liepos 30, 2019
lt en
Eksportuotojas

Adobe Stock

Apibrėžimas ‘eksportuotojas‘ pateiktas Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2015/2446, 2015 m. liepos 28 d., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (1 straipsnis, 19 punktas):

‘Eksportuotojas‘ –

a) privatus asmuo, savo asmeniniame bagaže vežantis prekes, kurias ketina išgabenti iš Sąjungos muitų teritorijos;

b) kitais atvejais (kai netaikomas a punktas) –

  • i) Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo, turintis teisę nuspręsti ir nusprendęs, kad prekės turi būti išgabentos iš tos muitų teritorijos;
  • ii) kai netaikomas i papunktis – Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo, kuris yra sutarties, pagal kurią prekės turi būti išgabentos iš tos muitų teritorijos, šalis.