsaugos priemonių sistemą, kuriomis siekiama užkirsti kelią nesąžiningai prekybai tais atvejais, kai produktai iš trečiųjų valstybių importuojami tokiomis sąlygomis, kurios prieštarauja sąžiningos konkurencijos principams. Viena iš tokių priemonių, kuri pastaruoju metu, reaguojant į Covid-19 pandemijos sukeltus ekonominius sukrėtimus, ES institucijų taikoma vis dažniau yra antidempingo muitai. Jų taikymo atveju importuotojams bei eksportuotojams itin aktualiu tampa praktinis klausimas kokios yra teisinės galimybės juos užginčyti, kas ir aptariama šiame straipsnyje.

Dr. Gediminas Valantiejus

antidumping
lt
Antidempingo muitų taikymas ES: teisinė praktika bei ginčijimo pagrindai ir galimybės
27-04-2020

Europos Sąjunga, kaip ir daugelis kitų pasaulio valstybių bei jų muitų sąjungų, taiko prekybos apsaugos priemonių sistemą, kuriomis siekiama užkirsti kelią nesąžiningai prekybai tais atvejais, kai produktai iš trečiųjų valstybių importuojami tokiomis sąlygomis, kurios prieštarauja sąžiningos konkurencijos principams. Viena iš tokių priemonių, kuri pastaruoju metu, reaguojant į Covid-19 pandemijos sukeltus ekonominius sukrėtimus, ES institucijų taikoma vis dažniau yra antidempingo muitai. Jų taikymo atveju importuotojams bei eksportuotojams itin aktualiu tampa praktinis klausimas kokios yra teisinės galimybės juos užginčyti, kas ir aptariama šiame straipsnyje.

Dr. Gediminas Valantiejus

antidumping
lt
Antidempingo muitų ginčijimas. Žaidimo taisyklės nebus lengvos.
30-01-2019

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, svarbų dėl tarptautinių nuostatų taikymo muitų teisėje. 2009 m. sausio 29 d. reglamente Nr. 91/2009 nustatyti antidempingo muitai tam tikroms importuojamoms Kinijos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms. Pagal jį, nemaža dalis ES importuotojų, tarp jų ir iš Lietuvos, buvo priversti sumokėti 85 proc. siekiantį antidempingo muitą po prekių importo. Importuotojui užginčijus šį reikalavimą ir nacionaliniam teismui kreipusis dėl prejudicinio sprendimo, ESTT išaiškino, kad ginčyti reglamento galiojimą remiantis tarptautinio susitarimo nuostatomis yra itin ribota. Tačiau teismo išaiškinimai neužkerta galimybės ginti savo teisių kitais būdais.

Jonas Sakalauskas

€ / $
antidumping
lt
Antidempingo muitų ginčijimas. Žaidimo taisyklės nebus lengvos.
30-01-2019

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, svarbų dėl tarptautinių nuostatų taikymo muitų teisėje. 2009 m. sausio 29 d. reglamente Nr. 91/2009 nustatyti antidempingo muitai tam tikroms importuojamoms Kinijos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms. Pagal jį, nemaža dalis ES importuotojų, tarp jų ir iš Lietuvos, buvo priversti sumokėti 85 proc. siekiantį antidempingo muitą po prekių importo. Importuotojui užginčijus šį reikalavimą ir nacionaliniam teismui kreipusis dėl prejudicinio sprendimo, ESTT išaiškino, kad ginčyti reglamento galiojimą remiantis tarptautinio susitarimo nuostatomis yra itin ribota. Tačiau teismo išaiškinimai neužkerta galimybės ginti savo teisių kitais būdais.

Jonas Sakalauskas

€ / $
antidumping
lt
Antidempingas: eksportuotojų sąskaitų negaliojimo pasekmės
30-11-2018

Metų pabaiga gali kelti nerimo fotovoltinių modulių ir elementų importuotojams. 2018 m. spalio 16 d. Europos Komisija priėmė reglamentą, kuriuo paskelbė negaliojančiomis dviejų Kinijos eksportuojančių gamintojų sąskaitas faktūras. Iki šiol šie komerciniai dokumentai leido ES importuotojams išvengti antidempingo ir kompensacinių muitų, nuo 2013 metų taikomų fotovoltiniams moduliams ir elementams. Situaciją iš esmės keičia šviežiai priimtas reglamentas, kuriuo ES valstybių narių muitinės yra įpareigotos surinkti antidempingo ir kompensacinius muitus iš ES importuotojų, kurie įsivežė fotovoltinius modulius ir jų elementus iš dviejų Kinijos bendrovių 2015 – 2017 metais.

Jonas Sakalauskas

€ / $
antidumping
lt
Antidempingas: eksportuotojų sąskaitų negaliojimo pasekmės
30-11-2018

Metų pabaiga gali kelti nerimo fotovoltinių modulių ir elementų importuotojams. 2018 m. spalio 16 d. Europos Komisija priėmė reglamentą, kuriuo paskelbė negaliojančiomis dviejų Kinijos eksportuojančių gamintojų sąskaitas faktūras. Iki šiol šie komerciniai dokumentai leido ES importuotojams išvengti antidempingo ir kompensacinių muitų, nuo 2013 metų taikomų fotovoltiniams moduliams ir elementams. Situaciją iš esmės keičia šviežiai priimtas reglamentas, kuriuo ES valstybių narių muitinės yra įpareigotos surinkti antidempingo ir kompensacinius muitus iš ES importuotojų, kurie įsivežė fotovoltinius modulius ir jų elementus iš dviejų Kinijos bendrovių 2015 – 2017 metais.

Jonas Sakalauskas

€ / $
antidumping
Forgot password?

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large