Ši svetainė naudoja slapukus siekiant užtikrint geriausią naudotojo patirtį.

Panašus turinys

en, es
Mexican tariff code: the fifth pair of digits
2021-04-10

In the Mexican United States, the tariff code is found in the law called “Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación” (“Law of General Import and Export Taxes”). The law had important modifications recently, which were published on July 1st, 2020 to go into effect on December 28th of the same year.

Coral Rocha

tarifinis prekių klasifikavimas
en, es
Mexican tariff code: the fifth pair of digits
2021-04-10

In the Mexican United States, the tariff code is found in the law called “Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación” (“Law of General Import and Export Taxes”). The law had important modifications recently, which were published on July 1st, 2020 to go into effect on December 28th of the same year.

Coral Rocha

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Prekių klasifikavimo teisingumo įrodinėjimo procedūriniai klausimai
2021-03-29

Tinkamo ir teisingo prekių tarifinio klasifikavimo užtikrinimas yra aktuali praktinė problema. Būtent netikslus prekių suklasifikavimas pagal ES Kombinuotąją Nomenklatūrą labai dažnai yra viena pagrindinių mokestinių ginčų su muitine priežasčių. Verslo subjektams, susidūrus su tokiomis situacijomis, kai siekiama ginčyti muitinės sprendimus dėl atlikto prekių klasifikavimo peržiūrėjimo, yra labai svarbu žinoti kokios yra jų procedūrinės teisės teikti reikiamus naujus įrodymus dėl klasifikavimo teisingumo bei reikalauti muitinės atlikti papildomus tikrinimo veiksmus. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje, pasitelkdami naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką mokestinių ginčų bylose, apžvelgiame minėtus klausimus ir dėl jų pateiktus teismo išaiškinimus.

Dr. Gediminas Valantiejus

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Prekių klasifikavimo teisingumo įrodinėjimo procedūriniai klausimai
2021-03-29

Tinkamo ir teisingo prekių tarifinio klasifikavimo užtikrinimas yra aktuali praktinė problema. Būtent netikslus prekių suklasifikavimas pagal ES Kombinuotąją Nomenklatūrą labai dažnai yra viena pagrindinių mokestinių ginčų su muitine priežasčių. Verslo subjektams, susidūrus su tokiomis situacijomis, kai siekiama ginčyti muitinės sprendimus dėl atlikto prekių klasifikavimo peržiūrėjimo, yra labai svarbu žinoti kokios yra jų procedūrinės teisės teikti reikiamus naujus įrodymus dėl klasifikavimo teisingumo bei reikalauti muitinės atlikti papildomus tikrinimo veiksmus. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje, pasitelkdami naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką mokestinių ginčų bylose, apžvelgiame minėtus klausimus ir dėl jų pateiktus teismo išaiškinimus.

Dr. Gediminas Valantiejus

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Biuro mašina ar tikrinimo įrankis?
2021-03-25

Ar banknotų tikrintuvas priskirtinas prie biuro mašinų ar prie matavimo arba tikrinimo įrankių? Situacija įdomi tuo, kad dėl tapačių prekių buvo priimti du privalomosios tarifinės informacijos sprendimai – pagal vieną iš jų ši prekė priskirta kombinuotosios nomenklatūros (KN) 8472 kodui, t.y. biuro mašinoms, pagal antrąjį – KN 9031 kodui, t.y. matavimo arba tikrinimo įrankiams. Komisija įgyvendinimo reglamentu suklasifikavo prekę KN 8472 kodu. Ar toks klasifikavimas teisingas ir galiojantis? Į klausimą atsakė ir išaiškinimą pateikė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Evelina Liaubaitė

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Biuro mašina ar tikrinimo įrankis?
2021-03-25

Ar banknotų tikrintuvas priskirtinas prie biuro mašinų ar prie matavimo arba tikrinimo įrankių? Situacija įdomi tuo, kad dėl tapačių prekių buvo priimti du privalomosios tarifinės informacijos sprendimai – pagal vieną iš jų ši prekė priskirta kombinuotosios nomenklatūros (KN) 8472 kodui, t.y. biuro mašinoms, pagal antrąjį – KN 9031 kodui, t.y. matavimo arba tikrinimo įrankiams. Komisija įgyvendinimo reglamentu suklasifikavo prekę KN 8472 kodu. Ar toks klasifikavimas teisingas ir galiojantis? Į klausimą atsakė ir išaiškinimą pateikė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Evelina Liaubaitė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Skirtingi muitai: vilkikas traukia sugedusią ar nesugedusią transporto priemonę
2021-03-11

Vilkikas skirtas traukti nesugedusią transporto priemonę – muito mokestis didesnis, tačiau jeigu jo paskirtis būtų traukti sugedusią – muito mokestis būtų mažesnis! Tinkamam ir teisingam muito mokesčių mokėjimui didelę reikšmę turi teisingas prekių klasifikavimas.

