Panašus turinys

en
Customs clearance in UK in 2022: what could possibly go wrong?
2022-02-06

Being aware of the many things that could go wrong with customs in 2022 will make you think about how to minimise risks.

Jessica Yang

atitikties ir rizikos valdymas, muitinės formalumai
en
Customs clearance in UK in 2022: what could possibly go wrong?
2022-02-06

Being aware of the many things that could go wrong with customs in 2022 will make you think about how to minimise risks.

Jessica Yang

atitikties ir rizikos valdymas, muitinės formalumai
en, lt
Muitinė rizika
2022-02-06

Į muitų teritoriją įvežamoms arba iš jos išvežamoms prekėms taikomos teisės normos, viena vertus, nustato reikalavimus, kita vertus, atveria galimybes - procedūrų supaprastinimus, mokestines legvatas. Todėl verslas valdo dviejų rūšių riziką: teisės aktų reikalavimų nesilaikymo riziką; riziką neįgyti konkurencinio pranašumo naudojantis teisinėmis galimybėmis.

atitikties ir rizikos valdymas
en, lt
Muitinė rizika
2022-02-06

Į muitų teritoriją įvežamoms arba iš jos išvežamoms prekėms taikomos teisės normos, viena vertus, nustato reikalavimus, kita vertus, atveria galimybes - procedūrų supaprastinimus, mokestines legvatas. Todėl verslas valdo dviejų rūšių riziką: teisės aktų reikalavimų nesilaikymo riziką; riziką neįgyti konkurencinio pranašumo naudojantis teisinėmis galimybėmis.

atitikties ir rizikos valdymas
en, lt
Atitikties valdymo modelis
2022-02-06

Atitikties valdymo modelis yra viena veiklos sistema, apjungianti pagrindinius muitinės rizikos ir atitikties valdymo elementus.

atitikties ir rizikos valdymas
en, lt
Atitikties valdymo modelis
2022-02-06

Atitikties valdymo modelis yra viena veiklos sistema, apjungianti pagrindinius muitinės rizikos ir atitikties valdymo elementus.

atitikties ir rizikos valdymas
en, lt
Muitas (muito mokestis)
2022-01-30

Muitas – tai mokestis, kuriuo apmokestinamos prekės jas įvežant (importuojant) arba išvežant (išvežant) iš muitų teritorijos. Yra keletas muitų rūšių.

mokesčiai
en, lt
Muitas (muito mokestis)
2022-01-30

Muitas – tai mokestis, kuriuo apmokestinamos prekės jas įvežant (importuojant) arba išvežant (išvežant) iš muitų teritorijos. Yra keletas muitų rūšių.

mokesčiai
en, lt
Muitinis tikrinimas
2022-01-30

‘Muitinis tikrinimas’ – konkretūs veiksmai, kuriuos muitinė atlieka siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi muitų teisės aktų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių prekių, vežamų tarp Sąjungos muitų teritorijos ir už šios teritorijos ribų esančių šalių ar teritorijų, įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu, gabenimo, saugojimo ir galutinio vartojimo, taip pat ne Sąjungos prekių ir prekių, kurioms taikoma galutinio vartojimo procedūra, laikymo Sąjungos muitų teritorijoje ir gabenimo joje tvarką.

muitinė kontrolė
en, lt
Muitinis tikrinimas
2022-01-30

‘Muitinis tikrinimas’ – konkretūs veiksmai, kuriuos muitinė atlieka siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi muitų teisės aktų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių prekių, vežamų tarp Sąjungos muitų teritorijos ir už šios teritorijos ribų esančių šalių ar teritorijų, įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu, gabenimo, saugojimo ir galutinio vartojimo, taip pat ne Sąjungos prekių ir prekių, kurioms taikoma galutinio vartojimo procedūra, laikymo Sąjungos muitų teritorijoje ir gabenimo joje tvarką.

muitinė kontrolė
en
EU law news: December 21/January 22
2022-01-30

News in week 4: International Customs Day 2022; UCC Work Programme Progress Report 2021 on progress in developing electronic systems; EU refers China to WTO following its trade restrictions on Lithuania; EU challenges Egyptian import restrictions at the WTO; anti-dumping duty on imports of acesulfame potassium, and certain tube and pipe fittings, of iron or steel; and more news!

teisė nacionalinė
en
EU law news: December 21/January 22
2022-01-30

News in week 4: International Customs Day 2022; UCC Work Programme Progress Report 2021 on progress in developing electronic systems; EU refers China to WTO following its trade restrictions on Lithuania; EU challenges Egyptian import restrictions at the WTO; anti-dumping duty on imports of acesulfame potassium, and certain tube and pipe fittings, of iron or steel; and more news!

teisė nacionalinė
lt
ES aktualijos: sausis 2022
2022-01-30

Naujienos 4 savaitę: Tarptautinė muitinės diena; ES kreipėsi į PPO dėl Kinijos Lietuvai taikomų prekybos apribojimų; ES ginčija Egipto taikomus importo apribojimus PPO; SMK darbo programos dėl elektroninių sistemų kūrimo pažangos ataskaita; antidempingo muitas acesulfamo kalio ir tam tikrų vamzdžių ir vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies arba plieno importui; ir daugiau!

teisė nacionalinė
lt
ES aktualijos: sausis 2022
2022-01-30

Naujienos 4 savaitę: Tarptautinė muitinės diena; ES kreipėsi į PPO dėl Kinijos Lietuvai taikomų prekybos apribojimų; ES ginčija Egipto taikomus importo apribojimus PPO; SMK darbo programos dėl elektroninių sistemų kūrimo pažangos ataskaita; antidempingo muitas acesulfamo kalio ir tam tikrų vamzdžių ir vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies arba plieno importui; ir daugiau!

teisė nacionalinė
lt
LR aktualijos: sausis 2022
2022-01-30

Aktualijos sausį: keičiamos muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklės; keičiasi dokumentų kodai prekėms, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų; sulaikytas eksportuojamas karinės paskirties aeronavigacinis prietaisas, deklaruotas kaip nekarinės paskirties; į Baltarusiją neleista eksportuoti dvejopo naudojimo įrangos, pritaikytos informacijos šifravimui; ir daugiau!

teisė nacionalinė
lt
LR aktualijos: sausis 2022
2022-01-30

Aktualijos sausį: keičiamos muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklės; keičiasi dokumentų kodai prekėms, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų; sulaikytas eksportuojamas karinės paskirties aeronavigacinis prietaisas, deklaruotas kaip nekarinės paskirties; į Baltarusiją neleista eksportuoti dvejopo naudojimo įrangos, pritaikytos informacijos šifravimui; ir daugiau!

teisė nacionalinė
lt
Sandorių pobūdžio kodų pakeitimai
2022-01-30

Nuo š. m. sausio 1 d. Europos Komisijos atlikti atitinkami pakeitimai dėl sandorio pobūdžio kodų, nurodomų muitinės deklaracijos duomenų elemente „Sandorio pobūdis (8/5)“, palietė daugelį verslo atstovų, kuriems kyla klausimų, kokį sandorio kodą reikėtų pasirinkti vietoj anksčiau naudotų sandorių kodų.

Aivaras Kasperas

vertė
lt
Sandorių pobūdžio kodų pakeitimai
2022-01-30

Nuo š. m. sausio 1 d. Europos Komisijos atlikti atitinkami pakeitimai dėl sandorio pobūdžio kodų, nurodomų muitinės deklaracijos duomenų elemente „Sandorio pobūdis (8/5)“, palietė daugelį verslo atstovų, kuriems kyla klausimų, kokį sandorio kodą reikėtų pasirinkti vietoj anksčiau naudotų sandorių kodų.

Aivaras Kasperas

vertė
lt
Muitinės formalumų skaitmenizavimas: Lietuvoje kuriamas sprendimas
2022-01-30

Apie skaitmeninimą ir skaitmenizavimą muitinės srityje, pažangą, iššūkius ir Lietuvoje kuriamą sprendimą kalbamės su Arūnu Sabaliausku, Trevio Muitinės paslaugų plėtros vadovu, skaitmeninės platformos „Trevio Customs“ vienu iš kūrėjų.

Arūnas Sabaliauskas

e-muitinė
lt
Muitinės formalumų skaitmenizavimas: Lietuvoje kuriamas sprendimas
2022-01-30

Apie skaitmeninimą ir skaitmenizavimą muitinės srityje, pažangą, iššūkius ir Lietuvoje kuriamą sprendimą kalbamės su Arūnu Sabaliausku, Trevio Muitinės paslaugų plėtros vadovu, skaitmeninės platformos „Trevio Customs“ vienu iš kūrėjų.

Arūnas Sabaliauskas

e-muitinė
lt
Aplinkosauga ir administracinė atsakomybė už importo apribojimų nesilaikymą
2022-01-30

Pastaraisiais metais kovos su klimato kaita tema yra dėmesio centre tiek Pasaulio muitinių organizacijoje, tiek ES. Pagrindiniai su tuo susiję klausimai yra anglies dioksido ir ozoną ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvarta. Aptarkime aktualią teismo nutartį, kuria Lietuvos įmonės vadovui už fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartos pažeidimą ir neteisingą importuojamų prekių deklaravimą muitinei buvo pritaikyta administracinė atsakomybė.

Andrius Košel

apribojimai ir draudimai, pažeidimai
lt
Aplinkosauga ir administracinė atsakomybė už importo apribojimų nesilaikymą
2022-01-30

Pastaraisiais metais kovos su klimato kaita tema yra dėmesio centre tiek Pasaulio muitinių organizacijoje, tiek ES. Pagrindiniai su tuo susiję klausimai yra anglies dioksido ir ozoną ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvarta. Aptarkime aktualią teismo nutartį, kuria Lietuvos įmonės vadovui už fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartos pažeidimą ir neteisingą importuojamų prekių deklaravimą muitinei buvo pritaikyta administracinė atsakomybė.

Andrius Košel

apribojimai ir draudimai, pažeidimai
en, lt
Muitinės deklaracija ir jos pildymas
2022-01-26

Būsimiesiems specialistams pradedant gilintis į prekių deklaravimo muitinei sritį, kyla įvairių klausimų, pavyzdžiui: Ar muitinės deklaracija ir Bendrasis administracinis dokumentas – tai du tos pačios deklaracijos pavadinimai? Kodėl kalbant apie deklaracijos pildymą kartais aiškinamas deklaracijos langelių pildymas, kartais – duomenų elementų? Kaip susieti duomenų elementus ir BAD langelius? Apžvelkime atsakymus.

Laura Maleckienė

muitinės deklaracija
en, lt
Muitinės deklaracija ir jos pildymas
2022-01-26

Būsimiesiems specialistams pradedant gilintis į prekių deklaravimo muitinei sritį, kyla įvairių klausimų, pavyzdžiui: Ar muitinės deklaracija ir Bendrasis administracinis dokumentas – tai du tos pačios deklaracijos pavadinimai? Kodėl kalbant apie deklaracijos pildymą kartais aiškinamas deklaracijos langelių pildymas, kartais – duomenų elementų? Kaip susieti duomenų elementus ir BAD langelius? Apžvelkime atsakymus.

Laura Maleckienė

muitinės deklaracija
en, lt
Deklaracijos pildymas: muitinės procedūra
2022-01-26

Muitinės deklaracijos apibrėžime nurodyta, kad pateikdamas muitinės deklaraciją asmuo pareiškia pageidavimą, kad prekėms būtų įforminta tam tikra muitinės procedūra. Nuo to, kokiai procedūrai pasirinksite deklaruoti prekes, priklausys, kokius duomenis reikės pateikti muitinei. Todėl deklaracijos pildymo apžvalgą tikslinga pradėti būtent nuo muitinės procedūros.

Laura Maleckienė

muitinės deklaracija
en, lt
Deklaracijos pildymas: muitinės procedūra
2022-01-26

Muitinės deklaracijos apibrėžime nurodyta, kad pateikdamas muitinės deklaraciją asmuo pareiškia pageidavimą, kad prekėms būtų įforminta tam tikra muitinės procedūra. Nuo to, kokiai procedūrai pasirinksite deklaruoti prekes, priklausys, kokius duomenis reikės pateikti muitinei. Todėl deklaracijos pildymo apžvalgą tikslinga pradėti būtent nuo muitinės procedūros.

Laura Maleckienė

muitinės deklaracija
en
Customs-related online resources in Canada
2022-01-26

To provide proper customs information, an importer needs knowledge. Online resources make acquiring it easier than it used to be. We overview online resources available in Canada for tariff classification, adjustments to transaction value, the origin of goods, commercial invoice, customs accounting declaration, calculation of duties and GST. This information is also useful for European (and other) exporters who sell their goods to Canada and want to know more about the import requirements of the country of destination.

Peter Mitchell

e-muitinė
en
Customs-related online resources in Canada
2022-01-26

To provide proper customs information, an importer needs knowledge. Online resources make acquiring it easier than it used to be. We overview online resources available in Canada for tariff classification, adjustments to transaction value, the origin of goods, commercial invoice, customs accounting declaration, calculation of duties and GST. This information is also useful for European (and other) exporters who sell their goods to Canada and want to know more about the import requirements of the country of destination.

Peter Mitchell

e-muitinė
en
Ukraine news: December 2021/January 2022
2022-01-26

News in international trade at a glance: the duty-free limit for parcels has been raised to 150 Eur; the government announced an ambitious plan - five new FTAs; imports of some kinds of cheese subject to safeguard investigation; anti-dumping duty on imports of potato starch, wood panels and thermal insulation materials; abolition of excise stamps on certain types of alcoholic beverages.

Iryna Pavlenko

teisė nacionalinė
en
Ukraine news: December 2021/January 2022
2022-01-26

News in international trade at a glance: the duty-free limit for parcels has been raised to 150 Eur; the government announced an ambitious plan - five new FTAs; imports of some kinds of cheese subject to safeguard investigation; anti-dumping duty on imports of potato starch, wood panels and thermal insulation materials; abolition of excise stamps on certain types of alcoholic beverages.

Iryna Pavlenko

teisė nacionalinė
en
Possibilities for application of e-CMR
2022-01-25

The article highlights the trends in Europe regarding the application of electronic CMR consignment notes (e-CMR). Which countries use the e-CMR? Why other countries do not? What are the benefits of using e-CMR for import, export and transit of goods?

Assoc Prof Dr Momchil Antov

e-muitinė, muitinės formalumai
en
Possibilities for application of e-CMR
2022-01-25

The article highlights the trends in Europe regarding the application of electronic CMR consignment notes (e-CMR). Which countries use the e-CMR? Why other countries do not? What are the benefits of using e-CMR for import, export and transit of goods?

Assoc Prof Dr Momchil Antov

e-muitinė, muitinės formalumai
en
Blocking Regulation: the first step towards solving the conflict of laws between EU and US sanctions
2022-01-25

The Court of Justice of the EU has interpreted for the first time the Blocking Regulation. The ruling confirms that it is possible to terminate contracts with a US designated person without providing reasons. However, in civil proceedings it is for the EU party to prove that, when it sought to terminate a contract, it did not seek to comply with US sanctions in the absence of an authorisation by the European Commission.

Lourdes Catrain

apribojimai ir draudimai
en
Blocking Regulation: the first step towards solving the conflict of laws between EU and US sanctions
2022-01-25

The Court of Justice of the EU has interpreted for the first time the Blocking Regulation. The ruling confirms that it is possible to terminate contracts with a US designated person without providing reasons. However, in civil proceedings it is for the EU party to prove that, when it sought to terminate a contract, it did not seek to comply with US sanctions in the absence of an authorisation by the European Commission.

Lourdes Catrain

apribojimai ir draudimai
de, en
The future of customs audits – it does not always need an external view
2022-01-23

A status quo of the customs and export control relevant processes in the company is important for an effective internal control system (ICS) as well as for your own 'clarity'. We know from our experience that processes in the customs area often remain unchanged for a long time and have 'grown historically'. As a result, potential savings, especially in the area of digitalisation, are often not recognised.

Janine Lampprecht

e-muitinė, muitinė kontrolė
de, en
The future of customs audits – it does not always need an external view
2022-01-23

A status quo of the customs and export control relevant processes in the company is important for an effective internal control system (ICS) as well as for your own 'clarity'. We know from our experience that processes in the customs area often remain unchanged for a long time and have 'grown historically'. As a result, potential savings, especially in the area of digitalisation, are often not recognised.

Janine Lampprecht

e-muitinė, muitinė kontrolė
en
Point of view on some aspects of trade, customs and career
2022-01-23

Point of view on these aspects of trade, customs and career: Don’t just trade, provide global service. As a trader, respond positively to the role Customs plays within global trade. Six points to consider when planning your career as a customs advisor.

Ronnie Van Rooyen

eksportas, importas
en
Point of view on some aspects of trade, customs and career
2022-01-23

Point of view on these aspects of trade, customs and career: Don’t just trade, provide global service. As a trader, respond positively to the role Customs plays within global trade. Six points to consider when planning your career as a customs advisor.

Ronnie Van Rooyen

eksportas, importas
de, en
Change in training due to increasing digitalisation in customs and export control
2022-01-23

The trend towards online training is clearly noticeable. But what is the difference to the past? Is there one at all?

Janine Lampprecht

žinių šaltiniai
de, en
Change in training due to increasing digitalisation in customs and export control
2022-01-23

The trend towards online training is clearly noticeable. But what is the difference to the past? Is there one at all?

Janine Lampprecht

žinių šaltiniai
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis