Ši svetainė naudoja slapukus siekiant užtikrint geriausią naudotojo patirtį.

Panašus turinys

lt
Vilniaus teritorinė muitinė: deklarantų dažniausiai daromos klaidos
2014-03-31

2013.03.05 Vilniaus teritorinėje muitinėje įvyko Muitinės konsultacinio komiteto pakomitečio posėdis. Posėdžio metu kalbėta apie deklarantų dažniausiai daromas klaidas, nustatomus neatitikimus kilmės dokumentuose, diskutuota apie akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, deklaravimą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Vilniaus teritorinė muitinė: deklarantų dažniausiai daromos klaidos
2014-03-31

2013.03.05 Vilniaus teritorinėje muitinėje įvyko Muitinės konsultacinio komiteto pakomitečio posėdis. Posėdžio metu kalbėta apie deklarantų dažniausiai daromas klaidas, nustatomus neatitikimus kilmės dokumentuose, diskutuota apie akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, deklaravimą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Nenugalimos jėgos aplinkybės: Force majeure
2014-03-31

Importo skola muitinei nelaikoma atsiradusia, jeigu suinteresuotas asmuo įrodo, kad prievolės, susijusios su joms įformintos muitinės procedūros taikymu, nebuvo įvykdytos dėl force majeure aplinkybių (Bendrijos muitinės kodekso 206 str.). Komercinėse sutartyse šios aplinkybės taip pat dažnai nurodomos kaip atleidžiančios nuo sutarties sąlygų vykdymo. Kokios aplinkybės vadinamos force majeure?

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Nenugalimos jėgos aplinkybės: Force majeure
2014-03-31

Importo skola muitinei nelaikoma atsiradusia, jeigu suinteresuotas asmuo įrodo, kad prievolės, susijusios su joms įformintos muitinės procedūros taikymu, nebuvo įvykdytos dėl force majeure aplinkybių (Bendrijos muitinės kodekso 206 str.). Komercinėse sutartyse šios aplinkybės taip pat dažnai nurodomos kaip atleidžiančios nuo sutarties sąlygų vykdymo. Kokios aplinkybės vadinamos force majeure?

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Muitinės įstaigų sprendimų apskundimas
2014-02-28

Lietuvoje skundo nagrinėjimas ikiteismine tvarka yra privaloma procedūra. Dažnas, nesutinkantis su muitinės priimtu sprendimu, kelia klausimą – kam adresuoti skundą? Žemiau pateikta lentelė padės nustatyti tinkamą adresatą, atsižvelgiant į sprendimą priėmusi subjektą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Muitinės įstaigų sprendimų apskundimas
2014-02-28

Lietuvoje skundo nagrinėjimas ikiteismine tvarka yra privaloma procedūra. Dažnas, nesutinkantis su muitinės priimtu sprendimu, kelia klausimą – kam adresuoti skundą? Žemiau pateikta lentelė padės nustatyti tinkamą adresatą, atsižvelgiant į sprendimą priėmusi subjektą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
2013.07.10 Klaipėdoje įvykusio verslo ir muitinės susirinkimo apžvalga
2013-07-31

Transporto kompanijų iniciatyva liepos 10 d. Klaipėdoje įvyko verslo ir muitinės atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo ir leidinio leidėjas UAB „Muita“. Susirinkimo metu buvo diskutuojama vežėjams aktualia tranzitu iš Klaipėdos uosto gabenamų krovinių tikrinimo tema, nes, vežėjų nuomone, detalūs tikrinimai atliekami per dažnai, retai naudojamas rentgenas. Taip pat kalbėta apie administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo tikslingumą. Pateikiame kai kuriuos susirinkime aptartus klausimus ir priimtus nutarimus.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
2013.07.10 Klaipėdoje įvykusio verslo ir muitinės susirinkimo apžvalga
2013-07-31

Transporto kompanijų iniciatyva liepos 10 d. Klaipėdoje įvyko verslo ir muitinės atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo ir leidinio leidėjas UAB „Muita“. Susirinkimo metu buvo diskutuojama vežėjams aktualia tranzitu iš Klaipėdos uosto gabenamų krovinių tikrinimo tema, nes, vežėjų nuomone, detalūs tikrinimai atliekami per dažnai, retai naudojamas rentgenas. Taip pat kalbėta apie administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo tikslingumą. Pateikiame kai kuriuos susirinkime aptartus klausimus ir priimtus nutarimus.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
OLAF
2013-07-31

Europos Komisijos tinklalapyje skelbiama, kad nuo įsteigimo Europos kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF atliko 3 500 tyrimų ir jų rezultatai įspūdingi: į ES biudžetą grąžinta daugiau kaip 1,1 mlrd. eurų, o sudėjus visą laisvės atėmimo, kuriuo nubausti sukčiautojai, laiką gautume 900 metų!

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
OLAF
2013-07-31

Europos Komisijos tinklalapyje skelbiama, kad nuo įsteigimo Europos kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF atliko 3 500 tyrimų ir jų rezultatai įspūdingi: į ES biudžetą grąžinta daugiau kaip 1,1 mlrd. eurų, o sudėjus visą laisvės atėmimo, kuriuo nubausti sukčiautojai, laiką gautume 900 metų!

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administraciniai teisės pažeidimai - ar taikomos sankcijos atitinka tikslus?
2013-02-28

Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į šias vertybes: valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką. Analizuojat sprendimus dėl sankcijų pagal ATPK 209 (2) str. (Prekių (daiktų) deklaravimo tvarkos pažeidimas) skyrimo, neretai sudėtinga atsakyti, kuriai iš vertybių pažeidėjas sukėlė grėsmę, o dar sudėtingiau jam patarti, kaip nuo tokių situacijų apsisaugoti ateityje. Deja, sankcijų rezultatu būna ir deklaranto sprendimas verčiau tapti bedarbiu, nei dirbti šį darbą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administraciniai teisės pažeidimai - ar taikomos sankcijos atitinka tikslus?
2013-02-28

Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į šias vertybes: valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką. Analizuojat sprendimus dėl sankcijų pagal ATPK 209 (2) str. (Prekių (daiktų) deklaravimo tvarkos pažeidimas) skyrimo, neretai sudėtinga atsakyti, kuriai iš vertybių pažeidėjas sukėlė grėsmę, o dar sudėtingiau jam patarti, kaip nuo tokių situacijų apsisaugoti ateityje. Deja, sankcijų rezultatu būna ir deklaranto sprendimas verčiau tapti bedarbiu, nei dirbti šį darbą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Baudų netaikymo ir jų dydžio mažinimo pagrindai
2012-12-31

Po prekių muitinio įforminimo atliekamo tyrimo metu nustačius mokestinę nepriemoką, įmonei gali būti taikoma bauda net iki 50 % nuo papildomai priskaičiuotos sumos. Kadangi didelės baudų sumos gali neigiamai įtakoti įmonės veiklą, svarbu žinoti, kokiais atvejais baudos nėra taikomos arba jų dydis gali būti sumažintas iki minimalios sumos.

Rima Zabalevičienė

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Baudų netaikymo ir jų dydžio mažinimo pagrindai
2012-12-31

Po prekių muitinio įforminimo atliekamo tyrimo metu nustačius mokestinę nepriemoką, įmonei gali būti taikoma bauda net iki 50 % nuo papildomai priskaičiuotos sumos. Kadangi didelės baudų sumos gali neigiamai įtakoti įmonės veiklą, svarbu žinoti, kokiais atvejais baudos nėra taikomos arba jų dydis gali būti sumažintas iki minimalios sumos.

Rima Zabalevičienė

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Su prekių deklaravimu muitinėje susijusios rizikos
2012-11-30

Deklaruojant prekes muitinei svarbu užtikrinti duomenų teisingumą ne tik dėl administracinių sankcijų prekes deklaruojančiam asmeniui taikymo, bet ir dėl to, kad gali būti sulaikytos ir konfiskuotos deklaruojamos prekės kaip administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Su prekių deklaravimu muitinėje susijusios rizikos
2012-11-30

Deklaruojant prekes muitinei svarbu užtikrinti duomenų teisingumą ne tik dėl administracinių sankcijų prekes deklaruojančiam asmeniui taikymo, bet ir dėl to, kad gali būti sulaikytos ir konfiskuotos deklaruojamos prekės kaip administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
Pamiršote slaptažodį?

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Prisijungti su Google

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis