Leidinys

Išsaugoti
Rodoma 1-161078
Apie leidinį

Apie leidinį "Muitų teisė praktikams"

Leidinys leidžiamas kartą per mėnesį nuo 2012 m., leidėjas CC Learning, UAB. Prenumeruokite užsisakydami vieną iš šių prenumeratos planų: www.customsclearance.net/lt/subscriptions 

Leidinio redakcinės kolegijos nariai:
Enrika Naujokė  CC Learning, UAB direktorė
Dr. Gediminas Valantiejus  advokato kontoros GVLEX advokatas; Mykolo Romerio universiteto lektorius, vyr. mokslo darbuotojas
Milda Stravinskė Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė
Monika Bielskienė PwC Lietuva Netiesioginių mokesčių skyriaus projektų vadovė

Kilus klausimams maloniai prašome susisiekti el. p. info@customsclear.net, tel. 8 664 26393

Naudojimo sąlygos

Leidinio "Muitų teisė praktikams" naudojimo sąlygos

Leidinyje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip teisinis patarimas, išvada ar konsultacija. Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su leidėjų nuomone.

Leidinyje pateikiama mokama informacija yra skirta tik ją teisėtai įsigijusiems asmenims. Šios informacijos platinimas be CC Learning, UAB rašytinio sutikimo yra draudžiamas ir užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę.

Cituodami leidinyje publikuotus straipsnius nurodykite straipsnio pavadinimą, autorių ir leidinio numerį. 

Aktualijos
Žinių šaltiniai
Apžvalgos ir komentarai
Teismų praktika
Klausimai-atsakymai
Įdomu
Muitinės deklaracijos pildymas
Muitinės specialisto karjera
lt
Ko tikėtis, jei gabenate prekes į Rusiją ir Baltarusiją (arba iš jų) per Latviją?
2023-12-06

Muitinės duomenimis, nuo sankcijų įvedimo Latvijos muitinė atliko 184 972 krovinių dokumentų patikrinimus ir 6 027 krovinių fizinius patikrinimus. 8396 atvejais muitinė neleido gabenti prekių, kurioms taikomos sankcijos. 2022 m. dėl sankcijų vengimo iškelta 114 baudžiamųjų bylų, o 2023 m. - 87 baudžiamosios bylos.

Alisa Leskovica

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
Ko tikėtis, jei gabenate prekes į Rusiją ir Baltarusiją (arba iš jų) per Latviją?
2023-12-06

Muitinės duomenimis, nuo sankcijų įvedimo Latvijos muitinė atliko 184 972 krovinių dokumentų patikrinimus ir 6 027 krovinių fizinius patikrinimus. 8396 atvejais muitinė neleido gabenti prekių, kurioms taikomos sankcijos. 2022 m. dėl sankcijų vengimo iškelta 114 baudžiamųjų bylų, o 2023 m. - 87 baudžiamosios bylos.

Alisa Leskovica

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
ESTT: teisė būti išklausytam negali būti ribojama jokiomis teisinėmis nuostatomis
2023-12-03

Teisė būti išklausytam, kuri praktikams gerai žinoma iš muitinės sprendimų, yra įtvirtinta Sąjungos muitinės kodekso 22(6) str.: “Prieš priimdama sprendimą, kuris galėtų būti nepalankus pareiškėjui, muitinė praneša pareiškėjui priežastis, kuriomis ji ketina pagrįsti savo sprendimą, ir suteikia jam galimybę […] pareikšti savo nuomonę”. Ši viena pamatinių Sąjungos teisių nėra tik formalumas - ES Teisingumo Teismas (ESTT) neseniai panaikino reglamentą, nes nustatė, kad Europos Komisija pažeidė importuotojo teisę būti išklausytam šio reglamento priėmimo proceso metu. Todėl importuotojams, eksportuotojams ir kitoms susijusioms šalims verta įsigilinti į šią temą, kad prireikus pasinaudotų šia teise savo naudai.

Dr. Ilona Mishchenko

rizikos valdymas, teisė
lt
ESTT: teisė būti išklausytam negali būti ribojama jokiomis teisinėmis nuostatomis
2023-12-03

Teisė būti išklausytam, kuri praktikams gerai žinoma iš muitinės sprendimų, yra įtvirtinta Sąjungos muitinės kodekso 22(6) str.: “Prieš priimdama sprendimą, kuris galėtų būti nepalankus pareiškėjui, muitinė praneša pareiškėjui priežastis, kuriomis ji ketina pagrįsti savo sprendimą, ir suteikia jam galimybę […] pareikšti savo nuomonę”. Ši viena pamatinių Sąjungos teisių nėra tik formalumas - ES Teisingumo Teismas (ESTT) neseniai panaikino reglamentą, nes nustatė, kad Europos Komisija pažeidė importuotojo teisę būti išklausytam šio reglamento priėmimo proceso metu. Todėl importuotojams, eksportuotojams ir kitoms susijusioms šalims verta įsigilinti į šią temą, kad prireikus pasinaudotų šia teise savo naudai.

Dr. Ilona Mishchenko

rizikos valdymas, teisė
lt
Taršos mokestis importuojant prekes į JAV
2023-12-03

“Dabar kaip importuotojai pildysime PADKM (red. past. pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo) deklaracijas, bet ar nebus taip, kad mūsų gamybininkams atsiras prievolė teikti duomenis apie gamybos emisijas dėl tokių pačių ar panašių kitų šalių reikalavimų?” – tokį klausimą diskusijoje iškėlė skaitytojas. Iš ties, kokie kitų šalių, svarbių ES prekybos partnerių, planai? Atsakydami į klausimą apžvelgiame JAV kongrese svarstomą “Užsienio taršos mokesčio aktą”.

tvarumas
lt
Taršos mokestis importuojant prekes į JAV
2023-12-03

“Dabar kaip importuotojai pildysime PADKM (red. past. pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo) deklaracijas, bet ar nebus taip, kad mūsų gamybininkams atsiras prievolė teikti duomenis apie gamybos emisijas dėl tokių pačių ar panašių kitų šalių reikalavimų?” – tokį klausimą diskusijoje iškėlė skaitytojas. Iš ties, kokie kitų šalių, svarbių ES prekybos partnerių, planai? Atsakydami į klausimą apžvelgiame JAV kongrese svarstomą “Užsienio taršos mokesčio aktą”.

tvarumas
lt
ES aktualijos: lapkritis 2023
2023-12-03

Naujienos 48 savaitę: ES bendrosios lengvatų sistemos reglamento dalinis pakeitimas; SMK darbo programos peržiūra 2023 m.; atnaujintos SMK specialiųjų procedūrų, išskyrus tranzito procedūrą, gairės; ES baigia ratifikuoti prekybos susitarimą su Naująja Zelandija; pereinamojo laikotarpio taisyklės, taikomos Ukrainai, jau yra ROSA (Access2Markets); laikinasis antidempingo muitas tam tikram importuojamam Kinijos kilmės polietileno tereftalatui (PET); daugiafunkcinio aparato, skirto įrengti motorinės transporto priemonės prietaisų skydelyje, tarifinis klasifikavimas; ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
ES aktualijos: lapkritis 2023
2023-12-03

Naujienos 48 savaitę: ES bendrosios lengvatų sistemos reglamento dalinis pakeitimas; SMK darbo programos peržiūra 2023 m.; atnaujintos SMK specialiųjų procedūrų, išskyrus tranzito procedūrą, gairės; ES baigia ratifikuoti prekybos susitarimą su Naująja Zelandija; pereinamojo laikotarpio taisyklės, taikomos Ukrainai, jau yra ROSA (Access2Markets); laikinasis antidempingo muitas tam tikram importuojamam Kinijos kilmės polietileno tereftalatui (PET); daugiafunkcinio aparato, skirto įrengti motorinės transporto priemonės prietaisų skydelyje, tarifinis klasifikavimas; ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
LR aktualijos: lapkritis 2023
2023-12-03

Naujienos 48 savaitę: nuo gruodžio 3 d. eksporto ir kitos nustatytos deklaracijos bei pranešimai muitinei teikiami per iMDAS; patvirtinti nacionalinių kodų, naudojamų „Papildomasis dokumentas“, „Papildoma nuoroda“, „Papildoma informacija“ duomenų elementuose, sąrašai; Lietuvos muitinė kuria šiuolaikiškus IT įrankius, kurie leis atrinkti tikrinimams tik galimai apgaulės muitinės vertės srityje atvejus, o sąžiningas verslas nebus trukdomas tikrinimais; patvirtintas Lietuvos profesijų klasifikatorius (jame ir muitinės tarpininko bei kitos su muitine susijusios profesijos); ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
LR aktualijos: lapkritis 2023
2023-12-03

Naujienos 48 savaitę: nuo gruodžio 3 d. eksporto ir kitos nustatytos deklaracijos bei pranešimai muitinei teikiami per iMDAS; patvirtinti nacionalinių kodų, naudojamų „Papildomasis dokumentas“, „Papildoma nuoroda“, „Papildoma informacija“ duomenų elementuose, sąrašai; Lietuvos muitinė kuria šiuolaikiškus IT įrankius, kurie leis atrinkti tikrinimams tik galimai apgaulės muitinės vertės srityje atvejus, o sąžiningas verslas nebus trukdomas tikrinimais; patvirtintas Lietuvos profesijų klasifikatorius (jame ir muitinės tarpininko bei kitos su muitine susijusios profesijos); ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
Kuo Jums muitinės sritis yra šauni?
2023-11-30

"Kokios yra Jūsų, kaip DB Schenker muitinės vadovo Europai, pagrindinės užduotys? Kokie yra pagrindiniai iššūkiai ir kaip juos sprendžiate? Kaip įvertinate sėkmę? Kuo Jums muitinės sritis yra šauni? Jei turėtumėte visas galias ir išteklius, ką pirmiausia pakeistumėte muitinės pasaulyje?" - turėjome galimybę užduoti šiuos ir kitus klausimus Rainer Wilms, kuriam dėkojame už atsakymus ir įžvalgas.

Rainer Wilms

lt
Kuo Jums muitinės sritis yra šauni?
2023-11-30

"Kokios yra Jūsų, kaip DB Schenker muitinės vadovo Europai, pagrindinės užduotys? Kokie yra pagrindiniai iššūkiai ir kaip juos sprendžiate? Kaip įvertinate sėkmę? Kuo Jums muitinės sritis yra šauni? Jei turėtumėte visas galias ir išteklius, ką pirmiausia pakeistumėte muitinės pasaulyje?" - turėjome galimybę užduoti šiuos ir kitus klausimus Rainer Wilms, kuriam dėkojame už atsakymus ir įžvalgas.

Rainer Wilms

lt
Naudotos automobilių dalys – atliekos ar pakartotinai naudoti skirta prekė?
2023-11-30

Šiandien dažnai kalbame apie žiedinės ekonomikos tikslus bei siekius sumažinti atliekų kiekį, pratęsiant produktų gyvavimo laikotarpį pakartotinai juos panaudojant, suremontuojant, taisant ar perdirbant. Teisinė bazė dar tik kuriama, tai matome ir Kombinuotoje nomenklatūroje, pavyzdžiui, randame nuostatas dėl tam tikrų atliekų ir laužo, dėl naudotų automobilių, tačiau tokių nuostatų nėra dėl naudotų automobilių detalių - todėl gali kilti nesklandumų šias prekes deklaruojant pasirinktai muitinės procedūrai.

Jurgita Stanienė

klasifikavimas
lt
Naudotos automobilių dalys – atliekos ar pakartotinai naudoti skirta prekė?
2023-11-30

Šiandien dažnai kalbame apie žiedinės ekonomikos tikslus bei siekius sumažinti atliekų kiekį, pratęsiant produktų gyvavimo laikotarpį pakartotinai juos panaudojant, suremontuojant, taisant ar perdirbant. Teisinė bazė dar tik kuriama, tai matome ir Kombinuotoje nomenklatūroje, pavyzdžiui, randame nuostatas dėl tam tikrų atliekų ir laužo, dėl naudotų automobilių, tačiau tokių nuostatų nėra dėl naudotų automobilių detalių - todėl gali kilti nesklandumų šias prekes deklaruojant pasirinktai muitinės procedūrai.

Jurgita Stanienė

klasifikavimas
lt
Naujovės Kombinuotosios nomenklatūros 2024 m. redakcijoje (ir kaip klasifikuojame... drakonus)
2023-11-26

Redakcijos žodis: Artėjantys 2024 – medžio drakono metai. Kaip klasifikuojame tokį drakoną? :-) Diskusiją galime pradėti nuo medienos ir jos gaminių, tarp kurių randame drakonmedį* (4407 29), o sena legenda byloja, kad kai drakonas numiršta, jis atgimsta drakonmedžiu... toks įdomus faktas rengiantis naujiems metams. Nepaisant drakonų svarbos 2024-aisiais, apie juos nieko naujo nerasime kitų metų Kombinuotosios nomenklatūros versijoje. Tačiau kviečiame susipažinti su kitais pakeitimais - pasitikrinkite, ar nėra naujovių, susijusių su Jūsų importuojamais ar eksportuojamais produktais. Dėkojame Virginijai Dordzikienei už parengtą apžvalgą.

Virginija Dordzikienė

klasifikavimas
lt
Naujovės Kombinuotosios nomenklatūros 2024 m. redakcijoje (ir kaip klasifikuojame... drakonus)
2023-11-26

Redakcijos žodis: Artėjantys 2024 – medžio drakono metai. Kaip klasifikuojame tokį drakoną? :-) Diskusiją galime pradėti nuo medienos ir jos gaminių, tarp kurių randame drakonmedį* (4407 29), o sena legenda byloja, kad kai drakonas numiršta, jis atgimsta drakonmedžiu... toks įdomus faktas rengiantis naujiems metams. Nepaisant drakonų svarbos 2024-aisiais, apie juos nieko naujo nerasime kitų metų Kombinuotosios nomenklatūros versijoje. Tačiau kviečiame susipažinti su kitais pakeitimais - pasitikrinkite, ar nėra naujovių, susijusių su Jūsų importuojamais ar eksportuojamais produktais. Dėkojame Virginijai Dordzikienei už parengtą apžvalgą.

Virginija Dordzikienė

klasifikavimas
lt
ES sankcijos RU ir BY: netarifinės priemonės ar netarifinės kliūtys?
2023-11-19

Straipsnyje aptariami su EU sankcijomis Rusijai ir Baltarusijai susiję iššūkiai, kuriuos patiria automobilių pramonė Bulgarijoje. Įvestas nacionalinis muitinės rizikos profilis, suveikiantis eksportuojant tam tikras automobilių dalis, priskiriamas SS 84 ir 85 skirsniams, į Turkiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Kazachstaną ir kt. Dokumentai ir informacija, kurių reikalaujama iš prekių gavėjo trečiojoje šalyje ir galutinio prekių naudotojo (jei jis skiriasi), tam, kad šios prekės galėtų būti eksportuotos, yra problematiški - gauti juos dažnai yra labai sunku ar net neįmanoma.

Boryana Peycheva

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
ES sankcijos RU ir BY: netarifinės priemonės ar netarifinės kliūtys?
2023-11-19

Straipsnyje aptariami su EU sankcijomis Rusijai ir Baltarusijai susiję iššūkiai, kuriuos patiria automobilių pramonė Bulgarijoje. Įvestas nacionalinis muitinės rizikos profilis, suveikiantis eksportuojant tam tikras automobilių dalis, priskiriamas SS 84 ir 85 skirsniams, į Turkiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Kazachstaną ir kt. Dokumentai ir informacija, kurių reikalaujama iš prekių gavėjo trečiojoje šalyje ir galutinio prekių naudotojo (jei jis skiriasi), tam, kad šios prekės galėtų būti eksportuotos, yra problematiški - gauti juos dažnai yra labai sunku ar net neįmanoma.

Boryana Peycheva

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
Prekių tarifinio klasifikavimo aktualijos – naujo ES komunikato apžvalga
2023-11-19

Š.m. spalį oficialiajame leidinyje C/2023/440 buvo paskelbtas komunikatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 7 dalies a punkto iii papunktį dėl valstybių narių muitinių priimtų sprendimų, susijusių su privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo muitinės nomenklatūroje (Komunikatas). Apžvelkime kai kurias tarptautines tarifines priemones, kurios skelbiamos Komunikate ir kurios aktualios tiek Lietuvos muitinei, tiek verslui.

Ingrida Sakalienė

klasifikavimas
lt
Prekių tarifinio klasifikavimo aktualijos – naujo ES komunikato apžvalga
2023-11-19

Š.m. spalį oficialiajame leidinyje C/2023/440 buvo paskelbtas komunikatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 7 dalies a punkto iii papunktį dėl valstybių narių muitinių priimtų sprendimų, susijusių su privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo muitinės nomenklatūroje (Komunikatas). Apžvelkime kai kurias tarptautines tarifines priemones, kurios skelbiamos Komunikate ir kurios aktualios tiek Lietuvos muitinei, tiek verslui.

Ingrida Sakalienė

klasifikavimas
lt
Netarifinės priemonės: jų paskirtis ir poveikis prekybai
2023-11-05

UNCTAD duomenimis, 90% pasaulinės prekybos yra taikomos netarifinio reguliavimo priemonės (NTP). Šios priemonės gali išauginti prekybos sąnaudas tris kartus daugiau nei tarifai. Dažnai jos nėra skaidrios - tai didina pasaulinės prekybos netikrumą ir nenuspėjamumą. Antra vertus, NTP gali būti naudingos tarptautinei prekybai, nes sertifikavimu užtikrinama produktų kokybė, etiketėse suteikiama informacija apie juos, ženklinimu ir aplinkosaugos standartais atspindimas įsipareigojimas spręsti socialiai svarbius klausimus ir pan. Apžvelkime, kas yra netarifinės priemonės, kokia jų paskirtis ir koks jų poveikis prekybai.

Rizwan Mahmood

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
Netarifinės priemonės: jų paskirtis ir poveikis prekybai
2023-11-05

UNCTAD duomenimis, 90% pasaulinės prekybos yra taikomos netarifinio reguliavimo priemonės (NTP). Šios priemonės gali išauginti prekybos sąnaudas tris kartus daugiau nei tarifai. Dažnai jos nėra skaidrios - tai didina pasaulinės prekybos netikrumą ir nenuspėjamumą. Antra vertus, NTP gali būti naudingos tarptautinei prekybai, nes sertifikavimu užtikrinama produktų kokybė, etiketėse suteikiama informacija apie juos, ženklinimu ir aplinkosaugos standartais atspindimas įsipareigojimas spręsti socialiai svarbius klausimus ir pan. Apžvelkime, kas yra netarifinės priemonės, kokia jų paskirtis ir koks jų poveikis prekybai.

Rizwan Mahmood

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
PADKM: kiek suderinamas su tarptautine teise?
2023-11-05

Redakcijos žodis. Šioje pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiama Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM) istorija, tikslai ir taikymo sritys. Taip pat pradedama gilintis į tarptautinius susitarimus, visų pirma - Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, keliant šiuos klausimus: Ar PADKM teisingas besivystančių šalių atžvilgiu? Ar jis neprieštarauja tarptautinių susitarimų nuostatoms? Tęsinyje bus apžvelgiamos Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) nuostatos, gilinamasi į PADKM reglamentą bei verslui pateikiamas praktinis klausimų sąrašas, kuris pravers rengiantis išpildyti pereinamojo laikotarpio reikalavimus.

Michael Lux

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
PADKM: kiek suderinamas su tarptautine teise?
2023-11-05

Redakcijos žodis. Šioje pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiama Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM) istorija, tikslai ir taikymo sritys. Taip pat pradedama gilintis į tarptautinius susitarimus, visų pirma - Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, keliant šiuos klausimus: Ar PADKM teisingas besivystančių šalių atžvilgiu? Ar jis neprieštarauja tarptautinių susitarimų nuostatoms? Tęsinyje bus apžvelgiamos Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) nuostatos, gilinamasi į PADKM reglamentą bei verslui pateikiamas praktinis klausimų sąrašas, kuris pravers rengiantis išpildyti pereinamojo laikotarpio reikalavimus.

Michael Lux

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
Veiklos auditas: kodėl svarbu net ir mažam verslui?
2023-11-05

„Net ir vieno žmogaus įmonė, pavyzdžiui, teikianti muitinės tarpininko paslaugas, turi taikyti savo veiklos savikontrolės procedūras.“ - sako Žana Kraučenkienė, sertifikuota vidaus auditorė, turinti daugiau nei 20 metų patirtį šioje srityje. Kokias veiklos sritis apima vidaus auditas? Kaip vidaus auditorius organizuoja savo veiklą? Kodėl apskritai tai svarbu kiekvienai įmonei? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus kviečiame sužinoti skaitant interviu.

Žana Kraučenkienė

rizikos valdymas
lt
Veiklos auditas: kodėl svarbu net ir mažam verslui?
2023-11-05

„Net ir vieno žmogaus įmonė, pavyzdžiui, teikianti muitinės tarpininko paslaugas, turi taikyti savo veiklos savikontrolės procedūras.“ - sako Žana Kraučenkienė, sertifikuota vidaus auditorė, turinti daugiau nei 20 metų patirtį šioje srityje. Kokias veiklos sritis apima vidaus auditas? Kaip vidaus auditorius organizuoja savo veiklą? Kodėl apskritai tai svarbu kiekvienai įmonei? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus kviečiame sužinoti skaitant interviu.

Žana Kraučenkienė

rizikos valdymas
lt
Ką patartumėte „žaliam“ vidiniam tikrintojui mažoje įmonėje?
2023-11-05

Skaitytojo klausimas: Esame maža (20+ darbuotojų) keletą metų veikianti įmonė. Neturiu patirties atliekant vidinius įmonės muitinės formalumų patikrinimus. Ką patartumėte, nuo ko pradėti?

rizikos valdymas
lt
Ką patartumėte „žaliam“ vidiniam tikrintojui mažoje įmonėje?
2023-11-05

Skaitytojo klausimas: Esame maža (20+ darbuotojų) keletą metų veikianti įmonė. Neturiu patirties atliekant vidinius įmonės muitinės formalumų patikrinimus. Ką patartumėte, nuo ko pradėti?

rizikos valdymas
lt
REACH cheminių medžiagų reglamentai ES ir JK – suderinimo iššūkiai
2023-11-02

Gamybos pramonėje tiekimo grandinės dažnai yra sudėtingos ir cheminės medžiagos kelis kartus kerta JK ir ES sienas. Šiame straipsnyje apžvelgiame, kaip REACH reglamentas taikomas ES (taip pat atkreipiame dėmesį į šiuo metu atliekamą reglamento peržiūrą) ir Jungtinėje Karalystėje, kokią įtaką tai turi įmonėms, taip pat aptariame Šiaurės Airijai taikomą Vindzoro sistemą. Dauguma įmonių naudoja chemines medžiagas (kartais to net sau neįsivardinusios), todėl pasitikrinkite, kokios yra jūsų pareigos ir atsakomybė pagal ES REACH, JK REACH ar net pagal abu šiuos teisės aktus.

Mark Rowbotham

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
REACH cheminių medžiagų reglamentai ES ir JK – suderinimo iššūkiai
2023-11-02

Gamybos pramonėje tiekimo grandinės dažnai yra sudėtingos ir cheminės medžiagos kelis kartus kerta JK ir ES sienas. Šiame straipsnyje apžvelgiame, kaip REACH reglamentas taikomas ES (taip pat atkreipiame dėmesį į šiuo metu atliekamą reglamento peržiūrą) ir Jungtinėje Karalystėje, kokią įtaką tai turi įmonėms, taip pat aptariame Šiaurės Airijai taikomą Vindzoro sistemą. Dauguma įmonių naudoja chemines medžiagas (kartais to net sau neįsivardinusios), todėl pasitikrinkite, kokios yra jūsų pareigos ir atsakomybė pagal ES REACH, JK REACH ar net pagal abu šiuos teisės aktus.

Mark Rowbotham

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
ESTT: “neišmuitintų” prekių transportavimui automatiškai taikyti 0% PVM negalima
2023-11-02

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) išnagrinėjo bylą, kurioje spręstas klausimas, ar transporto įmonė, tranzitu gabenanti prekes iš Olandijos uosto į prekių importo valstybę - Rumuniją - gali savo paslaugoms automatiškai taikyti 0 proc. PVM (kaip transporto paslaugoms, susijusioms su importu), ar visgi turi papildomai įsitikinti, kad importuotojas PVM nuo šių paslaugų tinkamai įtraukė į prekių importo PVM apmokestinamąją vertę. Ir jeigu neįrodo, turi PVM nuo šių paslaugų sumokėti pats. ESTT patvirtino transporto įmonėms nepalankią poziciją - automatinio 0 proc. taikymo šiuo atveju negali būti. Visgi, mokesčių administratorius privalo atsižvelgti į visus galimus pateikti įrodymus.

Monika Bielskienė

muitai, mokesčiai
lt
ESTT: “neišmuitintų” prekių transportavimui automatiškai taikyti 0% PVM negalima
2023-11-02

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) išnagrinėjo bylą, kurioje spręstas klausimas, ar transporto įmonė, tranzitu gabenanti prekes iš Olandijos uosto į prekių importo valstybę - Rumuniją - gali savo paslaugoms automatiškai taikyti 0 proc. PVM (kaip transporto paslaugoms, susijusioms su importu), ar visgi turi papildomai įsitikinti, kad importuotojas PVM nuo šių paslaugų tinkamai įtraukė į prekių importo PVM apmokestinamąją vertę. Ir jeigu neįrodo, turi PVM nuo šių paslaugų sumokėti pats. ESTT patvirtino transporto įmonėms nepalankią poziciją - automatinio 0 proc. taikymo šiuo atveju negali būti. Visgi, mokesčių administratorius privalo atsižvelgti į visus galimus pateikti įrodymus.

Monika Bielskienė

muitai, mokesčiai
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis