Similar content

lt
Neteisėtas prekių paėmimas iš laisvosios zonos ir skola muitinei
30-06-2017

Aktualioje savo praktikoje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) apžvelgė prekių paėmimo iš muitinės priežiūros laisvojoje zonoje be leidimo atvejį bei to mokestinius padarinius.

Andrius Košel

taxes
lt
Neteisėtas prekių paėmimas iš laisvosios zonos ir skola muitinei
30-06-2017

Aktualioje savo praktikoje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) apžvelgė prekių paėmimo iš muitinės priežiūros laisvojoje zonoje be leidimo atvejį bei to mokestinius padarinius.

Andrius Košel

taxes
lt
Tranzito procedūros vykdytojo atsakomybė už prarastus krovinius
31-05-2017

Aktualioje savo praktikoje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) aptarė situaciją, kai prekės buvo negrįžtamai prarastos jų gabenimo metu bei išaiškino skolos muitinei atsiradimo pagrindus tokiais atvejais.

Andrius Košel

taxes
lt
Tranzito procedūros vykdytojo atsakomybė už prarastus krovinius
31-05-2017

Aktualioje savo praktikoje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) aptarė situaciją, kai prekės buvo negrįžtamai prarastos jų gabenimo metu bei išaiškino skolos muitinei atsiradimo pagrindus tokiais atvejais.

Andrius Košel

taxes
lt
Bendroji garantija ir kitų šalių garantai
31-05-2017

Planuojame teikti prašymą muitinei, kad mūsų įmonei išduotų leidimą naudoti bendrąją garantiją tranzito procedūrai. Ar įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui galime be jokių apribojimų naudotis kitų šalių garantų paslaugomis, pavyzdžiui, Latvijos draudimo bendrovės?

Muita UAB

taxes
lt
Bendroji garantija ir kitų šalių garantai
31-05-2017

Planuojame teikti prašymą muitinei, kad mūsų įmonei išduotų leidimą naudoti bendrąją garantiją tranzito procedūrai. Ar įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui galime be jokių apribojimų naudotis kitų šalių garantų paslaugomis, pavyzdžiui, Latvijos draudimo bendrovės?

Muita UAB

taxes
lt
Individuali antidempingo muito norma
30-04-2017

Ketiname įsigyti prekių iš Kinijos bendrovės, kuriai yra nustatyta mažesnė antidempingo norma, negu kitoms Kinijos bendrovėms. Ar užteks muitinei pateikti pirkimo – pardavimo sąskaitą ir sutartį, kad būtų taikomas mažesnis antidempingo muitas?

Muita UAB

taxes
lt
Individuali antidempingo muito norma
30-04-2017

Ketiname įsigyti prekių iš Kinijos bendrovės, kuriai yra nustatyta mažesnė antidempingo norma, negu kitoms Kinijos bendrovėms. Ar užteks muitinei pateikti pirkimo – pardavimo sąskaitą ir sutartį, kad būtų taikomas mažesnis antidempingo muitas?

Muita UAB

taxes
lt
Išleidimas į laisvą apyvartą po laikinojo įvežimo perdirbti
31-03-2017

Laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įvežamos žaliavos, kurioms taikomas 10 proc. muito tarifas. Atlikus perdirbimą pagamintam produktui taikomas muito mokesčio tarifas yra 0 proc. Ar galima į laisvą apyvartą išleisti galutinį produktą, taikant jam nustatytą muito tarifą (nurodytu atveju 0 proc.)?

Muita UAB

taxes
lt
Išleidimas į laisvą apyvartą po laikinojo įvežimo perdirbti
31-03-2017

Laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įvežamos žaliavos, kurioms taikomas 10 proc. muito tarifas. Atlikus perdirbimą pagamintam produktui taikomas muito mokesčio tarifas yra 0 proc. Ar galima į laisvą apyvartą išleisti galutinį produktą, taikant jam nustatytą muito tarifą (nurodytu atveju 0 proc.)?

