Journal

Save
About the journal

The journal "Customs Law for Practitioners" is published once a month in Lithuanian language for Lithuanian market. The publisher is company UAB "Muita" www.muita.lt/en

On the platform you will find all the articles published starting from the first issue in November 2012.

Terms and conditions

Responsibility for the content. The information contained in the journal "Customs Law for Practitioners" is for general information purposes only and cannot be construed as legal advice, conclusion or consultation. The publisher UAB "Muita“ does not necessarily agree with the views of the authors of articles.

Distribution. The exclusive right to distribute the journal belongs to UAB "Muita". The paid articles of the journal are only for use of those who have acquired them lawfully. The originals or copies of the articles may not be distributed, sold, rented, lent or otherwise transferred without the written consent of UAB "Muita".

Contact in case of questions: projects@muita.lt 

Sveiki,

pradedant 2022-uosius redakcinės kolegijos vardu nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais kartu kūrusiems leidinį - besidalinusiems žiniomis ir jį skaičiusiems. Linkime, kad naujieji metai nuolatinių pokyčių sūkuryje būtų sklandūs ir sėkmingi! O profesinei ir verslo sėkmei, tikime, būtinos žinios. Tad ir toliau stengsimės apžvelgti aktualijas ir dalintis žiniomis bei įžvalgomis tiek žengiantiems į be galo įdomų tarpvalstybinio prekių judėjimo pasaulį, tiek patyrusiems. Šiame numeryje į klausimus įvairiomis aktualiomis temomis - muitinės procesų tobulinimo, verslo ir muitinės bendradarbiavimo, skaitmeninimo, klimato kaitos - maloniai sutiko atsakyti gerb. Jonas Miškinis, kviečiame skaityti interviu.

Besižvalgantiems knygų muitinės tema pristatome naujai išleistą knygą „Tarpvalstybinės logistikos operacijos: veiksmingas prekybos palengvinimas ir sienų valdymas“ (anglų k.). Publikuojame knygos ištraukas, kuriose apžvelgiama, kokia atitikties kontrolė atliekama prekėms kertant sienas bei už atitiktį atsakingi asmenys. Pažiūrėkite ir interviu su knygos autoriumi prof. dr. Andrew Grainger, žr. video straipsnio el. versijoje.

Pagrindinė leidinio tema – antidempingo muitas. Sulaukiame klausimų iš neplanuotai dėl šio muito įvedimo nuostolius patyrusių importuotojų: „Kaip numatyti antidempingo muito įvedimą? Kaip tam ruoštis?“. Atsakome į klausimus bei apžvelgiame prekių tarifinio klasifikavimo problematiką: neteisingai suklasifikavus prekes galima išvengti antidempingo muito mokėjimo, bet ar tikrai klasifikavimas tebėra svarbus?

Pasaulio muitinių organizacija metų tema skelbs skaitmeninimą. Šiai mūsų darbą keičiančiai temai numatome skirti straipsnius ir kiekviename leidinio numeryje. Kviečiame skaityti apie Lietuvos muitinės PREMI informacinę sistemą ir jos naudojimą nustatant prekių muitinę vertę. Bei pasižvalgyti ES kaimynėje Šveicarijoje, kuri muitinės skaitmeninimui skiria ypatingą dėmesį.

Įdomaus ir naudingo skaitymo!
Enrika Naujokė

lt
Do we have time to prepare for the introduction of trade defence measures?
31-12-2021

Importers, especially small and medium-sized enterprises, are often unaware of trade defence instruments (TDIs) and face the consequences of newly introduced measures unprepared, thus incurring unforeseen costs. Is it possible to prepare for this and thus, albeit partially, manage the risks associated with the introduction of TDIs? One mean to manage such risks would be regular monitoring of the regulatory environment. Of course, this requires resources, but it is equally important to know the process and deadlines for setting the TDI, as well as why different sizes of measures apply to the same product imported from the same non-EU country and where to find the necessary information. Thus, this is to be discussed in the article.

