This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Showing 49-64 of 1087

Articles

lt
Deklaranto administracinės atsakomybės keliai ir klystkeliai
30-09-2019

Deklaranto administracinės atsakomybės sąlygų vertinimas tapo nuolatine leidinio rubrika. Taip susiklostė dėl sisteminio teisės aktų kūrėjo bei teismų neapsisprendimo kaip gi bausti nuolat ir tyčia muitinės įstaigas klaidinančius blogiečius. Atrodytų, juk pastariesiems suteiktos visos galimybės teisingai įvertinti prekių tipą, sudėtį tarifinio klasifikavimo tikslais, pasitelkti ekspertus, bet jie vis tiek nerimsta, priversdami dirbti juos baudžiantį valstybės aparatą. Šiame straipsnyje aptarsime naujausią, deklarantų nedžiuginančią, teismų praktiką.

Andrius Košel

‎€ / $
classification of goods
lt
Deklaranto administracinės atsakomybės keliai ir klystkeliai
30-09-2019

Deklaranto administracinės atsakomybės sąlygų vertinimas tapo nuolatine leidinio rubrika. Taip susiklostė dėl sisteminio teisės aktų kūrėjo bei teismų neapsisprendimo kaip gi bausti nuolat ir tyčia muitinės įstaigas klaidinančius blogiečius. Atrodytų, juk pastariesiems suteiktos visos galimybės teisingai įvertinti prekių tipą, sudėtį tarifinio klasifikavimo tikslais, pasitelkti ekspertus, bet jie vis tiek nerimsta, priversdami dirbti juos baudžiantį valstybės aparatą. Šiame straipsnyje aptarsime naujausią, deklarantų nedžiuginančią, teismų praktiką.

Andrius Košel

‎€ / $
classification of goods
lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.07.27 - 2019.08.29
30-08-2019

Priimti: dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“. Keičiami: KIPIS tvarkos aprašas; prekių deklaravimo žodžiu taisyklės; muitinės informacijos tvarkymo taisyklės; sulaikytų prekių realizavimo taisyklės.

lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.07.27 - 2019.08.29
30-08-2019

Priimti: dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“. Keičiami: KIPIS tvarkos aprašas; prekių deklaravimo žodžiu taisyklės; muitinės informacijos tvarkymo taisyklės; sulaikytų prekių realizavimo taisyklės.

lt
ES ir pasaulio aktualijos 2019.07.27-2019.08.29
30-08-2019

PMO pranešimai apie aktualią AEO kompendiumo versiją ir E-komercijos paketą. Kilmė: ES pozicijos dėl sąvokos kilmės statusą turinčių produktų apibrėžties keliuose ekonominės partnerystės susitarimuose; muitinių, išduodančių PKI, sąrašas. Antidempingas: paskelbta 10 naujų pranešimų ir įgyvendinimo reglamentų. Dvejopo naudojimo ir strateginės prekės: Komisijos rekomendacija dėl vidaus atitikties užtikrinimo programų, Tarybos sprendimai susiję su Libija, Ukraina ir Afrikos šalimis.

‎€ / $
lt
ES ir pasaulio aktualijos 2019.07.27-2019.08.29
30-08-2019

PMO pranešimai apie aktualią AEO kompendiumo versiją ir E-komercijos paketą. Kilmė: ES pozicijos dėl sąvokos kilmės statusą turinčių produktų apibrėžties keliuose ekonominės partnerystės susitarimuose; muitinių, išduodančių PKI, sąrašas. Antidempingas: paskelbta 10 naujų pranešimų ir įgyvendinimo reglamentų. Dvejopo naudojimo ir strateginės prekės: Komisijos rekomendacija dėl vidaus atitikties užtikrinimo programų, Tarybos sprendimai susiję su Libija, Ukraina ir Afrikos šalimis.

‎€ / $
lt
Eksporto kontrolė: vidaus atitikties užtikrinimo programos
30-08-2019

Kiekviena bendrovė, kuri užsiima dvejopos paskirties prekių prekyba, gamyba, transportavimu privalo laikytis tarptautinių prekybos kontrolės reikalavimų. Siekiant palengvinti atitikties užtikrinimą, Europos komisija patvirtino rekomendacijas, kurios apibrėžia gaires dėl prekybos dvejopo naudojimo prekėmis kontrolės vidaus atitikties užtikrinimo programų pagal Reglamentą (EB) Nr. 428/2009. Tai 23 puslapių (lietuvių kalba) dokumentas, nusakantis ką turėtų padaryti bendrovė, užsiimanti dvejopos paskirties prekių veikla.

