Articles

Save
Close
Showing 1585-1600 of 1810
lt
Netinkamas palečių ženklinimas - kliūtis prekių įvežimui
31-05-2013

Praktinės situacijos pavyzdys: Iš Baltarusijos į Lietuvą gabenamas krovinys. Prekės pakuotės rūšis – padėklas, nurodytas ir pardavimo sąskaitoje. Krovinys pasienyje sulaikomas dėl netinkamo padėklų ženklinimo, parą laiko atliekamas fitosanitarinis patikrinimas. Kokių pasekmių tikėtis įvykus tokioms situacijoms ir kaip jų išvengti?

Laura Grigonytė

restrictions, trade barriers
lt
Netinkamas palečių ženklinimas - kliūtis prekių įvežimui
31-05-2013

Praktinės situacijos pavyzdys: Iš Baltarusijos į Lietuvą gabenamas krovinys. Prekės pakuotės rūšis – padėklas, nurodytas ir pardavimo sąskaitoje. Krovinys pasienyje sulaikomas dėl netinkamo padėklų ženklinimo, parą laiko atliekamas fitosanitarinis patikrinimas. Kokių pasekmių tikėtis įvykus tokioms situacijoms ir kaip jų išvengti?

Laura Grigonytė

restrictions, trade barriers
lt
"Vieno langelio" sistema muitinėje
31-05-2013

Technologinė pažanga sparčiai keičia darbo su muitine aplinką: procesai standartizuojami ir supaprastinami, veiklos organizavimas grindžiamas tokiais Modernizuotame muitinės kodekse įtvirtintais principais kaip centralizuotas muitinis įforminimas, vienas prieigos taškas. Šiame straipsnyje - apie vieno langelio principą ir kaip dirbsime jį įgyvendinus.

Jurgita Stanienė

IT systems, databases
lt
"Vieno langelio" sistema muitinėje
31-05-2013

Technologinė pažanga sparčiai keičia darbo su muitine aplinką: procesai standartizuojami ir supaprastinami, veiklos organizavimas grindžiamas tokiais Modernizuotame muitinės kodekse įtvirtintais principais kaip centralizuotas muitinis įforminimas, vienas prieigos taškas. Šiame straipsnyje - apie vieno langelio principą ir kaip dirbsime jį įgyvendinus.

Jurgita Stanienė

IT systems, databases
lt
Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai
31-05-2013

Liko mėnuo laiko iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pradžios (apie ES institucijas skaitykite rubrikoje „Įdomu“). Kokie uždaviniai tenka pirmininkaujančiai valstybei, kokie keliami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tikslai ir kokius darbus šiuo laikotarpiu atliks muitinės atstovai?

customs and other authorities
lt
Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai
31-05-2013

Liko mėnuo laiko iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pradžios (apie ES institucijas skaitykite rubrikoje „Įdomu“). Kokie uždaviniai tenka pirmininkaujančiai valstybei, kokie keliami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tikslai ir kokius darbus šiuo laikotarpiu atliks muitinės atstovai?

customs and other authorities
lt
ES institucijos ir jų funkcijos
31-05-2013

ES muitų teisės aktų nuostatos yra išdėstytos dviejuose pagrindiniuose dokumentuose: Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92 nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą ir Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 išdėstančiame jo įgyvendinimo nuostatas. Taigi, tiek Taryba, tiek Komisija nustato darbo su muitine taisykles. Kokios yra šių ir kitų ES institucijų bendrosios funkcijos?

law
lt
ES institucijos ir jų funkcijos
31-05-2013

ES muitų teisės aktų nuostatos yra išdėstytos dviejuose pagrindiniuose dokumentuose: Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92 nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą ir Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 išdėstančiame jo įgyvendinimo nuostatas. Taigi, tiek Taryba, tiek Komisija nustato darbo su muitine taisykles. Kokios yra šių ir kitų ES institucijų bendrosios funkcijos?

law
lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2013.03.01-2013.03.31
30-04-2013

Naujai išdėstyti: leidimų taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą išdavimo taisyklės; leidimų taikyti muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūrą išdavimo taisyklės; leidimų taikyti laikinojo išvežimo procedūrą išdavimo taisyklės; leidimų taikyti laikinojo išvežimo procedūrą išdavimo taisyklės; leidimų taikyti galutinį vartojimą išdavimo taisyklės.

lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2013.03.01-2013.03.31
30-04-2013

Naujai išdėstyti: leidimų taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą išdavimo taisyklės; leidimų taikyti muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūrą išdavimo taisyklės; leidimų taikyti laikinojo išvežimo procedūrą išdavimo taisyklės; leidimų taikyti laikinojo išvežimo procedūrą išdavimo taisyklės; leidimų taikyti galutinį vartojimą išdavimo taisyklės.

lt
ES ir pasaulio aktualijos 2013.03.01-2013.03.31
30-04-2013

Europos Komisijos pranešimas: užbaigtas pirmasis raundas ES ir Japonijos derybose dėl laisvosios prekybos sutarties. Pasaulio muitinių organizacijos pranešimas: istorinis partnerystės dialogas tarp Azijos ir Ramiojo vandenyno bei Amerikų ir Karibų regionų.