Muita UAB

taxes
lt
Palūkanų mokėjimas už muitus, muitinių surinktus pažeidžiant Europos Sąjungos teisę
28-02-2017

Europos Sąjungos teisės aktai įtvirtina valstybės pareigą apskaičiuoti ir sumokėti palūkanas už laiku negrąžintą mokesčio permoką. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) savo praktikoje akcentavo, kad mokesčių mokėtojų teisė į tokias palūkanas atsiranda nepriklausomai nuo to, ar tokia teisė yra įtvirtinta nacionaliniuose teisės aktuose.

Andrius Košel

taxes
lt
Palūkanų mokėjimas už muitus, muitinių surinktus pažeidžiant Europos Sąjungos teisę
28-02-2017

Europos Sąjungos teisės aktai įtvirtina valstybės pareigą apskaičiuoti ir sumokėti palūkanas už laiku negrąžintą mokesčio permoką. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) savo praktikoje akcentavo, kad mokesčių mokėtojų teisė į tokias palūkanas atsiranda nepriklausomai nuo to, ar tokia teisė yra įtvirtinta nacionaliniuose teisės aktuose.

Andrius Košel

taxes
lt
Pirkimo komisinių deklaravimas
31-01-2017

Skaitytojo klausimas: Agentas, sudaręs su pirkėju sutartį, įsipareigojo veikdamas pirkėjo interesais ir laikantis sutartyje nurodytų sąlygų, tarpininkauti pirkėjo vardu ir sąskaita, vykdyti tiekėjų paiešką ir atranką, derėtis su tiekėjais dėl prekių pirkimo sąlygų ir kainos, užtikrinti prekių kokybės ir saugos reikalavimus, derinti esmines pirkimo sąlygas perkant prekes ir sudarant pirkimo sutartis su tiekėjais. Pirkėjas iš savo pusės įsipareigojo mokėti Agentui atlyginimą, kuris skaičiuojamas nuo per mėnesį nupirktų prekių kainos pagal sutartyje numatytus dydžius. Kaip turi būti deklaruojama agento pirkėjui (importuotojui) pateikta sąskaita už paslaugas (pvz., „Agentavimo mokestis“) deklaruojant prekes išleidimui į laisvą apyvartą?

Muita UAB

taxes
lt
Pirkimo komisinių deklaravimas
31-01-2017

Skaitytojo klausimas: Agentas, sudaręs su pirkėju sutartį, įsipareigojo veikdamas pirkėjo interesais ir laikantis sutartyje nurodytų sąlygų, tarpininkauti pirkėjo vardu ir sąskaita, vykdyti tiekėjų paiešką ir atranką, derėtis su tiekėjais dėl prekių pirkimo sąlygų ir kainos, užtikrinti prekių kokybės ir saugos reikalavimus, derinti esmines pirkimo sąlygas perkant prekes ir sudarant pirkimo sutartis su tiekėjais. Pirkėjas iš savo pusės įsipareigojo mokėti Agentui atlyginimą, kuris skaičiuojamas nuo per mėnesį nupirktų prekių kainos pagal sutartyje numatytus dydžius. Kaip turi būti deklaruojama agento pirkėjui (importuotojui) pateikta sąskaita už paslaugas (pvz., „Agentavimo mokestis“) deklaruojant prekes išleidimui į laisvą apyvartą?

Muita UAB

taxes
lt
Asmeninių daiktų importas santuokos pagrindu
30-11-2016

Šveicaras vedė lietuvę ir atsikelia į Lietuvą gyventi. Transporto kompanija atgabens jo asmeninius daiktus – knygas, kelis baldus, du televizorius ir motociklą. Ar yra atleidžiami nuo muito ir importo mokesčių asmeniniai daiktai ir ką reikia muitinei pateikti deklaravimo metu? Ką dar reikėtų žinoti?

Muita UAB

taxes
lt
Asmeninių daiktų importas santuokos pagrindu
30-11-2016

Šveicaras vedė lietuvę ir atsikelia į Lietuvą gyventi. Transporto kompanija atgabens jo asmeninius daiktus – knygas, kelis baldus, du televizorius ir motociklą. Ar yra atleidžiami nuo muito ir importo mokesčių asmeniniai daiktai ir ką reikia muitinei pateikti deklaravimo metu? Ką dar reikėtų žinoti?

Muita UAB

taxes
lt
Muitų tarifų suspendavimas: praktinė patirtis
30-06-2016

Muitų tarifų suspendavimo tikslas – padėti ES įmonėms be įprastų privalomųjų muitų, nustatytų bendrajame muitų tarife, gauti tokių žaliavų, pusgaminių ar sudedamųjų dalių, kurių negalima gauti ES. Įmonės, norėdamos pateikti prašymus dėl muitų tarifų suspendavimo, turėtų iki rugpjūčio 15 d. (kad prašymas įsigaliotų nuo kitų metų liepos 1 d.) pateikti prašymus. Apie tai, ar sudėtinga muitų suspendavimo procedūra, teiraujamės jau penkerius metus šia galimybe besinaudojančios įmonės vadovės.

Muita UAB

taxes
lt
Muitų tarifų suspendavimas: praktinė patirtis
30-06-2016

Muitų tarifų suspendavimo tikslas – padėti ES įmonėms be įprastų privalomųjų muitų, nustatytų bendrajame muitų tarife, gauti tokių žaliavų, pusgaminių ar sudedamųjų dalių, kurių negalima gauti ES. Įmonės, norėdamos pateikti prašymus dėl muitų tarifų suspendavimo, turėtų iki rugpjūčio 15 d. (kad prašymas įsigaliotų nuo kitų metų liepos 1 d.) pateikti prašymus. Apie tai, ar sudėtinga muitų suspendavimo procedūra, teiraujamės jau penkerius metus šia galimybe besinaudojančios įmonės vadovės.

Muita UAB

taxes
lt
Antidempingo ir kompensaciniai muitai
30-06-2016

Europos Komisija šį mėnesį paskelbė metinę ataskaitą apie tarptautinės prekybos barjerus, kuriuos ne ES šalys 2015 m. taikė ES šalims. Ataskaitoje konstatuota, kad prekybos barjerų daugėja ir jie tampa vis sudėtingesni, o pagrindine priemone siekiant apsaugoti savo šalies gamintojus išlieka antidempingo muitas. Aptarkime, kokia tai priemonė ir kuo ji skiriasi nuo kompensacinių muitų, bei panagrinėkime jų taikymo praktikoje pavyzdžius.

Jurgita Stanienė

taxes
lt
Antidempingo ir kompensaciniai muitai
30-06-2016

Europos Komisija šį mėnesį paskelbė metinę ataskaitą apie tarptautinės prekybos barjerus, kuriuos ne ES šalys 2015 m. taikė ES šalims. Ataskaitoje konstatuota, kad prekybos barjerų daugėja ir jie tampa vis sudėtingesni, o pagrindine priemone siekiant apsaugoti savo šalies gamintojus išlieka antidempingo muitas. Aptarkime, kokia tai priemonė ir kuo ji skiriasi nuo kompensacinių muitų, bei panagrinėkime jų taikymo praktikoje pavyzdžius.

Jurgita Stanienė

taxes
lt
Muitų tarifų suspendavimas mažina įmonių kaštus
31-01-2016

2015 m. pradžioje „Muitų teisė praktikams“ Nr. 26 rašėme apie muitų tarifų suspendavimo galimybes. Šiame straipsnyje pristatome augančią naudojimosi galimybe tendenciją ir prekes, kurioms buvo suspenduoti muitų tarifai praėjusiais metais. Kviečiame įmones, norinčias nuo 2017 m. naudotis muitų tarifų suspendavimu, nustatytu konkrečiai jų importuojamiems produktams, iki š. m. vasario 15 d teikti prašymus.

Žydrė Bartaškienė

taxes
lt
Muitų tarifų suspendavimas mažina įmonių kaštus
31-01-2016

2015 m. pradžioje „Muitų teisė praktikams“ Nr. 26 rašėme apie muitų tarifų suspendavimo galimybes. Šiame straipsnyje pristatome augančią naudojimosi galimybe tendenciją ir prekes, kurioms buvo suspenduoti muitų tarifai praėjusiais metais. Kviečiame įmones, norinčias nuo 2017 m. naudotis muitų tarifų suspendavimu, nustatytu konkrečiai jų importuojamiems produktams, iki š. m. vasario 15 d teikti prašymus.

