Panašus turinys

lt
Reeksportas ir pranešimas apie reeksportą
2021-03-31
11min
image

Laura Maleckienė

‎ €9.99
eksportas
lt
Reeksportas ir pranešimas apie reeksportą
2021-03-31
11min
image

Laura Maleckienė

‎ €9.99
eksportas
en, lt, ru
Eksportuojamų prekių tiekimas nenustatytam pirkėjui
2019-10-31

Teisingumo teismas priėmė sprendimą ir atsakė į klausimą, ar gali mokesčių administratorius paneigti įmonės teisę taikyti 0 proc. PVM tarifą eksportuojamų ir iš ES išgabentų prekių tiekimo sandoriui, laikydamas, kad neįvyko prekių tiekimas, kai po prekių eksporto mokesčių institucijos konstatavo, kad šias prekes įsigyjantis asmuo buvo ne tiekėjo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas asmuo, bet kitas, nenustatytas asmuo.

Gintaras Juškauskas

eksportas
en, lt, ru
Eksportuojamų prekių tiekimas nenustatytam pirkėjui
2019-10-31

Teisingumo teismas priėmė sprendimą ir atsakė į klausimą, ar gali mokesčių administratorius paneigti įmonės teisę taikyti 0 proc. PVM tarifą eksportuojamų ir iš ES išgabentų prekių tiekimo sandoriui, laikydamas, kad neįvyko prekių tiekimas, kai po prekių eksporto mokesčių institucijos konstatavo, kad šias prekes įsigyjantis asmuo buvo ne tiekėjo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas asmuo, bet kitas, nenustatytas asmuo.

Gintaras Juškauskas

eksportas
lt
Kas gali būti eksportuotoju?
2019-08-30

Š. m. liepos 8 d. Europos Komisija paskelbė atnaujintą priedą A (kol kas tik anglų kalba) prie Sąjungos muitinės kodekso eksporto ir išvežimo gairių. Priede, kurį sudaro 4 lapai, paaiškinamas eksportuotojo apibrėžimas bei jam taikomi kriterijai, tokie kaip "būti įsisteigusiu ES", "turėti teisę nuspręsti dėl prekių išgabenimo iš ES" ir kiti. Apžvelkime atnaujintąjį priedą.

Enrika Naujokė

eksportas
lt
Kas gali būti eksportuotoju?
2019-08-30

Š. m. liepos 8 d. Europos Komisija paskelbė atnaujintą priedą A (kol kas tik anglų kalba) prie Sąjungos muitinės kodekso eksporto ir išvežimo gairių. Priede, kurį sudaro 4 lapai, paaiškinamas eksportuotojo apibrėžimas bei jam taikomi kriterijai, tokie kaip "būti įsisteigusiu ES", "turėti teisę nuspręsti dėl prekių išgabenimo iš ES" ir kiti. Apžvelkime atnaujintąjį priedą.

Enrika Naujokė

eksportas
en, lt
Eksportuotojas
2019-07-30

Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo, turintis teisę nuspręsti ir nusprendęs, kad prekės turi būti išgabentos iš muitų teritorijos.

eksportas
en, lt
Eksportuotojas
2019-07-30

Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo, turintis teisę nuspręsti ir nusprendęs, kad prekės turi būti išgabentos iš muitų teritorijos.

eksportas
lt
Eksporto muitinės procedūros įforminimas - PVM (ne)taikymo sąlyga?
2019-04-30

Ar reikalavimo įforminti muitinės procedūrą nesilaikymas gali lemti, kad eksportuotojas praranda teisę į atleidimą nuo PVM, jeigu nustatyta, kad atitinkamos prekės iš tikrųjų buvo išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos?

Andrius Košel

eksportas
lt
Eksporto muitinės procedūros įforminimas - PVM (ne)taikymo sąlyga?
2019-04-30

Ar reikalavimo įforminti muitinės procedūrą nesilaikymas gali lemti, kad eksportuotojas praranda teisę į atleidimą nuo PVM, jeigu nustatyta, kad atitinkamos prekės iš tikrųjų buvo išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos?

Andrius Košel

eksportas
lt
0 proc. PVM vežimo paslaugoms: kas teisus – Teisingumo teismas ar VMI?
2018-12-31

"Muitų teisė praktikams" Nr. 67 publikuotame straipsnyje "Transporto paslaugų apmokestinimas taikant 0 proc. PVM tarifą ir tai pagrindžiantys duomenys" apžvelgtas Europs Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas. Jau antroje byloje nuosekliai laikydamasis tos pačios pozicijos dėl to, kokios paslaugos laikomos tiesiogiai susijusiomis su prekių eksportu, Teisingumo teismas pakartotinai „kamuolį permetė“ VMI pusėn. Kokia galima VMI reakcija? Kokios vežimo paslaugų apmokestinimo PVM praktikos laikytis verslui?

Gintaras Juškauskas

eksportas
lt
0 proc. PVM vežimo paslaugoms: kas teisus – Teisingumo teismas ar VMI?
2018-12-31

"Muitų teisė praktikams" Nr. 67 publikuotame straipsnyje "Transporto paslaugų apmokestinimas taikant 0 proc. PVM tarifą ir tai pagrindžiantys duomenys" apžvelgtas Europs Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas. Jau antroje byloje nuosekliai laikydamasis tos pačios pozicijos dėl to, kokios paslaugos laikomos tiesiogiai susijusiomis su prekių eksportu, Teisingumo teismas pakartotinai „kamuolį permetė“ VMI pusėn. Kokia galima VMI reakcija? Kokios vežimo paslaugų apmokestinimo PVM praktikos laikytis verslui?

Gintaras Juškauskas

eksportas
lt
Transporto paslaugų apmokestinimas taikant 0 proc. PVM tarifą ir tai pagrindžiantys duomenys
2018-11-30

Europos Sąjungos teismų praktikoje ir toliau formuojamas liberalesnis požiūris į formalumus, tokiu būdu užtikrinant turinio prieš formą viršenybę, bei teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimą. Aktualioje byloje teismas įvertino ir sukritikavo situaciją, kuomet transportavimo paslaugos, skirtos prekių eksportui, nebuvo apmokestintos taikant 0 proc. PVM tarifu, paslaugų teikėjui nepateikus eksporto deklaracijos, kadangi kitų duomenų visuma buvo pakankama konstatuoti prekių eksportą.

Andrius Košel

eksportas
lt
Transporto paslaugų apmokestinimas taikant 0 proc. PVM tarifą ir tai pagrindžiantys duomenys
2018-11-30

Europos Sąjungos teismų praktikoje ir toliau formuojamas liberalesnis požiūris į formalumus, tokiu būdu užtikrinant turinio prieš formą viršenybę, bei teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimą. Aktualioje byloje teismas įvertino ir sukritikavo situaciją, kuomet transportavimo paslaugos, skirtos prekių eksportui, nebuvo apmokestintos taikant 0 proc. PVM tarifu, paslaugų teikėjui nepateikus eksporto deklaracijos, kadangi kitų duomenų visuma buvo pakankama konstatuoti prekių eksportą.

Andrius Košel

eksportas
en, fr
Brazil’s unique export declaration: modernization inspired by international standards
2018-10-31

The Brazilian government has recently centralized its export procedures and developed a new online platform to process export operations in order to make them more efficient and, ultimately, boost the economy. The new “unified export system” is the first application developed as part of Brazil’s Single Window project that started in 2014 and which aims to integrate all existing information technology (IT) processes currently used by border agencies to manage trade flows, thus enabling enhanced coordination and better controls while facilitating data reporting for traders.

Eliza Helena Delgado de Oliveira

eksportas
en, fr
Brazil’s unique export declaration: modernization inspired by international standards
2018-10-31

The Brazilian government has recently centralized its export procedures and developed a new online platform to process export operations in order to make them more efficient and, ultimately, boost the economy. The new “unified export system” is the first application developed as part of Brazil’s Single Window project that started in 2014 and which aims to integrate all existing information technology (IT) processes currently used by border agencies to manage trade flows, thus enabling enhanced coordination and better controls while facilitating data reporting for traders.

