Similar content

lt
42 importo procedūros vykdymas
30-04-2016

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šį mėnesį išnagrinėjo bylą dėl 42 importo procedūros (procedūros esmė - išleidžiant prekes į laisvą apyvartą nemokamas importo PVM, nes prekės tiekiamos į kitą ES šalį) vykdymo. 2015 m. muitinės veiklos ataskaitoje pažymima, kad muitinės patikrinimų po įforminimo metu daugiausiai papildomai priskaičiuota mokesčių būtent dėl šios procedūros netinkamo vykdymo, todėl verslui svarbu įsigilinti į teisinius reikalavimus ir tinkamai juos taikyti praktikoje.

Muita UAB

customs clearance
lt
42 importo procedūros vykdymas
30-04-2016

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šį mėnesį išnagrinėjo bylą dėl 42 importo procedūros (procedūros esmė - išleidžiant prekes į laisvą apyvartą nemokamas importo PVM, nes prekės tiekiamos į kitą ES šalį) vykdymo. 2015 m. muitinės veiklos ataskaitoje pažymima, kad muitinės patikrinimų po įforminimo metu daugiausiai papildomai priskaičiuota mokesčių būtent dėl šios procedūros netinkamo vykdymo, todėl verslui svarbu įsigilinti į teisinius reikalavimus ir tinkamai juos taikyti praktikoje.

Muita UAB

customs clearance
lt
Galutinio vartojimo procedūra
29-02-2016

Skaitytojo klausimas: Pastoviai iš Rusijos Federacijos importuojame neapdorotą saulėgrąžų aliejų, kurį deklaruojame KN kodu 1512.19.90.10. Išleidžiant prekes į laisvą apyvartą mokame nustatytą 9,6 % muito mokestį. Neseniai sužinojome, kad tokį pat produktą išleidžiant į laisvą apyvartą gali būti taikomas 5,1 % muito tarifas. Ar galite pasakyti, kokios sąlygos leidžia taikyti šiai prekei mažesnį muitą ir kokie tam keliami reikalavimai? Straipsnyje atsakome į klausimą ir suteikiame bendrąją informaciją apie galutinio vartojimo procedūrą.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Galutinio vartojimo procedūra
29-02-2016

Skaitytojo klausimas: Pastoviai iš Rusijos Federacijos importuojame neapdorotą saulėgrąžų aliejų, kurį deklaruojame KN kodu 1512.19.90.10. Išleidžiant prekes į laisvą apyvartą mokame nustatytą 9,6 % muito mokestį. Neseniai sužinojome, kad tokį pat produktą išleidžiant į laisvą apyvartą gali būti taikomas 5,1 % muito tarifas. Ar galite pasakyti, kokios sąlygos leidžia taikyti šiai prekei mažesnį muitą ir kokie tam keliami reikalavimai? Straipsnyje atsakome į klausimą ir suteikiame bendrąją informaciją apie galutinio vartojimo procedūrą.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Transportavimui naudojamų padėklų deklaravimas muitinei
31-10-2015

Ar reikia muitinei deklaruoti paletes, ant kurių atgabenamos importuojamos prekės, jeigu šios paletės naudojamos tik transportavimui ir vėliau yra grąžinamos siuntėjui?

Muita UAB

customs clearance
lt
Transportavimui naudojamų padėklų deklaravimas muitinei
31-10-2015

Ar reikia muitinei deklaruoti paletes, ant kurių atgabenamos importuojamos prekės, jeigu šios paletės naudojamos tik transportavimui ir vėliau yra grąžinamos siuntėjui?

Muita UAB

customs clearance
lt
Muitinei pateiktos importo deklaracijos taisymas
30-09-2015

Ar galima taisyti duomenis (pavyzdžiui, tikslinti krovinio vertę) importo deklaracijoje, kuri yra pateikta muitinei? Kokie keliami reikalavimai taisymui?

Muita UAB

customs clearance
lt
Muitinei pateiktos importo deklaracijos taisymas
30-09-2015

Ar galima taisyti duomenis (pavyzdžiui, tikslinti krovinio vertę) importo deklaracijoje, kuri yra pateikta muitinei? Kokie keliami reikalavimai taisymui?

