Ši svetainė naudoja slapukus siekiant užtikrint geriausią naudotojo patirtį.

Panašus turinys

lt
Autorinių atlyginimų ir mokesčių už licencijas įtraukimas į prekių muitinę vertę
2017-04-30

Aktualioje ESTT praktikoje aptariamas autorinių atlyginimų ir mokesčių už licencijas įskaitymas, nustatant iš trečiosios šalies importuojamų prekių, kurias siekiama pateikti laisvai apyvartai Sąjungos teritorijoje, muitinę vertę.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Autorinių atlyginimų ir mokesčių už licencijas įtraukimas į prekių muitinę vertę
2017-04-30

Aktualioje ESTT praktikoje aptariamas autorinių atlyginimų ir mokesčių už licencijas įskaitymas, nustatant iš trečiosios šalies importuojamų prekių, kurias siekiama pateikti laisvai apyvartai Sąjungos teritorijoje, muitinę vertę.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Importuotojo atsakomybė už kilmės sertifikatų teisingumą
2017-03-31

Aktualioje ESTT praktikoje atsakoma į su lengvatine prekių kilme susijusius klausimus, pavyzdžiui: Ar importuotojo pareiga veikti sąžiningai gali būti neįvykdyta vien dėl to, kad eksportuotojas pateikė eksporto valstybės muitinei neteisingą informaciją, be to, muitinė padarė klaidų išduodama A formos kilmės sertifikatą? Ar importuotojas privalo patikrinti gauto A formos sertifikato išdavimo aplinkybes (prekių sudedamųjų dalių sertifikatus, eksportuotojo indėlį gaminant prekes ir kt.)? Kaip vertintinos OLAF išvados?

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Importuotojo atsakomybė už kilmės sertifikatų teisingumą
2017-03-31

Aktualioje ESTT praktikoje atsakoma į su lengvatine prekių kilme susijusius klausimus, pavyzdžiui: Ar importuotojo pareiga veikti sąžiningai gali būti neįvykdyta vien dėl to, kad eksportuotojas pateikė eksporto valstybės muitinei neteisingą informaciją, be to, muitinė padarė klaidų išduodama A formos kilmės sertifikatą? Ar importuotojas privalo patikrinti gauto A formos sertifikato išdavimo aplinkybes (prekių sudedamųjų dalių sertifikatus, eksportuotojo indėlį gaminant prekes ir kt.)? Kaip vertintinos OLAF išvados?

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Dėl administracinių nusižengimų kodekso 212 str. taikymo
2017-03-31

Skaitytojo klausimas: Muitinės pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 212 str. 2d. Mano nuomone, turėjo būti taikoma 212 str. 3 d. Prašau paaiškinti, kaip būtų teisinga nurodytoje situacijoje.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Dėl administracinių nusižengimų kodekso 212 str. taikymo
2017-03-31

Skaitytojo klausimas: Muitinės pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 212 str. 2d. Mano nuomone, turėjo būti taikoma 212 str. 3 d. Prašau paaiškinti, kaip būtų teisinga nurodytoje situacijoje.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Kai kurie administracinių nusižengimų kodekso taikymo aspektai
2017-02-28

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris pakeitė Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK).

Egidijus Talačka

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Kai kurie administracinių nusižengimų kodekso taikymo aspektai
2017-02-28

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris pakeitė Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK).

Egidijus Talačka

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Vežėjo (subvežėjo) atsakomybė už tranzito procedūros užbaigimą
2017-01-31

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė sprendimą byloje, kuriame numatė papildomas gaires, leisiančias krovinių siuntėjams efektyviau reikalauti žalos atlyginimo iš vežėjų ir subvežėjų už muitinės formalumų neatlikimą, o pastariesiems imtis prevencinių priemonių dėl nuostolių atsiradimo.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Vežėjo (subvežėjo) atsakomybė už tranzito procedūros užbaigimą
2017-01-31

