This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Showing 81-96 of 1087

Articles

lt
Pasaulio muitinių organizacijos konferencija dėl SS ateities
31-05-2019

Suderinta sistema (SS) plačiai naudojama, ir ne tik muitinės formalumų tikslams. Prabėgus 30-čiai kupinų pokyčių metų, vis labiau ryškėja poreikis atnaujinti senstančią SS. Su kokiomis problemomis susiduriama ir kaip jos galėtų būti sprendžiamos, diskutuota š.m. gegužės 2-3 d. Briuselyje Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) surengtoje konferencijoje, kurioje dalyvavo ir verslo bei muitinės atstovai iš Lietuvos.

Enrika Naujokė

‎€ / $
classification of goods
lt
Pasaulio muitinių organizacijos konferencija dėl SS ateities
31-05-2019

Suderinta sistema (SS) plačiai naudojama, ir ne tik muitinės formalumų tikslams. Prabėgus 30-čiai kupinų pokyčių metų, vis labiau ryškėja poreikis atnaujinti senstančią SS. Su kokiomis problemomis susiduriama ir kaip jos galėtų būti sprendžiamos, diskutuota š.m. gegužės 2-3 d. Briuselyje Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) surengtoje konferencijoje, kurioje dalyvavo ir verslo bei muitinės atstovai iš Lietuvos.

Enrika Naujokė

‎€ / $
classification of goods
lt
Prekių ženklų apsauga – kriminalinės romantikos apsuptyje
31-05-2019

Prekių ženklų apsauga yra svarbus teisėtų interesų užtikrinimo ir pažangos elementas. Tačiau dar ne kiekvienas pasiryžta tai tinkamai įvertint, todėl kartais teisių savininko gynimas tampa mūšio lauku, kuriame taikomi išradingi sprendiniai. Apžvelkime aktualią teismo nutartį.

Andrius Košel

‎€ / $
illicit trade, fraud
lt
Prekių ženklų apsauga – kriminalinės romantikos apsuptyje
31-05-2019

Prekių ženklų apsauga yra svarbus teisėtų interesų užtikrinimo ir pažangos elementas. Tačiau dar ne kiekvienas pasiryžta tai tinkamai įvertint, todėl kartais teisių savininko gynimas tampa mūšio lauku, kuriame taikomi išradingi sprendiniai. Apžvelkime aktualią teismo nutartį.

Andrius Košel

‎€ / $
illicit trade, fraud
lt
Dekalogas - kaltė yra būtina! būtina! būtina! muitinės tarpininko administracinės atsakomybės sąlyga
31-05-2019

Šiame straipsnyje apžvelgsime teismo procesinį sprendimą, kuris turėtų pradžiuginti visus be išimties muitinės tarpininkus; tačiau ir nenuviltų teisės žinovų savo argumentacija.

Andrius Košel

‎€ / $
customs valuation
lt
Dekalogas - kaltė yra būtina! būtina! būtina! muitinės tarpininko administracinės atsakomybės sąlyga
31-05-2019

Šiame straipsnyje apžvelgsime teismo procesinį sprendimą, kuris turėtų pradžiuginti visus be išimties muitinės tarpininkus; tačiau ir nenuviltų teisės žinovų savo argumentacija.

Andrius Košel

‎€ / $
customs valuation
lt
Muitinės dokumentų ir informacijos saugojimo reikalavimai
31-05-2019

Skaitytojo klausimai: Kiek laiko po deklaracijos įforminimo turi būti saugomi dokumentai? Kada pradedamas skaičiuoti saugojimo laikotarpis? Kokius dokumentus privaloma saugoti ir, ar jie gali būti saugomi elektronine forma? Atsakome į klausimus apžvelgdami ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Taip pat apžvelgsime ir tarptautinės teisės – ES laisvosios prekybos sutarties su Japonija – nuostatas.

‎€ / $
documents and information
lt
Muitinės dokumentų ir informacijos saugojimo reikalavimai
31-05-2019

Skaitytojo klausimai: Kiek laiko po deklaracijos įforminimo turi būti saugomi dokumentai? Kada pradedamas skaičiuoti saugojimo laikotarpis? Kokius dokumentus privaloma saugoti ir, ar jie gali būti saugomi elektronine forma? Atsakome į klausimus apžvelgdami ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Taip pat apžvelgsime ir tarptautinės teisės – ES laisvosios prekybos sutarties su Japonija – nuostatas.

‎€ / $
documents and information
lt
Muitinės veiklos ataskaita už 2018 m.
31-05-2019

Paskelbta muitinės veiklos ataskaita už 2018 metus. Joje, kaip ir ankstesnėse ataskaitose, yra nemažai naudingos informacijos verslui, siekiančiam užtikrinti atliekamų muitinės formalumų atitiktį teisės aktams. Pavyzdžiui, skaitydami apie muitinio tikrinimo rezultatus, sužinome, kokios yra didžiausios rizikos sritys. Apžvelkime informaciją, pateiktą aktualioje ataskaitoje, palyginkime su ankstesnių metų duomenimis.

customs administrations; organisations
lt
Muitinės veiklos ataskaita už 2018 m.
31-05-2019

Paskelbta muitinės veiklos ataskaita už 2018 metus. Joje, kaip ir ankstesnėse ataskaitose, yra nemažai naudingos informacijos verslui, siekiančiam užtikrinti atliekamų muitinės formalumų atitiktį teisės aktams. Pavyzdžiui, skaitydami apie muitinio tikrinimo rezultatus, sužinome, kokios yra didžiausios rizikos sritys. Apžvelkime informaciją, pateiktą aktualioje ataskaitoje, palyginkime su ankstesnių metų duomenimis.

customs administrations; organisations
lt
Mokymų skelbimai
31-05-2019

Muitinės veiklos ataskaita už praėjusius metus atskleidė, kad, muitinei atikus įmonių veiklos patikrinimus, brangiausiai verslui kainavo klaidos prekių tarifinio klasifikavimo srityje. Kviečiame dar šią vasarą įgyti, gilinti ir atnaujinti prekių tarifinio klasifikavimo žinias, bei gauti ekspertų atsakymus į Jūsų veikloje kylančius klausimus. Taip pat kviečiame naudotis naujove – video mokymais, publikuojamais www.muita.lt/lt/p/e-kursai.

lt
Mokymų skelbimai
31-05-2019

Muitinės veiklos ataskaita už praėjusius metus atskleidė, kad, muitinei atikus įmonių veiklos patikrinimus, brangiausiai verslui kainavo klaidos prekių tarifinio klasifikavimo srityje. Kviečiame dar šią vasarą įgyti, gilinti ir atnaujinti prekių tarifinio klasifikavimo žinias, bei gauti ekspertų atsakymus į Jūsų veikloje kylančius klausimus. Taip pat kviečiame naudotis naujove – video mokymais, publikuojamais www.muita.lt/lt/p/e-kursai.

lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.03.30 - 2019.04.29
30-04-2019

Keičiami: Leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais galios taisyklės; Leidimų turėti muitinės sandėlį suteikimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklės; Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo.

lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.03.30 - 2019.04.29
30-04-2019

Keičiami: Leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais galios taisyklės; Leidimų turėti muitinės sandėlį suteikimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklės; Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo.

lt
ES ir pasaulio aktualijos 2019.03.30 – 2019.04.29
30-04-2019

Sąjungos muitinės kodekso pakeitimai; Komisijos įgyvendinimo reglamentai dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje; Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje; reglamentai dėl laikinųjų ir galutinių antidempingo muitų nustatymo; Brexit.

‎€ / $
lt
ES ir pasaulio aktualijos 2019.03.30 – 2019.04.29
30-04-2019

Sąjungos muitinės kodekso pakeitimai; Komisijos įgyvendinimo reglamentai dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje; Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje; reglamentai dėl laikinųjų ir galutinių antidempingo muitų nustatymo; Brexit.

‎€ / $
lt
Prekių deklaravimo importo ir eksporto procedūroms tvarkos supaprastinimai
30-04-2019

Įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui anksčiau taikytus prekių deklaravimo tvarkos supaprastinimus pakeitė kiti supaprastinimai ir iki š. m. gegužės 1 d. buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis leidimų peržiūrai ir pakeitimui. Apžvelkime naujuosius importo ir eksporto procedūrų supaprastinimus, bei atvejį, kai leidimų importo procedūrų įforminimas asmens pageidaujamoje vietoje peržiūra pratęsiama.

Rūta Petkevičiūtė

‎€ / $
simplifications
lt
Prekių deklaravimo importo ir eksporto procedūroms tvarkos supaprastinimai
30-04-2019

Įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui anksčiau taikytus prekių deklaravimo tvarkos supaprastinimus pakeitė kiti supaprastinimai ir iki š. m. gegužės 1 d. buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis leidimų peržiūrai ir pakeitimui. Apžvelkime naujuosius importo ir eksporto procedūrų supaprastinimus, bei atvejį, kai leidimų importo procedūrų įforminimas asmens pageidaujamoje vietoje peržiūra pratęsiama.

Rūta Petkevičiūtė

‎€ / $
simplifications
lt
Muitinės procedūrų supaprastinimai: pagrindinės klaidos ir rizikos valdymas
30-04-2019

Reikalavimai verslui kyla ne tik iš teisės aktų, bet ir iš sąlygų, nustatytų muitinės išduotuose leidimuose ir su muitine sudarytose sutartyse, tarpe jų ir dėl muitinės procedūrų supaprastinimų. Remdamasis praktika sprendžiant verslo ir muitinės ginčus teismuose bei teritorinių muitinių suteikta informacija, apžvelgiu, kokios dažniausiai klaidos daromos praktikoje ir aptariu rizikos valdymo priemones.

Jonas Sakalauskas

‎€ / $
simplifications
lt
Muitinės procedūrų supaprastinimai: pagrindinės klaidos ir rizikos valdymas
30-04-2019

Reikalavimai verslui kyla ne tik iš teisės aktų, bet ir iš sąlygų, nustatytų muitinės išduotuose leidimuose ir su muitine sudarytose sutartyse, tarpe jų ir dėl muitinės procedūrų supaprastinimų. Remdamasis praktika sprendžiant verslo ir muitinės ginčus teismuose bei teritorinių muitinių suteikta informacija, apžvelgiu, kokios dažniausiai klaidos daromos praktikoje ir aptariu rizikos valdymo priemones.

Jonas Sakalauskas

‎€ / $
simplifications
lt
AEO statuso valdymas
30-04-2019

Ekonominių operacijų vykdytojams svarbu ne tik gauti AEO statusą, bet ir jį išlaikyti. Gavus AEO statusą, reguliari stebėsena tampa svarbiausia ekonominės veiklos vykdytojo pareiga. Apžvelkime su tuo susijusius klausimus: apie kokius pokyčius ir veiksnius reikėtų informuoti muitinę, kas turi būti informuojamas apie tuos pasikeitimus, kaip muitinė vykdo stebėseną ir koks yra stebėsenos tikslas ir kitus.

Jovita Dobrovalskienė

‎€ / $
AEO
lt
AEO statuso valdymas
30-04-2019

Ekonominių operacijų vykdytojams svarbu ne tik gauti AEO statusą, bet ir jį išlaikyti. Gavus AEO statusą, reguliari stebėsena tampa svarbiausia ekonominės veiklos vykdytojo pareiga. Apžvelkime su tuo susijusius klausimus: apie kokius pokyčius ir veiksnius reikėtų informuoti muitinę, kas turi būti informuojamas apie tuos pasikeitimus, kaip muitinė vykdo stebėseną ir koks yra stebėsenos tikslas ir kitus.

Jovita Dobrovalskienė

‎€ / $
AEO
lt
Kombinuotos nomenklatūros taikymas. Produkto pagrindinių savybių vertinimas
30-04-2019

Dažnu atveju gaminiai susideda iš komplekso produktų, kurių savybės nulemia tokio gaminio priskyrimą vienai ar kitai kombinuotosios nomenklatūros pozicijai. Savo ruožtu teismams ir kitiems suinteresuotiems subjektams tenka nelengva užduotis sistemiškai įvertinti tokių produktų prigimtį, juos teisingai klasifikuojant.

Andrius Košel

‎€ / $
classification of goods
lt
Kombinuotos nomenklatūros taikymas. Produkto pagrindinių savybių vertinimas
30-04-2019

Dažnu atveju gaminiai susideda iš komplekso produktų, kurių savybės nulemia tokio gaminio priskyrimą vienai ar kitai kombinuotosios nomenklatūros pozicijai. Savo ruožtu teismams ir kitiems suinteresuotiems subjektams tenka nelengva užduotis sistemiškai įvertinti tokių produktų prigimtį, juos teisingai klasifikuojant.

Andrius Košel

‎€ / $
classification of goods
lt
Eksporto muitinės procedūros įforminimas - PVM (ne)taikymo sąlyga?
30-04-2019

Ar reikalavimo įforminti muitinės procedūrą nesilaikymas gali lemti, kad eksportuotojas praranda teisę į atleidimą nuo PVM, jeigu nustatyta, kad atitinkamos prekės iš tikrųjų buvo išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos?

Andrius Košel

‎€ / $
export, value added tax (VAT)
lt
Eksporto muitinės procedūros įforminimas - PVM (ne)taikymo sąlyga?
30-04-2019

Ar reikalavimo įforminti muitinės procedūrą nesilaikymas gali lemti, kad eksportuotojas praranda teisę į atleidimą nuo PVM, jeigu nustatyta, kad atitinkamos prekės iš tikrųjų buvo išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos?

Andrius Košel

‎€ / $
export, value added tax (VAT)
lt
Specialistų paskaitos - Jums patogiu laiku ir Jūsų pasirinktoje vietoje!
30-04-2019

Norėdami išsaugoti žinias, perteikiamas seminarų metu ir pasidalinti jomis su kiekvienu, kam šių žinių reikia, pradėjome filmuoti specialistų vedamus mokymus ir publikuojame juos UAB “Muita” svetainėje www.muita.lt/lt/p/e-kursai

lt
Specialistų paskaitos - Jums patogiu laiku ir Jūsų pasirinktoje vietoje!
30-04-2019

Norėdami išsaugoti žinias, perteikiamas seminarų metu ir pasidalinti jomis su kiekvienu, kam šių žinių reikia, pradėjome filmuoti specialistų vedamus mokymus ir publikuojame juos UAB “Muita” svetainėje www.muita.lt/lt/p/e-kursai

lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.03.01 - 2019.03.29
31-03-2019

Keičiami: Kriterijų, pagal kuriuos administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo tvarkos aprašas; Dėl Galutinio vartojimo procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo.

lt
LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.03.01 - 2019.03.29
31-03-2019

Keičiami: Kriterijų, pagal kuriuos administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo tvarkos aprašas; Dėl Galutinio vartojimo procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo.

lt
ES ir pasaulio aktualijos 2019.03.01 – 2019.03.29
31-03-2019

Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai; Sąjungos muitinės kodekso pakeitimai; Brexit: dvejopos paskirties prekės, išstojimo terminai, Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto pakeitimai, tarifinės kvotos; tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių keraminiams stalo ir virtuvės reikmenims

‎€ / $
lt
ES ir pasaulio aktualijos 2019.03.01 – 2019.03.29
31-03-2019

Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai; Sąjungos muitinės kodekso pakeitimai; Brexit: dvejopos paskirties prekės, išstojimo terminai, Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto pakeitimai, tarifinės kvotos; tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių keraminiams stalo ir virtuvės reikmenims

‎€ / $
Forgot password?

Password reminder

Password reminder sent


Login with Google

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large