Jovita Dobrovalskienė

taxes, trade policy
lt
Do we have time to prepare for the introduction of trade defence measures?
31-12-2021

Importers, especially small and medium-sized enterprises, are often unaware of trade defence instruments (TDIs) and face the consequences of newly introduced measures unprepared, thus incurring unforeseen costs. Is it possible to prepare for this and thus, albeit partially, manage the risks associated with the introduction of TDIs? One mean to manage such risks would be regular monitoring of the regulatory environment. Of course, this requires resources, but it is equally important to know the process and deadlines for setting the TDI, as well as why different sizes of measures apply to the same product imported from the same non-EU country and where to find the necessary information. Thus, this is to be discussed in the article.

Jovita Dobrovalskienė

taxes, trade policy
lt
Interviu su gerb. Jonu Miškiniu
31-12-2021

Kalbamės su gerb. Jonu Miškiniu apie 5-oje Muitinės praktikų konferencijoje vykusią diskusiją muitinės procesų tobulinimo tema, apie diskusijų metu teikiamų siūlymų įgyvendinimą; kokie buvo praėję metai Lietuvos muitinei ir kokie bus ateinantys, ypač skaitmeninimo, klimato kaitos valdymo srityse.

Enrika Naujokė

e-customs
lt
Interviu su gerb. Jonu Miškiniu
31-12-2021

Kalbamės su gerb. Jonu Miškiniu apie 5-oje Muitinės praktikų konferencijoje vykusią diskusiją muitinės procesų tobulinimo tema, apie diskusijų metu teikiamų siūlymų įgyvendinimą; kokie buvo praėję metai Lietuvos muitinei ir kokie bus ateinantys, ypač skaitmeninimo, klimato kaitos valdymo srityse.

Enrika Naujokė

e-customs
lt
ES aktualijos: gruodis 2021
31-12-2021

Naujienos 52 savaitę: ES - JK prekyboje baigiami taikyti pereinamojo laikotarpio muitinės formalumų ir pasienio kontrolės supaprastinimai; stabdomas muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams; prekių, reikalingų kovai su COVID-19 protrūkio padariniais, atleidimas nuo importo muitų ir PVM 2022 m.; reikalaujamų dokumentų ir pranešimų apie importuoti į Sąjungą skirtus ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus taisyklės; ir daugiau naujienų!

law national
lt
ES aktualijos: gruodis 2021
31-12-2021

Naujienos 52 savaitę: ES - JK prekyboje baigiami taikyti pereinamojo laikotarpio muitinės formalumų ir pasienio kontrolės supaprastinimai; stabdomas muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams; prekių, reikalingų kovai su COVID-19 protrūkio padariniais, atleidimas nuo importo muitų ir PVM 2022 m.; reikalaujamų dokumentų ir pranešimų apie importuoti į Sąjungą skirtus ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus taisyklės; ir daugiau naujienų!

law national
lt
LR aktualijos: gruodis 2021
31-12-2021

Aktualijos 52 savaitę: pakeistos Muitinės ir reeksporto deklaracijų surašymo taisyklės, pakeitimai susiję su duomenų elementu „Sandorio pobūdis (8/5)“; akcizų lengvatos taikymas importuojamam mažųjų alaus daryklų alui; nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarka; informacija dėl laikinai įvežamų transporto priemonių, vykstančių ne savo eiga, deklaravimo; ir daugiau naujienų.

law national
lt
LR aktualijos: gruodis 2021
31-12-2021

Aktualijos 52 savaitę: pakeistos Muitinės ir reeksporto deklaracijų surašymo taisyklės, pakeitimai susiję su duomenų elementu „Sandorio pobūdis (8/5)“; akcizų lengvatos taikymas importuojamam mažųjų alaus daryklų alui; nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarka; informacija dėl laikinai įvežamų transporto priemonių, vykstančių ne savo eiga, deklaravimo; ir daugiau naujienų.

law national
lt
Prekių muitinės vertės nustatymo pagal PREMI duomenų bazę teisėtumas
31-12-2021

Pagrindiniu importuojamų prekių muitinės vertės teisingumo kontrolės principas yra deklaruotos ir tiriamos sandorio vertės palyginimas su sandorio verte, kurią kiti importuotojai deklaravo importuodami tapačias arba panašias prekes, t. y. su apskaičiuota lyginamąja importuojamų prekių kaina(-omis). Atsižvelgiant į tai, esminė nacionalinė prekių muitinės vertės kontrolės sistemos ypatybė Lietuvoje yra ta, jog ši sistema tradiciškai yra pagrįsta specializuotos lyginamųjų kainų duomenų bazės (PREMI duomenų bazės) naudojimu. Straipsnyje, remdamiesi aktualia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, aptariame kokiais atvejais toks muitinės vertės nustatymas yra laikytinas teisėtu, ar, priešingai, gali būti nuginčijamas.

Dr. Gediminas Valantiejus

value of goods
lt
Prekių muitinės vertės nustatymo pagal PREMI duomenų bazę teisėtumas
31-12-2021

Pagrindiniu importuojamų prekių muitinės vertės teisingumo kontrolės principas yra deklaruotos ir tiriamos sandorio vertės palyginimas su sandorio verte, kurią kiti importuotojai deklaravo importuodami tapačias arba panašias prekes, t. y. su apskaičiuota lyginamąja importuojamų prekių kaina(-omis). Atsižvelgiant į tai, esminė nacionalinė prekių muitinės vertės kontrolės sistemos ypatybė Lietuvoje yra ta, jog ši sistema tradiciškai yra pagrįsta specializuotos lyginamųjų kainų duomenų bazės (PREMI duomenų bazės) naudojimu. Straipsnyje, remdamiesi aktualia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, aptariame kokiais atvejais toks muitinės vertės nustatymas yra laikytinas teisėtu, ar, priešingai, gali būti nuginčijamas.

Dr. Gediminas Valantiejus

value of goods
lt
Prekių muitinio įvertinimo informacinė sistema PREMI IS
31-12-2021

Priimant sprendimą dėl importuojamų prekių muitinės vertės tikrinimo, be kita ko, muitinė tikrina, ar deklaruojama prekių vertė artima kitų importuotojų deklaruotoms tapačių arba panašių prekių sandorio vertėms, sukauptoms prekių muitinio įvertinimo informacinėje sistemoje PREMI IS. Apžvelkime, kokie duomenys kaupiami PREMI IS, kam jie naudojami bei kaip atrenkami.

Enrika Naujokė

e-customs, value of goods
lt
Prekių muitinio įvertinimo informacinė sistema PREMI IS
31-12-2021

Priimant sprendimą dėl importuojamų prekių muitinės vertės tikrinimo, be kita ko, muitinė tikrina, ar deklaruojama prekių vertė artima kitų importuotojų deklaruotoms tapačių arba panašių prekių sandorio vertėms, sukauptoms prekių muitinio įvertinimo informacinėje sistemoje PREMI IS. Apžvelkime, kokie duomenys kaupiami PREMI IS, kam jie naudojami bei kaip atrenkami.

Enrika Naujokė

e-customs, value of goods
lt
Ginčas dėl Muitinės laboratorijos išvados klasifikuojant trąšas
31-12-2021

Trąšos. Paskutiniu metu nuolat girdime: baltarusiškų trąšų tranzitas, rusiškų trąšų importas. Ši tema ne tik spaudoje nuolat gvildenama, ją nagrinėja ir teismai. Apžvelgsime aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį trąšų apmokestinimo importo mokesčiais (antidempingo muitu) byloje. Verslas ginčijo Muitinės laboratorijos išvadas dėl prekės klasifikavimo, tad prisiminsime ir žinias šia tema, kuriomis dalinosi pranešėjai š.m. gruodį vykusioje 5-oje Muitinės praktikų konferencijoje, kurią rengė Muitinės praktikų asociacija.

Ingrida Kemežienė

classification, taxes
lt
Ginčas dėl Muitinės laboratorijos išvados klasifikuojant trąšas
31-12-2021

Trąšos. Paskutiniu metu nuolat girdime: baltarusiškų trąšų tranzitas, rusiškų trąšų importas. Ši tema ne tik spaudoje nuolat gvildenama, ją nagrinėja ir teismai. Apžvelgsime aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį trąšų apmokestinimo importo mokesčiais (antidempingo muitu) byloje. Verslas ginčijo Muitinės laboratorijos išvadas dėl prekės klasifikavimo, tad prisiminsime ir žinias šia tema, kuriomis dalinosi pranešėjai š.m. gruodį vykusioje 5-oje Muitinės praktikų konferencijoje, kurią rengė Muitinės praktikų asociacija.

Ingrida Kemežienė

classification, taxes
lt
Atitikties tarptautiniame prekių judėjime užtikrinimas: atsakingi asmenys
28-12-2021

Redakcijos žodis. Straipsnyje "Tarpvalstybinės logistikos operacijos: interviu su knygos autoriumi" apžvelgtos atitikties kontrolės sritys - mokesčiai, aplinka, sveikata, saugumas ir sauga, rinkos apsauga ir kitos - tarpvalstybiniame prekių judėjime. Planuojantiems tokią veiklą ne mažiau svarbu nustatyti, kas atsako už įvairius atitikties aspektus. Kviečiame pratęsti pažintį su knyga skaitant ištrauką būtent šia tema.

Prof. Dr. Andrew Grainger, Enrika Naujokė

compliance and risk management
lt
Atitikties tarptautiniame prekių judėjime užtikrinimas: atsakingi asmenys
28-12-2021

Redakcijos žodis. Straipsnyje "Tarpvalstybinės logistikos operacijos: interviu su knygos autoriumi" apžvelgtos atitikties kontrolės sritys - mokesčiai, aplinka, sveikata, saugumas ir sauga, rinkos apsauga ir kitos - tarpvalstybiniame prekių judėjime. Planuojantiems tokią veiklą ne mažiau svarbu nustatyti, kas atsako už įvairius atitikties aspektus. Kviečiame pratęsti pažintį su knyga skaitant ištrauką būtent šia tema.

Prof. Dr. Andrew Grainger, Enrika Naujokė

compliance and risk management
lt
Cross-Border Logistics Operations: interview with the author of the book
26-12-2021

The newly released book “Cross-Border Logistics Operations: Effective trade facilitation and border management” discusses the role of customs and other border agencies within the wider context of logistics and supply chain management. We invite you to read an excerpt from the book on extensive compliance requirements and to watch the interview with the author Prof. Dr. Andrew Grainger.

Prof. Dr. Andrew Grainger, Anthony Buckley

compliance and risk management, sources of knowledge
lt
Cross-Border Logistics Operations: interview with the author of the book
26-12-2021

The newly released book “Cross-Border Logistics Operations: Effective trade facilitation and border management” discusses the role of customs and other border agencies within the wider context of logistics and supply chain management. We invite you to read an excerpt from the book on extensive compliance requirements and to watch the interview with the author Prof. Dr. Andrew Grainger.

Prof. Dr. Andrew Grainger, Anthony Buckley

compliance and risk management, sources of knowledge
lt
Anti-dumping duties. Is the tariff classification of goods still important?
09-12-2021

In recent case law, the Court of Justice of the European Union clarified what determines the application of anti-dumping duties on specific goods, such as tariff classification of goods or other criteria. Although different criteria are preferred in practice, for the first time, a step has been taken to separate the tariff classification from the characteristics of the product subject to trade regulation measures.

Jonas Sakalauskas

classification, taxes
lt
Anti-dumping duties. Is the tariff classification of goods still important?
09-12-2021

In recent case law, the Court of Justice of the European Union clarified what determines the application of anti-dumping duties on specific goods, such as tariff classification of goods or other criteria. Although different criteria are preferred in practice, for the first time, a step has been taken to separate the tariff classification from the characteristics of the product subject to trade regulation measures.

Jonas Sakalauskas

classification, taxes
lt
Swiss customs as a digital leader? The DaziT transformation program
29-11-2021

As regards the digitization of customs formalities, Switzerland is more advanced than, for example, Germany. In this interview, you will learn how the digitization of customs is going and what the opportunities are. So, what can we learn from our neighbors in the field of digitization?

Janine Lampprecht

e-customs
lt
Swiss customs as a digital leader? The DaziT transformation program
29-11-2021

As regards the digitization of customs formalities, Switzerland is more advanced than, for example, Germany. In this interview, you will learn how the digitization of customs is going and what the opportunities are. So, what can we learn from our neighbors in the field of digitization?

Janine Lampprecht

e-customs
Forgot password?

* Mandatory fields

By signing up you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Password reset

Check your e-mail, we sent you a link to reset your password.


Login with Google Login with LinkedIn

Contact us

Thank you for report
Your email can be used only to contact you for problem details. It won't be used for advertising purposes
Maximum file size 6mb
File is too large