Ingrida Kemežienė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Skirtingi muitai: vilkikas traukia sugedusią ar nesugedusią transporto priemonę
2021-03-11

Vilkikas skirtas traukti nesugedusią transporto priemonę – muito mokestis didesnis, tačiau jeigu jo paskirtis būtų traukti sugedusią – muito mokestis būtų mažesnis! Tinkamam ir teisingam muito mokesčių mokėjimui didelę reikšmę turi teisingas prekių klasifikavimas.

Ingrida Kemežienė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Apsauginių tekstilinių veido kaukių tarifinis klasifikavimas
2021-01-20

Atsižvelgiant į besitęsiantį viruso, sukeliančio COVID-19 pandemiją, plitimą, ES valstybėse narėse išaugo ir tebeauga apsaugos priemonių paklausa ir importo apimtys, o tai didina tiek muitinės tarpininkų, tiek ir muitinių darbo krūvį. Siekiant palengvinti ir pagreitinti tokių prekių muitinį įforminimą bei sudaryti galimybes tikslesniems statistiniams duomenims surinkti, įvestos naujos TARIC subpozicijos, atitinkančios išsamesnes skirtingų apsauginių veido kaukių charakteristikas. Taip pat apžvelgiame standartus, kurie nustato reikalavimus tokioms prekėms.

Virginija Dordzikienė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Apsauginių tekstilinių veido kaukių tarifinis klasifikavimas
2021-01-20

Atsižvelgiant į besitęsiantį viruso, sukeliančio COVID-19 pandemiją, plitimą, ES valstybėse narėse išaugo ir tebeauga apsaugos priemonių paklausa ir importo apimtys, o tai didina tiek muitinės tarpininkų, tiek ir muitinių darbo krūvį. Siekiant palengvinti ir pagreitinti tokių prekių muitinį įforminimą bei sudaryti galimybes tikslesniems statistiniams duomenims surinkti, įvestos naujos TARIC subpozicijos, atitinkančios išsamesnes skirtingų apsauginių veido kaukių charakteristikas. Taip pat apžvelgiame standartus, kurie nustato reikalavimus tokioms prekėms.

Virginija Dordzikienė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Bazinės žinios: prekės kodas, kilmė
2020-11-20
18min
image

Enrika Naujokė

‎ €38.99
tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Bazinės žinios: prekės kodas, kilmė ir muitai, muitinė vertė
2020-11-20
18min
image

Enrika Naujokė

‎ €38.99
tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Privalomoji tarifinė informacija (PTI): teisinio reglamentavimo ypatumai ES bei naujovės Lietuvoje
2020-10-24

Pagal Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, privalomoji prekių tarifinė informacija yra apibrėžiama kaip raštiškas muitinės sprendimas dėl tarifinio prekių klasifikavimo, kurį valstybių narių muitinės išduoda ekonominių operacijų vykdytojui, gavusios jo prašymą ir kuriuo įpareigojama taikyti konkretų jame nurodytų prekių rūšių tarifinį klasifikavimą. 2019 m. Lietuvoje įsigaliojo naujos privalomosios prekių tarifinės informacijos (PTI) išdavimo taisyklės, aktualios visiems prekes iš trečiųjų valstybių (ne ES narių) importuojantiems asmenims. Straipsnyje aptariame kokie praktiniai ir teisiniai klausimai pastaruoju metu kyla šioje muitų teisės srityje tiek ES lygmeniu, tiek ir Lietuvos Respublikoje, ypač taikant naująsias PTI išdavimo taisykles.

Dr. Gediminas Valantiejus

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Privalomoji tarifinė informacija (PTI): teisinio reglamentavimo ypatumai ES bei naujovės Lietuvoje
2020-10-24

Pagal Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, privalomoji prekių tarifinė informacija yra apibrėžiama kaip raštiškas muitinės sprendimas dėl tarifinio prekių klasifikavimo, kurį valstybių narių muitinės išduoda ekonominių operacijų vykdytojui, gavusios jo prašymą ir kuriuo įpareigojama taikyti konkretų jame nurodytų prekių rūšių tarifinį klasifikavimą. 2019 m. Lietuvoje įsigaliojo naujos privalomosios prekių tarifinės informacijos (PTI) išdavimo taisyklės, aktualios visiems prekes iš trečiųjų valstybių (ne ES narių) importuojantiems asmenims. Straipsnyje aptariame kokie praktiniai ir teisiniai klausimai pastaruoju metu kyla šioje muitų teisės srityje tiek ES lygmeniu, tiek ir Lietuvos Respublikoje, ypač taikant naująsias PTI išdavimo taisykles.

Dr. Gediminas Valantiejus

tarifinis prekių klasifikavimas
en
Recent tariff classification issues in Latvia: copper alloy ingots
2020-09-24

National courts often make use of the possibility to seek a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union (CJEU). The Supreme Court of the Republic of Latvia recently raised a very technical question, which, however, concerns the general interpretation of a provision of the Combined Nomenclature of the EU regarding classification of the copper alloy ingots. The article overviews the case and its importance for the uniform tariff classification of goods in the EU Member States.

Dr. Karlis Ketners

tarifinis prekių klasifikavimas
en
Recent tariff classification issues in Latvia: copper alloy ingots
2020-09-24

National courts often make use of the possibility to seek a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union (CJEU). The Supreme Court of the Republic of Latvia recently raised a very technical question, which, however, concerns the general interpretation of a provision of the Combined Nomenclature of the EU regarding classification of the copper alloy ingots. The article overviews the case and its importance for the uniform tariff classification of goods in the EU Member States.

Dr. Karlis Ketners

tarifinis prekių klasifikavimas
en
Interview with a Customs Chemist from Ireland
2020-09-22

Dr. David Savage joined the Irish State Laboratory, where he worked in the Customs and Excise Section from 2003 to 2018. During this time, he supported the Irish Customs authority process BTI applications and validated the tariff classification of goods subject to audit in addition to other duties. David also represented Ireland at the Customs Code Committee. Now he works for a Customs and International trade consultancy in Dublin. In the interview, we talk about the tariff classification of goods, Brexit, SMEs and customs knowledge, and other topics.

Anna Gayk

tarifinis prekių klasifikavimas
en
Interview with a Customs Chemist from Ireland
2020-09-22

Dr. David Savage joined the Irish State Laboratory, where he worked in the Customs and Excise Section from 2003 to 2018. During this time, he supported the Irish Customs authority process BTI applications and validated the tariff classification of goods subject to audit in addition to other duties. David also represented Ireland at the Customs Code Committee. Now he works for a Customs and International trade consultancy in Dublin. In the interview, we talk about the tariff classification of goods, Brexit, SMEs and customs knowledge, and other topics.

Anna Gayk

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Prekių tarifinis klasifikavimas. III
2020-09-01
04h 08min
image

Eglė Pučkuvienė

‎ €179.99
tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Prekių tarifinis klasifikavimas. III dalis (pažengusiems)
2020-09-01
04h 08min
image

Eglė Pučkuvienė

‎ €179.99
tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Kombinuotosios nomenklatūros 2021 m. redakcija - svarbesni pakeitimai
2020-08-20

Šiuo metu jau yra suderintas ir patvirtintas 2021 m. redakcijos KN projektas, kuris spalio ar lapkričio mėnesį turėtų būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir galios nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiame straipsnyje aptarsime svarbesnius 2021 m. KN redakcijos pakeitimus, kurių iš tiesų nėra labai daug.

Eglė Pučkuvienė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Kombinuotosios nomenklatūros 2021 m. redakcija - svarbesni pakeitimai
2020-08-20

Šiuo metu jau yra suderintas ir patvirtintas 2021 m. redakcijos KN projektas, kuris spalio ar lapkričio mėnesį turėtų būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir galios nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiame straipsnyje aptarsime svarbesnius 2021 m. KN redakcijos pakeitimus, kurių iš tiesų nėra labai daug.

Eglė Pučkuvienė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Atvejai, kai privalomoji tarifinė informacija (PTI) nebegalioja
2020-06-27

Kadangi PTI sprendimo galiojimo laikotarpis yra 3 metai, būtų galima manyti, kad verslininkas visus šiuos metus gali būti užtikrintas dėl teisingo prekių tarifinio klasifikavimo. Tačiau reikia nepamiršti, kad PTI sprendimas gali nustoti galioti/ būti pripažintas negaliojančiu/ būti atšauktas nepasibaigus nustatytam 3 metų galiojimo laikotarpiui. Tam tikrais atvejais lieka pratęsto naudojimosi laikotarpio galimybė.