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė sprendimą byloje, kuriame numatė papildomas gaires, leisiančias krovinių siuntėjams efektyviau reikalauti žalos atlyginimo iš vežėjų ir subvežėjų už muitinės formalumų neatlikimą, o pastariesiems imtis prevencinių priemonių dėl nuostolių atsiradimo.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Mažareikšmiai administraciniai nusižengimai
2016-12-31

2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Muitinės įstatymo 61 str. numatyta: Taikant muitinės įgyvendinamus teisės aktus, reikšmingu teisės aktų pažeidimu laikoma asmens arba juridinio asmens darbuotojo padaryta nusikalstama veika arba administracinis nusižengimas, už kurį šiems asmenims paskirta didesnė kaip 1500 eurų administracinė bauda, kartotiniu teisės aktų pažeidimu – antras ir kiekvienas paskesnis administracinis nusižengimas, išskyrus mažai pavojingą (mažareikšmį) pažeidimą, kuris pagal šį straipsnį nelaikytinas reikšmingu.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Mažareikšmiai administraciniai nusižengimai
2016-12-31

2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Muitinės įstatymo 61 str. numatyta: Taikant muitinės įgyvendinamus teisės aktus, reikšmingu teisės aktų pažeidimu laikoma asmens arba juridinio asmens darbuotojo padaryta nusikalstama veika arba administracinis nusižengimas, už kurį šiems asmenims paskirta didesnė kaip 1500 eurų administracinė bauda, kartotiniu teisės aktų pažeidimu – antras ir kiekvienas paskesnis administracinis nusižengimas, išskyrus mažai pavojingą (mažareikšmį) pažeidimą, kuris pagal šį straipsnį nelaikytinas reikšmingu.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinės nuobaudos skyrimo terminai
2016-11-30

Administracinės nuobaudos skyrimo terminai kartu yra ir trauktino atsakomybėn asmens garantija, turinti užtikrinti, kad byla būtų išsprendžiama per protingą laiką, ir taip saugoti asmenį nuo pernelyg ilgo persekiojimo. Atitinkamai administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia numatyti terminai.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinės nuobaudos skyrimo terminai
2016-11-30

Administracinės nuobaudos skyrimo terminai kartu yra ir trauktino atsakomybėn asmens garantija, turinti užtikrinti, kad byla būtų išsprendžiama per protingą laiką, ir taip saugoti asmenį nuo pernelyg ilgo persekiojimo. Atitinkamai administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia numatyti terminai.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Deklarantams ir ekspeditoriams - baudos už transporto priemonės ašių apkrovos viršijimą
2016-08-31

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (VKTI), vykdydama jai pavestas funkcijas, be kita ko kontroliuoja krovininių transporto priemonių leidžiamus ašių apkrovimus ir matmenis. Tačiau pastaruoju metu, be nuobaudų vežėjams, neužtikrinantiems teisės aktų reikalavimų laikymosi, taikymo, VKTI nukreipė savo dėmesį ir į krovinių siuntėjus, kuriais gali būti pripažinti tiek deklarantai, tiek ekspeditoriai, faktiškai nekraunantys krovinio vežti kelių transporto priemone.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Deklarantams ir ekspeditoriams - baudos už transporto priemonės ašių apkrovos viršijimą
2016-08-31

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (VKTI), vykdydama jai pavestas funkcijas, be kita ko kontroliuoja krovininių transporto priemonių leidžiamus ašių apkrovimus ir matmenis. Tačiau pastaruoju metu, be nuobaudų vežėjams, neužtikrinantiems teisės aktų reikalavimų laikymosi, taikymo, VKTI nukreipė savo dėmesį ir į krovinių siuntėjus, kuriais gali būti pripažinti tiek deklarantai, tiek ekspeditoriai, faktiškai nekraunantys krovinio vežti kelių transporto priemone.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymas
2016-06-30

LR Vyriausybė nutarimu Nr. 509 (2016.05.25) pritarė administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) papildymo 209(8) straipsniu ir 237 straipsniu projektui ir nutarė pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti skubos tvarka. Projektas aktualus prekių jūriniuose konteineriuose vežėjams.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymas
2016-06-30

LR Vyriausybė nutarimu Nr. 509 (2016.05.25) pritarė administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) papildymo 209(8) straipsniu ir 237 straipsniu projektui ir nutarė pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti skubos tvarka. Projektas aktualus prekių jūriniuose konteineriuose vežėjams.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinių nusižengimų kodeksas
2016-03-31

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. turėtų įsigalioti (jeigu terminas nebus nukeltas) Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris pakeis dar 1984 m. priimtą ir apie 350 kartų keistą iki šiol galiojantį Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK). Straipsnyje apžvelgiu svarbiausius su muitinės veikla susijusius pakeitimus, ypač aktualius prekes deklaruojantiems asmenims ir šių prekių savininkams (nes kroviniai dėl deklaravimo pažeidimų gali būti konfiskuoti).

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Administracinių nusižengimų kodeksas
2016-03-31

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. turėtų įsigalioti (jeigu terminas nebus nukeltas) Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris pakeis dar 1984 m. priimtą ir apie 350 kartų keistą iki šiol galiojantį Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK). Straipsnyje apžvelgiu svarbiausius su muitinės veikla susijusius pakeitimus, ypač aktualius prekes deklaruojantiems asmenims ir šių prekių savininkams (nes kroviniai dėl deklaravimo pažeidimų gali būti konfiskuoti).

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos vienodinimas
2015-11-30

ES muitų teisės aktų vykdymo užtikrinimas, kuriuo garantuojamas taisyklių laikymasis ir sankcijų skyrimas, reglamentuojamas nacionalinės teisės aktais. Tai reiškia, kad už tam tikrų pareigų, kylančių iš suderintų ES muitų teisės aktų, pažeidimus, kiekvienoje ES valstybėje narėje yra baudžiama skiriant skirtingo pobūdžio ir griežtumo sankcijas. Pavyzdžiui, Lietuvoje deklarantams taikomos labai griežtos sankcijos, o Vokietijoje nei kvalifikaciniai reikalavimai, nei administracinė atsakomybė šioje srityje nėra numatyti (Vokietija pasaulio logistikos reitinge pagal muitinės procedūrų atlikimo efektyvumą verslui užima antrąją vietą, žr. „Muitų teisė praktikams“ Nr. 33). Aptarsime Europos Komisijos pasiūlymą suvienodinti ES valstybių narių muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisines sistemas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos vienodinimas
2015-11-30

ES muitų teisės aktų vykdymo užtikrinimas, kuriuo garantuojamas taisyklių laikymasis ir sankcijų skyrimas, reglamentuojamas nacionalinės teisės aktais. Tai reiškia, kad už tam tikrų pareigų, kylančių iš suderintų ES muitų teisės aktų, pažeidimus, kiekvienoje ES valstybėje narėje yra baudžiama skiriant skirtingo pobūdžio ir griežtumo sankcijas. Pavyzdžiui, Lietuvoje deklarantams taikomos labai griežtos sankcijos, o Vokietijoje nei kvalifikaciniai reikalavimai, nei administracinė atsakomybė šioje srityje nėra numatyti (Vokietija pasaulio logistikos reitinge pagal muitinės procedūrų atlikimo efektyvumą verslui užima antrąją vietą, žr. „Muitų teisė praktikams“ Nr. 33). Aptarsime Europos Komisijos pasiūlymą suvienodinti ES valstybių narių muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisines sistemas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Vilniaus teritorinė muitinė: deklarantų daromos klaidos
2015-03-31

Supažindiname su dažniausiai daromomis deklarantų klaidomis įforminant muitinės dokumentus. Informacija parengta remiantis 2015.02.26 vykusio Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus teritorinės muitinės pakomitečio posėdžio metu skaitytu pranešimu.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Vilniaus teritorinė muitinė: deklarantų daromos klaidos
2015-03-31

Supažindiname su dažniausiai daromomis deklarantų klaidomis įforminant muitinės dokumentus. Informacija parengta remiantis 2015.02.26 vykusio Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus teritorinės muitinės pakomitečio posėdžio metu skaitytu pranešimu.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Muitinės tarpininkų veikla ir pažeidimai
2015-03-31

2015.02.26 vyko Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus teritorinės muitinės pakomitečio posėdis, kurio metu buvo pristatyta informacija apie muitinės tarpininkų veiklą ir pažeidimus.

Milda Juškytė-Romaniuk

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Muitinės tarpininkų veikla ir pažeidimai
2015-03-31

2015.02.26 vyko Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus teritorinės muitinės pakomitečio posėdis, kurio metu buvo pristatyta informacija apie muitinės tarpininkų veiklą ir pažeidimus.

Milda Juškytė-Romaniuk

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Atleidimas nuo mokestinės prievolės dėl muitinės klaidos
2015-03-31

Muitinei po deklaracijų įforminimo atlikus patikrinimą ir dėl neatitikimų apskaičiavus papildomus importo mokesčius, delspinigius bei baudas, įmonės neretai ginčija muitinės sprendimą nurodydamos, kad tai ir muitinės kaltė (klaida), nes muitinė deklaracijos įforminimo metu taip pat turi pareigą atlikti pateiktų duomenų tikrinimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau LVAT) priėmė nutartį, kurioje išaiškino, kokiais atvejais netinkamos deklaracijos įforminimas yra pripažįstamas muitinės klaida ir įmonės atleidžiamos nuo apskaičiuotos mokestinės prievolės.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Atleidimas nuo mokestinės prievolės dėl muitinės klaidos
2015-03-31

Muitinei po deklaracijų įforminimo atlikus patikrinimą ir dėl neatitikimų apskaičiavus papildomus importo mokesčius, delspinigius bei baudas, įmonės neretai ginčija muitinės sprendimą nurodydamos, kad tai ir muitinės kaltė (klaida), nes muitinė deklaracijos įforminimo metu taip pat turi pareigą atlikti pateiktų duomenų tikrinimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau LVAT) priėmė nutartį, kurioje išaiškino, kokiais atvejais netinkamos deklaracijos įforminimas yra pripažįstamas muitinės klaida ir įmonės atleidžiamos nuo apskaičiuotos mokestinės prievolės.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Kontrabanda ir transporto priemonės konfiskavimas
2014-11-30

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – ATPK) už kontrabandą numato baudą ir kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per valstybės sieną arba jiems slėpti, konfiskavimą. Atitinkamai, per sieną neteisėtai gabenant bet kokį privalomai muitinei deklaruotinų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų daiktų kiekį, gresia nuosavos ar kitu pagrindu valdomos transporto priemonės – sunkvežimio, vilkiko, priekabos, puspriekabės – konfiskavimas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Kontrabanda ir transporto priemonės konfiskavimas
2014-11-30

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – ATPK) už kontrabandą numato baudą ir kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per valstybės sieną arba jiems slėpti, konfiskavimą. Atitinkamai, per sieną neteisėtai gabenant bet kokį privalomai muitinei deklaruotinų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų daiktų kiekį, gresia nuosavos ar kitu pagrindu valdomos transporto priemonės – sunkvežimio, vilkiko, priekabos, puspriekabės – konfiskavimas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Turto konfiskavimas pagal ATPK bei savininko interesų užtikrinimas
2014-07-31

Daikto konfiskavimas yra pakankamai dažna priemonė, kurią įstatymų leidėjas suteikia teisę taikyti atitinkamų administracinių teisės pažeidimų atveju. Taip pat dažnas atvejis, kai turto konfiskavimas gali būti taikomas už teisės pažeidimus asmenims, kurie nėra konfiskuojamo turto savininkai. Šiame straipsnyje aptarsime turto savininkų interesų užtikrinimo galimybes, kai jų turtas konfiskuojamas dėl trečiųjų asmenų padarytų pažeidimų.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Turto konfiskavimas pagal ATPK bei savininko interesų užtikrinimas
2014-07-31

Daikto konfiskavimas yra pakankamai dažna priemonė, kurią įstatymų leidėjas suteikia teisę taikyti atitinkamų administracinių teisės pažeidimų atveju. Taip pat dažnas atvejis, kai turto konfiskavimas gali būti taikomas už teisės pažeidimus asmenims, kurie nėra konfiskuojamo turto savininkai. Šiame straipsnyje aptarsime turto savininkų interesų užtikrinimo galimybes, kai jų turtas konfiskuojamas dėl trečiųjų asmenų padarytų pažeidimų.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas dėl teisinio reguliavimo ydingumo
2014-06-30

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė klausimą dėl administracinės atsakomybės taikymo deklarantui tuo atveju, kai teisės aktuose buvo sudaryta prielaida įvairiai interpretuoti jų nuostatas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas dėl teisinio reguliavimo ydingumo
2014-06-30

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė klausimą dėl administracinės atsakomybės taikymo deklarantui tuo atveju, kai teisės aktuose buvo sudaryta prielaida įvairiai interpretuoti jų nuostatas.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Ginčai su muitine. Ką vertėtų žinoti?
2014-04-30

Muitinė savo veikloje priima įvairaus pobūdžio sprendimų, todėl siekiant tinkamai įgyvendinti savo teises, svarbu tinkamai nustatyti priimto sprendimo pobūdį. Nuo šio įvertinimo priklauso taikytinos ginčų nagrinėjimo tvarkos ypatumai, teismingumo nustatymas, procedūrinių ir procesinių terminų skaičiavimas.

Jonas Sakalauskas

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Ginčai su muitine. Ką vertėtų žinoti?
2014-04-30

Muitinė savo veikloje priima įvairaus pobūdžio sprendimų, todėl siekiant tinkamai įgyvendinti savo teises, svarbu tinkamai nustatyti priimto sprendimo pobūdį. Nuo šio įvertinimo priklauso taikytinos ginčų nagrinėjimo tvarkos ypatumai, teismingumo nustatymas, procedūrinių ir procesinių terminų skaičiavimas.

Jonas Sakalauskas

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių savininko rizika: prekių konfiskavimas dėl muitinės formalumų pažeidimo
2014-04-30

Daikto konfiskavimas yra pakankamai dažna priemonė, taikoma asmenims atsakingiems už administracinės teisės pažeidimus. Šiame straipsnyje aptarsime daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo, susijusio su muitinės procedūrų atlikimu, padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimo problematiką.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių savininko rizika: prekių konfiskavimas dėl muitinės formalumų pažeidimo
2014-04-30

Daikto konfiskavimas yra pakankamai dažna priemonė, taikoma asmenims atsakingiems už administracinės teisės pažeidimus. Šiame straipsnyje aptarsime daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo, susijusio su muitinės procedūrų atlikimu, padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimo problematiką.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas
2014-04-30

Dažnam deklarantui teko arčiau susipažinti su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 209 (2) str., kuriame numatyta deklaranto atsakomybė už neteisingų duomenų pateikimą deklaracijoje arba kitokį muitinės suklaidinimą. Praėjusį mėnesį priimtame nutarime Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kokiais atvejais deklarantas būtų laikomas pažeidusiu nustatytą teisinį reglamentavimą, o kokiais – ne.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas
2014-04-30

Dažnam deklarantui teko arčiau susipažinti su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 209 (2) str., kuriame numatyta deklaranto atsakomybė už neteisingų duomenų pateikimą deklaracijoje arba kitokį muitinės suklaidinimą. Praėjusį mėnesį priimtame nutarime Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kokiais atvejais deklarantas būtų laikomas pažeidusiu nustatytą teisinį reglamentavimą, o kokiais – ne.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
Pamiršote slaptažodį?

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Prisijungti su Google

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis