Panašus turinys

en, lt
Ko tikėtis, jei gabenate prekes į Rusiją ir Baltarusiją (arba iš jų) per Latviją?
2023-12-06

Muitinės duomenimis, nuo sankcijų įvedimo Latvijos muitinė atliko 184 972 krovinių dokumentų patikrinimus ir 6 027 krovinių fizinius patikrinimus. 8396 atvejais muitinė neleido gabenti prekių, kurioms taikomos sankcijos. 2022 m. dėl sankcijų vengimo iškelta 114 baudžiamųjų bylų, o 2023 m. - 87 baudžiamosios bylos.

Alisa Leskovica

apribojimai, kliūtys prekybai
en, lt
Ko tikėtis, jei gabenate prekes į Rusiją ir Baltarusiją (arba iš jų) per Latviją?
2023-12-06

Muitinės duomenimis, nuo sankcijų įvedimo Latvijos muitinė atliko 184 972 krovinių dokumentų patikrinimus ir 6 027 krovinių fizinius patikrinimus. 8396 atvejais muitinė neleido gabenti prekių, kurioms taikomos sankcijos. 2022 m. dėl sankcijų vengimo iškelta 114 baudžiamųjų bylų, o 2023 m. - 87 baudžiamosios bylos.

Alisa Leskovica

apribojimai, kliūtys prekybai
en
Ukraine customs and trade news October/November 2023
2023-12-06

News at a glance: Customs clearance without presentation of goods - no longer an option; Constitutional Court: the Customs Code must allow for the individualisation of penalties; Pan-Euro-Mediterranean Regional Convention: Alternative rules of origin (EU and Ukraine); verification of exporters of agricultural products; reliable, transparent and comprehensible trade protection tools that benefit both Ukrainian businesses and international partners.

Iryna Pavlenko

teisė
en
Ukraine customs and trade news October/November 2023
2023-12-06

News at a glance: Customs clearance without presentation of goods - no longer an option; Constitutional Court: the Customs Code must allow for the individualisation of penalties; Pan-Euro-Mediterranean Regional Convention: Alternative rules of origin (EU and Ukraine); verification of exporters of agricultural products; reliable, transparent and comprehensible trade protection tools that benefit both Ukrainian businesses and international partners.

Iryna Pavlenko

teisė
en
EU law news October/November 2023
2023-12-03

News in week 48: Amendment of EU's GSP Regulation; UCC Work Programme 2023 revision; updated UCC Guidance on Special Procedures other than Transit; EU completes ratification of state-of-the-art trade agreement with New Zealand; Transitional Rules for Ukraine are now in ROSA (Access2Markets); a provisional anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in China; tariff classification of a multifunctional apparatus in a housing with front control buttons, to be installed in the dashboard of a motor vehicle; and more updates!

teisė
en
EU law news October/November 2023
2023-12-03

News in week 48: Amendment of EU's GSP Regulation; UCC Work Programme 2023 revision; updated UCC Guidance on Special Procedures other than Transit; EU completes ratification of state-of-the-art trade agreement with New Zealand; Transitional Rules for Ukraine are now in ROSA (Access2Markets); a provisional anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in China; tariff classification of a multifunctional apparatus in a housing with front control buttons, to be installed in the dashboard of a motor vehicle; and more updates!

teisė
en
Thoughts on non-preferential & Deep origin
2023-12-03

The fundamental premise of these notes is that the absence of any harmonization for rules of non-preferential rules of origin is increasingly and very rapidly creating additional discriminatory opportunities to expand and extend the scope and impact of a wide range of trade policies and trade restrictions. A brief analysis will provide a few examples of this phenomena, including an examination of its probable causes, and possible approaches to mitigate related barriers to international trade. The final notes will examine potential information and data contradictions in the current efforts to control so-called 'negative externalities' by way of 'deep origin' requirements, such as forced labour and carbon measures, at the border.

