July 30, 2023
Bazinių duomenų priežiūra: geriausios praktikos patarimai

Adobe Stock

Ar tvarkingai prižiūrimi jūsų darbo projektams reikalingi baziniai duomenys (angl. master data)? Šiame straipsnyje patariame, kaip efektyviai ir ilgam vykdyti bazinių duomenų priežiūrą kiekviename projekto etape.
View subscription plans

OR

Continue reading this article

Open for free

Comments ()

icon
Atitiktis
07-07-2024

Atitiktis reiškia, kad asmuo ar organizacija laikosi teisės aktų reikalavimų. Sužinokite tarptautinę atitikties apibrėžtį ir ką muitinė daro, kad užtikrintų atitiktį.

rizikos valdymas
icon
Atitiktis
07-07-2024

Atitiktis reiškia, kad asmuo ar organizacija laikosi teisės aktų reikalavimų. Sužinokite tarptautinę atitikties apibrėžtį ir ką muitinė daro, kad užtikrintų atitiktį.

rizikos valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Muitinio įforminimo optimizavimas verslui - žingsniai sklandaus proceso link
30-06-2024

Muitinės veiklos metinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie sumokėtas dideles papildomas mokesčių sumas ir baudas dėl muitinio patikrinimo metu rastų klaidų. Šios klaidos, atsiradusios dėl skirtingų priežasčių muitinio įforminimo metu, verslui kainuoja pinigus, kurie greičiausiai turėjo būti įtraukti į prekių savikainą - tokio tipo papildomi kaštai verslui gali būti labai nuostolingi. Apžvelkime, ką reikia padaryti, kad neliktų vietos klaidoms ir muitinis įforminimas vyktų kuo sklandžiau.

Gertrūda Bakšienė

rizikos valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Muitinio įforminimo optimizavimas verslui - žingsniai sklandaus proceso link
30-06-2024

Muitinės veiklos metinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie sumokėtas dideles papildomas mokesčių sumas ir baudas dėl muitinio patikrinimo metu rastų klaidų. Šios klaidos, atsiradusios dėl skirtingų priežasčių muitinio įforminimo metu, verslui kainuoja pinigus, kurie greičiausiai turėjo būti įtraukti į prekių savikainą - tokio tipo papildomi kaštai verslui gali būti labai nuostolingi. Apžvelkime, ką reikia padaryti, kad neliktų vietos klaidoms ir muitinis įforminimas vyktų kuo sklandžiau.

Gertrūda Bakšienė

rizikos valdymas
Apžvalgos ir komentarai
icon
Muitinės sistemų diegimas: greitai, pigiai ir kokybiškai
05-05-2024

Greitai, pigiai ir kokybiškai – visi to norėtų ir siekia, taip pat ir verslo procesuose, tačiau, kaip pajuokauta antroje Muitinės praktikų asociacijos organizuotoje apskrito stalo diskusijoje, vykusioje 2024.04.28: „galima turėti tik du“. Diskusijoje muitinės ir verslo atstovai dalinosi patirtimi po importo sistemos paleidimo, aptarė iššūkius tokiose srityse kaip verslo ir muitinės atstovų „kalbėjimas ta pačia kalba“, skirtingų sistemų „susikalbėjimas“, sistemų naudojimo instrukcijos, automatinis duomenų kokybės tikrinimas, žmogiškieji resursai ir kitose. Kviečiame skaityti apžvalgą.

Daiva Baltronienė

IT sistemos, duomenų bazės
Apžvalgos ir komentarai
icon
Muitinės sistemų diegimas: greitai, pigiai ir kokybiškai
05-05-2024

Greitai, pigiai ir kokybiškai – visi to norėtų ir siekia, taip pat ir verslo procesuose, tačiau, kaip pajuokauta antroje Muitinės praktikų asociacijos organizuotoje apskrito stalo diskusijoje, vykusioje 2024.04.28: „galima turėti tik du“. Diskusijoje muitinės ir verslo atstovai dalinosi patirtimi po importo sistemos paleidimo, aptarė iššūkius tokiose srityse kaip verslo ir muitinės atstovų „kalbėjimas ta pačia kalba“, skirtingų sistemų „susikalbėjimas“, sistemų naudojimo instrukcijos, automatinis duomenų kokybės tikrinimas, žmogiškieji resursai ir kitose. Kviečiame skaityti apžvalgą.

Daiva Baltronienė

IT sistemos, duomenų bazės
Apžvalgos ir komentarai
icon
Importo deklaracijų duomenų teikimas per iMDAS – patirtys ir įžvalgos
30-03-2024

Nepastebimos sienos, sklandūs muitinės formalumai, vienodos taisyklės visoje ES ir patenkinti tiek muitinės klientai, tiek pati muitinė... siekiamybė kurios link veda iššūkių (būtų galima sakyti, kad problemų, tačiau tai „nebemadinga“) pilnas kelias. Iššūkiai įvairūs – teisiniai, praktiniai, ar tiesiog žmogiškieji, pavyzdžiui, nesusikalbėjimas. Eksporto duomenų teikimo per iMDAS nesena patirtis tapo verslui nerimo dėl kitų sistemų diegimo priežastimi. Nuo 2024 m. kovo 11-osios dienos per išmaniąją Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (iMDAS) pradėti teikti importo deklaracijų duomenys bei su šių duomenų apdorojimu susijusios elektroninės paslaugos. Apžvelkime, kokios yra naujos patirtys ir įžvalgos.

Jurgita Stanienė

IT sistemos, duomenų bazės
Apžvalgos ir komentarai
icon
Importo deklaracijų duomenų teikimas per iMDAS – patirtys ir įžvalgos
30-03-2024

Nepastebimos sienos, sklandūs muitinės formalumai, vienodos taisyklės visoje ES ir patenkinti tiek muitinės klientai, tiek pati muitinė... siekiamybė kurios link veda iššūkių (būtų galima sakyti, kad problemų, tačiau tai „nebemadinga“) pilnas kelias. Iššūkiai įvairūs – teisiniai, praktiniai, ar tiesiog žmogiškieji, pavyzdžiui, nesusikalbėjimas. Eksporto duomenų teikimo per iMDAS nesena patirtis tapo verslui nerimo dėl kitų sistemų diegimo priežastimi. Nuo 2024 m. kovo 11-osios dienos per išmaniąją Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (iMDAS) pradėti teikti importo deklaracijų duomenys bei su šių duomenų apdorojimu susijusios elektroninės paslaugos. Apžvelkime, kokios yra naujos patirtys ir įžvalgos.

Jurgita Stanienė

IT sistemos, duomenų bazės
Teismų praktika
icon
ESTT dėl baudų už muitų teisės pažeidimus teisingumo
03-03-2024

Europos Sąjungoje baudos už pažeidimus ir jų teisingumo klausimai yra valstybių narių kompetencija. Neseniai priimtame sprendime ES Teisingumo Teismas (ESTT) nurodė, kad 50 % dydžio nuo papildomai apskaičiuotos muito sumos bauda yra teisinga „nepaisant atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo sąžiningumo ir jo taikytų atsargumo priemonių“. Ką tai reiškia ES importuotojams, kurie deklaruoja nelengvatinę prekių kilmę remdamiesi trečiųjų šalių valdžios institucijų išduotais įrodymais, kurie, kaip vėliau paaiškėja, yra neteisingi? Apžvelgiame teismo sprendimą ir aptariame, kokias išvadas galėtų padaryti suinteresuoti asmenys.

Dr Ilona Mishchenko

rizikos valdymas
Teismų praktika
icon
ESTT dėl baudų už muitų teisės pažeidimus teisingumo
03-03-2024

Europos Sąjungoje baudos už pažeidimus ir jų teisingumo klausimai yra valstybių narių kompetencija. Neseniai priimtame sprendime ES Teisingumo Teismas (ESTT) nurodė, kad 50 % dydžio nuo papildomai apskaičiuotos muito sumos bauda yra teisinga „nepaisant atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo sąžiningumo ir jo taikytų atsargumo priemonių“. Ką tai reiškia ES importuotojams, kurie deklaruoja nelengvatinę prekių kilmę remdamiesi trečiųjų šalių valdžios institucijų išduotais įrodymais, kurie, kaip vėliau paaiškėja, yra neteisingi? Apžvelgiame teismo sprendimą ir aptariame, kokias išvadas galėtų padaryti suinteresuoti asmenys.

Dr Ilona Mishchenko

rizikos valdymas
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Maximum file size 6mb
File is too large