spalio 02, 2022
lt en
Antidempingo muitas

Adobe Stock

Kas yra antidempingas?

Šalys gali taikyti antidempingo priemones produkto importui, jeigu jo eksporto kaina yra mažesnė nei „normalioji vertė“ (paprastai tai produkto kaina eksportuojančios šalies vidaus rinkoje), jeigu toks importas dempingo kaina daro žalą importuojančios šalies pramonei.

Kokiuose teisės aktuose nustatytas antidempingo priemonių taikymas?

Esmines nuostatas rasite Susitarime dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT1947) VI straipsnio įgyvendinimo. Europos Sąjungoje yra priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių.

Kaip inicijuoti antidempingo muito įvedimą?

Tyrimas pradedamas gavus bet kurio fizinio arba juridinio asmens, veikiančio Sąjungos pramonės vardu, rašytinį skundą. Skundas gali būti pateiktas Komisijai arba valstybei narei, kuri jį perduoda Komisijai.

Kaip įvedami antidempingo muitai?

Antidempingo muitai įvedami reglamentais, skelbiamais Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL). Pavyzdžiui, 2022 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/926, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamiems Indijos kilmės kaliojo ketaus (dar vadinamo ketumi su rutuliniu grafitu) vamzdžiams ir vamzdeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas.

Kiek laiko galioja įvestos antidempingo priemonės?

Antidempingo priemonė galioja tik tol ir tiek, kiek būtina neutralizuoti žalą darantį dempingą. Galutinė antidempingo priemonė nustoja galioti praėjus penkeriems metams nuo jos įvedimo, pavyzdžiui, žr. pranešimą apie tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą, paskelbtą OL C 369 (2022.09.27).

Kur galiu patikrinti, ar mano į ES planuojamai importuoti prekei taikomas antidempingo muitas?

Šiuo tikslu naudokite TARIC duomenų bazę.

Comments ()

en
The customs posts and their impact on customs tax control
15-01-2024

The present research covers the interpretation of the concept of customs posts and the relationship with customs tax control. The analysis of the European Union (EU) regulations showed the essential criteria for customs posts. The Maturity model was also reviewed in order to implement the EU regulations requirements for customs posts. In customs posts the Maturity model must be used in three areas – tax administration, customs administration, and information technology implementation. To assess the practical situation, it was chosen to analyse high-risk customs posts. The situation of the Suwalki corridor and the three-month data collected by two customs posts at the Kybartai Road and Raigardas Road posts were reviewed. The analysis revealed that there is a lack of available data for researchers to conduct analysis and determine the impact of selected customs posts on customs tax control.

Tomas Zymonas

duties, taxes
en
The customs posts and their impact on customs tax control
15-01-2024

The present research covers the interpretation of the concept of customs posts and the relationship with customs tax control. The analysis of the European Union (EU) regulations showed the essential criteria for customs posts. The Maturity model was also reviewed in order to implement the EU regulations requirements for customs posts. In customs posts the Maturity model must be used in three areas – tax administration, customs administration, and information technology implementation. To assess the practical situation, it was chosen to analyse high-risk customs posts. The situation of the Suwalki corridor and the three-month data collected by two customs posts at the Kybartai Road and Raigardas Road posts were reviewed. The analysis revealed that there is a lack of available data for researchers to conduct analysis and determine the impact of selected customs posts on customs tax control.

Tomas Zymonas

duties, taxes
en
Customs taxes influence the decision of private persons on e-commerce in the European Union
15-01-2024

Customs taxes are a form of taxation imposed on goods imported into a country. They are typically levied on the value of the goods, and are intended to protect domestic industries from foreign competition. In the European Union (EU), customs duties are harmonized across all member states. This means that the same rate of duty is applied to the same goods, regardless of which EU country they are imported into, however, there are some exceptions to this rule. Also, not only Duties has to be paid before release to free circulation. E-commerce is the buying and selling of goods and services online. It has become increasingly popular in recent years, as it offers consumers a convenient and affordable way to shop. However, the growth of e-commerce has also led to an increase in the number of goods being imported into the EU. The influence of customs taxes on e-commerce imports can have a significant impact on private persons. For example, if a private person imports goods from a country outside of the EU, they may have to pay customs taxes on those goods. This can make imported goods more expensive, it can also take more time for delivery, and can discourage private persons from importing goods from outside of the EU. The following sections of this paper will explore this topic in more detail and will discuss the various factors that can influence the impact of customs taxes on e-commerce imports for private persons and propose a theoretical model of how customs taxes affect the e-commerce of private persons.

Gertrūda Bakšienė

duties, taxes
en
Customs taxes influence the decision of private persons on e-commerce in the European Union
15-01-2024

Customs taxes are a form of taxation imposed on goods imported into a country. They are typically levied on the value of the goods, and are intended to protect domestic industries from foreign competition. In the European Union (EU), customs duties are harmonized across all member states. This means that the same rate of duty is applied to the same goods, regardless of which EU country they are imported into, however, there are some exceptions to this rule. Also, not only Duties has to be paid before release to free circulation. E-commerce is the buying and selling of goods and services online. It has become increasingly popular in recent years, as it offers consumers a convenient and affordable way to shop. However, the growth of e-commerce has also led to an increase in the number of goods being imported into the EU. The influence of customs taxes on e-commerce imports can have a significant impact on private persons. For example, if a private person imports goods from a country outside of the EU, they may have to pay customs taxes on those goods. This can make imported goods more expensive, it can also take more time for delivery, and can discourage private persons from importing goods from outside of the EU. The following sections of this paper will explore this topic in more detail and will discuss the various factors that can influence the impact of customs taxes on e-commerce imports for private persons and propose a theoretical model of how customs taxes affect the e-commerce of private persons.

Gertrūda Bakšienė

duties, taxes
image en
Free zones in the world and the UK - an interview with Mark Rowbotham
26-12-2023

Mark Rowbotham

duties, taxes
image en
Free zones in the world and the UK - an interview with Mark Rowbotham
26-12-2023

Mark Rowbotham

duties, taxes
en
The significance of double taxation avoidance agreements in international trade
19-11-2023

Understanding the terms Double Taxation and Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs) is crucial in the field of international taxation, as they encapsulate complex scenarios that impact cross-border trade and investments. This paper aims to unravel the conceptual framework of DTAAs, assessing their advantages and disadvantages in the realm of international trade. By presenting case studies, this paper endeavors to delineate how DTAAs influence international trade decisions, offering a pragmatic understanding of their significance.

Karolis Zelenkauskas

duties, taxes
en
The significance of double taxation avoidance agreements in international trade
19-11-2023

Understanding the terms Double Taxation and Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs) is crucial in the field of international taxation, as they encapsulate complex scenarios that impact cross-border trade and investments. This paper aims to unravel the conceptual framework of DTAAs, assessing their advantages and disadvantages in the realm of international trade. By presenting case studies, this paper endeavors to delineate how DTAAs influence international trade decisions, offering a pragmatic understanding of their significance.

Karolis Zelenkauskas

duties, taxes
lt
ESTT: “neišmuitintų” prekių transportavimui automatiškai taikyti 0% PVM negalima
02-11-2023

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) išnagrinėjo bylą, kurioje spręstas klausimas, ar transporto įmonė, tranzitu gabenanti prekes iš Olandijos uosto į prekių importo valstybę - Rumuniją - gali savo paslaugoms automatiškai taikyti 0 proc. PVM (kaip transporto paslaugoms, susijusioms su importu), ar visgi turi papildomai įsitikinti, kad importuotojas PVM nuo šių paslaugų tinkamai įtraukė į prekių importo PVM apmokestinamąją vertę. Ir jeigu neįrodo, turi PVM nuo šių paslaugų sumokėti pats. ESTT patvirtino transporto įmonėms nepalankią poziciją - automatinio 0 proc. taikymo šiuo atveju negali būti. Visgi, mokesčių administratorius privalo atsižvelgti į visus galimus pateikti įrodymus.

Monika Bielskienė

duties, taxes
lt
ESTT: “neišmuitintų” prekių transportavimui automatiškai taikyti 0% PVM negalima
02-11-2023

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) išnagrinėjo bylą, kurioje spręstas klausimas, ar transporto įmonė, tranzitu gabenanti prekes iš Olandijos uosto į prekių importo valstybę - Rumuniją - gali savo paslaugoms automatiškai taikyti 0 proc. PVM (kaip transporto paslaugoms, susijusioms su importu), ar visgi turi papildomai įsitikinti, kad importuotojas PVM nuo šių paslaugų tinkamai įtraukė į prekių importo PVM apmokestinamąją vertę. Ir jeigu neįrodo, turi PVM nuo šių paslaugų sumokėti pats. ESTT patvirtino transporto įmonėms nepalankią poziciją - automatinio 0 proc. taikymo šiuo atveju negali būti. Visgi, mokesčių administratorius privalo atsižvelgti į visus galimus pateikti įrodymus.

Monika Bielskienė

duties, taxes
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Maximum file size 6mb
File is too large