January 07, 2022
en lt
ATA system for temporary admission

Adobe Stock

What is ATA system?

The ATA is an international customs system that provides for the application of the procedure for the temporary admission of goods into the territory of the participating countries free of duties and taxes and without providing additional guarantees to customs authorities

The temporary admission of goods is covered by a single document known as the ATA Carnet that is secured by an international guarantee system.

The ATA system was developed in response to the needs of various types of businesses to move their products to trade fairs or international exhibitions, as samples to potential buyers, or simply as their own professional equipment.

What is the legal background of the ATA system?

The application of the ATA system is based on two main international conventions:

  • Customs Convention on the ATA Carnet for the temporary admission of goods adopted by the Customs Cooperation Council (now the World Customs Organization) in Brussels in 1961 (known as ATA Convention), and
  • Convention on temporary admission adopted under the auspices of the Customs Cooperation Council in Istanbul in 1990 (known as Istanbul Convention). 

Both the ATA Convention and the Istanbul Convention are in force. However, the latter has combined within one international instrument all existing conventions on temporary admission, including the ATA Convention.

Who administrates the ATA system?

No import duties or taxes are collected for the temporary importation of goods covered by the ATA system since internationally valid security has been established by the national associations issuing the ATA Carnets. 

These national associations are approved by customs and are affiliated to an international guaranteeing chain administered by the ICC World Chambers Federation (ICC/WCF).

More information

World Customs Organisation: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_ata_system_conven.aspx 

Comments ()

lt
GATT 1947 saugumą užtikrinančios išimtys
01-03-2022

Ukraina kreipiasi (žr. žemiau Muitinės praktikų asociacijos iš Ukrainos EBA asociacijos atstovų gautas raštas) su siekiu, kad kitos valstybės taikytų plačiausią embargo Rusijos prekėms, vadovaujantis 1947 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XXI straipsniu, ir taip prisidėtų prie kritinės situacijos suvaldymo. Apžvelkime plačiau šias išimtis numatantį straipsnį ir jo taikymo sąlygas.

Evelina Šliogerė

law international
lt
GATT 1947 saugumą užtikrinančios išimtys
01-03-2022

Ukraina kreipiasi (žr. žemiau Muitinės praktikų asociacijos iš Ukrainos EBA asociacijos atstovų gautas raštas) su siekiu, kad kitos valstybės taikytų plačiausią embargo Rusijos prekėms, vadovaujantis 1947 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XXI straipsniu, ir taip prisidėtų prie kritinės situacijos suvaldymo. Apžvelkime plačiau šias išimtis numatantį straipsnį ir jo taikymo sąlygas.

Evelina Šliogerė

law international
en, lt
PEM Convention: application of the new rules of origin in the machinery sector
11-02-2022

As of September 1st, 2021, there are new rules of origin in the European structure of the Pan-Euro-Mediterranean (PEM) Convention that apply in parallel to the previous rules of origin as part of a transitional phase. They are called 'transitional rules'. The new rules of origin provide breathing space in the machinery sector (HS chapters 84, 85 and 90) for those companies that have to work with small margins.

Thomas Woodtli

law international
en, lt
PEM Convention: application of the new rules of origin in the machinery sector
11-02-2022

As of September 1st, 2021, there are new rules of origin in the European structure of the Pan-Euro-Mediterranean (PEM) Convention that apply in parallel to the previous rules of origin as part of a transitional phase. They are called 'transitional rules'. The new rules of origin provide breathing space in the machinery sector (HS chapters 84, 85 and 90) for those companies that have to work with small margins.

Thomas Woodtli

law international
en
Implementation of Common Transit and NCTS: Ukrainian realities and challenges
11-02-2022

The article analyses EU policies on the extension of Common Transit and the New Computerized Transit System (NCTS) to associated countries given the case of Ukraine. The decision on accepting Ukraine to join the Convention on Common Transit may be expected in 2022. Otherwise, considering the EU plans to complete the transition to the NCTS Phase 6 in the second quarter of 2025, the accession may be delayed until the end of 2025.

Roman Kril

law international
en
Implementation of Common Transit and NCTS: Ukrainian realities and challenges
11-02-2022

The article analyses EU policies on the extension of Common Transit and the New Computerized Transit System (NCTS) to associated countries given the case of Ukraine. The decision on accepting Ukraine to join the Convention on Common Transit may be expected in 2022. Otherwise, considering the EU plans to complete the transition to the NCTS Phase 6 in the second quarter of 2025, the accession may be delayed until the end of 2025.

Roman Kril

law international
lt
Tarptautinių švelniosios teisės (soft-law) šaltinių taikymas muitiniam įvertinimui: Lietuvos ir ES teismų požiūris
29-11-2021

Leidinyje „Muitų teisė praktikams“ (2021 m. spalio mėn.) numeryje (Nr. 101) buvo aptarta Europos Komisijos parengto Muitinio įvertinimo sąvado (Kompendiumas) naujoji redakcija. Neabejotina, kad šis ES institucijų parengtas vadinamosios „švelniosios“ (soft-law) teisės šaltinis, apimantis rekomendacinio pobūdžio išaiškinimus dėl prekių muitinės vertės deklaravimo, bus itin svarbus siekiant užtikrinti vieningą ir teisingą muitinio įvertinimo principų ir bendrųjų nuostatų taikymą ES valstybėse narėse. Plėtojant ir papildant šią temą, šiame straispnyje siekiama atsakyti į klausimą, o kokia yra kitų (ne ES institucijų priimtų) tarptautinių švelniosios (soft-law) teisės šaltinių reikšmė būtent konkrečiai muitinio įvertinimo procese ir kaip jie taikomi praktiškai, pavyzdžiui, teismų praktikoje, ginčuose su muitine.

Dr. Gediminas Valantiejus

law international
lt
Tarptautinių švelniosios teisės (soft-law) šaltinių taikymas muitiniam įvertinimui: Lietuvos ir ES teismų požiūris
29-11-2021

Leidinyje „Muitų teisė praktikams“ (2021 m. spalio mėn.) numeryje (Nr. 101) buvo aptarta Europos Komisijos parengto Muitinio įvertinimo sąvado (Kompendiumas) naujoji redakcija. Neabejotina, kad šis ES institucijų parengtas vadinamosios „švelniosios“ (soft-law) teisės šaltinis, apimantis rekomendacinio pobūdžio išaiškinimus dėl prekių muitinės vertės deklaravimo, bus itin svarbus siekiant užtikrinti vieningą ir teisingą muitinio įvertinimo principų ir bendrųjų nuostatų taikymą ES valstybėse narėse. Plėtojant ir papildant šią temą, šiame straispnyje siekiama atsakyti į klausimą, o kokia yra kitų (ne ES institucijų priimtų) tarptautinių švelniosios (soft-law) teisės šaltinių reikšmė būtent konkrečiai muitinio įvertinimo procese ir kaip jie taikomi praktiškai, pavyzdžiui, teismų praktikoje, ginčuose su muitine.

Dr. Gediminas Valantiejus

law international
image lt
Muitų teisės aktualijos 2021 ruduo – 2022 m.
22-11-2021

Enrika Naujokė

law international
image lt
Muitų teisės aktualijos 2021 ruduo – 2022 m.
22-11-2021

Enrika Naujokė

law international
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large