Ši svetainė naudoja slapukus siekiant užtikrint geriausią naudotojo patirtį.

Panašus turinys

lt
Kombinuotos nomenklatūros taikymas. Bendrųjų ir specialiųjų daiktų dalių klasifikavimas.
2018-11-30

Dažnas atvejis, kai prekės susideda iš komplekso dalių, kurios savo ruožtu pagal jų naudojimo paskirtį gali būti vertinamos kaip savarankiški objektai. Savo ruožtu teismams ir kitiems suinteresuotiems subjektams tenka nelengva užduotis sistemiškai įvertinti prekių paskirtį, jas klasifikuojant.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Kombinuotos nomenklatūros taikymas. Bendrųjų ir specialiųjų daiktų dalių klasifikavimas.
2018-11-30

Dažnas atvejis, kai prekės susideda iš komplekso dalių, kurios savo ruožtu pagal jų naudojimo paskirtį gali būti vertinamos kaip savarankiški objektai. Savo ruožtu teismams ir kitiems suinteresuotiems subjektams tenka nelengva užduotis sistemiškai įvertinti prekių paskirtį, jas klasifikuojant.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Transporto paslaugų apmokestinimas taikant 0 proc. PVM tarifą ir tai pagrindžiantys duomenys
2018-11-30

Europos Sąjungos teismų praktikoje ir toliau formuojamas liberalesnis požiūris į formalumus, tokiu būdu užtikrinant turinio prieš formą viršenybę, bei teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimą. Aktualioje byloje teismas įvertino ir sukritikavo situaciją, kuomet transportavimo paslaugos, skirtos prekių eksportui, nebuvo apmokestintos taikant 0 proc. PVM tarifu, paslaugų teikėjui nepateikus eksporto deklaracijos, kadangi kitų duomenų visuma buvo pakankama konstatuoti prekių eksportą.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Transporto paslaugų apmokestinimas taikant 0 proc. PVM tarifą ir tai pagrindžiantys duomenys
2018-11-30

Europos Sąjungos teismų praktikoje ir toliau formuojamas liberalesnis požiūris į formalumus, tokiu būdu užtikrinant turinio prieš formą viršenybę, bei teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimą. Aktualioje byloje teismas įvertino ir sukritikavo situaciją, kuomet transportavimo paslaugos, skirtos prekių eksportui, nebuvo apmokestintos taikant 0 proc. PVM tarifu, paslaugų teikėjui nepateikus eksporto deklaracijos, kadangi kitų duomenų visuma buvo pakankama konstatuoti prekių eksportą.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Laikinojo įvežimo perdirbti leidimo ekonominių sąlygų tikrinimas
2018-10-31

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūra yra muitinės procedūra, sukelianti ekonominius padarinius, kuria nukrypstama nuo įprastų teisės normų. Dėl šios priežasties jos naudojimui būtinas kompetentingos muitinės įstaigos leidimas. Tarp būtinų sąlygų leidimui laikinai įvežti perdirbti gauti, taikomas reikalavimas nepakenkti esminiams ES gamintojų interesams (ekonominės sąlygos).

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Laikinojo įvežimo perdirbti leidimo ekonominių sąlygų tikrinimas
2018-10-31

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūra yra muitinės procedūra, sukelianti ekonominius padarinius, kuria nukrypstama nuo įprastų teisės normų. Dėl šios priežasties jos naudojimui būtinas kompetentingos muitinės įstaigos leidimas. Tarp būtinų sąlygų leidimui laikinai įvežti perdirbti gauti, taikomas reikalavimas nepakenkti esminiams ES gamintojų interesams (ekonominės sąlygos).

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Sąžiningumas PVM sukčiavimo schemoje (42 procedūra)
2018-10-31

Pastaruoju metu ES teisėsaugos struktūras pasiekia kaip niekada anksčiau daug klausimų, susijusių su neapmokestinamuoju importu (42 procedūra) ir PVM sukčiavimu. Paskutinė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktika neabejotinai išsamiai atskleidė visus reikšmingus kriterijus, į kuriuos turėtų atsižvelgti nacionaliniai teismai ir mokesčių administratoriai vertindami konkrečias situacijas. ESTT taip pat aiškiai atskyrė apmokestinamojo asmens atsakomybę sumokėti PVM nuo importuotojo atsakomybės sumokėti skolą muitinei.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Sąžiningumas PVM sukčiavimo schemoje (42 procedūra)
2018-10-31

Pastaruoju metu ES teisėsaugos struktūras pasiekia kaip niekada anksčiau daug klausimų, susijusių su neapmokestinamuoju importu (42 procedūra) ir PVM sukčiavimu. Paskutinė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktika neabejotinai išsamiai atskleidė visus reikšmingus kriterijus, į kuriuos turėtų atsižvelgti nacionaliniai teismai ir mokesčių administratoriai vertindami konkrečias situacijas. ESTT taip pat aiškiai atskyrė apmokestinamojo asmens atsakomybę sumokėti PVM nuo importuotojo atsakomybės sumokėti skolą muitinei.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema
2018-10-31

Europos institucijos dirba kurdamos bendrą Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinę sistemą. 2018.09.19 paskelbta Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos. Apžvelkime, kokios sankcijos už muitų teisės pažeidimus šiuo metu yra numatomos kuriamame teisės akte.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema
2018-10-31

Europos institucijos dirba kurdamos bendrą Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinę sistemą. 2018.09.19 paskelbta Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos. Apžvelkime, kokios sankcijos už muitų teisės pažeidimus šiuo metu yra numatomos kuriamame teisės akte.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
42 procedūra: pirkėjo pasikeitimas, išgabenimo įrodymas
2018-09-30

42 procedūra - pakankamai dažnai teismuose sprendžiamų ginčų objektas. Apžvelgiame aktualią teismo nutartį byloje, kurioje nagrinėta, ar tokios aplinkybės kaip pirkėjo pasikeitimas bei prekių išgabenimo įrodymų trūkumai sąlygoja mokesčių, delspinigių ir baudų mokėjimą.

Enrika Naujokė

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
42 procedūra: pirkėjo pasikeitimas, išgabenimo įrodymas
2018-09-30

42 procedūra - pakankamai dažnai teismuose sprendžiamų ginčų objektas. Apžvelgiame aktualią teismo nutartį byloje, kurioje nagrinėta, ar tokios aplinkybės kaip pirkėjo pasikeitimas bei prekių išgabenimo įrodymų trūkumai sąlygoja mokesčių, delspinigių ir baudų mokėjimą.

Enrika Naujokė

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Apmokestinimo sąlygos nenustačius prekių lengvatinės kilmės
2018-08-31

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) dar kartą (apeliacine tvarka) įvertino situaciją, kurioje importuotojas buvo įpareigotas sumokėti importo muitą nustačius prekių lengvatinės kilmės trūkumus. Nors pirmosios instancijos teismas sprendė, kad mokestinė prievolė atsirado susidarė dėl ypatingos situacijos už kurią importuotojas nėra atsakingas ir atitinkamai mokestinė prievolė jam neatsiranda, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad importuotojas neįrodė Europos Sąjungos (ES) ir valstybių narių institucijų aplaidumo.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Apmokestinimo sąlygos nenustačius prekių lengvatinės kilmės
2018-08-31

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) dar kartą (apeliacine tvarka) įvertino situaciją, kurioje importuotojas buvo įpareigotas sumokėti importo muitą nustačius prekių lengvatinės kilmės trūkumus. Nors pirmosios instancijos teismas sprendė, kad mokestinė prievolė atsirado susidarė dėl ypatingos situacijos už kurią importuotojas nėra atsakingas ir atitinkamai mokestinė prievolė jam neatsiranda, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad importuotojas neįrodė Europos Sąjungos (ES) ir valstybių narių institucijų aplaidumo.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo veikla
2018-08-31

Muitų teisė praktikams Nr. 63 apžvelgėme Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimą Lietuvos įmonės ginče su Muitinės departamentu. Dėkojame leidinio skaitytojai už pastabą, kad ESTT priėmus sprendimą dar anksti vertinti, ar ši konkreti byla bus išspręsta įmonės naudai. ESTT viena iš pagrindinių funkcijų yra ES teisės aiškinimas, siekiant užtikrinti jos vienodą taikymą visose ES šalyse, o byla dar bus toliau sprendžiama nacionaliniame tesime. Apie eigą informuosime tolesniuose leidinio numeriuose, o šiame detaliau apžvelgiame ESTT veiklą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo veikla
2018-08-31

Muitų teisė praktikams Nr. 63 apžvelgėme Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimą Lietuvos įmonės ginče su Muitinės departamentu. Dėkojame leidinio skaitytojai už pastabą, kad ESTT priėmus sprendimą dar anksti vertinti, ar ši konkreti byla bus išspręsta įmonės naudai. ESTT viena iš pagrindinių funkcijų yra ES teisės aiškinimas, siekiant užtikrinti jos vienodą taikymą visose ES šalyse, o byla dar bus toliau sprendžiama nacionaliniame tesime. Apie eigą informuosime tolesniuose leidinio numeriuose, o šiame detaliau apžvelgiame ESTT veiklą.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių priežiūra tiekimo grandinėje: TIR knygelė
2018-06-30

Vilniaus teritorinės muitinės (VTM) procedūrų priežiūros skyrius atlieka daug tyrimų dėl nebaigtų tranzito procedūrų. Išaiškėja atvejai, kai neteisingai pildomos TIR knygelės – į jas neteisingai arba neišsamiai perkeliami duomenys iš pirminių dokumentų. Nutinka netgi taip, kad mobilieji telefonai tampa... plastiko gaminiais, t. y. įvyksta dokumentinė prekių transformacija. Apie duomenų teikimo klaidas ir susijusiais klausimais diskutuota birželio 14 d. vykusiame Muitinės konsultacinio komiteto VTM posėdyje. Apžvelgiame mūsų nuomone svarbiausią informaciją iš posėdžio protokolo ir VTM Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus viršininko V.L. Žukausko nuomonės bei praktinių patarimų pristatymo.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių priežiūra tiekimo grandinėje: TIR knygelė
2018-06-30

Vilniaus teritorinės muitinės (VTM) procedūrų priežiūros skyrius atlieka daug tyrimų dėl nebaigtų tranzito procedūrų. Išaiškėja atvejai, kai neteisingai pildomos TIR knygelės – į jas neteisingai arba neišsamiai perkeliami duomenys iš pirminių dokumentų. Nutinka netgi taip, kad mobilieji telefonai tampa... plastiko gaminiais, t. y. įvyksta dokumentinė prekių transformacija. Apie duomenų teikimo klaidas ir susijusiais klausimais diskutuota birželio 14 d. vykusiame Muitinės konsultacinio komiteto VTM posėdyje. Apžvelgiame mūsų nuomone svarbiausią informaciją iš posėdžio protokolo ir VTM Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus viršininko V.L. Žukausko nuomonės bei praktinių patarimų pristatymo.

Muita UAB

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Sąžiningo mokesčių mokėtojo įtraukimas į PVM sukčiavimo schemą. ESTT praktika
2018-06-30

Lietuvos įmonės ginčas su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos papildė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo srityje. Sprendimas palankus savo sąžiningumą iš esmės patvirtinusiam juridiniam asmeniui. Teismas taip pat paneigė administracinę praktiką, grindžiamą prielaidomis ar neesminiais mokesčio mokėtojo pažeidimais bei priminė apie pareigą duomenis, pagrindžiančius (paneigiančius) mokestinę prievolę, vertinti sistemiškai.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Sąžiningo mokesčių mokėtojo įtraukimas į PVM sukčiavimo schemą. ESTT praktika
2018-06-30

