Similar content

lt
Kokios naujienos dėl Brexit?
31-03-2018

Klausimas, kokios naujienos dėl Brexit, lydės, kol nebus galutinai susitarta dėl išstojimo sąlygų. Derybų eiga tampa vis aiškesnė, šį mėnesį Europos Vadovų Taryba pirmą kartą paskelbė konkretų Brexit scenarijų.

Muita UAB

customs clearance
lt
Kokios naujienos dėl Brexit?
31-03-2018

Klausimas, kokios naujienos dėl Brexit, lydės, kol nebus galutinai susitarta dėl išstojimo sąlygų. Derybų eiga tampa vis aiškesnė, šį mėnesį Europos Vadovų Taryba pirmą kartą paskelbė konkretų Brexit scenarijų.

Muita UAB

customs clearance
lt
Sąjungos prekių muitinis statusas: T2L ir T2LF dokumentai
28-02-2018

Parduodame prekes į ES teritorijas, į kurias prekės gabenamos konteineriuose laivu. Pirkėjai ne visuomet nurodo, kokio dokumento jiems reikia – T2L ar T2LF. Kokiais atvejais naudojamas T2L, kokiais T2LF dokumentas? Koks apskritai šių dokumentų vaidmuo?

Muita UAB

customs clearance
lt
Sąjungos prekių muitinis statusas: T2L ir T2LF dokumentai
28-02-2018

Parduodame prekes į ES teritorijas, į kurias prekės gabenamos konteineriuose laivu. Pirkėjai ne visuomet nurodo, kokio dokumento jiems reikia – T2L ar T2LF. Kokiais atvejais naudojamas T2L, kokiais T2LF dokumentas? Koks apskritai šių dokumentų vaidmuo?

Muita UAB

customs clearance
lt
ATA knygelės naudojimas ir naujovės
31-01-2018

Verslui neretai kyla klausimų – kokiais atvejais tikslinga naudoti ATA knygelę vietoje to, kad būtų įforminama laikinojo įvežimo / išvežimo muitinės procedūra. Naudodamiesi proga, kad šį mėnesį pradėta taikyti nauja ATA knygelės pildymo ir naudojimo tvarka, paprašėme Andrių Martinonį, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos projektų vadovą, atsakyti į klausimus ir pristatyti naujoves.

Andrius Martinonis

customs clearance
lt
ATA knygelės naudojimas ir naujovės
31-01-2018

Verslui neretai kyla klausimų – kokiais atvejais tikslinga naudoti ATA knygelę vietoje to, kad būtų įforminama laikinojo įvežimo / išvežimo muitinės procedūra. Naudodamiesi proga, kad šį mėnesį pradėta taikyti nauja ATA knygelės pildymo ir naudojimo tvarka, paprašėme Andrių Martinonį, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos projektų vadovą, atsakyti į klausimus ir pristatyti naujoves.

Andrius Martinonis

customs clearance
lt
Elektroninis deklaravimas ir deklaranto atsakomybės ribos
31-01-2018

Teismas aktualioje byloje sprendė klausimą: Ar šiais elektroninio deklaravimo laikais deklarantas elgiasi rūpestingai pasitikėdamas iš vežėjo gauta informacija, kad eksportuojamas krovinys yra pristatytas į muitinę, ar vis dėlto, prieš pateikdamas muitinei deklaraciją, turi fiziškai nuvykti į muitinės postą ir įsitikinti vežėjo suteiktos informacijos teisingumu?

Andrius Košel

customs clearance
lt
Elektroninis deklaravimas ir deklaranto atsakomybės ribos
31-01-2018

Teismas aktualioje byloje sprendė klausimą: Ar šiais elektroninio deklaravimo laikais deklarantas elgiasi rūpestingai pasitikėdamas iš vežėjo gauta informacija, kad eksportuojamas krovinys yra pristatytas į muitinę, ar vis dėlto, prieš pateikdamas muitinei deklaraciją, turi fiziškai nuvykti į muitinės postą ir įsitikinti vežėjo suteiktos informacijos teisingumu?

Andrius Košel

customs clearance
lt
Laikinasis įvežimas: daugkartinio naudojimo stovai, įrankiai remontui
31-01-2018

Skaitytojo klausimai: Iš trečiųjų šalių remontui atgabenami aparatai ant daugkartinio naudojimo stovų. Ar galima stovus deklaruoti laikinajam įvežimui žodžiu? Ar laikinai įvežami įrankiai minėtų aparatų remontui pilnai atleidžiami nuo muito? Paprašėme Muitinės departamento specialistų išaiškinimo ir dalinamės gautu atsakymu.

Muita UAB

customs clearance
lt
Laikinasis įvežimas: daugkartinio naudojimo stovai, įrankiai remontui
31-01-2018

Skaitytojo klausimai: Iš trečiųjų šalių remontui atgabenami aparatai ant daugkartinio naudojimo stovų. Ar galima stovus deklaruoti laikinajam įvežimui žodžiu? Ar laikinai įvežami įrankiai minėtų aparatų remontui pilnai atleidžiami nuo muito? Paprašėme Muitinės departamento specialistų išaiškinimo ir dalinamės gautu atsakymu.

Muita UAB

customs clearance
lt
Importas (4200 procedūra) taikant 0 % PVM tarifą
31-12-2017

Prekybos sandorių įvairovė ir kompleksiškumas sąlygoja tai, kad teisės aktų nuostatų taikymas kai kuriais atvejais tampa sudėtingu tiek verslui, tiek jį prižiūrinčioms ar ginčus sprendžiančioms institucijoms. Apžvelkime Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) aktualų sprendimą byloje dėl 4200 importo procedūros taikant 0 proc. PVM tarifą į kitą ES valstybę išgabenamų prekių tiekimui. Sprendžiant šią bylą gautas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimas dėl PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalies.

Enrika Naujokė

customs clearance
lt
Importas (4200 procedūra) taikant 0 % PVM tarifą
31-12-2017

Prekybos sandorių įvairovė ir kompleksiškumas sąlygoja tai, kad teisės aktų nuostatų taikymas kai kuriais atvejais tampa sudėtingu tiek verslui, tiek jį prižiūrinčioms ar ginčus sprendžiančioms institucijoms. Apžvelkime Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) aktualų sprendimą byloje dėl 4200 importo procedūros taikant 0 proc. PVM tarifą į kitą ES valstybę išgabenamų prekių tiekimui. Sprendžiant šią bylą gautas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimas dėl PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalies.

Enrika Naujokė

customs clearance
lt
Elektroninis eksporto manifestas
30-11-2017

Lapkričio 15 d. Klaipėdos teritorinėje muitinėje vyko Klaipėdos regiono muitinės konsultacinio komiteto pakomitečio posėdis. Apžvelgiame aptartą elektroninio eksporto manifesto temą, kuria pranešimą skaitė ir į verslo klausimus atsakė Muitinės procedūrų skyriaus vyriausioji inspektorė Nida Ruseckienė.

Muita UAB

customs clearance
lt
Elektroninis eksporto manifestas
30-11-2017

Lapkričio 15 d. Klaipėdos teritorinėje muitinėje vyko Klaipėdos regiono muitinės konsultacinio komiteto pakomitečio posėdis. Apžvelgiame aptartą elektroninio eksporto manifesto temą, kuria pranešimą skaitė ir į verslo klausimus atsakė Muitinės procedūrų skyriaus vyriausioji inspektorė Nida Ruseckienė.

Muita UAB

customs clearance
lt
Laikinasis įvežimas perdirbti: administracinė atsakomybė
30-11-2017

Laikinojo įvežimo perdirbti tvarkos nesilaikymas užtraukia atsakomybę, kuri administracinių nusižengimų kodekse numatyta labai griežta – atsakingam asmeniui taikoma bauda nuo 900 Eur iki 1500 Eur, o už pakartotinį nusižengimą iki 3000 Eur su privalomu prekių konfiskavimu. Apžvelkime aktualią teisme nagrinėtą bylą.

Andrius Košel

customs clearance
lt
Laikinasis įvežimas perdirbti: administracinė atsakomybė
30-11-2017

Laikinojo įvežimo perdirbti tvarkos nesilaikymas užtraukia atsakomybę, kuri administracinių nusižengimų kodekse numatyta labai griežta – atsakingam asmeniui taikoma bauda nuo 900 Eur iki 1500 Eur, o už pakartotinį nusižengimą iki 3000 Eur su privalomu prekių konfiskavimu. Apžvelkime aktualią teisme nagrinėtą bylą.

Andrius Košel

customs clearance
lt
Prekių perpakavimas: muitinis sandėliavimas ar kita procedūra?
30-11-2017

Planuojame iš Baltarusijos atsigabenti metalo gaminius, kuriems taikomas muito mokestis, juos perpakuoti ir išsiųsti klientams į Šveicariją. Ar, norint nemokėti muito, būtina steigti muitinės sandėlį šioms prekių tvarkymo operacijoms atlikti? Atsakant į skaitytojo klausimą, aptarkime galimybę taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą minėtoje ir panašiose situacijose.

Muita UAB

customs clearance
lt
Prekių perpakavimas: muitinis sandėliavimas ar kita procedūra?
30-11-2017

Planuojame iš Baltarusijos atsigabenti metalo gaminius, kuriems taikomas muito mokestis, juos perpakuoti ir išsiųsti klientams į Šveicariją. Ar, norint nemokėti muito, būtina steigti muitinės sandėlį šioms prekių tvarkymo operacijoms atlikti? Atsakant į skaitytojo klausimą, aptarkime galimybę taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą minėtoje ir panašiose situacijose.

Muita UAB

customs clearance
lt
Taros laikinasis įvežimas: deklaravimas žodžiu ar raštu
31-10-2017

Planuojame laikinai įvežti daugkartinio naudojimo tarą su importuojamomis prekėmis. Tara, iškrovus importuojamas prekes, bus grąžinta siuntėjui ir naudojama pakartotinai kitos prekių siuntos atgabenimui. Svarstome deklaravimo žodžiu arba veiksmu galimybę. Prašome suteikti daugiau informacijos šiais klausimais.

Muita UAB

customs clearance
lt
Taros laikinasis įvežimas: deklaravimas žodžiu ar raštu
31-10-2017

Planuojame laikinai įvežti daugkartinio naudojimo tarą su importuojamomis prekėmis. Tara, iškrovus importuojamas prekes, bus grąžinta siuntėjui ir naudojama pakartotinai kitos prekių siuntos atgabenimui. Svarstome deklaravimo žodžiu arba veiksmu galimybę. Prašome suteikti daugiau informacijos šiais klausimais.

Muita UAB

customs clearance
lt
Eksportas: išvežimo momentas ir išvežimo fakto partvirtinimas
31-08-2017

Dažnas eksportuotojas saugo išvežimo faktą patvirtinančius pranešimus IE599, įsitikinęs, kad tai yra eksporto procedūros užbaigimo įrodymas 0 PVM taikymo tikslais. Ar iš tiesų tai juridinę galią turintis įrodymas? Kuris yra eksporto / reeksporto užbaigimo momentas, kai įforminama tranzito (T1 arba T2) procedūra? Pateikėme Muitinės departamento specialistams eilę klausimų, susijusių su eksporto procedūros užbaigimu. Dalinamės gautais paaiškinimais.

Muita UAB

customs clearance
lt
Eksportas: išvežimo momentas ir išvežimo fakto partvirtinimas
31-08-2017

Dažnas eksportuotojas saugo išvežimo faktą patvirtinančius pranešimus IE599, įsitikinęs, kad tai yra eksporto procedūros užbaigimo įrodymas 0 PVM taikymo tikslais. Ar iš tiesų tai juridinę galią turintis įrodymas? Kuris yra eksporto / reeksporto užbaigimo momentas, kai įforminama tranzito (T1 arba T2) procedūra? Pateikėme Muitinės departamento specialistams eilę klausimų, susijusių su eksporto procedūros užbaigimu. Dalinamės gautais paaiškinimais.

Muita UAB

customs clearance
lt
Prekių pateikimo vieta muitinės sandėlyje
31-05-2017

2017-03-22 Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-229 buvo patvirtintos leidimo prekių turėtojui pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklės. Skaitytojams dėl šių taisyklių taikymo kilo nemažai klausimų, ypač organizuojant darbą muitinės sandėlyje.

Muita UAB

customs clearance
lt
Prekių pateikimo vieta muitinės sandėlyje
31-05-2017

2017-03-22 Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-229 buvo patvirtintos leidimo prekių turėtojui pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklės. Skaitytojams dėl šių taisyklių taikymo kilo nemažai klausimų, ypač organizuojant darbą muitinės sandėlyje.

Muita UAB

customs clearance
lt
Žodinė eksporto deklaracija
31-05-2017

Ar gali prekes eksportuojanti įmonė (parduodame klientui Šveicarijoje) deklaruoti prekes žodžiu? Jei taip, kaip tokiu atveju įrodyti, kad prekės eksportuotos?

Muita UAB

customs clearance
lt
Žodinė eksporto deklaracija
31-05-2017

Ar gali prekes eksportuojanti įmonė (parduodame klientui Šveicarijoje) deklaruoti prekes žodžiu? Jei taip, kaip tokiu atveju įrodyti, kad prekės eksportuotos?

Muita UAB

customs clearance
lt
Išleidimas į laisvą apyvartą po laikinojo įvežimo perdirbti
31-03-2017

Laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įvežamos žaliavos, kurioms taikomas 10 proc. muito tarifas. Atlikus perdirbimą pagamintam produktui taikomas muito mokesčio tarifas yra 0 proc. Ar galima į laisvą apyvartą išleisti galutinį produktą, taikant jam nustatytą muito tarifą (nurodytu atveju 0 proc.)?

Muita UAB

customs clearance
lt
Išleidimas į laisvą apyvartą po laikinojo įvežimo perdirbti
31-03-2017

Laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įvežamos žaliavos, kurioms taikomas 10 proc. muito tarifas. Atlikus perdirbimą pagamintam produktui taikomas muito mokesčio tarifas yra 0 proc. Ar galima į laisvą apyvartą išleisti galutinį produktą, taikant jam nustatytą muito tarifą (nurodytu atveju 0 proc.)?

Muita UAB

customs clearance
lt
Muitinės formalumai Klaipėdos jūrų uoste
28-02-2017

Klausimas: Laivas į Klaipėdos jūrų uostą atgabena birų/palaidą krovinį iš kito ES uosto ir nori dalį šio krovinio iškrauti į muitinės sandėlį, o kitą dalį gabenti į kitą ES uostą. Kaip teisingai turi būti atliekami muitinės formalumai: ar galima į muitinės sandėlį iškrauti tik norimą dalį krovinio, ar būtina iškrauti visą krovinį ir po to toliau išgabenamai daliai forminti reeksportą?

Muita UAB

customs clearance
lt
Muitinės formalumai Klaipėdos jūrų uoste
28-02-2017

Klausimas: Laivas į Klaipėdos jūrų uostą atgabena birų/palaidą krovinį iš kito ES uosto ir nori dalį šio krovinio iškrauti į muitinės sandėlį, o kitą dalį gabenti į kitą ES uostą. Kaip teisingai turi būti atliekami muitinės formalumai: ar galima į muitinės sandėlį iškrauti tik norimą dalį krovinio, ar būtina iškrauti visą krovinį ir po to toliau išgabenamai daliai forminti reeksportą?

Muita UAB

customs clearance
lt
Tranzito procedūra į Norvegiją
28-02-2017

Klausimas: Ar Lietuvoje pradėta tranzito procedūra gali būti užbaigta Osle, Norvegijoje (ne ES šalyje)?

Muita UAB

customs clearance
lt
Tranzito procedūra į Norvegiją
28-02-2017

Klausimas: Ar Lietuvoje pradėta tranzito procedūra gali būti užbaigta Osle, Norvegijoje (ne ES šalyje)?

Muita UAB

customs clearance
lt
Laikinojo įvežimo procedūros įforminimas supaprastintu būdu
31-10-2016

Sąjungos muitinės kodekse numatytos galimybės įforminti laikinojo įvežimo procedūrą supaprastintais būdais: gauti leidimą laikinajam įvežimui pateikiant deklaraciją, deklaruoti prekes šiai procedūrai veiksmu ar žodžiu. Aptarsime, kaip ir kokiais atvejais galima pasinaudoti šiomis galimybėmis. Taip pat atsakysime į klausimą, kaip žinoti, kada forminti laikinąjį įvežimą, o kada – laikinąjį įvežimą perdirbti, kai prekės įvežamos apžiūrai, patikrinimui (pvz. kalibravimui).

Vida Cibulskienė

customs clearance
lt
Laikinojo įvežimo procedūros įforminimas supaprastintu būdu
31-10-2016

Sąjungos muitinės kodekse numatytos galimybės įforminti laikinojo įvežimo procedūrą supaprastintais būdais: gauti leidimą laikinajam įvežimui pateikiant deklaraciją, deklaruoti prekes šiai procedūrai veiksmu ar žodžiu. Aptarsime, kaip ir kokiais atvejais galima pasinaudoti šiomis galimybėmis. Taip pat atsakysime į klausimą, kaip žinoti, kada forminti laikinąjį įvežimą, o kada – laikinąjį įvežimą perdirbti, kai prekės įvežamos apžiūrai, patikrinimui (pvz. kalibravimui).

Vida Cibulskienė

customs clearance
lt
Tranzito (T1) termino pratęsimas
31-10-2016

Vokietijos muitinė atidarydama T1 suklydo ir nustatė per trumpą tranzito terminą į Latviją. Terminas baigiasi autotransporto priemonei keltu iš Kiel persikėlus į Klaipėdą. Ar Klaipėdos muitinė gali terminą pratęsti, kad nuvykus į Latviją nebūtų fiksuojamas pažeidimas? Kokie kiti sprendimo būdai?

Muita UAB

customs clearance
lt
Tranzito (T1) termino pratęsimas
31-10-2016

Vokietijos muitinė atidarydama T1 suklydo ir nustatė per trumpą tranzito terminą į Latviją. Terminas baigiasi autotransporto priemonei keltu iš Kiel persikėlus į Klaipėdą. Ar Klaipėdos muitinė gali terminą pratęsti, kad nuvykus į Latviją nebūtų fiksuojamas pažeidimas? Kokie kiti sprendimo būdai?

Muita UAB

customs clearance
lt
Muitinės deklaracija kaip leidimas atlikti laikinąjį įvežimą perdirbti
31-08-2016

Muitinės leidimas atlikti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą gali būti išduodamas supaprastinta tvarka – pateikta muitinės deklaracija laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti laikoma prašymu išduoti leidimą, o deklaracijos įforminimas muitinėje – leidimo atlikti procedūrą išdavimu. Aptarkime, kokiais atvejais ir kaip naudotis šia galimybe.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Muitinės deklaracija kaip leidimas atlikti laikinąjį įvežimą perdirbti
31-08-2016

Muitinės leidimas atlikti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą gali būti išduodamas supaprastinta tvarka – pateikta muitinės deklaracija laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti laikoma prašymu išduoti leidimą, o deklaracijos įforminimas muitinėje – leidimo atlikti procedūrą išdavimu. Aptarkime, kokiais atvejais ir kaip naudotis šia galimybe.

Jurgita Stanienė

customs clearance
lt
Kada galima deklaruoti vienu kodu daug prekių
30-06-2016

Muitinės departamentui buvo pateiktas prašymas išaiškinti, ar eksporto atveju, kai krovinyje yra daug skirtingais kodais deklaruojamų prekių (eksporto muitai netaikomi), būtų galimybė pasinaudoti Sąjungos muitinės kodekse numatyta galimybe deklaruoti prekes vienu pasirinktu kodu, nes deklaravimas atskirais kodais sudaro neproporcingai daug darbo ir išlaidų, palyginti su taikomu importo ar eksporto muitu. Pateikiame atsakymą.

Muita UAB

customs clearance
lt
Kada galima deklaruoti vienu kodu daug prekių
30-06-2016

Muitinės departamentui buvo pateiktas prašymas išaiškinti, ar eksporto atveju, kai krovinyje yra daug skirtingais kodais deklaruojamų prekių (eksporto muitai netaikomi), būtų galimybė pasinaudoti Sąjungos muitinės kodekse numatyta galimybe deklaruoti prekes vienu pasirinktu kodu, nes deklaravimas atskirais kodais sudaro neproporcingai daug darbo ir išlaidų, palyginti su taikomu importo ar eksporto muitu. Pateikiame atsakymą.

Muita UAB

customs clearance
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large