Žydrė Bartaškienė

taxes
lt
Skola muitinei dėl netinkamo tranzito procedūros vykdymo
31-01-2016

Teismai savo praktikoje dar kartą patvirtino, kad muitinės procedūros vykdytojas yra atsakingas už prievolių muitinei vykdymą. Ši prievolė nustatoma iš esmės įvertinus tą faktą, kad prekė nebuvo sunaikinta dėl nuo procedūros vykdytojo nepriklausančių aplinkybių ir buvo pažeisti įsipareigojimai susiję su Bendrijos tranzito procedūra.

Muita UAB

taxes
lt
Skola muitinei dėl netinkamo tranzito procedūros vykdymo
31-01-2016

Teismai savo praktikoje dar kartą patvirtino, kad muitinės procedūros vykdytojas yra atsakingas už prievolių muitinei vykdymą. Ši prievolė nustatoma iš esmės įvertinus tą faktą, kad prekė nebuvo sunaikinta dėl nuo procedūros vykdytojo nepriklausančių aplinkybių ir buvo pažeisti įsipareigojimai susiję su Bendrijos tranzito procedūra.

Muita UAB

taxes
lt
Skola muitinei pažeidus tranzito procedūrą
31-10-2015

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) pateikė išaiškinimus šiais klausimais: ar dėl pavėluoto tranzitu gabenamų prekių pristatymo į paskirties muitinės įstaigą atsiranda importo mokesčių skola muitinei; bei, ar atsiranda skola muitinei, jei tranzitu gabenamos prekės grąžinamos ir, neužbaigus pirmosios procedūros, joms įforminama antra tranzito procedūra, kuri tinkamai užbaigiama.

Muita UAB

taxes
lt
Skola muitinei pažeidus tranzito procedūrą
31-10-2015

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) pateikė išaiškinimus šiais klausimais: ar dėl pavėluoto tranzitu gabenamų prekių pristatymo į paskirties muitinės įstaigą atsiranda importo mokesčių skola muitinei; bei, ar atsiranda skola muitinei, jei tranzitu gabenamos prekės grąžinamos ir, neužbaigus pirmosios procedūros, joms įforminama antra tranzito procedūra, kuri tinkamai užbaigiama.

Muita UAB

taxes
lt
Muitinis tikrinimas po įforminimo ir turto areštas dėl galimos skolos
31-05-2015

Dar visai neseniai teismų praktikoje turto areštas buvo siejamas su konstitucine teise į nuosavybės neliečiamumą, todėl šios procesinės prievartos priemonės taikymas buvo tam tikrais aspektais ribotas ir negalėjo būti taikomas tik formaliais pagrindais. Ar tai jau praeityje?

Muita UAB

taxes
lt
Muitinis tikrinimas po įforminimo ir turto areštas dėl galimos skolos
31-05-2015

Dar visai neseniai teismų praktikoje turto areštas buvo siejamas su konstitucine teise į nuosavybės neliečiamumą, todėl šios procesinės prievartos priemonės taikymas buvo tam tikrais aspektais ribotas ir negalėjo būti taikomas tik formaliais pagrindais. Ar tai jau praeityje?

Muita UAB

taxes
lt
Atleidimas nuo importo muitų. Prekių pakuočių klasifikavimas
30-04-2015

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pateikė išaiškinimus dėl prekių atleidimo nuo muitų reglamento nuostatų taikymo ir prekių pakuočių klasifikavimo, kai importuotojas, remdamasis Kombinuotosios Nomenklatūros bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, pageidauja pakuotę klasifikuoti vienu kodu kartu su importuojama preke (atleidžiama nuo muito).

Muita UAB

taxes
lt
Atleidimas nuo importo muitų. Prekių pakuočių klasifikavimas
30-04-2015

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pateikė išaiškinimus dėl prekių atleidimo nuo muitų reglamento nuostatų taikymo ir prekių pakuočių klasifikavimo, kai importuotojas, remdamasis Kombinuotosios Nomenklatūros bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, pageidauja pakuotę klasifikuoti vienu kodu kartu su importuojama preke (atleidžiama nuo muito).

Muita UAB

taxes
lt
Grąžinamų prekių atleidimas nuo importo muitų
30-04-2015

Lietuvos įmonė ketina įsigyti prekių iš Rusijos įmonės. Derybų metu paaiškėjo, kad minėtas prekes Rusijos įmonė įsigijo iš Vokietijos kompanijos - prekės buvo importuotos Rusijoje, importo mokesčiai sumokėti. Ar galima minėtas prekes importuoti Lietuvoje kaip į ES grąžinamas prekes ir pasinaudoti mokestine lengvata?