Lietuvos įmonės ginčas su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos papildė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo srityje. Sprendimas palankus savo sąžiningumą iš esmės patvirtinusiam juridiniam asmeniui. Teismas taip pat paneigė administracinę praktiką, grindžiamą prielaidomis ar neesminiais mokesčio mokėtojo pažeidimais bei priminė apie pareigą duomenis, pagrindžiančius (paneigiančius) mokestinę prievolę, vertinti sistemiškai.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Kontroliuojamieji sandoriai: muitinės vertės tikslinimas po įforminimo
2018-05-31

Skaitytojo klausimas: Prekes įsigyjame iš Šveicarijoje įsikūrusios motininės įmonės. Išleidimo į laisvą apyvartą metu prekes deklaruojame pirkimo sąskaitoje nurodyta verte. Tačiau pasibaigus kalendoriniams metams ši suma tikslinama – didinama arba mažinama – bendra koreguojančia suma, kuri nustatoma įvertinus įvairius rodiklius. Ar reikia šia suma tikslinti importuotų prekių vertę ir perskaičiuoti mokesčius? Jei taip, kaip teisingai tai atlikti – importuojamos įvairios prekės, kurioms taikomas skirtingas muito tarifas, o koreguojanti suma yra bendra už visus metus.

Milda Stravinskė

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Kontroliuojamieji sandoriai: muitinės vertės tikslinimas po įforminimo
2018-05-31

Skaitytojo klausimas: Prekes įsigyjame iš Šveicarijoje įsikūrusios motininės įmonės. Išleidimo į laisvą apyvartą metu prekes deklaruojame pirkimo sąskaitoje nurodyta verte. Tačiau pasibaigus kalendoriniams metams ši suma tikslinama – didinama arba mažinama – bendra koreguojančia suma, kuri nustatoma įvertinus įvairius rodiklius. Ar reikia šia suma tikslinti importuotų prekių vertę ir perskaičiuoti mokesčius? Jei taip, kaip teisingai tai atlikti – importuojamos įvairios prekės, kurioms taikomas skirtingas muito tarifas, o koreguojanti suma yra bendra už visus metus.

Milda Stravinskė

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių iškrovimas be muitinės leidimo
2018-05-31

Muitinės prižiūrimų prekių iškrovimas ir perkrovimas be muitinės leidimo yra praktikoje dažnai pasitaikanti klaida. Tokiais atvejais nustačius neatitikimą ne iš karto pavyksta teisingai įvardinti atsakingą asmenį - krovinių gavėjai kaltina vežėjus, pastarieji muitinės tarpininkus, o muitinės įstaigos administracinę atsakomybę, kaip taisyklė, taiko „arčiausiai“ jų esančiam asmeniui. Apžvelkime aktualią teismo nutartį, kuria nuspręsta administracinę atsakomybę taikyti transporto įmonės vairuotojui.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių iškrovimas be muitinės leidimo
2018-05-31

Muitinės prižiūrimų prekių iškrovimas ir perkrovimas be muitinės leidimo yra praktikoje dažnai pasitaikanti klaida. Tokiais atvejais nustačius neatitikimą ne iš karto pavyksta teisingai įvardinti atsakingą asmenį - krovinių gavėjai kaltina vežėjus, pastarieji muitinės tarpininkus, o muitinės įstaigos administracinę atsakomybę, kaip taisyklė, taiko „arčiausiai“ jų esančiam asmeniui. Apžvelkime aktualią teismo nutartį, kuria nuspręsta administracinę atsakomybę taikyti transporto įmonės vairuotojui.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Importuotojo registravimas PVM mokėtoju
2018-05-31

Planuojate importuoti prekes, bet nesate PVM mokėtojas? Tokiu atveju turėsite sumokėti 21 proc. importo PVM ir dėl šios priežasties jūsų prekių savikaina išaugs penktadaliu. Turbūt verta registruotis PVM mokėtoju, tuomet nereikėtų mokėti importo PVM - pakaktų jį apskaityti. Atsidūręs minėtoje situacijoje importuotojas kreipėsi į VMI dėl registravimo PVM mokėtoju. Tačiau VMI atsisakė tai padaryti. Ginčas pasiekė teismą.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Importuotojo registravimas PVM mokėtoju
2018-05-31

Planuojate importuoti prekes, bet nesate PVM mokėtojas? Tokiu atveju turėsite sumokėti 21 proc. importo PVM ir dėl šios priežasties jūsų prekių savikaina išaugs penktadaliu. Turbūt verta registruotis PVM mokėtoju, tuomet nereikėtų mokėti importo PVM - pakaktų jį apskaityti. Atsidūręs minėtoje situacijoje importuotojas kreipėsi į VMI dėl registravimo PVM mokėtoju. Tačiau VMI atsisakė tai padaryti. Ginčas pasiekė teismą.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių klasifikavimas: SS ir KN pastabų reikšmė
2018-04-30

Pagal kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinimo taisykles juridiniais tikslais priskiriant prekes prie bet kurios pozicijos subpozicijos vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų, skyrių ar skirsnių pastabomis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino, kaip elgtis tuo atveju, kai prekė yra kelių paskirčių, todėl, remiantis pastabomis, gali būti klasifikuojama skirtingais kodais, kuriems taikomi skirtingi mokesčių tarifai.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių klasifikavimas: SS ir KN pastabų reikšmė
2018-04-30

Pagal kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinimo taisykles juridiniais tikslais priskiriant prekes prie bet kurios pozicijos subpozicijos vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų, skyrių ar skirsnių pastabomis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino, kaip elgtis tuo atveju, kai prekė yra kelių paskirčių, todėl, remiantis pastabomis, gali būti klasifikuojama skirtingais kodais, kuriems taikomi skirtingi mokesčių tarifai.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Prekių klasifikavimas
2018-04-30

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) aktualioje nutartyje administracinėje byloje pažėrė nemažai kritikos žemesnės instancijos teisingumo vykdytojams, išaiškindamas teisingumo vykdymo principus ir primindamas jų konstitucines funkcijas. Byla įdomi ir tiems skaitytojams, kurie nori geriau suprasti, kokiomis nuostatomis ir įrodymais muitinė grindžia klasifikavimo sprendimus, kai patikrinimo po muitinio įforminimo metu nusprendžia, kad prekė buvo klasifikuota neteisingai.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Prekių klasifikavimas
2018-04-30

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) aktualioje nutartyje administracinėje byloje pažėrė nemažai kritikos žemesnės instancijos teisingumo vykdytojams, išaiškindamas teisingumo vykdymo principus ir primindamas jų konstitucines funkcijas. Byla įdomi ir tiems skaitytojams, kurie nori geriau suprasti, kokiomis nuostatomis ir įrodymais muitinė grindžia klasifikavimo sprendimus, kai patikrinimo po muitinio įforminimo metu nusprendžia, kad prekė buvo klasifikuota neteisingai.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Teisingumo grimasos: žalingos pasekmės vs. nuobaudos dydis
2018-04-30

Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-20 nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-52-462/2018 patraukia dėmesį tuo, kad deklarantui už 44 Eur mokestinį neatitikimą buvo skirta 1500 Eur bauda. Šioje byloje pasiektas savotiškas šių metų žalingų pasekmių ir nuobaudos dydžio disproporcijos rekordas, palikus antroje vietoje neseniai priimtą ir leidinyje jau aptartą teismo nutartį administracinio nusižengimo byloje, kai deklarantui buvo skirta 500 Eur bauda už 15 Eur vertės mokestinį neatitikimą.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Teisingumo grimasos: žalingos pasekmės vs. nuobaudos dydis
2018-04-30

Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-20 nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-52-462/2018 patraukia dėmesį tuo, kad deklarantui už 44 Eur mokestinį neatitikimą buvo skirta 1500 Eur bauda. Šioje byloje pasiektas savotiškas šių metų žalingų pasekmių ir nuobaudos dydžio disproporcijos rekordas, palikus antroje vietoje neseniai priimtą ir leidinyje jau aptartą teismo nutartį administracinio nusižengimo byloje, kai deklarantui buvo skirta 500 Eur bauda už 15 Eur vertės mokestinį neatitikimą.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Atsakomybė už dvejopos paskirties prekių reguliavimo pažeidimą
2018-03-31

Apžvelkime teismų praktiką, pažeidus: reglamentą, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą; Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymą; Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo reikalavimus.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Atsakomybė už dvejopos paskirties prekių reguliavimo pažeidimą
2018-03-31

Apžvelkime teismų praktiką, pažeidus: reglamentą, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą; Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymą; Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo reikalavimus.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių klasifikavimo principai: savivartės transporto priemonės
2018-03-31

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas aktualioje praktikoje toliau nuosekliai aiškina prekių klasifikavimo principus, pasitelkdamas dedukcijos metodą. Ginčas kilo Europos Komisijai priėmus reglamentą, kuriam įsigaliojus, neteko galios pareiškėjui išduota privalomoji tarifinė informacija.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Prekių klasifikavimo principai: savivartės transporto priemonės
2018-03-31

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas aktualioje praktikoje toliau nuosekliai aiškina prekių klasifikavimo principus, pasitelkdamas dedukcijos metodą. Ginčas kilo Europos Komisijai priėmus reglamentą, kuriam įsigaliojus, neteko galios pareiškėjui išduota privalomoji tarifinė informacija.

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Ar lengva „gauti atleidimą“ nuo baudos, nedeklaravus importo PVM?
2018-02-28

Atleidimo nuo paskirtų baudų mokėjimo pagrindai yra įtvirtinti Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 141 str. 1 d. Mokesčių administratoriui patikrinimo metu papildomai apskaičiavus importo PVM sumas ir paskyrus atitinkamas baudas, vienu aktualiausiu atleidimo nuo baudų pagrindu neretai tampa minėto straipsnio 3 p. įtvirtintas kriterijus – kai mokesčio mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žala biudžetui. Apžvelkime teismų praktiką šia tema.

Indrė Ščeponienė

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Ar lengva „gauti atleidimą“ nuo baudos, nedeklaravus importo PVM?
2018-02-28

Atleidimo nuo paskirtų baudų mokėjimo pagrindai yra įtvirtinti Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 141 str. 1 d. Mokesčių administratoriui patikrinimo metu papildomai apskaičiavus importo PVM sumas ir paskyrus atitinkamas baudas, vienu aktualiausiu atleidimo nuo baudų pagrindu neretai tampa minėto straipsnio 3 p. įtvirtintas kriterijus – kai mokesčio mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žala biudžetui. Apžvelkime teismų praktiką šia tema.

Indrė Ščeponienė

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Eksporto fakto įrodymai taikant 0 proc. PVM
2018-02-28

Eksportuotojas, būdamas apdairus ir rūpestingas teisinių santykių dalyvis, norėdamas pasinaudoti teise taikyti 0 proc. PVM tarifą, privalo gauti dokumentus, įrodančius, kad prekės išgabentos iš ES. Aktualioje byloje teismas aptarė situacijas, kuomet muitinės patvirtinimas yra pakankamas išgabenimo iš ES fakto įrodymas ir eksportuotojas teisėtai taiko 0 proc. PVM tarifą, nors ir neturi kitų tinkamų šio fakto įrodymų (pvz. neturi gavėjo atžymėtų CMR važtaraščių).

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
lt
Eksporto fakto įrodymai taikant 0 proc. PVM
2018-02-28

Eksportuotojas, būdamas apdairus ir rūpestingas teisinių santykių dalyvis, norėdamas pasinaudoti teise taikyti 0 proc. PVM tarifą, privalo gauti dokumentus, įrodančius, kad prekės išgabentos iš ES. Aktualioje byloje teismas aptarė situacijas, kuomet muitinės patvirtinimas yra pakankamas išgabenimo iš ES fakto įrodymas ir eksportuotojas teisėtai taiko 0 proc. PVM tarifą, nors ir neturi kitų tinkamų šio fakto įrodymų (pvz. neturi gavėjo atžymėtų CMR važtaraščių).

Andrius Košel

pažeidimai ir sankcijos, teismų praktika
Pamiršote slaptažodį?

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Prisijungti su Google

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis