This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Similar Content

en
U.S. export law between third countries
16-02-2021

While most trade compliance professionals are likely aware of U.S. Export Administration Regulations (EAR) as it pertains to exports originating from the U.S., many are not aware its scope can extend to shipments that do not physically involve the U.S.

Samuel Draginich

export control
en
U.S. export law between third countries
16-02-2021

While most trade compliance professionals are likely aware of U.S. Export Administration Regulations (EAR) as it pertains to exports originating from the U.S., many are not aware its scope can extend to shipments that do not physically involve the U.S.

Samuel Draginich

export control
en, lt
Introduction to export controls – What
24-10-2020
05min
image

Bertrand Rager

‎ €18.99
export control
en, lt
Introduction to export controls – What is it? Why? When? How?
24-10-2020
05min
image

Bertrand Rager

‎ €18.99
export control
en, fr
Where there’s a way, there’s a will: how the WCO builds capacity to implement strategic trade controls
30-06-2020

It is often said that where there is a will there’s a way, but the reverse can also be true: improving Customs administrations’ capacity to understand and implement regulations might influence their willingness to make commitments.

James McColm

export control
en, fr
Where there’s a way, there’s a will: how the WCO builds capacity to implement strategic trade controls
30-06-2020

It is often said that where there is a will there’s a way, but the reverse can also be true: improving Customs administrations’ capacity to understand and implement regulations might influence their willingness to make commitments.

James McColm

export control
lt
Strateginių ir dvejopo naudojimo prekių
15-01-2020
17min
image

Muitinės praktikų asociacija

‎ €34.99
export control
lt
Strateginių ir dvejopo naudojimo prekių teisinės bei praktinės situacijos
15-01-2020
17min
image

Muitinės praktikų asociacija

‎ €34.99
export control
lt
Dvejopo naudojimo prekės: klaidos deklaruojant eksportui
31-12-2019

Š. m. gruodį vykusioje Muitinės praktikų konferencijoje viena iš temų buvo „Dažniausiai verslo daromos klaidos“. Tema ypač aktuali dvejopo naudojimo prekių eksporto srityje, kurioje nustatoma nemažai klaidų. Apžvelgsiu 2018 - 2019 m. dažniausiai darytas klaidas.

Rolandas Jurgaitis

export control
lt
Dvejopo naudojimo prekės: klaidos deklaruojant eksportui
31-12-2019

Š. m. gruodį vykusioje Muitinės praktikų konferencijoje viena iš temų buvo „Dažniausiai verslo daromos klaidos“. Tema ypač aktuali dvejopo naudojimo prekių eksporto srityje, kurioje nustatoma nemažai klaidų. Apžvelgsiu 2018 - 2019 m. dažniausiai darytas klaidas.

Rolandas Jurgaitis

export control
de, en, lt
Export Control in Automation
31-12-2019

In the age of Industry 4.0 and IoT, correct export control in automation technology is not trivial. Medium-sized companies often do not have the necessary specialists to respond to the challenges. An external compliance team with technical expertise in drive and automation technology is the solution.

Armin Belle

export control
de, en, lt
Export Control in Automation
31-12-2019

In the age of Industry 4.0 and IoT, correct export control in automation technology is not trivial. Medium-sized companies often do not have the necessary specialists to respond to the challenges. An external compliance team with technical expertise in drive and automation technology is the solution.

Armin Belle

export control
en, fr, lt
Controlling dual-use goods in a transit country: Lithuania’s experience
25-10-2019

Export controls are inherently challenging to implement, and no country has a perfect or fool-proof system. In this article, the Customs Department of Lithuania shares information about the specific challenges that the country is facing with dual-use goods, and the latest actions that have been taken to mitigate risks and improve compliance by trade operators.

Rolandas Jurgaitis

export control
en, fr, lt
Controlling dual-use goods in a transit country: Lithuania’s experience
25-10-2019

Export controls are inherently challenging to implement, and no country has a perfect or fool-proof system. In this article, the Customs Department of Lithuania shares information about the specific challenges that the country is facing with dual-use goods, and the latest actions that have been taken to mitigate risks and improve compliance by trade operators.

Rolandas Jurgaitis

export control
lt
Eksporto kontrolė: vidaus atitikties užtikrinimo programos
30-08-2019

Kiekviena bendrovė, kuri užsiima dvejopos paskirties prekių prekyba, gamyba, transportavimu privalo laikytis tarptautinių prekybos kontrolės reikalavimų. Siekiant palengvinti atitikties užtikrinimą, Europos komisija patvirtino rekomendacijas, kurios apibrėžia gaires dėl prekybos dvejopo naudojimo prekėmis kontrolės vidaus atitikties užtikrinimo programų pagal Reglamentą (EB) Nr. 428/2009. Tai 23 puslapių (lietuvių kalba) dokumentas, nusakantis ką turėtų padaryti bendrovė, užsiimanti dvejopos paskirties prekių veikla.

Rolandas Jurgaitis

export control
lt
Eksporto kontrolė: vidaus atitikties užtikrinimo programos
30-08-2019

Kiekviena bendrovė, kuri užsiima dvejopos paskirties prekių prekyba, gamyba, transportavimu privalo laikytis tarptautinių prekybos kontrolės reikalavimų. Siekiant palengvinti atitikties užtikrinimą, Europos komisija patvirtino rekomendacijas, kurios apibrėžia gaires dėl prekybos dvejopo naudojimo prekėmis kontrolės vidaus atitikties užtikrinimo programų pagal Reglamentą (EB) Nr. 428/2009. Tai 23 puslapių (lietuvių kalba) dokumentas, nusakantis ką turėtų padaryti bendrovė, užsiimanti dvejopos paskirties prekių veikla.

Rolandas Jurgaitis

export control
lt
Kodas Y901: neteisingo deklaravimo pasekmės
30-08-2019

Aktualioje administracinio nusižengimo byloje teismas sprendė muitinės tarpininko atsakomybės ir skirtinos baudos dydžio klausimą, šiam deklaracijoje nurodžius virtualų kodą „Y901-Neprivaloma“, nors faktiškai pateikti eksporto licenciją buvo privaloma.

Enrika Naujokė

export control
lt
Kodas Y901: neteisingo deklaravimo pasekmės
30-08-2019

Aktualioje administracinio nusižengimo byloje teismas sprendė muitinės tarpininko atsakomybės ir skirtinos baudos dydžio klausimą, šiam deklaracijoje nurodžius virtualų kodą „Y901-Neprivaloma“, nors faktiškai pateikti eksporto licenciją buvo privaloma.

Enrika Naujokė

export control
lt
Dvejopos paskirties ir strateginės prekės
19-08-2019
02h 58min
image

Rolandas Jurgaitis

‎ €189.99
export control
lt
Dvejopos paskirties ir strateginės prekės
19-08-2019
02h 58min
image

Rolandas Jurgaitis

‎ €189.99
export control
en, lt
Exporter of dual-use goods
15-08-2019

The person who has the power for determining the sending of an item, including software or technology made available by electronic media, out of the customs territory of the Community.

export control
en, lt
Exporter of dual-use goods
15-08-2019

The person who has the power for determining the sending of an item, including software or technology made available by electronic media, out of the customs territory of the Community.

export control
en, lt
Dual-use items
06-08-2019

Items, including software and technology, which can be used for both civil and military purposes.

export control
en, lt
Dual-use items
06-08-2019

Items, including software and technology, which can be used for both civil and military purposes.

export control
lt
Dvejopos paskirties ir strateginės prekės: teismų praktika
30-04-2018

Atsakydami į „Muitų teisė praktikams“ skaitytojo prašymą, apžvelgiame teismų praktiką, susijusią su dvejopos paskirties ir strateginėmis prekėmis. Teismų praktika nėra gausi, tačiau ji pakankamai atspindi verslo ir fizinių asmenų riziką - nuo mokestinės nepriemokos apskaičiavimo iki laisvės atėmimo bausmės.

Regina Derkintytė-Kaupienė

export control
lt
Dvejopos paskirties ir strateginės prekės: teismų praktika
30-04-2018

Atsakydami į „Muitų teisė praktikams“ skaitytojo prašymą, apžvelgiame teismų praktiką, susijusią su dvejopos paskirties ir strateginėmis prekėmis. Teismų praktika nėra gausi, tačiau ji pakankamai atspindi verslo ir fizinių asmenų riziką - nuo mokestinės nepriemokos apskaičiavimo iki laisvės atėmimo bausmės.

Regina Derkintytė-Kaupienė

export control
lt
Logistų dėmesiui: dvejopos paskirties prekių tranzitas ir perkrovimai
31-03-2018

Varšuvoje kovo 6-7 d. vyko regioninė konferencija dvejopos (civilinės ir karinės) paskirties prekių tranzito ir perkrovimo kontrolės tema. Vienas iš svarbių klausimų – logistikos įmonės mažai arba nieko nežino apie dvejopos paskirties prekių tarptautinę kontrolę ir dėl šios priežasties patenka į rizikos grupes, kurioms gali būti taikomi griežtesni kontrolės reikalavimai arba net atitinkama atsakomybė.

Rolandas Jurgaitis

export control
lt
Logistų dėmesiui: dvejopos paskirties prekių tranzitas ir perkrovimai
31-03-2018

Varšuvoje kovo 6-7 d. vyko regioninė konferencija dvejopos (civilinės ir karinės) paskirties prekių tranzito ir perkrovimo kontrolės tema. Vienas iš svarbių klausimų – logistikos įmonės mažai arba nieko nežino apie dvejopos paskirties prekių tarptautinę kontrolę ir dėl šios priežasties patenka į rizikos grupes, kurioms gali būti taikomi griežtesni kontrolės reikalavimai arba net atitinkama atsakomybė.

Rolandas Jurgaitis

export control
lt
Atsakomybė už dvejopos paskirties prekių reguliavimo pažeidimą
31-03-2018

Apžvelkime teismų praktiką, pažeidus: reglamentą, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą; Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymą; Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo reikalavimus.

Andrius Košel

export control
lt
Atsakomybė už dvejopos paskirties prekių reguliavimo pažeidimą
31-03-2018

Apžvelkime teismų praktiką, pažeidus: reglamentą, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą; Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymą; Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo reikalavimus.

Andrius Košel

export control
lt
Nematerialiųjų technologijų eksportas (importas)
31-05-2017

Interneto pagalba pirkėjams siunčiama programinė įranga, technologijų brėžiniai, instrukcijos. Internetu perduodamos nematerialios prekės nėra muitinei deklaruojamos. Aptarkime, kokie iššūkiai dėl to kyla verslui, muitinei ir kitoms sritims.

Enrika Naujokė

export control
lt
Nematerialiųjų technologijų eksportas (importas)
31-05-2017

Interneto pagalba pirkėjams siunčiama programinė įranga, technologijų brėžiniai, instrukcijos. Internetu perduodamos nematerialios prekės nėra muitinei deklaruojamos. Aptarkime, kokie iššūkiai dėl to kyla verslui, muitinei ir kitoms sritims.

Enrika Naujokė

export control
lt
Y901 įrašymo deklaracijoje pasekmės
30-04-2016

Aptarsime dokumento „Y901 – į dvejopo naudojimo sąrašą neįtraukta prekė“ įrašymo muitinės deklaracijoje pasekmes atsakydami į skaitytojo klausimus: Kokia teisinės atsakomybės rūšis bus taikoma pažeidus eksporto kontrolės reikalavimus gabenant dvejopo naudojimo prekes be licencijos? Ar tai bus kvalifikuotina kaip nusikalstama (BK) veika, ar tai bus administracinis nusižengimas (ATPK)?

Jurgita Stanienė

export control
lt
Y901 įrašymo deklaracijoje pasekmės
30-04-2016

Aptarsime dokumento „Y901 – į dvejopo naudojimo sąrašą neįtraukta prekė“ įrašymo muitinės deklaracijoje pasekmes atsakydami į skaitytojo klausimus: Kokia teisinės atsakomybės rūšis bus taikoma pažeidus eksporto kontrolės reikalavimus gabenant dvejopo naudojimo prekes be licencijos? Ar tai bus kvalifikuotina kaip nusikalstama (BK) veika, ar tai bus administracinis nusižengimas (ATPK)?

Jurgita Stanienė

export control
en, fr
Operation Cosmo – the first ever global WCO operation on strategic goods
30-06-2015

AS PART OF its Strategic Trade Controls Enforcement (STCE) Project, the WCO organized an unprecedented law enforcement operation to detect and prevent illicit trafficking of strategic goods in international supply chains. The operation, which went under the code name of ‘Cosmo’, brought together 89 WCO Member Customs administrations and their national partners to coalesce around the goals of international security and non-proliferation.

export control
en, fr
Operation Cosmo – the first ever global WCO operation on strategic goods
30-06-2015

AS PART OF its Strategic Trade Controls Enforcement (STCE) Project, the WCO organized an unprecedented law enforcement operation to detect and prevent illicit trafficking of strategic goods in international supply chains. The operation, which went under the code name of ‘Cosmo’, brought together 89 WCO Member Customs administrations and their national partners to coalesce around the goals of international security and non-proliferation.

export control
en, fr
Strengthening export control capacity in the EU through a simulation exercise
30-06-2015

Several European Union (EU) Member States recently participated in a simulation exercise aimed at analysing practices related to the implementation of the EU Dual-Use Export Control Regulation and identifying related challenges. The simulation gathered both Customs and licensing officers – all export control specialists – and reproduced real processes as far as possible, with Customs services controlling exports and licensing officers processing export licences.

Renaud Chatelus

export control
en, fr
Strengthening export control capacity in the EU through a simulation exercise
30-06-2015

Several European Union (EU) Member States recently participated in a simulation exercise aimed at analysing practices related to the implementation of the EU Dual-Use Export Control Regulation and identifying related challenges. The simulation gathered both Customs and licensing officers – all export control specialists – and reproduced real processes as far as possible, with Customs services controlling exports and licensing officers processing export licences.

Renaud Chatelus

export control
lt
Muitinis tikrinimas po įforminimo ir turto areštas dėl galimos skolos
31-05-2015

Dar visai neseniai teismų praktikoje turto areštas buvo siejamas su konstitucine teise į nuosavybės neliečiamumą, todėl šios procesinės prievartos priemonės taikymas buvo tam tikrais aspektais ribotas ir negalėjo būti taikomas tik formaliais pagrindais. Ar tai jau praeityje?

Muita UAB

export control
lt
Muitinis tikrinimas po įforminimo ir turto areštas dėl galimos skolos
31-05-2015

Dar visai neseniai teismų praktikoje turto areštas buvo siejamas su konstitucine teise į nuosavybės neliečiamumą, todėl šios procesinės prievartos priemonės taikymas buvo tam tikrais aspektais ribotas ir negalėjo būti taikomas tik formaliais pagrindais. Ar tai jau praeityje?

Muita UAB

export control
Forgot password?

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large