lt
ES ir pasaulio aktualijos 2013.03.01-2013.03.31
30-04-2013

Europos Komisijos pranešimas: užbaigtas pirmasis raundas ES ir Japonijos derybose dėl laisvosios prekybos sutarties. Pasaulio muitinių organizacijos pranešimas: istorinis partnerystės dialogas tarp Azijos ir Ramiojo vandenyno bei Amerikų ir Karibų regionų.

lt
Interviu su Klaipėdos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktoriaus pavaduotoja Vida Kažuro
30-04-2013

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikla kai kuriose srityse glaudžiai siejasi su muitinės procedūromis: rūmai išduoda ATA Carnet knygeles, nepreferencinės kilmės sertifikatus ir kita. Apie tai plačiau rašysime kituose leidinio numeriuose, o dabar kalbamės su Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktoriaus pavaduotoja Vida Kažuro – apie vyksiančią parodą, rūmų veiklą ir kitomis temomis.

Vida Kažuro

customs and other authorities
lt
Interviu su Klaipėdos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktoriaus pavaduotoja Vida Kažuro
30-04-2013

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikla kai kuriose srityse glaudžiai siejasi su muitinės procedūromis: rūmai išduoda ATA Carnet knygeles, nepreferencinės kilmės sertifikatus ir kita. Apie tai plačiau rašysime kituose leidinio numeriuose, o dabar kalbamės su Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktoriaus pavaduotoja Vida Kažuro – apie vyksiančią parodą, rūmų veiklą ir kitomis temomis.

Vida Kažuro

customs and other authorities
lt
Laikinasis įvežimas perdirbti: ar visuomet verta rinktis?
30-04-2013

Kartais įmonės, pasinaudojusios laikinojo įvežimo perdirbti (LĮP) procedūra, nusprendžia, kad ateityje rinksis išleidimo į laisvą apyvartą procedūrą, nes tai ekonomiškiau tiek laiko, tiek finansiniu atžvilgiu. Šiame straipsnyje – apie formalumus ir kaštus, susijusius su LĮP procedūra, kai taikoma sąlyginio neapmokestinimo sistema.

Laura Rapšaitė

customs clearance
lt
Laikinasis įvežimas perdirbti: ar visuomet verta rinktis?
30-04-2013

Kartais įmonės, pasinaudojusios laikinojo įvežimo perdirbti (LĮP) procedūra, nusprendžia, kad ateityje rinksis išleidimo į laisvą apyvartą procedūrą, nes tai ekonomiškiau tiek laiko, tiek finansiniu atžvilgiu. Šiame straipsnyje – apie formalumus ir kaštus, susijusius su LĮP procedūra, kai taikoma sąlyginio neapmokestinimo sistema.

Laura Rapšaitė

customs clearance
lt
Modernizuotas muitinės kodeksas
30-04-2013

Modernizuotas muitinės kodeksas įsigaliojo 2008 m. birželio 4 d., tačiau nepradėtas taikyti iki įsigalios jo įgyvendinimo nuostatos. Vėliausias taikymo pradžios terminas nustatytas 2013 m. birželio 24 d. Tačiau šį mėnesį Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą dėl naujos Modernizuoto muitinės kodekso redakcijos, kuria siekiama ankstesnįjį reglamentą iš dalies pakeisti nauju.

law
lt
Modernizuotas muitinės kodeksas
30-04-2013

Modernizuotas muitinės kodeksas įsigaliojo 2008 m. birželio 4 d., tačiau nepradėtas taikyti iki įsigalios jo įgyvendinimo nuostatos. Vėliausias taikymo pradžios terminas nustatytas 2013 m. birželio 24 d. Tačiau šį mėnesį Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą dėl naujos Modernizuoto muitinės kodekso redakcijos, kuria siekiama ankstesnįjį reglamentą iš dalies pakeisti nauju.

law
lt
Praktinės situacijos: perparduotų prekių deklaravimas
30-04-2013

Deklarantai kasdieniniame darbe susidurdami su įvairiomis situacijomis, susijusiomis su prekių deklaravimu jas perpardavus, klausia patarimų, kaip teisingai jas išspręsti. Tenka pastebėti, kad tam tikrose situacijose būna galimi net keli sprendimo būdai, tai ir aptarsime.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Praktinės situacijos: perparduotų prekių deklaravimas
30-04-2013

Deklarantai kasdieniniame darbe susidurdami su įvairiomis situacijomis, susijusiomis su prekių deklaravimu jas perpardavus, klausia patarimų, kaip teisingai jas išspręsti. Tenka pastebėti, kad tam tikrose situacijose būna galimi net keli sprendimo būdai, tai ir aptarsime.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Balandžio 26-oji - pasaulinė intelektinės nuosavybės diena
30-04-2013

1970 m. balandžio 26 d. įsigaliojo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) konvencija ir šią dieną PINO nariai nusprendė paskelbti pasauline intelektinės nuosavybės diena.