Muita UAB

customs clearance
lt
Tranzitas: transporto priemonių neplombavimo atvejai
30-06-2015

Ar transporto priemonės, kuriomis prekės gabenamos taikant tranzito procedūrą gali būti neplombuojamos?

Muita UAB

customs clearance
lt
Tranzitas: transporto priemonių neplombavimo atvejai
30-06-2015

Ar transporto priemonės, kuriomis prekės gabenamos taikant tranzito procedūrą gali būti neplombuojamos?

Muita UAB

customs clearance
lt
Tranzito termino pratęsimas
30-06-2015

Kokiais atvejais muitinė gali pratęsti tranzito terminą?

Muita UAB

customs clearance
lt
Tranzito termino pratęsimas
30-06-2015

Kokiais atvejais muitinė gali pratęsti tranzito terminą?

Muita UAB

customs clearance
lt
Importo deklaracijos taisymas deklaranto iniciatyva
28-02-2015

Visiems gerai žinomas posakis, kad neklysta tik tie, kurie nieko nedaro. Tad nenuostabu, kad deklaruojant prekes muitinei ne visuomet pavyksta išvengti klaidų. Kaip pasielgti deklarantui tokiais atvejais: kada muitinės deklaraciją galima taisyti, o kada reikia ją pripažinti negaliojančia? Šiame straipsnyje aptarsime išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijos (toliau – importo deklaracija) taisymo galimybes ir pripažinimo negaliojančia atvejus.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Importo deklaracijos taisymas deklaranto iniciatyva
28-02-2015

Visiems gerai žinomas posakis, kad neklysta tik tie, kurie nieko nedaro. Tad nenuostabu, kad deklaruojant prekes muitinei ne visuomet pavyksta išvengti klaidų. Kaip pasielgti deklarantui tokiais atvejais: kada muitinės deklaraciją galima taisyti, o kada reikia ją pripažinti negaliojančia? Šiame straipsnyje aptarsime išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijos (toliau – importo deklaracija) taisymo galimybes ir pripažinimo negaliojančia atvejus.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Ką daryti per klaidą išleidus prekes į laisvą apyvartą?
28-02-2015

Skaitytojo klausimas: Atsigabenome didelį kiekį prekių iš trečiųjų šalių. Po išleidimo į laisvą apyvartą praėjus keletui savaičių pastebėjome, kad dalis šių prekių į laisvą apyvartą buvo išleistos per klaidą – jos turėjo būti išgabentos klientui trečiojoje šalyje. Ar yra galimybė susigrąžinti sumokėtus importo mokesčius ir kaip tai atlikti?

Muita UAB

customs clearance
lt
Ką daryti per klaidą išleidus prekes į laisvą apyvartą?
28-02-2015

Skaitytojo klausimas: Atsigabenome didelį kiekį prekių iš trečiųjų šalių. Po išleidimo į laisvą apyvartą praėjus keletui savaičių pastebėjome, kad dalis šių prekių į laisvą apyvartą buvo išleistos per klaidą – jos turėjo būti išgabentos klientui trečiojoje šalyje. Ar yra galimybė susigrąžinti sumokėtus importo mokesčius ir kaip tai atlikti?

Muita UAB

customs clearance
lt
PVM lengvata ir tinkamas importo procedūros 42 taikymas
31-10-2014

Muitinės procedūrų netinkamas taikymas naudojantis mokestinėmis lengvatomis gali turėti labai skaudžių pasekmių – š. m. rugsėjį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė importuotojui nepalankų sprendimą dėl importo procedūros 42 taikymo. Papildomai apskaičiuotų importo mokesčių, delspinigių ir baudų suma siekia 9 000 000 Lt.

Muita UAB

customs clearance
lt
PVM lengvata ir tinkamas importo procedūros 42 taikymas
31-10-2014

Muitinės procedūrų netinkamas taikymas naudojantis mokestinėmis lengvatomis gali turėti labai skaudžių pasekmių – š. m. rugsėjį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė importuotojui nepalankų sprendimą dėl importo procedūros 42 taikymo. Papildomai apskaičiuotų importo mokesčių, delspinigių ir baudų suma siekia 9 000 000 Lt.