Rolandas Jurgaitis

‎€ / $
export control
lt
Eksporto kontrolė: vidaus atitikties užtikrinimo programos
30-08-2019

Kiekviena bendrovė, kuri užsiima dvejopos paskirties prekių prekyba, gamyba, transportavimu privalo laikytis tarptautinių prekybos kontrolės reikalavimų. Siekiant palengvinti atitikties užtikrinimą, Europos komisija patvirtino rekomendacijas, kurios apibrėžia gaires dėl prekybos dvejopo naudojimo prekėmis kontrolės vidaus atitikties užtikrinimo programų pagal Reglamentą (EB) Nr. 428/2009. Tai 23 puslapių (lietuvių kalba) dokumentas, nusakantis ką turėtų padaryti bendrovė, užsiimanti dvejopos paskirties prekių veikla.

Rolandas Jurgaitis

‎€ / $
export control
lt
Mažos vertės siuntų deklaravimas nuo 2021
30-08-2019

Nuo 2021 m. sausio 1 d. keisis ES deleguotojo reglamento 2015/2446 nuostatos dėl tam tikrų mažos vertės siuntų deklaravimo. Pasikeitimai aktualūs visiems tiems privatiems asmenims, kurie užsisako ir iš trečiųjų teritorijų ar šalių gauna siuntas, kurių vertė neviršija 150 Eur, o ypač, kai prekės vertė yra mažesnė nei 22 Eur. Pasikeitimai taip pat aktualūs tokių siuntų gabentojams ir/ arba deklarantams.

Jovita Dobrovalskienė

‎€ / $
customs valuation, value added tax (VAT)
lt
Mažos vertės siuntų deklaravimas nuo 2021
30-08-2019

Nuo 2021 m. sausio 1 d. keisis ES deleguotojo reglamento 2015/2446 nuostatos dėl tam tikrų mažos vertės siuntų deklaravimo. Pasikeitimai aktualūs visiems tiems privatiems asmenims, kurie užsisako ir iš trečiųjų teritorijų ar šalių gauna siuntas, kurių vertė neviršija 150 Eur, o ypač, kai prekės vertė yra mažesnė nei 22 Eur. Pasikeitimai taip pat aktualūs tokių siuntų gabentojams ir/ arba deklarantams.

Jovita Dobrovalskienė

‎€ / $
customs valuation, value added tax (VAT)
lt
Kas gali būti eksportuotoju?
30-08-2019

Š. m. liepos 8 d. Europos Komisija paskelbė atnaujintą priedą A (kol kas tik anglų kalba) prie Sąjungos muitinės kodekso eksporto ir išvežimo gairių. Priede, kurį sudaro 4 lapai, paaiškinamas eksportuotojo apibrėžimas bei jam taikomi kriterijai, tokie kaip 'būti įsisteigusiu ES', 'turėti teisę nuspręsti dėl prekių išgabenimo iš ES' ir kiti. Apžvelkime atnaujintąjį priedą.

Enrika Naujokė

‎€ / $
export
lt
Kas gali būti eksportuotoju?
30-08-2019

Š. m. liepos 8 d. Europos Komisija paskelbė atnaujintą priedą A (kol kas tik anglų kalba) prie Sąjungos muitinės kodekso eksporto ir išvežimo gairių. Priede, kurį sudaro 4 lapai, paaiškinamas eksportuotojo apibrėžimas bei jam taikomi kriterijai, tokie kaip 'būti įsisteigusiu ES', 'turėti teisę nuspręsti dėl prekių išgabenimo iš ES' ir kiti. Apžvelkime atnaujintąjį priedą.

Enrika Naujokė

‎€ / $
export
lt
LR administracinių nusižengimų kodekso 211 str. ir 212 str. taikymas
30-08-2019

Skaitytoja kreipėsi teiraudamasi, kuo skiriasi ANK 211 str. nuostata „deklaravimas pažeidžiant nustatytą tvarką“ ir ANK 212 str. „kitoks muitinės suklaidinimas“. Pateikiame ANK 211 str. ir 212 str., numatančių administracinę atsakomybę už muitinės formalumų pažeidimus, panašumų ir skirtumų vertinimą.

Andrius Košel

‎€ / $
infringements; disputes
lt
LR administracinių nusižengimų kodekso 211 str. ir 212 str. taikymas
30-08-2019

Skaitytoja kreipėsi teiraudamasi, kuo skiriasi ANK 211 str. nuostata „deklaravimas pažeidžiant nustatytą tvarką“ ir ANK 212 str. „kitoks muitinės suklaidinimas“. Pateikiame ANK 211 str. ir 212 str., numatančių administracinę atsakomybę už muitinės formalumų pažeidimus, panašumų ir skirtumų vertinimą.

Andrius Košel

‎€ / $
infringements; disputes
lt
ESTT praktika: kitų nei sandorio vertės metodų taikymas
30-08-2019

Sąjungos teisės aktais, susijusiais su muitiniu įvertinimu, siekiama įtvirtinti teisingą, vienodą ir neutralią sistemą, kuri neleistų naudoti savavališkai nustatytų ar fiktyvių muitinių verčių. Aktualioje byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) atsakė į klausimus, susijusius su kitų nei sandorio vertės nustatymo metodų taikymu: ar, remiantis „panašių prekių“ prekių verte, reikia atsižvelgti į prekės ir gamintojo užimamą rinkos padėtį; ar, apskaičiuojant vertę pagal Sąjungoje parduotų prekių vertę, reikia atsižvelgti į taikytas nuolaidas; ir dar kelis kitus klausimus.

Andrius Košel

‎€ / $
customs valuation
lt
ESTT praktika: kitų nei sandorio vertės metodų taikymas
30-08-2019

Sąjungos teisės aktais, susijusiais su muitiniu įvertinimu, siekiama įtvirtinti teisingą, vienodą ir neutralią sistemą, kuri neleistų naudoti savavališkai nustatytų ar fiktyvių muitinių verčių. Aktualioje byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) atsakė į klausimus, susijusius su kitų nei sandorio vertės nustatymo metodų taikymu: ar, remiantis „panašių prekių“ prekių verte, reikia atsižvelgti į prekės ir gamintojo užimamą rinkos padėtį; ar, apskaičiuojant vertę pagal Sąjungoje parduotų prekių vertę, reikia atsižvelgti į taikytas nuolaidas; ir dar kelis kitus klausimus.

Andrius Košel

‎€ / $
customs valuation
lt
Kodas Y901: neteisingo deklaravimo pasekmės
30-08-2019

Aktualioje administracinio nusižengimo byloje teismas sprendė muitinės tarpininko atsakomybės ir skirtinos baudos dydžio klausimą, šiam deklaracijoje nurodžius virtualų kodą „Y901-Neprivaloma“, nors faktiškai pateikti eksporto licenciją buvo privaloma.

Enrika Naujokė

‎€ / $
export control
lt
Kodas Y901: neteisingo deklaravimo pasekmės
30-08-2019

Aktualioje administracinio nusižengimo byloje teismas sprendė muitinės tarpininko atsakomybės ir skirtinos baudos dydžio klausimą, šiam deklaracijoje nurodžius virtualų kodą „Y901-Neprivaloma“, nors faktiškai pateikti eksporto licenciją buvo privaloma.

Enrika Naujokė

‎€ / $
export control
lt
Mokymų skelbimai
30-08-2019

2019.09.04 Internetinis seminaras apie e-komerciją (anglų kalba); 2019.09.25 Kaune praktiniai mokymai "Muitinės formalumai: pagrindai verslui"; 2019.11.21 Klaipėdoje mokymai ekspeditoriams „Muitinės formalumai Klaipėdos uoste“; Pasaulio muitinių organizacijos akademijos mokymai; „Muita“ seminarų įrašai.

lt
Mokymų skelbimai
30-08-2019

2019.09.04 Internetinis seminaras apie e-komerciją (anglų kalba); 2019.09.25 Kaune praktiniai mokymai "Muitinės formalumai: pagrindai verslui"; 2019.11.21 Klaipėdoje mokymai ekspeditoriams „Muitinės formalumai Klaipėdos uoste“; Pasaulio muitinių organizacijos akademijos mokymai; „Muita“ seminarų įrašai.

en, lt, ru
National legislation 1 June - 26 July
31-07-2019

Amended: coordinating provisions of the establishment of a free zone; national code lists for documents; rules for the declaration of postal items, customs controls and the calculation of taxes; rules for the organisation of destruction of goods under customs supervision; requirements for legal persons seeking authorisation for access to the TIR procedure.

en, lt, ru
National legislation 1 June - 26 July
31-07-2019

Amended: coordinating provisions of the establishment of a free zone; national code lists for documents; rules for the declaration of postal items, customs controls and the calculation of taxes; rules for the organisation of destruction of goods under customs supervision; requirements for legal persons seeking authorisation for access to the TIR procedure.

en, lt, ru
EU law news 1 June – 26 July
31-07-2019

Regulations related to Union Customs Code; prior notification of consignments of certain categories of animals and goods entering the Union; Explanatory Notes to the Combined Nomenclature; Implementing Regulations concerning the classification of certain goods; amendment to the Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin; anti-dumping and anti-subsidy measures; tariffs and tariff quotas; import of cultural goods.

en, lt, ru
EU law news 1 June – 26 July
31-07-2019

Regulations related to Union Customs Code; prior notification of consignments of certain categories of animals and goods entering the Union; Explanatory Notes to the Combined Nomenclature; Implementing Regulations concerning the classification of certain goods; amendment to the Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin; anti-dumping and anti-subsidy measures; tariffs and tariff quotas; import of cultural goods.

en, lt, ru
Classification of certain goods in the Combined Nomenclature
31-07-2019

Classification of goods in the Combined Nomenclature quite often becomes the subject of disputes between traders and customs, especially where the choice of a particular code entails a substantial increase in the customs duty. The article looks at how some goods, which were subjects of such disputes, should be correctly classified: vitamins, palm wax and dog chews.

Ingrida Sakalienė

classification of goods
en, lt, ru
Classification of certain goods in the Combined Nomenclature
31-07-2019

Classification of goods in the Combined Nomenclature quite often becomes the subject of disputes between traders and customs, especially where the choice of a particular code entails a substantial increase in the customs duty. The article looks at how some goods, which were subjects of such disputes, should be correctly classified: vitamins, palm wax and dog chews.

Ingrida Sakalienė

classification of goods
en, lt, ru
Binding Tariff Information becomes electronic
31-07-2019

From October 1, 2019, the decision-making process of the Binding Tariff Information (BTI) is changing from paper to electronic. This is important not only for operators planning to submit new applications, but also for those who already have valid BTI decisions on October 1st. Let's look at how to prepare for this change.

Ingrida Sakalienė

classification of goods
en, lt, ru
Binding Tariff Information becomes electronic
31-07-2019

From October 1, 2019, the decision-making process of the Binding Tariff Information (BTI) is changing from paper to electronic. This is important not only for operators planning to submit new applications, but also for those who already have valid BTI decisions on October 1st. Let's look at how to prepare for this change.

Ingrida Sakalienė

classification of goods
en, lt, ru
Litigation over Binding Tariff Information
31-07-2019

Disputes over Binding Tariff Information (BTI) are not rare in the courts. In May this year, the European Court of Justice (ECJ) delivered two rulings in disputes regarding BTI decisions. In one case the rulings of ECJ justified the position of customs authorities and in the other - of business.

Enrika Naujokė

classification of goods
en, lt, ru
Litigation over Binding Tariff Information
31-07-2019

Disputes over Binding Tariff Information (BTI) are not rare in the courts. In May this year, the European Court of Justice (ECJ) delivered two rulings in disputes regarding BTI decisions. In one case the rulings of ECJ justified the position of customs authorities and in the other - of business.

Enrika Naujokė

classification of goods
en, lt, ru
Customs and temporary storage warehouses: mistakes, fines
31-07-2019

The courts of Lithuania dealt recently with several cases of administrative liability of employees at customs and temporary storage warehouses. Various issues were identified during customs audits: storage of goods not covered by a customs authorisation, storage of goods at a place not authorised by customs, unloading of goods without customs permit. Let's look at the circumstances that led to the issues, the sanctions imposed on the responsible persons and some of the arguments presented by the parties to the court.

Enrika Naujokė

storage
en, lt, ru
Customs and temporary storage warehouses: mistakes, fines
31-07-2019

The courts of Lithuania dealt recently with several cases of administrative liability of employees at customs and temporary storage warehouses. Various issues were identified during customs audits: storage of goods not covered by a customs authorisation, storage of goods at a place not authorised by customs, unloading of goods without customs permit. Let's look at the circumstances that led to the issues, the sanctions imposed on the responsible persons and some of the arguments presented by the parties to the court.

Enrika Naujokė

storage
Forgot password?

Password reminder

Password reminder sent


Login with Google

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large