lt
Balandžio 26-oji - pasaulinė intelektinės nuosavybės diena
30-04-2013

1970 m. balandžio 26 d. įsigaliojo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) konvencija ir šią dieną PINO nariai nusprendė paskelbti pasauline intelektinės nuosavybės diena.

lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2013.02.01-2013.02.28
31-03-2013

Keičiamas nacionalinių dokumentų ir įrašų kodų sąrašas. Papildyta bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcija.

lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2013.02.01-2013.02.28
31-03-2013

Keičiamas nacionalinių dokumentų ir įrašų kodų sąrašas. Papildyta bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcija.

lt
ES ir pasaulio aktualijos 2013.02.01-2013.02.28
31-03-2013

Europos Komisijos pranešimai: Laisvosios prekybos sutartys su Tailandu, Peru ir Kolumbija, šių valstybių prekybos su ES statistiniai duomenys, informacija apie ASIAN ir Andean regionus; ES antidempingo tyrimo inicijavimas – konkretus atvejis ir bendra informacija apie Komisijos atliekamą tyrimo procedūrą; ES pergalė: PPO sprendimas dėl Kinijos taikomo antidempingo muito prekei iš ES.

lt
ES ir pasaulio aktualijos 2013.02.01-2013.02.28
31-03-2013

Europos Komisijos pranešimai: Laisvosios prekybos sutartys su Tailandu, Peru ir Kolumbija, šių valstybių prekybos su ES statistiniai duomenys, informacija apie ASIAN ir Andean regionus; ES antidempingo tyrimo inicijavimas – konkretus atvejis ir bendra informacija apie Komisijos atliekamą tyrimo procedūrą; ES pergalė: PPO sprendimas dėl Kinijos taikomo antidempingo muito prekei iš ES.

lt
42 procedūra: praktinės situacijos
31-03-2013

Įforminant importo procedūrą 42XX atleidžiama nuo importo PVM mokėjimo, jei prekės nustatytu terminu išvežamos iš importuojančios šalies į kitą valstybę narę Bendrijoje. Praktikoje neretai būna įvairiausių situacijų, kai pasikeičia aplinkybės ir prekės neišvežamos, nespėjama išvežti nustatytu terminu ir pan. Aptarsime, kaip importuotojui sureguliuoti susidariusias nestandartines situacijas bei kas yra ypatingai svarbu dirbant su šia procedūra.

Rima Zabalevičienė

customs clearance
lt
42 procedūra: praktinės situacijos
31-03-2013

Įforminant importo procedūrą 42XX atleidžiama nuo importo PVM mokėjimo, jei prekės nustatytu terminu išvežamos iš importuojančios šalies į kitą valstybę narę Bendrijoje. Praktikoje neretai būna įvairiausių situacijų, kai pasikeičia aplinkybės ir prekės neišvežamos, nespėjama išvežti nustatytu terminu ir pan. Aptarsime, kaip importuotojui sureguliuoti susidariusias nestandartines situacijas bei kas yra ypatingai svarbu dirbant su šia procedūra.

Rima Zabalevičienė

customs clearance
lt
Incoterms® 2010 ir prekių vertė muitinės tikslams
31-03-2013

„Muitų teisė praktikams“ Nr. 4 aptarėme, kad Incoterms® 2010 sąlygos apibrėžia pirkėjo ir pardavėjo susitarimą dėl pagrindinių su prekių pristatymu susijusių išlaidų apmokėjimo ir prekių nuosavybės bei su tuo susijusios rizikos perėjimo momentą. Tačiau deklaruojant prekių vertę dažnai pamirštama, kad šios sąlygos buvo kurtos prekybos palengvinimo, o ne muitinės tikslais, todėl jos tampa neatitikimų šaltiniu.

Jurgita Stanienė

valuation
lt
Incoterms® 2010 ir prekių vertė muitinės tikslams
31-03-2013

„Muitų teisė praktikams“ Nr. 4 aptarėme, kad Incoterms® 2010 sąlygos apibrėžia pirkėjo ir pardavėjo susitarimą dėl pagrindinių su prekių pristatymu susijusių išlaidų apmokėjimo ir prekių nuosavybės bei su tuo susijusios rizikos perėjimo momentą. Tačiau deklaruojant prekių vertę dažnai pamirštama, kad šios sąlygos buvo kurtos prekybos palengvinimo, o ne muitinės tikslais, todėl jos tampa neatitikimų šaltiniu.

Jurgita Stanienė

valuation
lt
Atstovavimo muitinėje teisinis pagrindas
31-03-2013

Atsakydami į skaitytojų klausimus aptarsime atstovavimo muitinėje teisinius pagrindus eksporto ir tranzito atveju.

UAB Muita

customs brokers
lt
Atstovavimo muitinėje teisinis pagrindas
31-03-2013

Atsakydami į skaitytojų klausimus aptarsime atstovavimo muitinėje teisinius pagrindus eksporto ir tranzito atveju.

UAB Muita

customs brokers
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Maximum file size 6mb
File is too large