Brian Staples

kilmė
en
Thoughts on non-preferential & Deep origin
2023-12-03

The fundamental premise of these notes is that the absence of any harmonization for rules of non-preferential rules of origin is increasingly and very rapidly creating additional discriminatory opportunities to expand and extend the scope and impact of a wide range of trade policies and trade restrictions. A brief analysis will provide a few examples of this phenomena, including an examination of its probable causes, and possible approaches to mitigate related barriers to international trade. The final notes will examine potential information and data contradictions in the current efforts to control so-called 'negative externalities' by way of 'deep origin' requirements, such as forced labour and carbon measures, at the border.

Brian Staples

kilmė
en, lt
ESTT: teisė būti išklausytam negali būti ribojama jokiomis teisinėmis nuostatomis
2023-12-03

Teisė būti išklausytam, kuri praktikams gerai žinoma iš muitinės sprendimų, yra įtvirtinta Sąjungos muitinės kodekso 22(6) str.: “Prieš priimdama sprendimą, kuris galėtų būti nepalankus pareiškėjui, muitinė praneša pareiškėjui priežastis, kuriomis ji ketina pagrįsti savo sprendimą, ir suteikia jam galimybę […] pareikšti savo nuomonę”. Ši viena pamatinių Sąjungos teisių nėra tik formalumas - ES Teisingumo Teismas (ESTT) neseniai panaikino reglamentą, nes nustatė, kad Europos Komisija pažeidė importuotojo teisę būti išklausytam šio reglamento priėmimo proceso metu. Todėl importuotojams, eksportuotojams ir kitoms susijusioms šalims verta įsigilinti į šią temą, kad prireikus pasinaudotų šia teise savo naudai.

Dr. Ilona Mishchenko

rizikos valdymas, teisė
en, lt
ESTT: teisė būti išklausytam negali būti ribojama jokiomis teisinėmis nuostatomis
2023-12-03

Teisė būti išklausytam, kuri praktikams gerai žinoma iš muitinės sprendimų, yra įtvirtinta Sąjungos muitinės kodekso 22(6) str.: “Prieš priimdama sprendimą, kuris galėtų būti nepalankus pareiškėjui, muitinė praneša pareiškėjui priežastis, kuriomis ji ketina pagrįsti savo sprendimą, ir suteikia jam galimybę […] pareikšti savo nuomonę”. Ši viena pamatinių Sąjungos teisių nėra tik formalumas - ES Teisingumo Teismas (ESTT) neseniai panaikino reglamentą, nes nustatė, kad Europos Komisija pažeidė importuotojo teisę būti išklausytam šio reglamento priėmimo proceso metu. Todėl importuotojams, eksportuotojams ir kitoms susijusioms šalims verta įsigilinti į šią temą, kad prireikus pasinaudotų šia teise savo naudai.

Dr. Ilona Mishchenko

rizikos valdymas, teisė
lt
Taršos mokestis importuojant prekes į JAV
2023-12-03

“Dabar kaip importuotojai pildysime PADKM (red. past. pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo) deklaracijas, bet ar nebus taip, kad mūsų gamybininkams atsiras prievolė teikti duomenis apie gamybos emisijas dėl tokių pačių ar panašių kitų šalių reikalavimų?” – tokį klausimą diskusijoje iškėlė skaitytojas. Iš ties, kokie kitų šalių, svarbių ES prekybos partnerių, planai? Atsakydami į klausimą apžvelgiame JAV kongrese svarstomą “Užsienio taršos mokesčio aktą”.

tvarumas
lt
Taršos mokestis importuojant prekes į JAV
2023-12-03

“Dabar kaip importuotojai pildysime PADKM (red. past. pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo) deklaracijas, bet ar nebus taip, kad mūsų gamybininkams atsiras prievolė teikti duomenis apie gamybos emisijas dėl tokių pačių ar panašių kitų šalių reikalavimų?” – tokį klausimą diskusijoje iškėlė skaitytojas. Iš ties, kokie kitų šalių, svarbių ES prekybos partnerių, planai? Atsakydami į klausimą apžvelgiame JAV kongrese svarstomą “Užsienio taršos mokesčio aktą”.

tvarumas
lt
ES aktualijos: lapkritis 2023
2023-12-03

Naujienos 48 savaitę: ES bendrosios lengvatų sistemos reglamento dalinis pakeitimas; SMK darbo programos peržiūra 2023 m.; atnaujintos SMK specialiųjų procedūrų, išskyrus tranzito procedūrą, gairės; ES baigia ratifikuoti prekybos susitarimą su Naująja Zelandija; pereinamojo laikotarpio taisyklės, taikomos Ukrainai, jau yra ROSA (Access2Markets); laikinasis antidempingo muitas tam tikram importuojamam Kinijos kilmės polietileno tereftalatui (PET); daugiafunkcinio aparato, skirto įrengti motorinės transporto priemonės prietaisų skydelyje, tarifinis klasifikavimas; ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
ES aktualijos: lapkritis 2023
2023-12-03

Naujienos 48 savaitę: ES bendrosios lengvatų sistemos reglamento dalinis pakeitimas; SMK darbo programos peržiūra 2023 m.; atnaujintos SMK specialiųjų procedūrų, išskyrus tranzito procedūrą, gairės; ES baigia ratifikuoti prekybos susitarimą su Naująja Zelandija; pereinamojo laikotarpio taisyklės, taikomos Ukrainai, jau yra ROSA (Access2Markets); laikinasis antidempingo muitas tam tikram importuojamam Kinijos kilmės polietileno tereftalatui (PET); daugiafunkcinio aparato, skirto įrengti motorinės transporto priemonės prietaisų skydelyje, tarifinis klasifikavimas; ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
LR aktualijos: lapkritis 2023
2023-12-03

Naujienos 48 savaitę: nuo gruodžio 3 d. eksporto ir kitos nustatytos deklaracijos bei pranešimai muitinei teikiami per iMDAS; patvirtinti nacionalinių kodų, naudojamų „Papildomasis dokumentas“, „Papildoma nuoroda“, „Papildoma informacija“ duomenų elementuose, sąrašai; Lietuvos muitinė kuria šiuolaikiškus IT įrankius, kurie leis atrinkti tikrinimams tik galimai apgaulės muitinės vertės srityje atvejus, o sąžiningas verslas nebus trukdomas tikrinimais; patvirtintas Lietuvos profesijų klasifikatorius (jame ir muitinės tarpininko bei kitos su muitine susijusios profesijos); ir daugiau aktualijų!

teisė
lt
LR aktualijos: lapkritis 2023
2023-12-03

Naujienos 48 savaitę: nuo gruodžio 3 d. eksporto ir kitos nustatytos deklaracijos bei pranešimai muitinei teikiami per iMDAS; patvirtinti nacionalinių kodų, naudojamų „Papildomasis dokumentas“, „Papildoma nuoroda“, „Papildoma informacija“ duomenų elementuose, sąrašai; Lietuvos muitinė kuria šiuolaikiškus IT įrankius, kurie leis atrinkti tikrinimams tik galimai apgaulės muitinės vertės srityje atvejus, o sąžiningas verslas nebus trukdomas tikrinimais; patvirtintas Lietuvos profesijų klasifikatorius (jame ir muitinės tarpininko bei kitos su muitine susijusios profesijos); ir daugiau aktualijų!

teisė
en, lt
Kuo Jums muitinės sritis yra šauni?
2023-11-30

"Kokios yra Jūsų, kaip DB Schenker muitinės vadovo Europai, pagrindinės užduotys? Kokie yra pagrindiniai iššūkiai ir kaip juos sprendžiate? Kaip įvertinate sėkmę? Kuo Jums muitinės sritis yra šauni? Jei turėtumėte visas galias ir išteklius, ką pirmiausia pakeistumėte muitinės pasaulyje?" - turėjome galimybę užduoti šiuos ir kitus klausimus Rainer Wilms, kuriam dėkojame už atsakymus ir įžvalgas.

Rainer Wilms

en, lt
Kuo Jums muitinės sritis yra šauni?
2023-11-30

"Kokios yra Jūsų, kaip DB Schenker muitinės vadovo Europai, pagrindinės užduotys? Kokie yra pagrindiniai iššūkiai ir kaip juos sprendžiate? Kaip įvertinate sėkmę? Kuo Jums muitinės sritis yra šauni? Jei turėtumėte visas galias ir išteklius, ką pirmiausia pakeistumėte muitinės pasaulyje?" - turėjome galimybę užduoti šiuos ir kitus klausimus Rainer Wilms, kuriam dėkojame už atsakymus ir įžvalgas.

Rainer Wilms

lt
Naudotos automobilių dalys – atliekos ar pakartotinai naudoti skirta prekė?
2023-11-30

Šiandien dažnai kalbame apie žiedinės ekonomikos tikslus bei siekius sumažinti atliekų kiekį, pratęsiant produktų gyvavimo laikotarpį pakartotinai juos panaudojant, suremontuojant, taisant ar perdirbant. Teisinė bazė dar tik kuriama, tai matome ir Kombinuotoje nomenklatūroje, pavyzdžiui, randame nuostatas dėl tam tikrų atliekų ir laužo, dėl naudotų automobilių, tačiau tokių nuostatų nėra dėl naudotų automobilių detalių - todėl gali kilti nesklandumų šias prekes deklaruojant pasirinktai muitinės procedūrai.

Jurgita Stanienė

klasifikavimas
lt
Naudotos automobilių dalys – atliekos ar pakartotinai naudoti skirta prekė?
2023-11-30

Šiandien dažnai kalbame apie žiedinės ekonomikos tikslus bei siekius sumažinti atliekų kiekį, pratęsiant produktų gyvavimo laikotarpį pakartotinai juos panaudojant, suremontuojant, taisant ar perdirbant. Teisinė bazė dar tik kuriama, tai matome ir Kombinuotoje nomenklatūroje, pavyzdžiui, randame nuostatas dėl tam tikrų atliekų ir laužo, dėl naudotų automobilių, tačiau tokių nuostatų nėra dėl naudotų automobilių detalių - todėl gali kilti nesklandumų šias prekes deklaruojant pasirinktai muitinės procedūrai.

Jurgita Stanienė

klasifikavimas
en, lt
Naujovės Kombinuotosios nomenklatūros 2024 m. redakcijoje (ir kaip klasifikuojame... drakonus)
2023-11-26

Redakcijos žodis: Artėjantys 2024 – medžio drakono metai. Kaip klasifikuojame tokį drakoną? :-) Diskusiją galime pradėti nuo medienos ir jos gaminių, tarp kurių randame drakonmedį* (4407 29), o sena legenda byloja, kad kai drakonas numiršta, jis atgimsta drakonmedžiu... toks įdomus faktas rengiantis naujiems metams. Nepaisant drakonų svarbos 2024-aisiais, apie juos nieko naujo nerasime kitų metų Kombinuotosios nomenklatūros versijoje. Tačiau kviečiame susipažinti su kitais pakeitimais - pasitikrinkite, ar nėra naujovių, susijusių su Jūsų importuojamais ar eksportuojamais produktais. Dėkojame Virginijai Dordzikienei už parengtą apžvalgą.

Virginija Dordzikienė

klasifikavimas
en, lt
Naujovės Kombinuotosios nomenklatūros 2024 m. redakcijoje (ir kaip klasifikuojame... drakonus)
2023-11-26

Redakcijos žodis: Artėjantys 2024 – medžio drakono metai. Kaip klasifikuojame tokį drakoną? :-) Diskusiją galime pradėti nuo medienos ir jos gaminių, tarp kurių randame drakonmedį* (4407 29), o sena legenda byloja, kad kai drakonas numiršta, jis atgimsta drakonmedžiu... toks įdomus faktas rengiantis naujiems metams. Nepaisant drakonų svarbos 2024-aisiais, apie juos nieko naujo nerasime kitų metų Kombinuotosios nomenklatūros versijoje. Tačiau kviečiame susipažinti su kitais pakeitimais - pasitikrinkite, ar nėra naujovių, susijusių su Jūsų importuojamais ar eksportuojamais produktais. Dėkojame Virginijai Dordzikienei už parengtą apžvalgą.

Virginija Dordzikienė

klasifikavimas
en
Non-tariff measures: the biggest challenges in 2023
2023-11-19

Where do we draw the line between non-tariff measures that help governments achieve important goals (e.g. sustainability) and non-tariff barriers that unnecessarily restrict trade? How can SMEs ensure compliance in an increasingly complex regulatory environment (international sanctions, export controls, SPS, CBAM, REACH, forced labour, etc.)? As a distributor, how do you control the supply chain with multiple points of sale and resale, especially in relation to export control? These and other related questions were addressed at the 18th Authors' Meeting in an exchange of views between experts from different countries - the EU, the UK, the US, Brazil and Pakistan.

apribojimai, kliūtys prekybai
en
Non-tariff measures: the biggest challenges in 2023
2023-11-19

Where do we draw the line between non-tariff measures that help governments achieve important goals (e.g. sustainability) and non-tariff barriers that unnecessarily restrict trade? How can SMEs ensure compliance in an increasingly complex regulatory environment (international sanctions, export controls, SPS, CBAM, REACH, forced labour, etc.)? As a distributor, how do you control the supply chain with multiple points of sale and resale, especially in relation to export control? These and other related questions were addressed at the 18th Authors' Meeting in an exchange of views between experts from different countries - the EU, the UK, the US, Brazil and Pakistan.

apribojimai, kliūtys prekybai
lt
Muitinės rizikų valdymo sistema įmonėse
01h 03min
image

Žana Kraučenkienė

‎ €69.00
rizikos valdymas
lt
Muitinės rizikų valdymo sistema įmonėse - nuo ko pradėti?
01h 03min
image

Žana Kraučenkienė

‎ €69.00
rizikos valdymas
en, lt
ES sankcijos RU ir BY: netarifinės priemonės ar netarifinės kliūtys?
2023-11-19

Straipsnyje aptariami su EU sankcijomis Rusijai ir Baltarusijai susiję iššūkiai, kuriuos patiria automobilių pramonė Bulgarijoje. Įvestas nacionalinis muitinės rizikos profilis, suveikiantis eksportuojant tam tikras automobilių dalis, priskiriamas SS 84 ir 85 skirsniams, į Turkiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Kazachstaną ir kt. Dokumentai ir informacija, kurių reikalaujama iš prekių gavėjo trečiojoje šalyje ir galutinio prekių naudotojo (jei jis skiriasi), tam, kad šios prekės galėtų būti eksportuotos, yra problematiški - gauti juos dažnai yra labai sunku ar net neįmanoma.

Boryana Peycheva

apribojimai, kliūtys prekybai
en, lt
ES sankcijos RU ir BY: netarifinės priemonės ar netarifinės kliūtys?
2023-11-19

Straipsnyje aptariami su EU sankcijomis Rusijai ir Baltarusijai susiję iššūkiai, kuriuos patiria automobilių pramonė Bulgarijoje. Įvestas nacionalinis muitinės rizikos profilis, suveikiantis eksportuojant tam tikras automobilių dalis, priskiriamas SS 84 ir 85 skirsniams, į Turkiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Kazachstaną ir kt. Dokumentai ir informacija, kurių reikalaujama iš prekių gavėjo trečiojoje šalyje ir galutinio prekių naudotojo (jei jis skiriasi), tam, kad šios prekės galėtų būti eksportuotos, yra problematiški - gauti juos dažnai yra labai sunku ar net neįmanoma.

Boryana Peycheva

apribojimai, kliūtys prekybai
en
The significance of double taxation avoidance agreements in international trade
2023-11-19

Understanding the terms Double Taxation and Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs) is crucial in the field of international taxation, as they encapsulate complex scenarios that impact cross-border trade and investments. This paper aims to unravel the conceptual framework of DTAAs, assessing their advantages and disadvantages in the realm of international trade. By presenting case studies, this paper endeavors to delineate how DTAAs influence international trade decisions, offering a pragmatic understanding of their significance.

Karolis Zelenkauskas

muitai, mokesčiai
en
The significance of double taxation avoidance agreements in international trade
2023-11-19

Understanding the terms Double Taxation and Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs) is crucial in the field of international taxation, as they encapsulate complex scenarios that impact cross-border trade and investments. This paper aims to unravel the conceptual framework of DTAAs, assessing their advantages and disadvantages in the realm of international trade. By presenting case studies, this paper endeavors to delineate how DTAAs influence international trade decisions, offering a pragmatic understanding of their significance.

Karolis Zelenkauskas

muitai, mokesčiai
en, lt
Prekių tarifinio klasifikavimo aktualijos – naujo ES komunikato apžvalga
2023-11-19

Š.m. spalį oficialiajame leidinyje C/2023/440 buvo paskelbtas komunikatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 7 dalies a punkto iii papunktį dėl valstybių narių muitinių priimtų sprendimų, susijusių su privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo muitinės nomenklatūroje (Komunikatas). Apžvelkime kai kurias tarptautines tarifines priemones, kurios skelbiamos Komunikate ir kurios aktualios tiek Lietuvos muitinei, tiek verslui.

Ingrida Sakalienė

klasifikavimas
en, lt
Prekių tarifinio klasifikavimo aktualijos – naujo ES komunikato apžvalga
2023-11-19

Š.m. spalį oficialiajame leidinyje C/2023/440 buvo paskelbtas komunikatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 7 dalies a punkto iii papunktį dėl valstybių narių muitinių priimtų sprendimų, susijusių su privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo muitinės nomenklatūroje (Komunikatas). Apžvelkime kai kurias tarptautines tarifines priemones, kurios skelbiamos Komunikate ir kurios aktualios tiek Lietuvos muitinei, tiek verslui.

Ingrida Sakalienė

klasifikavimas
en
Monthly EU law news Oct-Nov 2023 | CN
00min
image

Enrika Naujokė

eksporto kontrolė, sankcijos, klasifikavimas, teisė, tvarumas
en
Monthly EU law news Oct-Nov 2023 | CN codes, value, CBAM, IT, int. sanctions…
00min
image

Enrika Naujokė

eksporto kontrolė, sankcijos, klasifikavimas, teisė, tvarumas
en
Education in the context of the new
00min
image

Customs Knowledge Institute

žinių valdymas
en
Education in the context of the new and expanded role of Customs
00min
image

Customs Knowledge Institute

žinių valdymas
en, lt
Sandorių kainodara
2023-11-12

Sandorių kainodara - tai tarptautinio apmokestinimo taisyklė, sukurta siekiant nustatyti, kokią tarptautinės įmonės pajamų dalį reikia paskirstyti dviem tos pačios grupės bendrovėms, jei jos tarpusavyje sudaro sandorį. Apskritai taisyklė yra tokia, kad jos turi elgtis taip, tarsi būtų trečiosios šalys, kad galėtų nustatyti trečiosios (nesusijusios) šalies kainą. Sandorių kainodara yra svarbi nustatant prekių muitinę vertę.

vertė
en, lt
Sandorių kainodara
2023-11-12

Sandorių kainodara - tai tarptautinio apmokestinimo taisyklė, sukurta siekiant nustatyti, kokią tarptautinės įmonės pajamų dalį reikia paskirstyti dviem tos pačios grupės bendrovėms, jei jos tarpusavyje sudaro sandorį. Apskritai taisyklė yra tokia, kad jos turi elgtis taip, tarsi būtų trečiosios šalys, kad galėtų nustatyti trečiosios (nesusijusios) šalies kainą. Sandorių kainodara yra svarbi nustatant prekių muitinę vertę.

vertė
en
Using the Windsor Framework from Great
01h 39min
image

Customs Knowledge Institute

‎ €59.99
en
Using the Windsor Framework from Great Britain or Ireland
01h 39min
image

Customs Knowledge Institute

‎ €59.99
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas


Login with Google Login with LinkedIn

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis