Journal

About the journal

The journal "Customs Law for Practitioners" is published once a month in Lithuanian language for Lithuanian market. The publisher is company UAB "Muita" www.muita.lt/en

On the platform you will find all the articles published starting from the first issue in November 2012.

Terms and conditions

Responsibility for the content. The information contained in the journal "Customs Law for Practitioners" is for general information purposes only and cannot be construed as legal advice, conclusion or consultation. The publisher UAB "Muita“ does not necessarily agree with the views of the authors of articles.

Distribution. The exclusive right to distribute the journal belongs to UAB "Muita". The paid articles of the journal are only for use of those who have acquired them lawfully. The originals or copies of the articles may not be distributed, sold, rented, lent or otherwise transferred without the written consent of UAB "Muita".

Contact in case of questions: projects@muita.lt 

Sveiki,

tikiuosi, kad esate ir išliksite sveiki, ir susitiksime 3-ioje Muitinės praktikų konferencijoje, kurioje, kaip vienas būsimas dalyvis pasidžiaugė – išskirtinai įdomūs pranešimai! Atkreipiu dėmesį, kad konferencijos data iš 2020 m. lapkričio 19 d. perkelta į 2020 m. gruodžio 10 d., daugiau informacijos www.lcpa.lt

Aktualių temų mūsų nuolat kintančioje srityje, matyt, nei konferencijoms, nei leidiniui niekuomet nepritrūks. Muitinės departamento vyr. specialistė Jovita Mikšienė apžvelgia Europos Komisijos muitinio įvertinimo gairių atnaujinimus. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pateikė išaiškinimus byloje dėl nemokamai gamintojui perduotos programinės įrangos ir importuojamų prekių muitinės vertės – išaiškinimus apžvelgia advokatė Monika Bielskienė. Kalbant apie muitinį įvertinimą pažymėtina, kad šiemet sukanka 25 metai, kai buvo pradėtas taikyti PPO muitinio įvertinimo susitarimas. Todėl šiai temai daug dėmesio skirta naujame „PMO naujienų“ numeryje (anglų kalba). Šiame numeryje taip pat yra ir straipsnis iš Lietuvos - Muitinės praktikų asociacijos rugpjūtį rengto tarptautinio muitinės specialistų susitikimo apžvalga, kviečiame skaityti vertimą.

Advokatas dr. Gediminas Valantiejus gilinasi ir rašo apie įvairius verslui kylančius klausimus: prekių pripažinimą bešeimininkėmis (aktualu, pavyzdžiui, muitinės sandėliams), prekės (ne)pripažinimą atlieka (naudoto automobilio importas) ir privalomosios prekių tarifinės informacijos reglamentavimo naujoves bei ypatumus. Prekių tarifinio klasifikavimo tema ES ir pasaulio aktualijų apžvalgoje atkreipkite dėmesį, kad jau paskelbta Kombinuotosios Nomenklatūros versija 2021 metams. Nepamirškite patikrinti, ar nėra pasikeitimų, susijusių su Jūsų importuojamomis ar eksportuojamomis prekėmis.

Ir pabaigai paklausiu: Ar pakankamai žinote apie prekybos apsaugos priemones? Ar stebite jų įvedimą? To svarbą sprendimams dėl prekių trečioje šalyje įsigijimo puikiai atskleidžia aprašytas elektrinių dviračių importo iš Kinijos atvejis.

Linkiu įdomaus ir naudingo skaitymo!

Enrika Naujokė

lt
LR teisės aktų pakeitimai: spalis 2020
31-10-2020

2020.09.29 - 10.28 pakeitimai susiję su: Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklėmis; 2021 m. Intrastato ribų nustatymu; importuojamų pašarų kontrole; kraujo ir kraujo komponentų įvežimu.

UAB Muita

law national
lt
LR teisės aktų pakeitimai: spalis 2020
31-10-2020

2020.09.29 - 10.28 pakeitimai susiję su: Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklėmis; 2021 m. Intrastato ribų nustatymu; importuojamų pašarų kontrole; kraujo ir kraujo komponentų įvežimu.

UAB Muita

law national
lt
EU Law News: October 2020
31-10-2020

Some of the news: Combined Nomenclature 2021; preparations for the 66th session of the Harmonized System Committee; new TARIC subheadings for protective face masks; extended period for relief from import duties and VAT exemption on importation granted for goods needed to combat the effects of the COVID-19; latest edition of WCO News looks more specifically at Customs valuation.

Customs Practitioners Association

law national
lt
EU Law News: October 2020
31-10-2020

Some of the news: Combined Nomenclature 2021; preparations for the 66th session of the Harmonized System Committee; new TARIC subheadings for protective face masks; extended period for relief from import duties and VAT exemption on importation granted for goods needed to combat the effects of the COVID-19; latest edition of WCO News looks more specifically at Customs valuation.

Customs Practitioners Association

law national
lt
Free of charge software and customs valuation
31-10-2020

Court of Justice of European Union (CJEU) remained with its position that the economic value of software should be added to the transaction value of imported goods, despite the fact that it was designed in the European Union and transferred to the third-country manufacturer free of charge.

Monika Bielskienė

value of goods
lt
Free of charge software and customs valuation
31-10-2020

Court of Justice of European Union (CJEU) remained with its position that the economic value of software should be added to the transaction value of imported goods, despite the fact that it was designed in the European Union and transferred to the third-country manufacturer free of charge.

Monika Bielskienė

value of goods
lt
New version of European Commission‘s Guidance on Customs Valuation – an overview of changes
14-11-2020

On 25 September 2020, the European Commission has published a new version of the Guidance on Customs Valuation. Although this document is not legally binding, it is considered an important tool for the interpretation of the EU customs legislation. The guidance aims to ensure a common understanding between customs and economic operators and to provide a tool to facilitate the correct and harmonized application of customs legislation in the Member States. The guidance is expected to be included in the EU Customs Valuation Compendium in 2021.

Jovita Mikšienė

value of goods
lt
New version of European Commission‘s Guidance on Customs Valuation – an overview of changes
14-11-2020

On 25 September 2020, the European Commission has published a new version of the Guidance on Customs Valuation. Although this document is not legally binding, it is considered an important tool for the interpretation of the EU customs legislation. The guidance aims to ensure a common understanding between customs and economic operators and to provide a tool to facilitate the correct and harmonized application of customs legislation in the Member States. The guidance is expected to be included in the EU Customs Valuation Compendium in 2021.

Jovita Mikšienė

value of goods
lt
Some thoughts on current important issues
31-10-2020

The Lithuanian Customs Practitioners Association (LCPA) is a very dynamic organization which publishes a journal called the Customs Compliance & Risk Management Journal for Practitioners. To stimulate the exchange of ideas between Journal contributors, the Association decided to create a writers’ group which met online for the first time on 18 August 2020. Customs specialists from various backgrounds shared their perspectives on the issues they perceived to be important in their respective countries or areas of work. This article highlights some of these issues and invites you to read the Journal to learn more about the writers’ views.

Enrika Naujokė

lt
Some thoughts on current important issues
31-10-2020

The Lithuanian Customs Practitioners Association (LCPA) is a very dynamic organization which publishes a journal called the Customs Compliance & Risk Management Journal for Practitioners. To stimulate the exchange of ideas between Journal contributors, the Association decided to create a writers’ group which met online for the first time on 18 August 2020. Customs specialists from various backgrounds shared their perspectives on the issues they perceived to be important in their respective countries or areas of work. This article highlights some of these issues and invites you to read the Journal to learn more about the writers’ views.

Enrika Naujokė

en, lt
Case of import of electric bicycles: duty, anti-dumping duty and countervailing duty
30-10-2020

Reader's question: Can anti-dumping duties and countervailing duties apply simultaneously to the same product? In response to this question, here we provide a practical example of importing electric bicycles from China and review trade defence instruments - anti-dumping, countervailing and safeguard duties.

Enrika Naujokė

taxes
en, lt
Case of import of electric bicycles: duty, anti-dumping duty and countervailing duty
30-10-2020

Reader's question: Can anti-dumping duties and countervailing duties apply simultaneously to the same product? In response to this question, here we provide a practical example of importing electric bicycles from China and review trade defence instruments - anti-dumping, countervailing and safeguard duties.

Enrika Naujokė

taxes
lt
Privalomoji tarifinė informacija (PTI): teisinio reglamentavimo ypatumai ES bei naujovės Lietuvoje
24-10-2020

Pagal Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, privalomoji prekių tarifinė informacija yra apibrėžiama kaip raštiškas muitinės sprendimas dėl tarifinio prekių klasifikavimo, kurį valstybių narių muitinės išduoda ekonominių operacijų vykdytojui, gavusios jo prašymą ir kuriuo įpareigojama taikyti konkretų jame nurodytų prekių rūšių tarifinį klasifikavimą. 2019 m. Lietuvoje įsigaliojo naujos privalomosios prekių tarifinės informacijos (PTI) išdavimo taisyklės, aktualios visiems prekes iš trečiųjų valstybių (ne ES narių) importuojantiems asmenims. Straipsnyje aptariame kokie praktiniai ir teisiniai klausimai pastaruoju metu kyla šioje muitų teisės srityje tiek ES lygmeniu, tiek ir Lietuvos Respublikoje, ypač taikant naująsias PTI išdavimo taisykles.

Dr. Gediminas Valantiejus

classification
lt
Privalomoji tarifinė informacija (PTI): teisinio reglamentavimo ypatumai ES bei naujovės Lietuvoje
24-10-2020

Pagal Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, privalomoji prekių tarifinė informacija yra apibrėžiama kaip raštiškas muitinės sprendimas dėl tarifinio prekių klasifikavimo, kurį valstybių narių muitinės išduoda ekonominių operacijų vykdytojui, gavusios jo prašymą ir kuriuo įpareigojama taikyti konkretų jame nurodytų prekių rūšių tarifinį klasifikavimą. 2019 m. Lietuvoje įsigaliojo naujos privalomosios prekių tarifinės informacijos (PTI) išdavimo taisyklės, aktualios visiems prekes iš trečiųjų valstybių (ne ES narių) importuojantiems asmenims. Straipsnyje aptariame kokie praktiniai ir teisiniai klausimai pastaruoju metu kyla šioje muitų teisės srityje tiek ES lygmeniu, tiek ir Lietuvos Respublikoje, ypač taikant naująsias PTI išdavimo taisykles.

Dr. Gediminas Valantiejus

classification
lt
Muitinės priežiūroje esančių prekių pripažinimas bešeimininkėmis
03-10-2020

Tarptautinės prekybos versle kartas nuo karto tenka susidurti su teisinėmis situacijomis, kuomet, atliekant muitinės formalumus, muitinės priežiūrai pristatytų ir jos saugojamų (sulaikytų) prekių savininkas lieka nežinomas (nenustatytas). Tokiu atveju prekės lieka muitinės priežiūroje, tačiau yra sprendžiamas klausimas dėl jų realizavimo saugojimo kaštams padengti arba sunaikinimo, siekiant atlaisvinti vietą kitų prekių saugojimui. Atliekant tokius veiksmus kartu privalo būti išspręstas ir klausimas dėl prekių pripažinimo bešeimininkėmis. Atsižvelgiant į aktualią teismų praktiką, šiame straipsnyje apibūdinamos muitinės prižiūrimų prekių pripažinimo bešeimininkėmis sąlygos ir atvejai, kada gali būti taikoma bei pradedama tokia procedūra.

Dr. Gediminas Valantiejus

customs clearance: general
lt
Muitinės priežiūroje esančių prekių pripažinimas bešeimininkėmis
03-10-2020

Tarptautinės prekybos versle kartas nuo karto tenka susidurti su teisinėmis situacijomis, kuomet, atliekant muitinės formalumus, muitinės priežiūrai pristatytų ir jos saugojamų (sulaikytų) prekių savininkas lieka nežinomas (nenustatytas). Tokiu atveju prekės lieka muitinės priežiūroje, tačiau yra sprendžiamas klausimas dėl jų realizavimo saugojimo kaštams padengti arba sunaikinimo, siekiant atlaisvinti vietą kitų prekių saugojimui. Atliekant tokius veiksmus kartu privalo būti išspręstas ir klausimas dėl prekių pripažinimo bešeimininkėmis. Atsižvelgiant į aktualią teismų praktiką, šiame straipsnyje apibūdinamos muitinės prižiūrimų prekių pripažinimo bešeimininkėmis sąlygos ir atvejai, kada gali būti taikoma bei pradedama tokia procedūra.

Dr. Gediminas Valantiejus

customs clearance: general
lt
Teismų praktika: importuotos prekės ar atliekos?
03-10-2020

Šiame straipsnyje aptariama, kokia tvarka bei laikantis kokių kriterijų importuotos prekės (transporto priemonės) gali būti pripažįstamos atliekomis bei privalomai perduodamos sunaikinti. Kartu yra analizuojama naujausia teismų praktika, kurioje buvo išaiškinta atliekų sąvoka ir jos elementai (kriterijai), sprendžiant ginčus dėl teisėtumo importuotojams teikiamų privalomųjų nurodymų perduoti prekes atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

Dr. Gediminas Valantiejus

restrictions and prohibitions
lt
Teismų praktika: importuotos prekės ar atliekos?
03-10-2020

Šiame straipsnyje aptariama, kokia tvarka bei laikantis kokių kriterijų importuotos prekės (transporto priemonės) gali būti pripažįstamos atliekomis bei privalomai perduodamos sunaikinti. Kartu yra analizuojama naujausia teismų praktika, kurioje buvo išaiškinta atliekų sąvoka ir jos elementai (kriterijai), sprendžiant ginčus dėl teisėtumo importuotojams teikiamų privalomųjų nurodymų perduoti prekes atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

Dr. Gediminas Valantiejus

restrictions and prohibitions
Forgot password?

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Continue with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large