rugpjūčio 16, 2022
lt en
Aplinkai ar klimatui draugiškos prekės

Photo by Christian Joudrey on Unsplash

Tai prekybos klimatui nekenksmingomis prekėmis liberalizavimo tema. Koks yra „klimatui draugiškos prekės“ apibrėžimas? Kaip šios prekės yra įtraukiamos į Suderintą Sistemą (SS)?

Dėl tarpvalstybinės prekybos aplinkai ir klimatui nekenksmingomis prekėmis liberalizavimo yra sudaryta įvairių tarptautinių susitarimų, pavyzdžiui, Aplinkosaugos prekių susitarimas (angl. Environmental Goods Agreement), Susitarimas dėl klimato kaitos, prekybos ir tvarumo (angl. Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability). Kaip šiuose susitarimuose apibrėžiamos tokios prekės?

Koks yra „klimatui draugiškos prekės“ apibrėžimas?

Apibrėžimas buvo ir tebėra problema, kaip nurodo Emilie Eriksson straipsnyje „Esminis PMO vaidmuo liberalizuojant prekybą klimatui nekenksmingomis prekėmis“, publikuotame WCO News 98-2/2022:

„...reikalaujama, kad aplinkosaugos prekės būtų galutinai naudojamos aplinkos apsaugos arba išteklių valdymo požiūriu. Tačiau galutinio naudojimo kriterijai EBPO/Eurostato apibrėžime kelia dvi pagrindines problemas:

  • pirma, kaip elgtis su dvejopo naudojimo prekėmis, kurios gali būti galutinai naudojamos ir draugiškais aplinkai tikslais, ir priešingais, pavyzdžiui, vamzdis, kuris gali būti naudojamas nuotekų įrenginyje arba naftai transportuoti;
  • antra, į apibrėžimą turėtų būti įtraukami ir vadinamieji „aplinką labiau tausojantys produktai“, kurie gaminant ar vartojant mažiau kenkia aplinkai nei kitos juos galinčios pakeisti prekės. Pavyzdžiui, perdirbtas popierius arba tvarios statybos prekės.”

Kaip sprendžiama ši apibrėžimo problema?

Ši problema sprendžiama derantis dėl aplinkai ir klimatui draugiškų prekių sąrašų ir įtraukiant šiuos sąrašus į atitinkamus susitarimus.

Kaip aplinkai ir klimatui draugiškos prekės yra įtraukiamos į SS? 

Suderintoje Sistemoje informacija apie aplinkai ar klimatui nekenksmingas prekes paprastai nurodoma subpozicijos aprašyme. Minėto straipsnio autorius atkreipia dėmesį į susijusią problemą: „kai kurios šešių skaitmenų subpozicijos išskiria aplinkai ir klimatui draugiškas prekes, tačiau kitose nurodomos visos prekės“. Tad ateityje bus atliekami reikšmingi SS pakeitimai šioje srityje.

Comments ()

Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Maximum file size 6mb
File is too large