September 30, 2019
AEO: nuo istorinių ištakų iki aktualaus PMO kompendiumo

Adobe Stock

Straipsnį būtų galima pavadinti specialiuoju rugsėjo mėnesio straipsniu. Tema susijusi su prieš 18 metų JAV rugsėjį įvykdytais teroristiniais išpuoliais, kurie tapo viena iš AEO kūrimą nulėmusių priežasčių. Straipsnis skirtas AEO kūrimo istorijai prisiminti, apžvelgti AEO diegimą kitose pasaulio šalyse ir, galbūt, padėti apsispręsti abejojantiems dėl AEO naudos. Taip pat apžvelgiame š. m. rugpjūtį Pasaulio muitinių organizacijos paskelbtą AEO kompendiumą.
View subscription plans

OR

Continue reading this article

Open for free

Comments ()

en, lt
icon
Deramas patikrinimas: MVĮ kylantys iššūkiai
24-04-2024

Redakcijos žodis. Teisinių nuostatų labirintas vis plečiasi ir ekosistemoje (tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje) susidaro sąlygos klestėti neefektyvumui. Brangūs resursai nukreipiami ne į inovacijas ir augimą, o į reikalavimų laikymąsi. Tai ypač jaučia mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurios sudaro didžiąją Europos verslo bendruomenės dalį, t. y. 99,8 % visų ne finansų įmonių, jose sukurta du trečdaliai privataus sektoriaus darbo vietų ES. Būtina imtis veiksmų spręsti situaciją. Tema aktuali ne tik ES, todėl kviečiame skaityti naujausiame Pasaulio muitinių organizacijos leidinyje „WCO News“ publikuotą straipsnį.

Eduardo Leite LLB, LLM

Patikimas verslas, AEO
en, lt
icon
Deramas patikrinimas: MVĮ kylantys iššūkiai
24-04-2024

Redakcijos žodis. Teisinių nuostatų labirintas vis plečiasi ir ekosistemoje (tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje) susidaro sąlygos klestėti neefektyvumui. Brangūs resursai nukreipiami ne į inovacijas ir augimą, o į reikalavimų laikymąsi. Tai ypač jaučia mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurios sudaro didžiąją Europos verslo bendruomenės dalį, t. y. 99,8 % visų ne finansų įmonių, jose sukurta du trečdaliai privataus sektoriaus darbo vietų ES. Būtina imtis veiksmų spręsti situaciją. Tema aktuali ne tik ES, todėl kviečiame skaityti naujausiame Pasaulio muitinių organizacijos leidinyje „WCO News“ publikuotą straipsnį.

Eduardo Leite LLB, LLM

Patikimas verslas, AEO
lt
icon
Pasitikėjimo ekosistema prekių judėjimui per sienas – Jungtinės Karalystės modelis
17-09-2023

Skaitytojo klausimas: Skaitome aktualijas iš Jungtinės Karalystės apie jų kuriamą efektyviausią pasaulyje sieną. Būtų įdomu, jei nuolat apžvelgtumėte, kaip jiems sekasi, kokios naujausios žinios? Atsakydami į klausimą apžvelgiame technologijų panaudojimo tikslus ir bendras kryptis JK, ES, JAV ir kitose šalyse, bei pristatome aktualiai paskelbtą JK pasienio pasitikėjimo ekosistemos pilotinio projekto rezultatų ataskaitą.

Patikimas verslas, AEO, IT sistemos, duomenų bazės
lt
icon
Pasitikėjimo ekosistema prekių judėjimui per sienas – Jungtinės Karalystės modelis
17-09-2023

Skaitytojo klausimas: Skaitome aktualijas iš Jungtinės Karalystės apie jų kuriamą efektyviausią pasaulyje sieną. Būtų įdomu, jei nuolat apžvelgtumėte, kaip jiems sekasi, kokios naujausios žinios? Atsakydami į klausimą apžvelgiame technologijų panaudojimo tikslus ir bendras kryptis JK, ES, JAV ir kitose šalyse, bei pristatome aktualiai paskelbtą JK pasienio pasitikėjimo ekosistemos pilotinio projekto rezultatų ataskaitą.

Patikimas verslas, AEO, IT sistemos, duomenų bazės
en, lt
icon
Išmintingųjų patarimai: kokia muitinės ateitis?
28-04-2022

Europos Sąjunga, siekdama proveržio muitinės srityje ir nestandartinių sprendimų jam pasiekti, subūrė išmintingųjų grupę („wise persons group“), kuriai iškelti tikslai pasisakyti 4 pagrindiniais klausimais – dėl elektroninės prekybos, dėl rizikos valdymo, dėl veiksmingo vis didesnio nefinansinių užduočių valdymo bei dėl ateities muitinės valdymo struktūros. Grupę sudarė 12 verslo, mokslo bei valstybės institucijų atstovų. Jų darbo rezultatas – 2022 m. kovo 31 d. paskelbta ataskaita, kurioje apžvelgiama tiek dabartinė muitinės situacija, tiek sisteminių problemų ištakos, tiek 10 pasiūlymų esminiam proveržiui padaryti. Verslui ši ateities muitinės vizija aktuali kaip indikatorius, kur muitinė gali judėti toliau, atitinkamai priderinant savo veiklą.

Monika Bielskienė

Patikimas verslas, AEO, teisė, e-komercija
en, lt
icon
Išmintingųjų patarimai: kokia muitinės ateitis?
28-04-2022

Europos Sąjunga, siekdama proveržio muitinės srityje ir nestandartinių sprendimų jam pasiekti, subūrė išmintingųjų grupę („wise persons group“), kuriai iškelti tikslai pasisakyti 4 pagrindiniais klausimais – dėl elektroninės prekybos, dėl rizikos valdymo, dėl veiksmingo vis didesnio nefinansinių užduočių valdymo bei dėl ateities muitinės valdymo struktūros. Grupę sudarė 12 verslo, mokslo bei valstybės institucijų atstovų. Jų darbo rezultatas – 2022 m. kovo 31 d. paskelbta ataskaita, kurioje apžvelgiama tiek dabartinė muitinės situacija, tiek sisteminių problemų ištakos, tiek 10 pasiūlymų esminiam proveržiui padaryti. Verslui ši ateities muitinės vizija aktuali kaip indikatorius, kur muitinė gali judėti toliau, atitinkamai priderinant savo veiklą.

Monika Bielskienė

Patikimas verslas, AEO, teisė, e-komercija
en, fr, lt
icon
Nesuderintų taisyklių iššūkiai verslui
24-04-2021

Šio straipsnio autoriai teigia, kad taisyklių harmonizavimas (suderinimas) turėtų būti svarbiausias darbotvarkės dalykas tiek tiems, kurie priima teisės aktus, tiek tiems, kurie juos įgyvendina. Pagrindimui aptoriai pristato kai kurias problemas, su kuriomis susiduria įmonės dėl nepakankamo taisyklių suderinimo arba dėl nesuderinto šių taisyklių įgyvendinimo. Nagrinėjamos trys temos: sunkumai nustatant produktui taikomas lengvatinės kilmės taisykles pagal tam tikrą SS kodą; muitinės registracijos kodo Europos Sąjungos šalyse gavimo skirtumai; ir AEO programos įgyvendinimo iššūkiai Ukrainoje.

Anna Gayk

Patikimas verslas, AEO, muitinės formalumai, kilmė
en, fr, lt
icon
Nesuderintų taisyklių iššūkiai verslui
24-04-2021

Šio straipsnio autoriai teigia, kad taisyklių harmonizavimas (suderinimas) turėtų būti svarbiausias darbotvarkės dalykas tiek tiems, kurie priima teisės aktus, tiek tiems, kurie juos įgyvendina. Pagrindimui aptoriai pristato kai kurias problemas, su kuriomis susiduria įmonės dėl nepakankamo taisyklių suderinimo arba dėl nesuderinto šių taisyklių įgyvendinimo. Nagrinėjamos trys temos: sunkumai nustatant produktui taikomas lengvatinės kilmės taisykles pagal tam tikrą SS kodą; muitinės registracijos kodo Europos Sąjungos šalyse gavimo skirtumai; ir AEO programos įgyvendinimo iššūkiai Ukrainoje.

Anna Gayk

Patikimas verslas, AEO, muitinės formalumai, kilmė
en, lt
icon
AEO: žvilgsnis į kitų šalių programas ir savitarpio pripažinimo susitarimus
04-02-2021

Apžvelgiame Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) parengtą AEO kompendiumą 2020, tęsdami prieš metus pradėtą apžvalgą. Tuomet minėjome, kad po „Brexit“ tikėtina ES ir Jungtinė Karalystė pasirašys AEO programų savitarpio pripažinimo susitarimą (kuris jau yra pasirašytas) ir AEO sertifikatas taps dar labiau pageidaujamas. Esame po „Brexit“ ir prieš PVM mažavertėms siuntoms pasikeitimus - verslų, susiduriančių su muitinės formalumais skaičius auga, kaip ir įmonių, planuojančių kreiptis dėl AEO statuso gavimo, tad AEO tema išlieka svarbi. Ką sužinome skaitydami AEO kompendiumą? Kompendiume pristatoma, kaip per praėjusius metus buvo vystoma AEO programa įvairiose šalyse, kokie savitarpio susitarimai tarp šalių buvo sudaromi ir privalumai AEO statusą turinčiam verslui.

Jovita Dobrovalskienė

Patikimas verslas, AEO
en, lt
icon
AEO: žvilgsnis į kitų šalių programas ir savitarpio pripažinimo susitarimus
04-02-2021

Apžvelgiame Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) parengtą AEO kompendiumą 2020, tęsdami prieš metus pradėtą apžvalgą. Tuomet minėjome, kad po „Brexit“ tikėtina ES ir Jungtinė Karalystė pasirašys AEO programų savitarpio pripažinimo susitarimą (kuris jau yra pasirašytas) ir AEO sertifikatas taps dar labiau pageidaujamas. Esame po „Brexit“ ir prieš PVM mažavertėms siuntoms pasikeitimus - verslų, susiduriančių su muitinės formalumais skaičius auga, kaip ir įmonių, planuojančių kreiptis dėl AEO statuso gavimo, tad AEO tema išlieka svarbi. Ką sužinome skaitydami AEO kompendiumą? Kompendiume pristatoma, kaip per praėjusius metus buvo vystoma AEO programa įvairiose šalyse, kokie savitarpio susitarimai tarp šalių buvo sudaromi ir privalumai AEO statusą turinčiam verslui.

Jovita Dobrovalskienė

Patikimas verslas, AEO
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Maximum file size 6mb
File is too large