Eliza Helena Delgado de Oliveira

eksportas
lt
Eksporto fakto įrodymai taikant 0 proc. PVM
2018-02-28

Eksportuotojas, būdamas apdairus ir rūpestingas teisinių santykių dalyvis, norėdamas pasinaudoti teise taikyti 0 proc. PVM tarifą, privalo gauti dokumentus, įrodančius, kad prekės išgabentos iš ES. Aktualioje byloje teismas aptarė situacijas, kuomet muitinės patvirtinimas yra pakankamas išgabenimo iš ES fakto įrodymas ir eksportuotojas teisėtai taiko 0 proc. PVM tarifą, nors ir neturi kitų tinkamų šio fakto įrodymų (pvz. neturi gavėjo atžymėtų CMR važtaraščių).

Andrius Košel

eksportas
lt
Eksporto fakto įrodymai taikant 0 proc. PVM
2018-02-28

Eksportuotojas, būdamas apdairus ir rūpestingas teisinių santykių dalyvis, norėdamas pasinaudoti teise taikyti 0 proc. PVM tarifą, privalo gauti dokumentus, įrodančius, kad prekės išgabentos iš ES. Aktualioje byloje teismas aptarė situacijas, kuomet muitinės patvirtinimas yra pakankamas išgabenimo iš ES fakto įrodymas ir eksportuotojas teisėtai taiko 0 proc. PVM tarifą, nors ir neturi kitų tinkamų šio fakto įrodymų (pvz. neturi gavėjo atžymėtų CMR važtaraščių).

Andrius Košel

eksportas
lt
Elektroninis deklaravimas ir deklaranto atsakomybės ribos
2018-01-31

Teismas aktualioje byloje sprendė klausimą: Ar šiais elektroninio deklaravimo laikais deklarantas elgiasi rūpestingai pasitikėdamas iš vežėjo gauta informacija, kad eksportuojamas krovinys yra pristatytas į muitinę, ar vis dėlto, prieš pateikdamas muitinei deklaraciją, turi fiziškai nuvykti į muitinės postą ir įsitikinti vežėjo suteiktos informacijos teisingumu?

Andrius Košel

eksportas
lt
Elektroninis deklaravimas ir deklaranto atsakomybės ribos
2018-01-31

Teismas aktualioje byloje sprendė klausimą: Ar šiais elektroninio deklaravimo laikais deklarantas elgiasi rūpestingai pasitikėdamas iš vežėjo gauta informacija, kad eksportuojamas krovinys yra pristatytas į muitinę, ar vis dėlto, prieš pateikdamas muitinei deklaraciją, turi fiziškai nuvykti į muitinės postą ir įsitikinti vežėjo suteiktos informacijos teisingumu?

Andrius Košel

eksportas
lt
Elektroninis eksporto manifestas
2017-11-30

Lapkričio 15 d. Klaipėdos teritorinėje muitinėje vyko Klaipėdos regiono muitinės konsultacinio komiteto pakomitečio posėdis. Apžvelgiame aptartą elektroninio eksporto manifesto temą, kuria pranešimą skaitė ir į verslo klausimus atsakė Muitinės procedūrų skyriaus vyriausioji inspektorė Nida Ruseckienė.

Muita UAB

eksportas
lt
Elektroninis eksporto manifestas
2017-11-30

Lapkričio 15 d. Klaipėdos teritorinėje muitinėje vyko Klaipėdos regiono muitinės konsultacinio komiteto pakomitečio posėdis. Apžvelgiame aptartą elektroninio eksporto manifesto temą, kuria pranešimą skaitė ir į verslo klausimus atsakė Muitinės procedūrų skyriaus vyriausioji inspektorė Nida Ruseckienė.

Muita UAB

eksportas
lt
Eksportas: 0 procentų PVM tarifo taikymas
2017-09-30

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVM įstatymas) numato du savarankiškus ir besiskiriančius pagal taikymo praktiką 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifo taikymo atvejus tiekiant prekes. Šiame straipsnyje apžvelgsime teismo sprendimą aktualioje byloje, kuriuo teismas išskyrė šių atvejų specifikas bei priminė apie įrodinėjimo naštos paskirstymą susiklosčius skirtingoms aplinkybėms.

Andrius Košel

eksportas
lt
Eksportas: 0 procentų PVM tarifo taikymas
2017-09-30

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVM įstatymas) numato du savarankiškus ir besiskiriančius pagal taikymo praktiką 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifo taikymo atvejus tiekiant prekes. Šiame straipsnyje apžvelgsime teismo sprendimą aktualioje byloje, kuriuo teismas išskyrė šių atvejų specifikas bei priminė apie įrodinėjimo naštos paskirstymą susiklosčius skirtingoms aplinkybėms.

Andrius Košel

eksportas
lt
Eksportas: išvežimo momentas ir išvežimo fakto partvirtinimas
2017-08-31

Dažnas eksportuotojas saugo išvežimo faktą patvirtinančius pranešimus IE599, įsitikinęs, kad tai yra eksporto procedūros užbaigimo įrodymas 0 PVM taikymo tikslais. Ar iš tiesų tai juridinę galią turintis įrodymas? Kuris yra eksporto / reeksporto užbaigimo momentas, kai įforminama tranzito (T1 arba T2) procedūra? Pateikėme Muitinės departamento specialistams eilę klausimų, susijusių su eksporto procedūros užbaigimu. Dalinamės gautais paaiškinimais.

Muita UAB

eksportas
lt
Eksportas: išvežimo momentas ir išvežimo fakto partvirtinimas
2017-08-31

Dažnas eksportuotojas saugo išvežimo faktą patvirtinančius pranešimus IE599, įsitikinęs, kad tai yra eksporto procedūros užbaigimo įrodymas 0 PVM taikymo tikslais. Ar iš tiesų tai juridinę galią turintis įrodymas? Kuris yra eksporto / reeksporto užbaigimo momentas, kai įforminama tranzito (T1 arba T2) procedūra? Pateikėme Muitinės departamento specialistams eilę klausimų, susijusių su eksporto procedūros užbaigimu. Dalinamės gautais paaiškinimais.

Muita UAB

eksportas
lt
Žodinė eksporto deklaracija
2017-05-31

Ar gali prekes eksportuojanti įmonė (parduodame klientui Šveicarijoje) deklaruoti prekes žodžiu? Jei taip, kaip tokiu atveju įrodyti, kad prekės eksportuotos?

Muita UAB

eksportas
lt
Žodinė eksporto deklaracija
2017-05-31

Ar gali prekes eksportuojanti įmonė (parduodame klientui Šveicarijoje) deklaruoti prekes žodžiu? Jei taip, kaip tokiu atveju įrodyti, kad prekės eksportuotos?

Muita UAB

eksportas
lt
Eksportuojamų prekių muitinė vertė
2017-01-31

Skaitytojo klausimas: "Kaip teisingai apskaičiuoti iš Lietuvos eksportuojamų prekių muitinę vertę?"

Muita UAB

eksportas
lt
Eksportuojamų prekių muitinė vertė
2017-01-31

Skaitytojo klausimas: "Kaip teisingai apskaičiuoti iš Lietuvos eksportuojamų prekių muitinę vertę?"

Muita UAB

eksportas
lt
Importo ir eksporto taisyklės - naujuose reglamentuose
2015-04-30

2015.04.16 įsigaliojo Europos parlamento ir Tarybos reglamentai dėl bendrų importo ir bendrų eksporto taisyklių.

Muita UAB

eksportas
lt
Importo ir eksporto taisyklės - naujuose reglamentuose
2015-04-30

2015.04.16 įsigaliojo Europos parlamento ir Tarybos reglamentai dėl bendrų importo ir bendrų eksporto taisyklių.

Muita UAB

eksportas
lt
Eksporto deklaracijos pripažinimas negaliojančia
2014-02-28

Kokiais atvejais eksporto deklaracija gali būti pripažįstama negaliojančia ir kada tai turėtų būti atliekama deklaranto iniciatyva?

Muita UAB

eksportas
lt
Eksporto deklaracijos pripažinimas negaliojančia
2014-02-28

Kokiais atvejais eksporto deklaracija gali būti pripažįstama negaliojančia ir kada tai turėtų būti atliekama deklaranto iniciatyva?

Muita UAB

eksportas
Pamiršote slaptažodį?

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Prisijungti su Google

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas tik norint susisiekti su jumis dėl problemos. Jis nebus naudojamas reklamos tikslais.
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis