This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

spalio 31, 2019
lt en
Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas (BSĮD)

Photo by Tim Marshall on Unsplash

Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas (BSĮD)

Dokumento naudojimas nustatytas Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą (toliau - reglamentas).

Reglamento 56 straipsnyje nustatyta, kad dėl kiekvienos 47 straipsnio 1dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntos už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas užpildo atitinkamą BSĮD dalį ir pateikia informaciją, būtiną norint nedelsiant ir visapusiškai identifikuoti siuntą ir jos paskirties vietą.

To access the full text please

Additionally, for all newcomers we give 5 paid articles for free.

Comments ()

Forgot password?

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large