Muita UAB

customs clearance
lt
Sandorių rūšys ir teisingas deklaravimas
30-09-2014

Deklaruojant prekes muitinei didžiausias dėmesys tenka tiems muitinės deklaracijos langeliams (toliau – BAD), kurie betarpiškai susiję su importo mokesčių apskaičiavimu. Tačiau asmuo, pateikęs deklaraciją, atsako už visos informacijos teisingumą, t. y. svarbus kiekvieno langelio įrašas. Šiame straipsnyje aptarsime BAD 24 langelio „Sandorio rūšys“ pildymą ir paanalizuosime praktinę situaciją, atskleidžiančią jo sąsają su muitinės vertės nustatymo metodu, prekės muitine verte ir apmokestinimu.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Sandorių rūšys ir teisingas deklaravimas
30-09-2014

Deklaruojant prekes muitinei didžiausias dėmesys tenka tiems muitinės deklaracijos langeliams (toliau – BAD), kurie betarpiškai susiję su importo mokesčių apskaičiavimu. Tačiau asmuo, pateikęs deklaraciją, atsako už visos informacijos teisingumą, t. y. svarbus kiekvieno langelio įrašas. Šiame straipsnyje aptarsime BAD 24 langelio „Sandorio rūšys“ pildymą ir paanalizuosime praktinę situaciją, atskleidžiančią jo sąsają su muitinės vertės nustatymo metodu, prekės muitine verte ir apmokestinimu.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Užjūrio, fiskalinės ir kitos ES teritorijos
31-07-2014

Galime padėti lygybės ženklą tarp Lietuvos Respublikos teritorijos, Lietuvos Respublikos muitų ir fiskalinės teritorijų, tačiau kai kurių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių šios trys teritorijos dėl istorinių, geografinių bei kitų priežasčių nesutampa. Todėl tiekdami prekes iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę galite susidurti su situacija, kad privalėsite muitinei pateikti eksporto deklaraciją. Aptarsime ES teritorinius ir prekių deklaravimo ypatumus.

Skaistė Šimilevičienė

customs clearance
lt
Užjūrio, fiskalinės ir kitos ES teritorijos
31-07-2014

Galime padėti lygybės ženklą tarp Lietuvos Respublikos teritorijos, Lietuvos Respublikos muitų ir fiskalinės teritorijų, tačiau kai kurių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių šios trys teritorijos dėl istorinių, geografinių bei kitų priežasčių nesutampa. Todėl tiekdami prekes iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę galite susidurti su situacija, kad privalėsite muitinei pateikti eksporto deklaraciją. Aptarsime ES teritorinius ir prekių deklaravimo ypatumus.

Skaistė Šimilevičienė

customs clearance
lt
Metrologija ir muitinės procedūros
30-04-2014

Prekių kaina dažniausiai priklauso nuo jų kiekio, atitinkamai ir valstybei mokamų mokesčių suma. Todėl atliekant muitinės procedūras svarbu užtikrinti, kad matavimai būtų atlikti tiksliai, tinkamomis matavimo priemonėmis. Matavimai priklauso metrologijos sričiai, apie kurią bendra informacija pateikiama šiame straipsnyje.

Laura Grigonytė

customs clearance
lt
Metrologija ir muitinės procedūros
30-04-2014

Prekių kaina dažniausiai priklauso nuo jų kiekio, atitinkamai ir valstybei mokamų mokesčių suma. Todėl atliekant muitinės procedūras svarbu užtikrinti, kad matavimai būtų atlikti tiksliai, tinkamomis matavimo priemonėmis. Matavimai priklauso metrologijos sričiai, apie kurią bendra informacija pateikiama šiame straipsnyje.

Laura Grigonytė

customs clearance
lt
Svorio matavimo vienetai
30-04-2014

Prekės svoris – vienas iš svarbių muitinei deklaruojamų duomenų, nes neretai prekės vertė apskaičiuojama pagal kainą už pvz. kilogramą. Neteisingai nustačius prekės svorį, bus neteisingai apskaičiuota prekės vertė. Ką žinome apie svorio matų istorinę raidą? Kuo kilogramas išsiskiria iš kitų matavimo vienetų?

Muita UAB

customs clearance
lt
Svorio matavimo vienetai
30-04-2014

Prekės svoris – vienas iš svarbių muitinei deklaruojamų duomenų, nes neretai prekės vertė apskaičiuojama pagal kainą už pvz. kilogramą. Neteisingai nustačius prekės svorį, bus neteisingai apskaičiuota prekės vertė. Ką žinome apie svorio matų istorinę raidą? Kuo kilogramas išsiskiria iš kitų matavimo vienetų?

Muita UAB

customs clearance
lt
Eksporto deklaracijos pripažinimas negaliojančia
28-02-2014

Kokiais atvejais eksporto deklaracija gali būti pripažįstama negaliojančia ir kada tai turėtų būti atliekama deklaranto iniciatyva?

Muita UAB

customs clearance
lt
Eksporto deklaracijos pripažinimas negaliojančia
28-02-2014

Kokiais atvejais eksporto deklaracija gali būti pripažįstama negaliojančia ir kada tai turėtų būti atliekama deklaranto iniciatyva?

Muita UAB

customs clearance
lt
Natūrali prekių netektis ir muitinės procedūros
31-01-2014

Prekės turi būti deklaruojamos muitinei teisingai nurodant visus duomenis – svorį, kainą, kilmės šalį ir kitus. Tačiau praktikoje yra atvejų, kai prekės, kurioms įforminta muitinės procedūra jas transportuojant, perkraunant, saugant ar gamybos proceso metu dėl savo pobūdžio praranda masę, tūrį (arba priešingai šie parametrai padidėja). Tokiu atveju atsiranda neatitikimai tarp faktinio prekių kiekio ir komerciniuose dokumentuose nurodytų duomenų. Kyla klausimas – kaip teisingai deklaruoti muitinei tokias prekes?

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Natūrali prekių netektis ir muitinės procedūros
31-01-2014

Prekės turi būti deklaruojamos muitinei teisingai nurodant visus duomenis – svorį, kainą, kilmės šalį ir kitus. Tačiau praktikoje yra atvejų, kai prekės, kurioms įforminta muitinės procedūra jas transportuojant, perkraunant, saugant ar gamybos proceso metu dėl savo pobūdžio praranda masę, tūrį (arba priešingai šie parametrai padidėja). Tokiu atveju atsiranda neatitikimai tarp faktinio prekių kiekio ir komerciniuose dokumentuose nurodytų duomenų. Kyla klausimas – kaip teisingai deklaruoti muitinei tokias prekes?

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Verslo dovanos - neretai rūpesčiai gavėjui
31-12-2013

Įmonė švenčių proga gavo iš Šveicarijoje esančių verslo partnerių dovaną – šveicariško šokolado. Už šią netikėtą dovaną įmonei teko sumokėti nemažą sumą importo mokesčių. Nežinia, ar po to šveicariškas šokoladas liko toks pat „saldus ir skanus“, kaip to tikėjosi verslo partneriai. Šiame straipsnyje aptarsime, ką turėtume apgalvoti prieš siųsdami verslo partneriams dovanas.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Verslo dovanos - neretai rūpesčiai gavėjui
31-12-2013

Įmonė švenčių proga gavo iš Šveicarijoje esančių verslo partnerių dovaną – šveicariško šokolado. Už šią netikėtą dovaną įmonei teko sumokėti nemažą sumą importo mokesčių. Nežinia, ar po to šveicariškas šokoladas liko toks pat „saldus ir skanus“, kaip to tikėjosi verslo partneriai. Šiame straipsnyje aptarsime, ką turėtume apgalvoti prieš siųsdami verslo partneriams dovanas.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Neteisingas muitinės procedūros kodas - skolos muitinei atsiradimo prielaida
30-11-2013

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) keliose savo bylose sprendė, ar Bendrijos prekių eksportą žyminčio muitinės procedūros kodo 10 00 naudojimas eksporto deklaracijose vietoj kodo 3151, parodančio prekių, kurioms taikoma laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, reeksportą, laikytinas neteisėtu paėmimu iš muitinės priežiūros ir dėl jo atsiranda skola muitinei. Šias bylas ir aptarsime.

Muita UAB

customs clearance
lt
Neteisingas muitinės procedūros kodas - skolos muitinei atsiradimo prielaida
30-11-2013

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) keliose savo bylose sprendė, ar Bendrijos prekių eksportą žyminčio muitinės procedūros kodo 10 00 naudojimas eksporto deklaracijose vietoj kodo 3151, parodančio prekių, kurioms taikoma laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, reeksportą, laikytinas neteisėtu paėmimu iš muitinės priežiūros ir dėl jo atsiranda skola muitinei. Šias bylas ir aptarsime.

Muita UAB

customs clearance
lt
Bendroji garantija tranzito procedūrai: garanto atsakomybė įvykus autoįvykiui, vagystei
30-09-2013

Skaitytojas teiraujasi, ar tuo atveju, jei tranzitu gabenamas krovinys prarandamas dėl gaisro arba vagystės, garantijos turėtojui tektų sumokėti mokesčius muitinei. Taip pat aptariame, kaip tinkamai turėtų būti užfiksuotas įvykis muitinės dokumentuose.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Bendroji garantija tranzito procedūrai: garanto atsakomybė įvykus autoįvykiui, vagystei
30-09-2013

Skaitytojas teiraujasi, ar tuo atveju, jei tranzitu gabenamas krovinys prarandamas dėl gaisro arba vagystės, garantijos turėtojui tektų sumokėti mokesčius muitinei. Taip pat aptariame, kaip tinkamai turėtų būti užfiksuotas įvykis muitinės dokumentuose.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Laikinasis įvežimas
31-08-2013

Skaitytojo klausimas: „Prekei įformintas laikinasis įvežimas. Gavome papildomą sąskaitą už transporto paslaugas. Ar būtina kreiptis į muitinę dėl prekės vertės laikinojo įvežimo deklaracijoje patikslinimo?“ Atsakysiu į klausimą kartu suteikdama bendrąją informaciją apie laikinojo įvežimo procedūrą, jos specifiką ir alternatyvas (ATA, CPD knygelės).

Loreta Šimanskienė

customs clearance
lt
Laikinasis įvežimas
31-08-2013

Skaitytojo klausimas: „Prekei įformintas laikinasis įvežimas. Gavome papildomą sąskaitą už transporto paslaugas. Ar būtina kreiptis į muitinę dėl prekės vertės laikinojo įvežimo deklaracijoje patikslinimo?“ Atsakysiu į klausimą kartu suteikdama bendrąją informaciją apie laikinojo įvežimo procedūrą, jos specifiką ir alternatyvas (ATA, CPD knygelės).

Loreta Šimanskienė

customs clearance
lt
Muitinės procedūrų planavimas: prekių įvežimui keliami reikalavimai
31-08-2013

Sulaukiame daug importuotojų klausimų apie reikalavimus, keliamus tam tikrų prekių importui, pavyzdžiui: „Mūsų įmonė planuoja importuoti iš Rusijos kosmetikos gaminius – kremą tūbelėse. Kokių reikia dokumentų iš gamintojo muitinės procedūroms?“. Aptarsime, kaip importuotojams sužinoti reikiamą informaciją.

Milė Viršilaitė

customs clearance
lt
Muitinės procedūrų planavimas: prekių įvežimui keliami reikalavimai
31-08-2013

Sulaukiame daug importuotojų klausimų apie reikalavimus, keliamus tam tikrų prekių importui, pavyzdžiui: „Mūsų įmonė planuoja importuoti iš Rusijos kosmetikos gaminius – kremą tūbelėse. Kokių reikia dokumentų iš gamintojo muitinės procedūroms?“. Aptarsime, kaip importuotojams sužinoti reikiamą informaciją.

Milė Viršilaitė

customs clearance
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large