Muita UAB

taxes
lt
Grąžinamų prekių atleidimas nuo importo muitų
30-04-2015

Lietuvos įmonė ketina įsigyti prekių iš Rusijos įmonės. Derybų metu paaiškėjo, kad minėtas prekes Rusijos įmonė įsigijo iš Vokietijos kompanijos - prekės buvo importuotos Rusijoje, importo mokesčiai sumokėti. Ar galima minėtas prekes importuoti Lietuvoje kaip į ES grąžinamas prekes ir pasinaudoti mokestine lengvata?

Muita UAB

taxes
lt
Importo ir eksporto taisyklės - naujuose reglamentuose
30-04-2015

2015.04.16 įsigaliojo Europos parlamento ir Tarybos reglamentai dėl bendrų importo ir bendrų eksporto taisyklių.

Muita UAB

taxes
lt
Importo ir eksporto taisyklės - naujuose reglamentuose
30-04-2015

2015.04.16 įsigaliojo Europos parlamento ir Tarybos reglamentai dėl bendrų importo ir bendrų eksporto taisyklių.

Muita UAB

taxes
lt
Kaštų mažinimo galimybė verslui: muitų tarifų suspendavimas ES mastu
28-02-2015

Jeigu importuojate žaliavas, pusgaminius ar sudedamąsias dalis, kurių negalima gauti ES ir mokate įprastus muitus, įvertinkite galimybę kreiptis dėl muitų tarifų suspendavimo (muito mokesčio sumažinimo). Mūsų vertinimu, vis dar daug įmonių šia galimybe nepasinaudoja ir moka ženklias muitų sumas, kurių galėtų nemokėti.

Žydrė Bartaškienė

taxes
lt
Kaštų mažinimo galimybė verslui: muitų tarifų suspendavimas ES mastu
28-02-2015

Jeigu importuojate žaliavas, pusgaminius ar sudedamąsias dalis, kurių negalima gauti ES ir mokate įprastus muitus, įvertinkite galimybę kreiptis dėl muitų tarifų suspendavimo (muito mokesčio sumažinimo). Mūsų vertinimu, vis dar daug įmonių šia galimybe nepasinaudoja ir moka ženklias muitų sumas, kurių galėtų nemokėti.

Žydrė Bartaškienė

taxes
lt
Antidempingo muitų vengimas. Ar įmanoma importuotojui suvaldyti riziką?
31-01-2015

Pažiūrėjus kai kurių Kinijos gamintojų tinklapius, galima pastebėti siūlymų legaliai eksportuoti antidempingo muitais apmokestinamas prekes į Europos Sąjungą (ES) be antidempingo muitų. Bet ar tikrai galime gauti „nemokamo sūrio“?

Jonas Sakalauskas

taxes
lt
Antidempingo muitų vengimas. Ar įmanoma importuotojui suvaldyti riziką?
31-01-2015

Pažiūrėjus kai kurių Kinijos gamintojų tinklapius, galima pastebėti siūlymų legaliai eksportuoti antidempingo muitais apmokestinamas prekes į Europos Sąjungą (ES) be antidempingo muitų. Bet ar tikrai galime gauti „nemokamo sūrio“?

Jonas Sakalauskas

taxes
lt
Antidempingas: eksporto kainos nustatymo metodų taikymas
31-01-2015

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė sprendimą byloje, kuriame nurodė, kad po tarpinės peržiūros pratęsdama antidempingo priemonių taikymą, Europos Taryba gali remtis kitu eksporto kainos nustatymo metodu nei antidempingo priemonių nustatymo metu.

Muita UAB

taxes
lt
Antidempingas: eksporto kainos nustatymo metodų taikymas
31-01-2015

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė sprendimą byloje, kuriame nurodė, kad po tarpinės peržiūros pratęsdama antidempingo priemonių taikymą, Europos Taryba gali remtis kitu eksporto kainos nustatymo metodu nei antidempingo priemonių nustatymo metu.

Muita UAB

taxes
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large