Ingrida Sakalienė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Atvejai, kai privalomoji tarifinė informacija (PTI) nebegalioja
2020-06-27

Kadangi PTI sprendimo galiojimo laikotarpis yra 3 metai, būtų galima manyti, kad verslininkas visus šiuos metus gali būti užtikrintas dėl teisingo prekių tarifinio klasifikavimo. Tačiau reikia nepamiršti, kad PTI sprendimas gali nustoti galioti/ būti pripažintas negaliojančiu/ būti atšauktas nepasibaigus nustatytam 3 metų galiojimo laikotarpiui. Tam tikrais atvejais lieka pratęsto naudojimosi laikotarpio galimybė.

Ingrida Sakalienė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Tarifinis klasifikavimas: medicina ar
2020-05-27
00min
image

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Tarifinis klasifikavimas: medicina ar chemija (0 ar 6,5 proc. muito)?
2020-05-27
00min
image

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Prekių tarifinis klasifikavimas ir muitinės laboratorijos tyrimai. Žvilgsnis į Lietuvos praktiką
2020-05-26

Vieni sudėtingiausių ginčų muitinės reguliavimo srityje kyla dėl muitinės laboratorijos teikiamos prekių tarifinio klasifikavimo išvados. Jeigu mokestinis ginčas nagrinėjamas teisme, šis turi patikrinti Muitinės laboratorijos tyrimų atitikimą formaliems reikalavimams ir įvertinti ištyrimo visapusiškumą, tyrimo duomenų atitikimą išvadai. Pastaroji sąlyga itin svarbi. Taigi perkėlus ginčą dėl prekės klasifikavimo į teismą, šis turi įvertinti Muitinės laboratorijos tyrimus ir dokumentus vadovaujantis tomis pačiomis taisyklėmis, kaip ir kitus įrodymus byloje.

Jonas Sakalauskas

tarifinis prekių klasifikavimas
en, lt
Prekių tarifinis klasifikavimas ir muitinės laboratorijos tyrimai. Žvilgsnis į Lietuvos praktiką
2020-05-26

Vieni sudėtingiausių ginčų muitinės reguliavimo srityje kyla dėl muitinės laboratorijos teikiamos prekių tarifinio klasifikavimo išvados. Jeigu mokestinis ginčas nagrinėjamas teisme, šis turi patikrinti Muitinės laboratorijos tyrimų atitikimą formaliems reikalavimams ir įvertinti ištyrimo visapusiškumą, tyrimo duomenų atitikimą išvadai. Pastaroji sąlyga itin svarbi. Taigi perkėlus ginčą dėl prekės klasifikavimo į teismą, šis turi įvertinti Muitinės laboratorijos tyrimus ir dokumentus vadovaujantis tomis pačiomis taisyklėmis, kaip ir kitus įrodymus byloje.

Jonas Sakalauskas

tarifinis prekių klasifikavimas
en
ECJ ruling on the tariff classification of heat patches to treat muscle injuries and soreness
2020-05-24

From a tariff classification point of view, the scope of the term ‘medical products’ has been and continues to be controversial in some instances. For businesses, classification of goods that may or may not have medical application outside of Harmonised System Chapter 30 can result in their goods attracting a significant customs duty rate. This article summarises the case where heat patches, designed to treat muscle injuries and soreness, were originally classified by Commission Implementing Regulation 2016/1140 under heading 3824, but following an appeal to the ECJ, these items were found to be a products of heading 3005.

Dr. David Savage

tarifinis prekių klasifikavimas
en
ECJ ruling on the tariff classification of heat patches to treat muscle injuries and soreness
2020-05-24

From a tariff classification point of view, the scope of the term ‘medical products’ has been and continues to be controversial in some instances. For businesses, classification of goods that may or may not have medical application outside of Harmonised System Chapter 30 can result in their goods attracting a significant customs duty rate. This article summarises the case where heat patches, designed to treat muscle injuries and soreness, were originally classified by Commission Implementing Regulation 2016/1140 under heading 3824, but following an appeal to the ECJ, these items were found to be a products of heading 3005.

Dr. David Savage

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
PTI prašymas ir sprendimas
2020-05-22
49min
image

Ingrida Sakalienė

‎ €48.99
tarifinis prekių klasifikavimas
lt
PTI prašymas ir sprendimas
2020-05-22
49min
image

Ingrida Sakalienė

‎ €48.99
tarifinis prekių klasifikavimas
en, pt
Interview with the Senior Appraiser of machinery and equipment in Brazil
2020-05-13

We are honored to introduce a new member of the editorial board of the Customs Compliance & Risk Management journal - Mr. Roberto Raya da Silva from Brazil, the expert in foreign trade, customs valuation, and tariff classification. Mr. Raya is an Accredited Engineer from the Federal Revenue Service for launching technical reports to customs. He became the first Senior Appraiser for the machinery and equipment section in Brazil.

Enrika Naujokė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, pt
Interview with the Senior Appraiser of machinery and equipment in Brazil
2020-05-13

We are honored to introduce a new member of the editorial board of the Customs Compliance & Risk Management journal - Mr. Roberto Raya da Silva from Brazil, the expert in foreign trade, customs valuation, and tariff classification. Mr. Raya is an Accredited Engineer from the Federal Revenue Service for launching technical reports to customs. He became the first Senior Appraiser for the machinery and equipment section in Brazil.

Enrika Naujokė

tarifinis prekių klasifikavimas
en, fr, lt
Dėmesys aplinkai pavojingoms prekėms
2020-04-13

Kaip Suderinta Sistema prisideda prie saugesnio, ekologiškesnio pasaulio, apibrėždama aplinkai pavojingas ir aplinkai saugias prekes.

tarifinis prekių klasifikavimas
en, fr, lt
Dėmesys aplinkai pavojingoms prekėms
2020-04-13

Kaip Suderinta Sistema prisideda prie saugesnio, ekologiškesnio pasaulio, apibrėždama aplinkai pavojingas ir aplinkai saugias prekes.

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Bylos dėl prekių tarifinio klasifikavimo ESTT – į ką reikėtų atkreipti dėmesį? (II)
2020-03-30

Tęsiame temą, pradėtą Muitų teisė praktikams Nr. 80. Pastaraisiais metais (pastarąjį dešimtmetį (nuo 2010 m.)) ES Teisingumo Teismas (ESTT) yra nagrinėjęs ne vieną bylą, kurioje buvo teikiami išaiškinimai Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) teismams, pagal jų paklausimus ESTT dėl teisingo Kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinimo. Šiame straipsnyje aptariamos bylos, susijusios su kalbiniu (lingvistinių) KN aiškinimu ir nagrinėjamos situacijos, ką reikėtų daryti ir kaip taikyti KN, kai jos versijos skirtingomis kalbomis nėra identiškos.

Dr. Gediminas Valantiejus

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Bylos dėl prekių tarifinio klasifikavimo ESTT – į ką reikėtų atkreipti dėmesį? (II)
2020-03-30

Tęsiame temą, pradėtą Muitų teisė praktikams Nr. 80. Pastaraisiais metais (pastarąjį dešimtmetį (nuo 2010 m.)) ES Teisingumo Teismas (ESTT) yra nagrinėjęs ne vieną bylą, kurioje buvo teikiami išaiškinimai Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) teismams, pagal jų paklausimus ESTT dėl teisingo Kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinimo. Šiame straipsnyje aptariamos bylos, susijusios su kalbiniu (lingvistinių) KN aiškinimu ir nagrinėjamos situacijos, ką reikėtų daryti ir kaip taikyti KN, kai jos versijos skirtingomis kalbomis nėra identiškos.

Dr. Gediminas Valantiejus

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Administracinė atsakomybė: deklarantus džiuginanti tendencija
2020-03-30

Šių metų pradžios teismų praktika užtikrintai perėmė 2019 m. pabaigoje suformuotą požiūrį į deklarantų atliekamas funkcijas. Ši tendencija negali nedžiuginti, kadangi formalaus deklarantų veiksmų vertinimo administracinės atsakomybės kontekste atsisakymas ne tik leidžia sutaupyti reikšmingus administracinius resursus, bet ir užtikrina ramybės ir stabilumo jausmą susijusiems su muitinės formalumų atlikimu asmenims, grąžina susidomėjimą muitinės tarpininko profesija.

Andrius Košel

tarifinis prekių klasifikavimas
lt
Administracinė atsakomybė: deklarantus džiuginanti tendencija
2020-03-30

Šių metų pradžios teismų praktika užtikrintai perėmė 2019 m. pabaigoje suformuotą požiūrį į deklarantų atliekamas funkcijas. Ši tendencija negali nedžiuginti, kadangi formalaus deklarantų veiksmų vertinimo administracinės atsakomybės kontekste atsisakymas ne tik leidžia sutaupyti reikšmingus administracinius resursus, bet ir užtikrina ramybės ir stabilumo jausmą susijusiems su muitinės formalumų atlikimu asmenims, grąžina susidomėjimą muitinės tarpininko profesija.

Andrius Košel

tarifinis prekių klasifikavimas
Pamiršote slaptažodį?

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Prisijungti su Google

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis